45 jaar Occupy Palestine

De muur bij Abu Dis (foto: Flickr/tsweden)Deze maand is het 45 jaar geleden dat de Zesdaagse Oorlog plaatsvond. Die oorlog leidde tot de bezetting van de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem, de Gazastrook en de Golan Hoogvlakte door Israël. Een overzicht van actuele berichten over de gevolgen van de bezetting op het leven van de Palestijnen.

Deze week gaf Israël voor het eerst toe dat het tussen 1967 en 1994, toen de Palestijnse Autoriteit opgericht werd, aan een kwart miljoen Palestijnen hun burgerrechten ontnomen heeft. De Israëlische mensenrechtenorganisatie Hamoked deed vorig jaar een beroep op de Freedom of Information Act en kreeg deze week eindelijk antwoord: tussen 1967 en 1994 werd 108.878 Palestijnen het burgerschap ontnomen. Eerder wees een vergelijkbaar informatieverzoek al uit dat het leger op de Westelijke Jordaanoever het burgerschap van 140.000 Palestijnen introk. Hetzelfde geldt voor 14.000 inwoners van Oost-Jeruzalem. Alles bij elkaar een kwart miljoen Palestijnen.

De intrekking vond plaats op basis van twee criteria: iemand verbleef voor langer dan zeven jaar in het buitenland, of hij was niet aanwezig tijdens de volkstellingen die het leger in de Gazastrook hield in 1981 en 1988. Voldeed iemand aan een van beide criteria, dan leidde dat automatisch tot een ‘ceased residency status’. Dat intrekken gebeurde volledig automatisch, zonder de betrokkenen te horen, zonder individuele beoordeling, zonder bekendmaking ook. Hamoked stelt dat het intrekken van de burgerschapsstatus in de Bezette Palestijnse Gebieden in strijd is met het internationaal recht.

De Israëlische krant Haaretz schrijft dat Palestijnen die hun land wilden verlaten, hun identiteitskaart aan de grens moesten inleveren. De kaart moest periodiek verlengd worden, deed men dat niet, dan raakte men automatisch zijn burgerschap kwijt. Vaak ging het om jonge Palestijnen die in het buitenland gingen werken of studeren. Dit optreden treft niet alleen hen, maar ook hun nazaten.

Palestijnen raken niet alleen hun burgerschap kwijt, maar verliezen ook hun grond. De Knesset krijgt steeds vaker te maken met wetsvoorstellen die beogen Palestijnen hun land te ontnemen, om het te geven aan de kolonisten die er inmiddels wonen. Eyal Benvenisti en Barak Medina, allebei jurist, onderzoeken naar aanleiding van Netanyahu’s aankondiging vorige week om de nederzetting Beit El uit te breiden, of er een manier is dat op een wettige manier te doen. Hun conclusie: de enige legale en morele weg is de indringers, de kolonisten, verwijderen en de grond teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Terwijl onze ministers Rosenthal en Verhagen in Jeruzalem op bezoek waren om de handelsbetrekkingen te bevorderen, kondigde Netanyahu vorige week aan 851 nieuwe huizen te bouwen in bezet gebied en 13 outposts te legaliseren. Abu Pessoptimist schreef uitgebreid over de achtergronden van dit besluit.

Een tweede manier waarop een Palestijn zijn grond kwijt kan raken, is door landaankopen van kolonisten, vaak met behulp van Arabische stromannen. Als er weer een nieuwe nederzetting in Jeruzalem gebouwd wordt of een nieuwe outpost op van de Palestijnen gekocht land, is de kans groot, zo schrijft Haaretz, dat de man achter de schermen Tzahi Mamo is. Mamo, zelf woonachtig in de nederzetting Ofra, is al sinds het midden van de negentiger jaren betrokken bij landaankopen. Haaretz schetst een uitgebreid beeld van zijn modus operandi, zijn juridische gevechten en de nauwe banden die hij onderhoudt met het establishment van de nederzettingen. Een van de advocaten die met Mamo samenwerkte: ,,They are people with visions and dreams. They believe in the Bible and that this land was given to the Jewish people and we have an interest in redeeming the lands – such as at Rachel’s Tomb, for example. Legally speaking they have justifications, and religiously speaking they have documentation. They are focused solely on the question of how to redeem land.’’

Deze week verscheen er ook een nieuw rapport van UNRWA en het Applied Research Institute Jerusalem. Zij onderzochten een jaar lang hoe de Muur het leven van 170 Palestijnse gemeenschappen beïnvloedt. Uit het rapport komt naar voren dat de Muur een verwoestend effect heeft op de plattelandsgemeenschappen, de toch al zo kwetsbare vluchtelingenpopulatie, de toegang tot landbouwgronden, de veestapel en het milieu. Jad Isaac, direceur van het ARIJ: “The joint research presented today further underlines the necessity and urgency for the international community to pressure Israel, in accordance with the International Court of Justice’s 2004 Advisory Opinion, to immediately cease construction of the Barrier and to dismantle those parts of the Barrier already built.”

Meer over de dagelijkse gevolgen van de bezetting is te lezen op de uitstekende site van Mondoweiss.

Dit artikel verscheen vandaag ook op Sargasso in de rubriek ‘Elders in de wereld’, die op donderdag aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Foto: CC tsweden

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Midden-Oosten, Oorlog & geweld en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

19 reacties op 45 jaar Occupy Palestine

 1. likoednederland zegt:

  Die Palestijnen afkomstig van de Gaza en Westbank krijgen nu uiteraard de Palestijnse nationaliteit, dus is er geen enkel probleem, toch?

  O nee, ze moeten van de Arabieren statenloos blijven – liefst opgesloten in kampen – om de druk op Israel te houden.

  Die Arabische discriminatie tegen Palestijnen is dus het echte probleem:
  http://likud.nl/2012/05/het-echte-palestijnse-vluchtelingenprobleem/

 2. Als het zo zou zijn dat de Palestijnse Autoriteit zelf kon bepalen wie een wettig inwoner is van de Palestijnse Gebieden, en als ze zelf kon bepalen wie de gebieden in- en uit mag reizen, zou je gelijk kunnen hebben. Dat is echter niet het geval. Het Israël dat de controle over de Palestijnse bevolkingsregisters uitvoert en bepaalt wie een identiteitskaart en paspoort kan hebben. Human Rights Watch publiceerde daarover onlangs nog een glashelder rapport: http://www.hrw.org/news/2012/02/05/israel-end-restrictions-palestinian-residency

  Als de Palestijnen gewoon konden terugkeren naar hun land en Israël die terugkeer niet tegenhield, bestond het hele probleem niet, Likoed. Je draait oorzaak en gevolg om.

  Je doet het voorkomen of in de Arabische landen alle vluchtelingen statenloos zijn en in kampen verblijven. Dat past wellicht in je propaganda, maar het is nogal bezijden de waarheid. Je hebt gelijk als je zou stellen dat de behandeling in LIbanon en Syrië een stuk humaner zou mogen zijn. Maar als je eerlijk zou zijn, zou je ook vermelden dat het overgrote merendeel van de Palestijnen in Jordanië volwaardige burgerrechten heeft, mag stemmen, mag werken, gebruik mag maken van de sociale voorzieningen en helemaal niet in kampen woont.

 3. joost tibosch sr zegt:

  Ik ben geen jood. Wel kies ik voor de joods-christelijke traditie, die via Jezus gebaseerd is op het joods-profetisch denken, Die traditie droomt over en werkt aan het nieuwe Sion waar alle volkeren samenstromen. De neo-zionistische staat Israel blijft hardnekkig geloven dat je voor dat Rijk van JHWH israeli zou moeten zijn en dat het land en volk alleen Israel mag heten. en ontneemt bovendien een ander volk burgerrecht, identiteit en land. De neo-zionistische staat Israel lijkt nu al zeker geen enkele moeite meer te doen om die oude joodse droom van het nieuwe Sion van alle volkeren, door al die moeilijke eeuwen voor onze wereld bewaard gebleven, hoe dan ook nog waar te willen maken. Isj-ra-el “Sterke man van God”, die met God worstelde en God “overmocht” hem niet, zou zich juist voor die droom sterk moeten maken!. En als in het oude verhaal in die strijd ook rustig het risico moeten durven lopen dat de “heup” geraakt en dat men mank wordt. (Gen 32,25-32)

 4. likoednederland zegt:

  @Nouri

  Het probleem is dat ze geen rechten hebben, niet in de Arabische landen en zelfs niet in de Palestijnse gebieden.

  Ook in Jordanie wonen velen nog in vluchtelingenkampen en worden gediscrimineerd:
  http://likud.nl/2011/10/de-echte-nakba-de-arabische-discriminatie-van-de-palestijnen/

 5. Het probleem dat Palestijnen in sommige landen slecht behandeld worden, doet in het geheel niks af aan de illegale bezetting van de Palestijnse Gebieden door Israël. En het doet ook niks af aan de manier waarop Israël de Palestijnen behandelt. Two wrongs don’t make one right.

  Grappig trouwens dat u Jordanië noemt. De meeste Palestijnen in Jordanië hebben nu juist wel volledige burgerrechten, ze mogen stemmen, wonen, werken, sociale voorzieningen gebruiken. En nee, ze wonen meestal ook niet in kampen. Uw opmerking zou meer hout snijden als u zou verwijzen naar Syrië en Libanon. Maar ook dat is voor het onderwerp van dit artikel niet relevant. Wat u eigenlijk zegt is: kijk, daar geschiedt ook onrecht. Maar sinds wanneer is dat een reden om het eigen onrecht dan maar te negeren?

 6. @ Joost
  Van mij mogen mensen best religie belangrijk vinden, dat doe ik zelf ook. Dat geeft hen echter niet het recht om de rechten en de waardigheid van anderen aan te tasten.

 7. joost tibosch sr zegt:

  Omdat mensen religie belangrijk vinden ook voor hun doen en laten nu, begrijp ik dus niet dat een joods profetisch denken over het nieuwe Sion met zijn openheid voor alle volkeren kan ontaarden in een neo-zionistisch denken, wat -als het er op aankomt- een volk als de Palestijnen uitsluit, (ook al krijgen zdie dan wel alle burgerrechten in Jordanië). Temeer..omdat joden na WOII in dat land Palestina zijn binnengeloodst door Europese nog kolonialistische landen, die hen gewoon ruimte in Europa hadden moeten blijven bieden.!

 8. @Joost
  Het idee voor een Joods tehuis in Palestina dateert al uit het einde van de negentiende eeuw en de welwillendheid van westerse landen (met name Groot-Brittannië en Frankrijk) dateert niet van na WOII, maar speelde al voor en tijdens WOI een cruciale rol. Het is ook in die periode dat de Britten toezeggingen deden aan zowel de Joden als de Arabische inwoners van Palestina.
  Hoezo trouwens neo-zionistisch denken? Veeleer kun je veronderstellen dat men doorgaat op de al lang geleden ingeslagen weg:

  Leo Motzkin, 1917:
  “Our thought is that the colonization of Palestine has to go in two directions: Jewish settlement in Eretz Israel and the resettlement of the Arabs of Eretz Israel in areas outside the country. The transfer of so many Arabs may seem at first unacceptable economically, but is nonetheless practical. It does not require too much money to resettle a Palestinian village on another land.”

  Ben Gurion, 1918, over de toekomstige grenzen van de Joodse staat:
  “to the north, the Litani river [in southern Lebanon], to the northeast, the Wadi ‘Owja, twenty miles south of Damascus; the southern border will be mobile and pushed into Sinai at least up to Wadi al-‘Arish; and to the east, the Syrian Desert, including the furthest edge of Transjordan.”

  Ben Gurion, 1937:
  “Een Joodse deelstaat is niet het eind, maar slechts het begin. Ik ben er zeker van dat we er niet van kunnen worden weerhouden ons te vestigen in de andere delen van het land en de regio.”

  Ben Gurion, 1938:
  “Nadat we door het stichten van een staat een sterke macht zijn geworden, zullen we een eind maken aan de verdeling en onze staat uitbreiden tot hij heel Palestina omvat.”

  Ben Gurion, 1938:
  “I am for compulsory transfer; I do not see anything immoral in it.”

  Ben Gurion, 1948:
  “We will establish a Christian state in Lebanon, the southern border of which will be the Litani river. We will break Transjordan, bomb Amman and destroy its army, and then Syria falls, and if Egypt will still continue to fight – we will bombard Port Said, Alexandria and Cairo. This will be in revenge for what they (the Egyptians, the Aramis and Assyrians) did to our forefathers during Biblical times.”

 9. @Nouri

  Ook in Jordanie moeten Palestijnen nog in kampen blijven wonen en worden zij officieel gediscrimineerd.

  @Tibosch

  Misschien is het voor uw geloofwaardigheid beter als u eerst de feiten bestudeert voor u reageert. De meerderheid van de joodse Israeli\’s heeft Arabische wortels. Immers, vrijwel alle Joden hadden een onhoudbaar bestaan in de Arabische landen.

 10. @ Likoed
  Intrigerend dat u niet ingaat op mijn artikel en evenmin op wat ik in eerdere reactie aan u schreef. In plaats daarvan probeert u nu de discussie te verplaatsen naar de Palestijnen in Jordanië. U kunt uw leugens wel blijven herhalen, maar daardoor worden ze toch echt niet meer waar. En belangrijker: de kanttekeningen die te plaatsen zijn bij het optreden van Israël worden er ook niet minder door. Terug graag naar het onderwerp van dit artikel.

 11. joost tibosch sr zegt:

  @Johanna, Het europees westerse zionisme stamt inderdaad al uit de tweede helft van de 19de eeuw en kent sindsdien al zijn kleine vestigingen in het Engels mandaatgebied Palestina. Pas na de voor joden zo intrieste WO II met medewerking van het nog westers kolonialistische Engeland en een brandnieuwe nog erg westerse VN (en wrschl ook uit een door schuldgevoel verkeerd soort medelijden en met ook nog steeds onbegrip voor joden in Europa) gaf men joden daar staatsruimte voor een staat Israel, die het zionisme tot staatspolitiek – en dat bleek meteen al bij Ben Goerion- maakte en dat de laatste tijd zelfs weer verscherpt. Dat staatszionisme noem ik neo-zionisme. De dan voor de handliggende verwijzing naar het oude joods profetische “nieuwe Sion van de volkeren” is door mij in deze contekst eerder pijnlijk sarcastisch bedoeld..

  @Koed Kwamen die joden met arabische wortels niet voor het grootste gedeelte pas Palestina binnen nadat de Staat Israel zich daar al breed had gemaakt?

 12. @Tibosch

  Geef het toch op, weer zo een historische onkunde debiteren.
  Al in 1922 bestemde de Volkerenbond Palestina als Joods Nationaal Tehuis, had dus niets met WOII te maken.

  @Nouri

  U dwaalt juist af. Het zijn de Palestijnen die de de regering vormen in de Westbank en Gaza en die dus de ‘vluchtellingen’ zouden moeten opvangen. In plaats van in kampen op te sluiten. Zelfs op de Westbank en Gaza, door hun eigen leiders!

 13. @Likoed
  Nee hoor, ik dwaal helemaal niet af, ik reageerde slechts op de stelling van Joost en te zien aan uw reactie bent u het met me eens dat de expansiedrift van de zionisten al veel eerder dan WO2 begon.

  Het Palestijnse vluchtelingenprobleem is niet het onderwerp van dit blog. Toch ben ik bij dat u erover begint, want ook dat is voor een flink deel het gevolg van de Zesdaagse Oorlog. Maar zoals u ongetwijfeld zelf ook wel weet, zit het toch wel iets anders in elkaar dan u hierboven suggereert.
  Zo weet u ongetwijfeld dat het recht op terugkeer is vastgelegd in Resolutie 194 (zie tekst hieronder). Bovendien gaan de Palestijnen – alhoewel ik blij ben dat u nu kennelijk hun soevereiniteit erkent – op dit moment helaas niet over hun eigen grenzen en hun eigen grensverkeer. Zoals hierboven al geschetst, is het Israël dat de controle heeft over de bevolkingsregisters, zoals het ook Israël is dat bepaalt wie de Palestijnse Gebieden in en uit mag. Tot slot zou dat slechts een deel van de problemen oplossen, want veel Palestijnen zijn al in 1948 gevlucht, uit wat we tegenwoordig Israël noemen.

  Het zou erg fijn zijn als u niet steeds van het onderwerp zou afdwalen en gewoon eens in zou gaan op de inhoud van dit blog.

  Resolutie 194 – Artikel 11
  11. Resolves that the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property which, under principles of international law or in equity, should be made good by the Governments or authorities responsible;

  Instructs the Conciliation Commission to facilitate the repatriation, resettlement and economic and social rehabilitation of the refugees and the payment of compensation, and to maintain close relations with the Director of the United Nations Relief for Palestine Refugees and, through him, with the appropriate organs and agencies of the United Nations;
  http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C758572B78D1CD0085256BCF0077E51A

 14. joost tibosch sr zegt:

  @Koed Weet u mij ook te vertellen met uw ongekende historische kennis, wanneer de joden met arabische wortels zich in Palestina vestigden?

 15. @joost
  Verwacht je ook echt antwoord op die vraag? Kijk, voor LIkoed is het simpel: joden hebben eeuwigdurende rechten op het land, omdat ze er lang geleden woonden. De Palestijnen daarentegen moeten niet zeuren en hun recht binnen één generatie op te geven. Het is altijd weer intrigerend hoe men van een ander verwacht wat men zelf ook niet wil. Misschien zou de Gulden Regel uitkomst kunnen bieden: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.

  In de ogen van Likoed is het vluchtelingenprobleem eenvoudig op te lossen: je definieert ze gewoon weg.

 16. joost tibosch sr zegt:

  @johanna
  Begin nu zelfs te vermoeden dat Likoed met “joden met arabische wortels” misschien zelfs bedoelt dat de Palestijnen eigenlijk oorspronkelijke, in het latere Arabie terechtgekomen, joden zijn, nog afstammelingen van de joodse koninkrijken en omdat ze dat zelf niet toe willen geven, daar nu maar voor moeten boeten! (grimmig grapje door al mijn onkunde!)

 17. @Tibosch

  De Joden met Arabische wortels zijn de Joden die er 2.000 jaar zijn blijven wonen, aangevuld met de bijna een miljoen gevluchtte Joden uit Arabische landen.

  @Nouri

  Resolutie 194 is afgewezen door de Arabische landen. Die ook zo lang wachtten om vrede te sluiten dat er nu bijna geen vluchteling in leven is om hiervan gebruik te maken.
  Want wat zeiden de Arabieren landen ten tijde van deze resolutie?
  “Het is ondenkbaar dat de vluchtelingen terug gaan. Het zou een eerste stap zijn in de richting van Arabische erkenning van de staat van Israel.”

 18. De reden dat de Arabische landen de resolutie afwezen, had niks met artikel 11, dat handelt over het recht op terugkeer, te maken. Je laat bovendien achterwege om te melden dat Israël het evenmin eens was met de resolutie. Dat neemt niet weg dat de resolutie wel is aangenomen, de Palestijnen altijd het recht op terugkeer geclaimd hebben, dat recht verankerd is in internationale verdragen, er ook na 1948 talloze resoluties zijn aangenomen die dit recht benoemen en Israël consequent weigert deze uit te voeren.

  Maar dat alles is dus niet waar dit artikel over gaat. Het wordt tijd dat je eens gaat reageren op waar het artikel wel over gaat.

 19. joost tibosch sr zegt:

  @Koed Dat is nog eens een duidelijk antwoord! Die van 2000 jaar geleden waren dus toch die joodse Palestijnen en die miljoen gevluchte joden uit arabische landen zitten er ook al weet ik hoe lang. Zo krijg je natuurlijk wel een joodse Staat Israel, voordat die zelfs bestond! En de weinige niet-joden, die daar toevallig rondliepen/rondlopen maken dus geen schijn van kans om tot zo’n geweldige overbevolkte joodse Staat te horen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s