Het volk spreekt: vang vluchtelingen ruimhartig op

Eind juli brachten de fractievoorzitters van CDA, VVD en PVV een verklaring naar buiten waarin zij meedeelden te gaan onderhandelen over een regeerakkoord en een gedoogakkoord. De PVV maakt haar gedoogsteun afhankelijk van harde afspraken over onder meer immigratie, integratie en asiel. Maar weet de PVV eigenlijk nog wel wat het volk wil?

Afghaanse vluchtelingen in het Pakistaanse grensstadje Chaman (foto: UN Photo/Luke Powell/#31609)

VluchtelingenWerk Nederland gaf TNS Nipo de opdracht om het volk haar mening te vragen over vluchtelingen. Vandaag werden de resultaten van de peiling bekend.

Wat blijkt? Een ruime meerderheid van onze bevolking (63 procent) vindt dat Nederland vluchtelingen ruimhartig moet opvangen en ten opzichte van een jaar geleden is die steun met zo’n tien procent gegroeid. Die mening treffen we niet alleen aan bij de linkse kerk, want ook zes van de tien VVD-aanhangers en maar liefst acht van de tien CDA-aanhangers vinden dat. Maar liefst 82 procent van de ondervraagden is het eens met de stelling dat mensen die een oorlogssituatie ontvluchten, hier bescherming moeten kunnen krijgen.

De peiling laat verder zien dat tweederde van de ondervraagden vindt dat erkende vluchtelingen recht hebben op gezinshereniging – het laten overkomen van echtgenoot en kinderen – als ze eenmaal een verblijfsvergunning hebben gekregen. Onder de aanhangers van het CDA, de partij die het gezin ziet als hoeksteen van de samenleving, is zelfs 82 procent die mening toegedaan. Dat was natuurlijk ook te verwachten, want het mag toch wel als algemeen bekend worden beschouwd dat mensen die kerkelijk actief zijn vanuit naastenliefde zich het lot van vluchtelingen aantrekken.

Tegelijkertijd laat de peiling ook wel enige hardheid zien. Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, moeten investeren in het opbouwen van een nieuw bestaan. De helft van de ondervraagden (precies 50 procent) vindt dat als het inburgeringsexamen niet in één keer behaald wordt, vluchtelingen hun verblijfs- vergunning moeten verliezen en Nederland moeten verlaten. Men is hierover wel compleet verdeeld, want de andere helft (49 procent) vindt dat juist niet. Onder de CDA-ers is men net zo verdeeld (47 procent voor, 52 procent tegen).

Het meest opvallende van het onderzoek is níet, zoals de Telegraaf kopte, dat de PVV’er ruimhartig voor vluchtelingen is. Dat is de PVV’er namelijk helemaal niet: slechts dertig procent van de PVV-aanhang steunt de opvang van vluchtelingen, zeventig procent dus kennelijk niet. Waarmee zij dus niet de stem van het volk vertegenwoordigen, want het volk pleit juist voor ruimhartigheid en het bieden van veiligheid aan mensen op de vlucht.

Asiel, immigratie en integratie staan hoog op de agenda bij de kabinetsonderhandelingen. Zo hoog zelfs, dat de PVV haar gedoogsteun daarvan afhankelijk heeft gemaakt. Ook het CDA en de VDD staan een veel harder beleid voor. De koers die we daarmee als land inslaan, geniet overduidelijk niet de steun van de bevolking. Interim directeur Igor Ivakic van VluchtelingenWerk Nederland is dan ook terecht van mening dat de onderhandelaars hier niet aan voorbij kunnen gaan.

Het volk heeft gesproken. De vraag is of Geert Wilders ernaar luistert.

Noot: Dit artikel verscheen ook op Geen Commentaar, waar ook de onderzoeksresultaten zijn te downloaden

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in De vreemdeling, Oorlog & geweld, Politiek en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

49 reacties op Het volk spreekt: vang vluchtelingen ruimhartig op

 1. Catharina Anna Maria van Vliet zegt:

  Hear hear!
  Luisteren naar de stem van het volk,
  en niet naar de schreeuw van de PVV.

  Wie het hardst schreeuwt heeft niet het meeste gelijk. Gelukkig niet.

 2. Blutch zegt:

  Het volk heeft al gesproken bij de verkiezingen. Anders kunnen we beter voor elk onderwerp een apart referendum organiseren.

 3. liefdevoll zegt:

  Vluchtelingen helpen is ook DE oplossing voor het immigratie probleem…want als mensen het in eigen land goed hebben: HEB JE OOK GEEN LUCHTELINGEN EN DUS GEEN IMMIGRATIE MEER!!!

 4. Reine jRagolo zegt:

  Het warmhartig opvangen van een politiek vluchteling is heel wat anders dan ongebreidelde vermenging van nichten en neven, nota bene gearrangeerde huwelijken, waarbij economische motieven zijn gemoeid.

  Dit onderscheid moet je wel maken om een getrouw beeld te krijgen.
  Omdat je de PVV-issues erbij haalt bedenk ik dat je het onder een noemer noemt.

  Hoe denken de stemmers van partijen over deze economische integratie? Ik durf te wedden dat zelfs de kiezers van linkse partijen hier in meerderheid op tegen zijn.

 5. Blutch zegt:

  Ik vind eigenlijk dat iedereen moet kunnen gaan en staan waar hij/zij wil. Wel in eigen levensonderhoud voorzien. Zoals wij dat hier doen met allerlei regels en papieren terwijl die mensen niet mogen werken is van de zotte.

 6. ron rozen zegt:

  Het standpunt van Wilders is dus eigenlijk weg met de achterlijke Moslims en welom vluchtelingen.

 7. wiljan.45 zegt:

  Nederland moet even helemaal stoppen met opnemen van vluchtelingen. Nederland loopt voorop in de groei van de bevolking door migratie, percentueel heeft Nederland de meeste allochtonen binnen laten komen. (40% meer dan bijvoorbeeld België, en Duitsland…ja Nederland was erg ‘aanzuigend’ , en stond bekend als ‘gekke henkie’.

  . Het volk zegt dit en dat…en wordt er dan ook bij gezegd dat als ze daarvoor kiezen, dat dan vele andere wensen niet meer bekostigd zullen gaan worden, omdat het nu eenmaal 12 miljard per jaar kost en dat de woningmarkt voorlopig nog wel krap zal zijn voor starters…enz.

  Dit probleem moet je door intellectuelen laten bekijken, niet door populisten en volksmenners als van vluchtelingenwerk.
  Lees ook over de domheid van dit populistisch argument van Johanna dit artikel, door mij even samengevat(ik ben het niet met alles eens overigens, maar het laat het tekortschieten van Noury mooi zien.) http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Simon-Rozendaal/274261/De-PVV-is-de-enige-intellectuele-partij.htm

  Nederland heeft twee grote problemen, de een is de sterk toegenomen immigratie, de ander is de sterk toenemende kosten van het sociale stelsel.

  Intellectueel Nederland
  Ik geef even een opsomming van wie dit allemaal beredeneerd hebben. Maarten Huygen op 24 augustus 1993 in NRC Handelsblad, Wim Schuller op 6 mei 1999 in Trouw, H.J. Schoo op 4 augustus 2001 in de Volkskrant, Jet Bussemaker op 11 augustus 2001 in de Volkskrant, Maarten Huygen op 25 mei 2002 in NRC Handelsblad, Marcel Roele op 6 december 2002 in HP De Tijd, Syp Wynia op 5 april 2004 in Elsevier, H.J Schoo op 6 december 2003 in de Volkskrant, H.J. Schoo op 13 december 2003 in de Volkskrant, Paul Scheffer op 10 januari 2004 in NRC Handelsblad, Yvonne Zonderop op 12 januari 2004 in de Volkskrant, Han Entzinger op 16 januari 2004 in NRC Handelsblad, Paul Scheffer op 17 januari 2004 in NRC Handelsblad, Syp Wynia op 17 januari 2004 in Elsevier.

  Enfin, ik stop nu maar, u begrijpt wat ik bedoel. Tout intellectueel Nederland was klaarblijkelijk nog niet zo heel lang geleden de mening toegedaan dat Nederland twee problemen (pardon, twee uitdagingen!) heeft die op gespannen voet met elkaar staan. Ofwel, je bent voor een tamelijk onbelemmerde immigratie, ofwel je bent voor het sociale stelsel. Allebei tegelijkertijd kan niet. ….
  …. De Partij voor de Vrijheid is tegen immigratie en tegen de aantasting van het sociale stelsel. Dit brengt veel mensen in verwarring – zij zien het verzet tegen immigratie als rechts en het opkomen voor het sociale stelsel als links – maar dat geeft alleen maar aan dat deze mensen niet slim zijn. De PVV is intellectueel zeer consequent….
  in diepste wezen is Wilders de ultieme Europeaan. Hij wil koste wat het kost het sociale stelsel behouden en als afgeleide daarvan de immigratie beperken. …
  Linkse partijen
  . Wie voor het sociale stelsel is, keert zich tegen immigratie. Wie voor immigratie is, keert zich tegen het sociale stelsel. Dat doet geen enkele ‘linkse’ partij.
  Met andere woorden, wie hecht aan intellect en consequent redeneren, zou de PVV moeten steunen.

 8. Potentiele Immigrant zegt:

  Helemaal mee eens. Ik wil er ook in. Samen met mijn vijf miljard lotgenoten

 9. JanPlezier zegt:

  De vraagstelling was:
  Vind u dat mensen dat mensen die een oorlogssituatie ontvluchten,
  hier bescherming moeten kunnen krijgen.

  82% van de ondervraagden vonden dat okay.

  Ik ben het echter eens met Wiljan, dat Johanna hier een populistische
  stijl erop na houd.
  Ze draait de 30% van de PVV kiezers die voor een ruimhartig beleid
  kiezen om door de andere 70% te beschuldigen daar dan tegen te zijn.

  Er zijn immers maar twee antwoorden mogelijk op die vraag.
  "ja," en "nee."
  Veel ondervraagden hebben dus geen eerlijk antwoord op deze
  subjectieve vraag kunnen geven.

  Als je moslims in de Islamitische landen zou vragen of de
  Joden en Christenen geen vijanden van de Islam zijn,
  dan kan ik mij voorstellen dat niet meer dan 1% van de
  moslims dit met ja beantwoord.
  Maar betekend dat ook dat de andere 99% van de moslims van
  mening zijn dat dit wel zo is.

 10. Als ik het goed zie, is de moderator vanmiddag al op bezoek geweest. Ik mis een reactie.

  Catharina Anna Maria van Vliet 31-08-2010 13:22 | In ieder geval niet zeggen dat je ‘het volk’ vertegenwoordigt als je niet eens weet wat er onder ‘het volk’ leeft.

  Blutch 31-08-2010 13:39 | Bij de verkiezingen zijn er natuurlijk wel een heleboel verschillende onderwerpen, je kan uit de verkiezingsuitslag dan ook niet één op één afleiden wat de kiezer van allerlei afzonderlijke issues vindt.

  liefdevoll 31-08-2010 13:57 | Voor mij valt vluchtelingen helpen onder je medemens helpen. Dat doen we toch niet alleen om er zelf beter van te worden?

  Reine jRagolo 31-08-2010 13:58 | Daar ging dit onderzoek niet over. Een van de vragen ging over gezinshereniging van vluchtelingen. De eer op de PVV erbij te halen valt de Telegraaf ten deel, met een kop die volstrekt niet overeenstemt met de werkelijkheid.

  Blutch 31-08-2010 14:23 | Sommige mensen zijn daar niet toe in staat, maar hebben wel opvang en veiligheid nodig, bijvoorbeeld vluchtelingen die zwaar getraumatiseerd zijn. Ik ben het met je eens dat het verbod om te werken, zeker in combinatie met de langlopende procedures, niet goed is. Zeker niet voor de gezondheid van de betrokkenen.

  ron rozen 31-08-2010 14:45 | Dank voor deze samenvatting. Hoewel ik me niet kan herinneren dat hij ooit zij ‘welkom vluchtelingen’. Heb ik wat gemist?

  wiljan.45 31-08-2010 15:00 | Laat het debat aan intellectuelen over, maar doet wel zelf een duit in het zakje en schuwt de persoonlijke aanvallen daarbij niet. En roept op om niet naar het volk te luisteren. Mensen zijn een vat vol tegenstrijdigheden.

  Nederland kent bij lange na niet het hoogste percentage immigranten. Zoals bijvoorbeeld lijkt uit deze lijst: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_immigrant_population
  Je kunt eenvoudig zien dat Nederland wereldwijd op plaats 27 staat in de ranglijst van landen met het hoogste percentage immigranten. Binnen Europa gaan Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië en Zwitserland ons voor.

  Dat de kosten van ons sociale stelsel toenemen ligt natuurlijk niet noodzakelijkerwijs enkel en alleen aan de immigratie. Het is wel erg anti-intellectueel om dat te suggereren en ons een vals dilemma voor te leggen. Er is bijvoorbeeld ook nog zo iets als vergrijzing, en in deze tijd de door rechts veroorzaakte economische crisis die leidt tot stijging van de werkloosheid. Ter linkerzijde wordt al langere tijd gepleit voor opleiden en werk, twee factoren die erg belangrijk zijn om immigranten goed te laten integreren, ook financieel-economisch gezien. Bovendien gaat dit blog niet over immigranten, maar over vluchtelingen. Mensen dus die we conform de door ons ondertekende internationale verdragen opvangen vanwege het bewezen gevaar dat ze lopen. Graag on topic blijven.

  Potentiele Immigrant 31-08-2010 15:05 | Vijf miljard? Heb je daar misschien een linkje bij? Wiljan kan niet zo goed tegen anti-intellectueel zo maar wat roepen.

  JanPlezier 31-08-2010 16:23 | Wiljan vond dat we het wat intellectueler moesten benaderen. Dat begint met begrijpend lezen en vervolgens je baseren op de beschikbare informatie.

  30% is het percentage PVV-aanhangers dat als antwoord op vraag
  “Vraag 11: Een vluchteling is iemand die vreest voor vervolging vanwege zijn afkomst, geloof, politieke overtuiging of voor gevaar vanwege een oorlog en die daarom zijn land heeft verlaten. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN, UNHCR, bedraagt het aantal vluchtelingen in 2009 ruim 43 miljoen mensen. In 2009 hebben in Nederland circa 14.000 vluchtelingen asiel aangevraagd. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: Nederland moet ruimhartig zijn in haar opvang voor vluchtelingen”
  meldde ‘helemaal mee eens’ (6%) of ‘enigszins mee eens’ (24%). 70% van de PVV-aanhang antwoordde ‘enigszins mee oneens’ (34%) of ‘helemaal mee oneens’ (35%).

  Niks dus twee antwoordmogelijkheden, maar vier. Een feit dat bij jou bekend had kunnen zijn als je mijn links gevolgd had. Je beschuldiging slaat dus nergens op, gewoon weer een populistische truc.

 11. wiljan.45 zegt:

  Noury 19.23
  wat doe je weer arrogant. Erger: je begrijpt er niets van. Je moet bij jou alles uitspellen kennelijk, anders draai je alles in jouw voordeel om…

  Nederlandse stiging in aantal ‘buitenlanders’ in een tijd van 30 jaar multicultijd is ongekend, idioot snel gegaan. Ik zei dat ‘ percentueel heeft Nederland de meeste allochtonen binnen laten komen.’ en niet wat jij er van bakt. Ik had het over westerse landen die onder dat asielverdrag vallen. Die link van je slaat dus nergens op. Meer dan 2 miljoen. Een stijging van zeg 100.000 in 1965 naar meer dan 2 miljoen. Duitsland komt op ruw geschat 4/5 miljoen allochtonen, meest Turken, , Frankrijk 8 en Engeland ook erg veel. Maar die 2 laatste zijn te verklaren door 1. Algerije en 2. Engeland als Gemenebest-land. En de Duitse Turken, dat heeft ook een historische achtergrond, die via het Oostenrijkse loopt.

  Nederlandse stijging is percentueel enorm hoog, zeker als je bedenkt dat het niet gaat om immigranten uit een kolonie of gemenebest. België heeft veel minder. (veel Kongolezen natuurlijk). Hoe verklaar je dat?
  2. Je erkent impliciet dat je populistisch bezig was, door mij nu aan te vallen op intellectuelekleinigheden, zelf totaal verkeerd te interpreteren, en door intellectuele retoriek en afleidingsmanoeuvre,over vergrijzing . .
  3. De Nederlandse maatschappij zou een verstandig besluit kunnen nemen, en niet doorgaan met het opnemen van o.a 2000 Somaliërs per jaar. Het zou een gidsland kunnen zijn, door de oude verdragen eindelijk eens te vervangen door een europese deugdelijke immigratiepolitiek te entameren, waardoor we eindelijk afkomen van die belangenclubs als vluchtelingenwerk en hun populistische enquete-retoriek.
  4. Dus jij ontkent de gevaren van overbelasting van onze instituties door massale immigratie van de afgelopen 30 jaar. Ja dat dacht ik al. Jouw belangen liggen elders. Het immigratiefundamentalisme is een ideologie die je niet snel zal opgeven. En wie tegenstand geeft, die kan je altijd makkelijk (laten) wegzetten als racist of xenofoob, of discriminatie te (laten) roepen. Door vluchtelingenpopulisten/intellectuelen.

 12. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Ik ben het met Wiljan eens: "Nederland moet even helemaal stoppen met opnemen van vluchtelingen." Nederland moet ook stoppen met het geven van ontwikkelingshulp. Maar Nederland moet ook stoppen met het roven van andere landen. Per saldo levert dat die landen veel meer geld op, met als gevolg minder oorlogen, meer democratie en dus ook minder vluchtelingen.

 13. wiljan.45 31-08-2010 20:26 | Doe toch niet zo kinderachtig man. Wie kaatst kan de bal verwachten. Tit for tat. Op de man spelen getuigt niet van kracht van argumenten.

  Aangezien het onderwerp hier vluchtelingen is, ben jij degene die hier van het onderwerp (hoe Nederlanders denken over de opvang van vluchtelingen) afwijkt. Herhaaldelijk zelfs, ondanks mijn verzoek on topic te blijven. Het getuigt niet echt van waardering voor mijn gastvrijheid.

  Mijn reactie op jouw posting was geheel terzake. Dit is wat jij schreef:
  = Nederland moet even helemaal stoppen met opnemen van vluchtelingen. Nederland loopt voorop in de groei van de bevolking door migratie, percentueel heeft Nederland de meeste allochtonen binnen laten komen. (40% meer dan bijvoorbeeld België, en Duitsland…ja Nederland was erg ‘aanzuigend’ , en stond bekend als ‘gekke henkie’. =

  Wat daar staat, klopt simpelweg niet. Nederland loopt helemaal niet voorop in de groei van de bevolking door migratie en liet evenmin percentueel de meeste allochtonen binnenkomen. En de link liet dat haarscherp zien.

  Van mij mag je de Algerijnse Fransen, de Turkse Duitsers, de Kongolese Belgen en de Gemenebest Britten buiten beschouwing laten (dat zullen zowiezo veelal geen vluchtelingen zijn). Maar dan laten we dus ook de 860.000 Antilliaanse, Indonesische en Surinaamse Nederlanders buiten beschouwing. En melden we er ook even bij dat 45 procent van onze allochtonen uit het westen, met name Europa, komt.

  Je gebruikt hier trouwens allerlei begrippen door elkaar, dat werkt erg verwarrend. Het onderwerp is: de mening van Nederlanders over de opvang van vluchtelingen. Dus niet: immigranten, allochtonen of buitenlanders.

  Het is erg verleidelijk om mee te gaan in je woordspelletje en er ook een paar leuke termen tegenaan te gooien. Dat zou echter maar afleiden van waar het om gaat. Herhaal jij dat echter, dan moet je er niet op rekenen dat ik je reacties laat staan. Datzelfde geldt voor het doorgaan met off topic reageren. Ik ben ‘gekke henkie’ niet.

 14. Mihai Martoiu Ticu 31-08-2010 20:56 | Ik heb de indruk dat wiljan.45 dat niet zo ziet zitten. Of juist wel, zwijgt hij omdat hij toestemt.

 15. wiljan.45 zegt:

  Je vat het weer niet, Noury. Het punt is zo eenvoudig. geen enkel land in W. Europa heeft relatief gezien meer vluchtelingen opgevangen dan Nederland. Geen land in Europaheeft een evengrote sprong gemaakt , van 100.000 naar 2 miljoen of meer allochtonen. Misschien Frankrijk uitgezonderd, vanwege 3miljoen, na de Algerijnse burgeroorlog.

  Daarom zeg ik rot op met je pleidooi voor meer vluchtelingen naar Nederland, met allerlei gegoogel met cijfers en retoriek en emotionele chantage, bedreigingen, hongerstakingen, chantage, plus het gelul dat we al 30 jaar horen van populisten en intellectuelen .
  Verder, wat zit je hierboven te zuigen zeg.

 16. @ wiljan.45
  Ik vat het prima. Het is inderdaad eenvoudig. De statistieken laten zien dat wat jij stelt niet klopt. En omdat je geen argumenten hebt, ga je over tot schelden.

  Dit is de werkelijkheid, gegevens ontleend aan de statistische tabellen van UNHCR over 2009:
  Die gegevens kun je vinden in de statistische tabellen van UNHCR over 2009, werkblad 24.

  Nederland is niet het land dat meer vluchtelingen opvangt dan welk West-Europees land dan ook.
  Binnen Europa staan we op plaats 10 in de ranglijst aantal vluchtelingen per 1000 inwoners, wereldwijd op plaats 31.
  Nederland is een van de rijkste landen ter wereld, maar op de ranglijst vluchtelingen in relatie tot het GDP per capita staan we op plaats 60.
  Wel vangen we naar verhouding van ons grondgebied veel vluchtelingen op. Op de ranglijst aantal vluchtelingen per 1000 km2 staan we op plaats 5 met een score van 2165. Dat lijkt veel, maar de nummers 1 t/m 4 zijn Malta, Syrie, Jordanie en Libanon met een score van 19025, 5657, 5002 en 4881.

  Europese landen:

  Land | Aantal vluchtelingen per 1000 inwoners
  Montenegro | 38,5
  Malta | 14,6
  Zweden | 8,8
  Servie | 8,8
  Noorwegen | 7,9
  Duitsland | 7,2
  Luxemburg | 6,6
  Zwitserland | 6,1
  Oostenrijk | 4,7
  Nederland | 4,6

  Wereldwijd staan we op plaats 31, we worden voorgegaan door:
  Jordanie | 71,4
  Syrie | 48,1
  Congo | 30,2
  Tsjaad | 30,2
  Iran | 14,4
  Djibouti | 14,0
  Libanon | 11,9
  Pakistan | 9,6
  Kenia | 9,0
  Ecuador | 8,6
  Mauritanie | 8,1
  Jemen | 7,2
  Venezuela | 7,0
  Centraal Afrikaanse Republiek | 6,1
  Gabon | 6,0
  Gambia | 5,9
  Rwanda | 5,4
  Kameroen | 5,1
  Canada | 5,0
  Guinee-Bissau | 4,9
  Panama | 4,9

  Jouw probleem is dat je niet redeneert op basis van feiten. Jouw probleem is dat je jouw mening, die een minderheidsmening is zoals dit blog laat zien, wilt opleggen aan een meerderheid. Jouw probleem is dat als je verhalen weerlegd worden, je gaat schelden.

  Mijn pleidooi is dat we vluchtelingen niet als getallen zien, maar als mensen van vlees en bloed, mensen die bij ons aankloppen voor veiligheid omdat ze elders hun leven niet zeker zijn. Ik vind dat je op zo’n moment de morele plicht hebt om de deur open te doen.
  Wellicht zijn er andere systemen denkbaar, en daar kun je over praten. Het veelgehoorde ‘laten we ze maar in eigen regio opvangen’ valt daar voor mij niet onder. De werkelijkheid is namelijk dat 98 procent van de vluchtelingen in de omringende landen wordt opgevangen, met alle gevolgen van dien voor de landen die dat betreft.

  Mijn pleidooi is dat we nu eindelijk eens onder ogen gaan zien hoe verdomd rijk we zijn in Nederland. Het is onzin om te stellen dat onze schouders die lasten niet kunnen dragen. Want van de 59 landen die ons voorgaan verwachten we dat kennelijk wel.

  Mijn pleidooi is dat als je iets wilt doen aan het vluchtelingenprobleem, dat je dan de onderliggende problemen moet aanpakken in plaats van de symptomen (vluchtelingen en ontheemden) te bestrijden. Ik denk dat dat ook is waar Mihai in zijn posting op doelde.

  Specifieker voor dit blog: ik ben blij met de uitslag van de peiling, die laat zien dat velen hun hart wel laten spreken als het om vluchtelingen gaat, dat het voor hen kennelijk niet alleen een zaak is van eigen portemonnee eerst. Een politiek die het volk vertegenwoordigt, hoort daar naar te luisteren.

 17. wiljan.45 zegt:

  Mijn feit staat vast: Nederland heeft in 30 jaar in een ijltempo zijn sociale stelsel onder absurd hoge druk gezet. 2-3 miljoen mensen erbij. Je pleidooi om daar mee door te gaan, is een bewijs voor je ideologische immigratiefundamentalistische positie, die achter deze ontwikkeling zit, ook al 30 jaar. En dat dat onderzoek, die enquete dat laat zien: het werkt nog steeds, de multiculturele chantage. Nog altijd krijgen de immigratie-industrie de correcte antwoorden! Vandaar je blog over dit nieuwste vertoon van het succes van retoriek..Zat er ook een film bij met ‘26.000 gezichten’, voordat de enquete werd ingevuld? En dan je populisme, over morele plicht enz. Waar heb je dat weer uit weggeknipt? De brochure van de nota diversiteit en migratie 2010 van wetenschappelijk buro huppelepup?
  Een heel ander beleid, daar gaat het om, inderdaad. Altijd weer die chantagetaal: als je het niet eens bent met mijn retoriek ben je moreel niet correct…precies de argumentatie al 30 jaar van vluchtelingenwerk, en 30 jaar al staat de deur open voor economische vluchtelingen.

  Heb jij de oplossing? .Terrorisme misschien zodat Europa stopt met ‘ roven’ , daar mee beginnen? En hoe gaat het dan verder precies? Graag een concrete invulling.Geen drogredenarij graag. Geen stromannen. Gaan we een wereldpresident, een wereldrechtbank installeren? Beetje planeconomie opleggen? Vul het even in, hoe zie jij het ?

  Zullen we dat verdrag uit de jaren 50 vervangen? Dat lijkt MIJ al revolutionair genoeg!

 18. @ wiljan.45 01-09-2010 11:03 | Jaja: ‘multiculturele chantage’, ‘retoriek’, ‘populisme’, ‘buro huppelepup’, ‘chantagetaal’. Een hoop holle retoriek om te verhullen dat je de feiten niet kunt weerleggen, maar desondanks aan je niet onderbouwde mening vasthoudt.

  Het is heel simpel: als jij van mening bent dat de feiten anders zijn, weerleg ze dan maar. Maar dan wel graag onderbouwd. Zo niet, dat is je reactie volstrekt inhoudsloos.

  Jij bent trouwens wel de laatste om iemand van het gebruik van stromannen te beschuldigen, nadat je dit schreef: "Heb jij de oplossing? .Terrorisme misschien zodat Europa stopt met ‘ roven’ , daar mee beginnen? […] Beetje planeconomie opleggen?"

  Wiljan, mijn geduld begint op te raken. Reageer inhoudelijk of blijf weg.

 19. Sisi zegt:

  @ Wiljan

  Je stelt dat er de afgelopen 30 jaar 2-3 miljoen mensen bij zijn gekomen in Nederland. Dat is inderdaad zo. Tegelijkertijd zijn er ook weer mensen vertrokken uit Nederland, zowel Nederlanders als mensen uit andere landen. Met name de laatste paar jaar. Let wel: we hebben hier over immigratie/emigratiecijfers die niets met vluchteling zijn te maken hebben. Ik zou je erop willen wijzen dat overal ter wereld de bevolking groeit, dus ook in Nederland.

  Als je kijkt naar het aantal mensen dat asiel heeft aangevraagd in Nederland dan is dat aantal de laatste 10 jaar wel degelijk gedaald: in 2000 waren het er 46.496 ten opzichte van 16.200 in 2009. Een behoorlijk verschil dus. Deze informatie staat overigens gewoon op de website van de IND.

  Wat betreft de filmpjes 26.000 gezichten: Deze 26.000 duizend gezichten zijn (waren) een groep vluchtelingen die voor de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet 2000 al een asielaanvraag hadden lopen en dreigden uitgezet te worden tussen 2005 en 2008 door de aanscherping van de regels. Volgens Vluchtelingenwerk ging het overigens niet om 26.000 mensen maar naar schatting ongeveer 6.000 tot 8.000 mensen. Een deel van deze groep viel onder de Genaraal – Pardon regelng. Ik begrijp eerlijk gezegd in dit verband niet zo goed waarom je deze filmpjes aanhaalt, maar dat kan aan mij liggen.

  Je stelt dat de deur nog volop open staat voor economische vluchtelingen. Ook hier wordt de term "vluchteling" niet goed gebruikt. Een vluchteling is immers iemand die zijn eigen land noodgedwongen heeft verlaten vanwege gevaar voor eigen leven. Daar vallen economische redenen niet onder. In bepaalde sectoren worden er inderdaad mensen uit het buitenland ingezet. Dit heeft echter ook te maken met een tekort aan arbeidskrachten in die sector. Daarbij gaat het hier meestal om nieuwe EU-onderdanen zoals bijvoorbeeld Polen. Daar kun je het natuurlijk mee eens zijn of niet, het heeft echter niets met Vluchtelingenbeleid van doen. Komt een vluchteling om economische redenen in ons land, dan wordt hij afgewezen omdat de asielprocedure niet voor deze mensen bedoeld is. Ik kan het weten, want ik werk al jaren op het Aanmeldcentrum op Schiphol.

  Morele plicht: Je lijkt hier voorbij te gaan aan allerlei verdragen die er zijn op het gebied van mensenrechten, zowel nationaal als internationaal. Allereerst hebben we de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Dit is wereldwijd, dit kan Nederland niet zomaar even schrappen, ook al zouden ze het willen. Hierin staat o.a. dat, als iemand bescherming zoekt en hij krijgt dit in eigen land niet, dat hij deze bescherming ergens anders mag zoeken. Het is niet zo dat je iedereen maar moet toelaten. Dat lijkt mij ook niet wenselijk. Maar de mensen die onder de voorwaarden voldoen hebben recht op een nieuw bestaan in een ander land. Uit vandaag verschenen onderzoek is overigens gebleken dat de meeste mensen in Nederland deze stelling ook wel steunen. Johanna schrijft al dat de meeste vluchtelingen in andere landen wordt opgevangen. Sterker nog: veruit de meeste vluchtelingen vinden óf in eigen land (in een ander gebied) opvang, óf in een buurland. Als een land als Soedan, waar het op zijn zachtst gezegd ook niet zo goed gaat, zijn deuren opent voor vluchtelingen, waar halen wij Nederlanders het dan vandaan dat wij dat niet (meer) hoeven? Denk je dat er in Soedan überhaupt iets van een sociaal stelsel bestaat? Welnee! Het is de keuze tussen mensen helpen, of mensen af laten slachten.

  Een wereldpresident hebben we trouwens allang hoor. Tegenwoordig heet hij Obama ;) Ik begrijp wel wat je bedoelt en ik maak me ook wel eens zorgen, maar je moet de dingen niet door elkaar halen. Planeconomie, terrorisme, wereldbank, allemaal dingen om angstig van te worden. Maar buitenlanders de schuld geven is onterecht en veel te makkelijk. Richt je liever op de echte problemen, of zoals het al eens gezegd wordt "Fight the real enemy".

  Groet, Sisi

 20. wiljan.45 zegt:

  Sisi, bedankt , maar je vertelt me niets nieuws. Er is veel werk aan de winkel, dat veranderen van iets op dit gebied is zeer complex, mijn geleerde tweelingbroer is professor in de juristerij, en zegt met anderen dat in een kabinetsperiode nog net iets kan veranderen. Als je maar wil. De europees-arabische moloch in Brussel zakl wel tegenspartelen! Maar ook daar is het allemaal mensenwerk, verouderd wel te verstaan. Nederland moet daarin weer gidsland zich tonen!

 21. wiljan.45 01-09-2010 17:17 | "je vertelt me niks nieuws". Ik ben toch wel benieuwd waarom je het dan inbracht.

  "De europees-arabische moloch in Brussel"? Graag een toelichting. Hebben de mensen in Brussel c.q. de andere landen geen recht op hun eigen mening?

 22. Sisi zegt:

  @ Wiljan

  Door de slecht verdeelde asieldruk was het idd. jarenlang zo dat Nederland veel meer vluchtelingen opnam dan een aantal andere landen. Dit gold echter niet voor NL alleen, maar ook voor bijvoorbeeld Engeland en Duitsland. Op dit moment komen er niet alleen minder asielzoekers in Nederland aan, maar worden er ook minder verblijfsvergunningen uitgereikt. Overigens dit geldt niet alleen maar voor moslims. De landen de meeste statussen toekennen zijn nog steeds Engeland, Duitsland en Frankrijk. Dus niet Nederland, zoals jij zegt.

  Ik ben het met je eens dat er werk aan de winkel is. Het is voor mij echter de vraag op welke manier we dit gaan aanpakken. Ik hoop echter dat je wel beseft dat de asielwetgeving sinds 2001 enorm aangescherpt is en dat de rek er wel uit is zo onderhand. Mensenwerk, ja dat is het ook en zo moet het ook! Dat kan jou misschien allemaal niet schelen maar voor mij is de menselijke maat wél belangrijk. Voor mij is mensen maar de deur wijzen alleen maar omdat ze moslim zijn (ik lees tussen de regels door dat deze bevolkingsgroep jou angst inboezemt) geen optie. En juridisch gezien ook niet verdedigbaar, maar dat zal je tweelingbroer ook wel weten.

 23. Zelf Reflectie zegt:

  @Johanna
  "Specifieker voor dit blog: ik ben blij met de uitslag van de peiling, die laat zien dat velen hun hart wel laten spreken als het om vluchtelingen gaat, dat het voor hen kennelijk niet alleen een zaak is van eigen portemonnee eerst."

  Eens!

  Fijn om weer eens cijfers te zien i.p.v. zandkorrels in de ogen van hen die hun hoofd net uit hun ideologische zandhoop hebben getrokken. Hier krijgen nu anderen hoofdpijn van :-).

 24. wiljan.45 zegt:

  Sisi, goed zo. Ik bang? Voor de islam? Nee, dat is niet de goede term. Zonder voortdurende druk was het IND reddeloos verzopen. De druk moet hoog blijven, anders gaan de oude mechanismen weer de macht grijpen, het multicul-establishment is beresterk.
  Je moet Bat Ye’or toch eens ter hand nemen, Noury, dan weet je wat ik bedoel met europese moloch. Maar denk bijvoorbeeld aan de ECRI. Beter is haar oudere werk, 2000 pag. informatie over de historie van de positie van Christenen en Joden in de islamwereld.

 25. wiljan.45 01-09-2010 20:10 | De positie van christenen en joden in de islamwereld lijkt mij niet relevant voor het opvangen van vluchtelingen in Europa. Wij vinden onze standaarden op dat gebied belangrijk. Dat belang is niet afhankelijk van het gedrag van anderen.
  Bovendien: het vragen aan de islamwereld om de positie van christenen en joden te verbeteren waar nodig vraagt erom dat we zelf de relevante wetten ook naleven. Niet dat we slechte voorbeelden gaan navolgen.
  Mochten er gedachten en ideeën van Bat Ye’or zijn die naar jouw mening relevant zijn voor de discussie, zou je die dan even voor ons willen samenvatten? Dat weet iedereen die het leest waar je precies op doelt.

 26. Sisi zegt:

  @ wiljan

  "Zonder voortdurende druk was het IND reddeloos verzopen"

  IND wordt aan de andere kant ook genoeg onder druk gezet door "de menselijke maat" om het zo maar te noemen, niet te vergeten door rechters zelf. Maar ach, de IND is slechts een uitvoeringsinstantie. Zij bepalen de regels niet.

  Geef het nu maar toe: Je hebt gewoon een hekel aan moslims.

 27. wiljan.45 zegt:

  Sisi, je illustreert met je laatste zin fraai, dat je lid bent van de linkse kerk.

  Johanna, lees eens wat out of your box, is mijn advies.
  Je vroeg n. b. zelf naar toelichting. Dus google, maar lees ook uit eerste hand die boeken. Krijg je meteen een inkijkje in het ‘umfeld’ van je vijand W. Je moet je ‘vak’ bijhouden!

  Kan je ook zomaar empathischer worden, hoef je niet meer te polariseren. Stap uit die enge wereld van de Treppjes, geloof ze niet meer, emancipeer! Doe ik ook, open voor beide zijden, en me niet afsluiten van informatie uit het ‘andere kamp’. .

 28. wiljan.45 01-09-2010 22:37 | Ik vroeg inderdaad om toelichting, niet om een leeslijst. Jij brengt Bat Ye’or in als argument, dus het is aan jou om helder te maken wat daar het belang van is. Het uitgangspunt is: maak het je gesprekspartner zo makkelijk mogelijk en zadle hem niet op met overbodig werk.

  Voor iemand die zegt open te staan voor beide zijden en je niet af te sluiten van informatie uit het ‘andere kamp’ doe je wel zeer merkwaardige uitspraken. Zie onder meer je reactie op 01-09-2010 22:37 en 01-09-2010 00:13. Op mij komt dat bepaald niet over als ‘open staan’.

 29. wiljan.45 zegt:

  Nou johanna, ga jij toch lekker wél openstaan voor Bat Ye’or? Hans Jansen kan je vast verder linken.

  Verder nog iets?

 30. wiljan.45 01-09-2010 23:24 | Wiljan, ik vroeg jou om toe te lichten welke standpunten van Bat Ye’or relevant zijn voor deze discussie. Jammer dat je dat niet doet. Het gedachtegoed van Bat Ye-or is mij bekend, ik alleen niet de relevantie voor deze discussie over vluchtelingen. Jij kennelijk wel. Het is jammer dat je dat niet wilt toelichten, want nu blijft je opmerking nodeloos in de lucht hangen.

 31. wiljan.45 zegt:

  En de antwoorden van vandaag, een 4-tal reacties van mij met tussendoor Noury, zijn door Noury niet toegestaan, weggezuiverd. Zonder dat te melden.

  Wel, studeer ze, Bat Ye’or, uit eerste hand,

  doe eens gek, Noury!

 32. wiljan.45 02-09-2010 16:53 | Antwoorden? Drie inhoudsloze reacties die mijn verzoek tot driemaal toe negeren, zul je bedoelen. Ik heb geen behoefte aan kleutergedrag, het vervuilt dit blog maar. Dag Wiljan.

 33. Sisi zegt:

  @ wiljan,

  "Sisi, je illustreert met je laatste zin fraai, dat je lid bent van de linkse kerk."

  Knap hoor, wiljan, deze enige en onthutsende reactie op de mijne. Hoe kom je erbij te suggereren dat ik lid ben van de linkse kerk? Alleen maar omdat ik voor een humaan asielbeleid ben? Oja, natuurlijk! Dat is tegenwoordig erg links! Ik kan je vertellen dat ik redelijk gematigd ergens in het midden zweef, maar al zou ik tot de linkse kerk behoren, dan is dat uiteraard mijn eigen vrije keus, nietwaar?

  De reden waarom ik denk ( of weet) dat je iets tegen moslims heb is het feit dat je bij een stelling als "vang vluchtelingen ruimhartig op" al een hele tijd zit te zeveren over de Bat Ye’or. De Bat Ye’or is echter slechts een theorie, die op bepaalde punten heel goed weerlegd kan worden.

  Ik heb slechts aangegeven dat het asielbeleid al heel erg streng is. Daar hebben we het nl. over vluchtelingen. Gelukszoekers, (gast)arbeiders, Marokkaanse jongens van de derde generatie en uitgenodigden zijn geen vluchtelingen in de zin van het woord. Daarbij suggereert de stelling dat het niet perse hoeft te gaan over het verlenen van een verblijfsstatus. Het regelen van opvang kan ook tijdelijk zijn.

  Dus ja, ik ben voor een ruimhartige opvang voor vluchtelingen. Ik hoop tenminste niet dat we opeens allemaal harteloos zijn geworden, dat kan een nooit en te nimmer een verrijking betekenen voor onze maatschappij. Dat dat duidelijk moge zijn.

 34. wiljan.45 zegt:

  DE Bat Ye’or heb je het over, Sisi. Dat is volgens jou een theorie. Mmmmm.

  Bat Ye’or is s echter de naam van een vrouw. Je kent haar niet, maar toch heb je een mening.
  Ik heb geen zin in een conversatie met je.
  Oh, en die suggestie over dat ik iets tegen moslims heb, nee hoor, op voorwaarde dat ze tussen de 22 en 45 jaar oud zijn, van het vrouwelijk geslacht, blond, hetero en geen burka dragen.

 35. Wiljan, ik wacht nog op je antwoord. Wil je in de tussentijd een beetje galant met de andere gasten hier omgaan alsjeblieft?

 36. wiljan.45 zegt:

  Nou zeg, NourI , de brutaliteit.
  3 antwoorden door jou preventief geruimd. Ben gekke henkie nie.

  Ik vind het wel een giga blunder van Sisi.
  trouwens, ik ben een sisispecialist, de echte, de keizerin. Wat een galant heer zou ik naar de echte toe zijn geweest, en ook Romy Schneider is een toppertje.

 37. Sisi zegt:

  @wiljan,

  Nou Bat Ye’or en Eurabia dan. Wat jij wilt. Excuses voor deze fout. Eurabia is een theorie. Niet meer en niet minder. Ik begrijp dat je geen zin hebt in een conversatie met mij. Je gaat namelijk inhoudelijk helemaal niet op mijn, of andere reacties in. Maar dat maakt mij niks uit hoor. Van mij hoef je niet galant met me om te gaan.

  En ik had gelijk: je hebt gewoon een hekel aan moslims. Dat is alles.

 38. wiljan.45 02-09-2010 22:51 | Laat maar zitten, dat antwoord. Ik denk dat Sisi het prima begrepen heeft: gewoon een hekel aan moslims. En dus niet relevant. Het gesprek gaat over vluchtelingen.

 39. wiljan.45 zegt:

  Nou, Sisi , dat is toch voor mij een echte linkse kerk manier van redeneren. en zuigen en chanteren en zoeken naar incorrecte opvattingen .

  Denk jij maar lekker wat je wil! Maar jij hebt dat boek dus niet gelezen. Begin echter bij ‘the dimmi’ , dan ‘The decline of Eastern Christianity under Islam. From jihad to Dhimmitude…en 3. ‘Islam and Dhimmitude. Where civilizations collide.

  Nee hoor, geen onderscheid, het gaat mij om alle vluchtelingen, maar vooral geen Somaliërs, die integreren moeilijk; ook homo’s uit Iran opvangen in de regio, ook hindoe’s, zelfs christenen. Anders gaan we door met dat irrationeel gedoe, straks zitten alle homo’s in Europa. dan komt er nooit wat van een COC in Iran!

  Dag dames.

 40. Sisi zegt:

  @wiljan,

  Chanteren nog wel…

  Ik heb dat boek gedeeltelijk gelezen. Toen was ik het zat en heb ik het weggelegd. Wat een onzin zeg! Zo kun je alle complottheorieën die er bestaan wel geloven. Zoals ik al zei: er zijn genoeg argumenten te bedenken om deze theorie onderuit te halen. Maar denk jij maar lekker wat je wilt hoor. En laat je vooral lekker gek maken.

  Oja: Romy Schneider IS een toppertje, schrijf je. Wat een Giga-blunder zeg! Romy Schneider is al jaren geleden overleden!

  Kijk, wat jij kan, kan ik ook. Wie de bal kaatst…

 41. Sisi zegt:

  @wiljan,

  Complottheorieën zijn er om mensen die al argwanend zijn nog argwanender te maken. Of om mensen die al bang zijn, nog banger te maken. Ze gaan altijd in op een argwaan, of angst, die er al is bij een groep mensen. Anders zouden ze mensen nooit kunnen aanspreken. Ik zeg niet dat er nooit een kern van waarheid in kan zitten, maar er is altijd genoeg om te nuanceren of helemaal af te doen als kolder. Er worden altijd discutabele "bewijzen" aangevoerd die ook altijd weer weerlegbaar zijn. Wie zegt dat zo’n schrijver gelijk heeft? Er verschijnt altijd wel weer een boek dat het tegendeel aantoont. Maar dat wil jij niet zien, omdat de complottheorie Eurabia nu eenmaal in jouw straatje past. Net zoals de complottheorie van bijvoorbeeld "De Nieuwe Wereldorde" bij een ander in zijn straatje past. Wat heb je hierop te zeggen, wiljan? Ben jij een bang en argwanend mens????

 42. wiljan.45 zegt:

  Sisi.
  Wat ik kan kan jij niet. Kennelijk.

  De films van Schneider zijn er nog, dus kan je zeggen, ze is top. Zeg jij consequent ‘Chaplin was top ? .

  Het gaat helemaal niet om een complottheorie, waar leidt je uit af dat ik zoiets aanhang? Kijk, dat is zo voorspelbaar, dit getier van je.
  Reactie 2 is helemaal overbodige retoriek . Lachwekkend. Ga tegen 9/11 ers lopen roepen, dat zijn windmolens waar je eens mee moet gaan vechten.

  Dat is een verzinsel over haar werk. Ik lees dat anders.
  Nog maar eens aan beginnen. Volg mijn advies maar, eerst die eerdere. Ze levert informatie die nergens elders staat, of zeer verspreidt.

  Graag wil ik deze helemaal niet verfrissende conversatie nu eindigen. Dag Sisi.

 43. Sisi zegt:

  @ wiljan,

  Lijkt me een goed idee. Je hebt goed laten zien helemaal niet open te staan voor een andere visie en bent zelf begonnen met blazen. Omdat anderen het niet met je eens zijn verslijt je ze maar voor aanhangers van de linkse kerk die de boel chanteren.

  Omdat jij een plausibel boek hebt gelezen denk je allemaal precies te weten hoe het in elkaar zit. Ik zou zeggen: ga eens wat meer op onderzoek uit, dan kun je tenminste het één en ander vergelijken. Maar dat wil je niet, want jij bent wél aanhanger van een complottheorie. Stel je voor dat je tot de ontdekking komt dat het anders zit! Je hebt gelijk: het is maar net hoe je leest. En wat je wilt dat waar is.

  Maar goed, ik zal je verder negeren.

  Groet!

 44. wiljan.45 zegt:

  Wat fantaseer je, Sisi.
  Maar jij mag het laatste woord, galant als ik ben.

  Groet!

 45. Zelf Reflectie zegt:

  Johanna,

  Hier twee reacties, wegeplukt bij Theo Korthals Altes (http://www.vkblog.nl/bericht/344749/GELUKKIG_….._DEZE_FORMATIEPOGING_IS_MISLUKT.._NOU_JA%3F) en bedoeld als weekendboeket om je mentale huis op te fleuren. Werkt ook als paracetamol tegen hoofdpijn. Mogelijk heb je er wat aan mocht je ooit eens in wollige discussies terechtkomen die lijken op rookwolken. Want er lopen veel zendelingen rond op de VKblog en jou vinden ze volgens mij de grootste uitdaging om te bekeren. Ik beschouw dat als een groot compliment.

  Van dezelfde toon is ook mijn laatste blog (http://www.vkblog.nl/bericht/344724/Duitse_krachtpatsers_-_Thilo_Sarazzin_raus%21). En dan ga ik echt doen wat ik je verteld hebt.

  1) Zelf Reflectie 04-09-2010 12:59
  @George Knight 03-09-2010 18:01
  "Wat is het alternatief nu CDA en PvdA zich als onbetrouwbare partner hebben laten kennen?"

  Dat bedoel ik nu George, je laat jezelf altijd impliciet kennen. Nooit open en direct, want ik mis extreem- rechts weer daar waar jij de anderen hoont.

  Hoe betrouwbaar was Wilders om te verklaren dat hij zijn eigen visie op het akkoord mag geven? Dat hij het in 70% van de maatregelen het met de motivatie niet mee eens is? Dat hij naar New York gaat en blijft roepen wat hij wilt, ook als de rest daarmee in grote verlegenheid komt? Wat moeten zowel CDA als VVD met zo’n partner? Laat staan PvdA die weet dat de haat voor links (de liberals in de VS) groot is. Maar ook GL en D’66 weten dat.

  Je bent hun ideoloog, niets meer en niets minder!

  En al je beroep op neutraliteit, kwasi intellectualiteit en "gesopisticated" geleuter is m.i. veinzen (mimicry, kameleon) in een poging de psychologische verdediging van de ander te omzeilen. Wat mij betreft loop jij hartstikke in je blootje. Nu maar hopen dat de anderen dat ook zien.

  2) Zelf Reflectie 04-09-2010 13:41
  @George Knight 04-09-2010 13:34,
  a) "Ik voel me vrij, ben geen partijlid of sympathisant van welke partij dan ook en vindt het werkelijk teveel eer om als PVV-ideoloog voorgesteld te worden."

  Iedere vis in een vijver voelt zich vrij. Zelfs als ze zwemmen in een door de PVV aangelegde vijver van zeg maar 30cm*30cm*5cm (5 cm is de diepte).:-). Want ruimer is de beperkte scope en visie van de PVV niet.

  b) "Mijn favoriete kabinet voor de verkiezingen was VVD-CDA-D66-GL. "

  Het laatste wat een vis ontdekt is het water waarin het zwemt. En dan pas als de vis ligt op de kar van de visboer. Daarom noem jij ook de PVV niet in je geliefde rijtje VVD-CDA-D66-GL :-)

  Indoctrinatie werkt door herhaling, niet door de inhoud van de argumenten. Weet waarop je moet letten en dan zie je de ander in zijn blootje lopen. Met Freudiaanse geleuter over verdringing/ontkennen en het onbewuste zal ik je maar niet lastiggevallen.

  Wees vooral vrij en geloof jezelf :-)

  Zolang de anderen dat maar niet doen.

 46. @ Zelf Reflectie
  Ik vraag me af of je de inbreng van George op waarde schat. Zie bijvoorbeeld eens wat hij hier schreef, in discussie met mij: https://johannanouri.wordpress.com/2010/08/23/waarom-hij/

 47. Zelf Reflectie zegt:

  @johanna_nouri 04-09-2010 15:59,

  Ik heb George een tijdje gevolgd. Ik heb elders met hem hele redactieruimtes met A4 reacties gevuld over o.a. de vrijheid van meningsuiting. Op grond van zijn antwoorden, verbaal, maar ook van zijn overig nonverbaal virtueel gedrag heb ik de harde conclusie getrokken dat hij fungeert als ideoloog van de PVV. M.i. doet hij dat op gerafineerde wijze met o.a. wollig taalgebruik.

  Hij kon maar niet begrijpen dat ik iedere menselijke ontmoeting, voetbal of debat, zie als een door regels bepaalde interactie zie waarbij het fatsoen een grote rol speelt. Daarmee dekte hij m.i. de sociale debiel Wilders af tegen al zijn wangedragingen. Steeds weer betrap ik hem in situaties waar hij links basht en extreem-rechts ontziet. Dat is voor mij het ultieme criterium, niet wat hij zegt. Gedrag voor geleuter is mijn motto.

  Hoe dan ook, dit is mijn mening. En niets wat ik ook in jouw reactieruimte heb kunnen lezen heeft mij genoopt tot het herzien van mijn mening. Wat niet betekent dat ik niet open sta voor toekomstige gedragingen van hem die op het tegendeel wijst.

  En nu ga ik mij aan mijn belofte houden :-))

 48. Pingback: Hardleers: kletskoek over Irakese vluchtelingen | Levantijnse berichten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s