‘Ik heb niks tegen moslims’

Aldus PVV-leider Geert Wilders in een interview met nu.nl. Vandaag kwam de aap echter uit de spreekwoordelijke mouw: het gaat Wilders’ PVV wel degelijk om moslims. Ook al verdien je anderhalf keer modaal of meer, onze grenzen blijven dicht als je moslim bent. Exit de retoriek over kansarme migranten die slechts lanterfanten. Het gaat de PVV maar om één ding: of je moslim bent.

Ogenschijnlijk lijkt de PVV zich – althans in Nederland – druk te maken om het feit dat moslims gebruik maken van onze verzorgingsstaat. Getuige ook de volgende citaten uit het verkiezingsprogramma van de PVV (.pdf):‘De agenda van hoop en wanhoopoptimisme’:

‘Onze trots waar Nederlanders met overtuiging decennialang een gedeelte van hun salaris aan hebben overgemaakt, de verzorgingsstaat, is verworden tot een magneet voor gelukszoekers uit islamitische landen. Niet meer een schild voor de zwakken, maar een afhaalloket voor onevenredig veel lanterfantende moslimimmigranten.’

Even los van de vraag of dit allemaal feitelijk juist is, blijkt nu in ieder geval dat dit slechts een façade is. Lang hebben de leden van de ‘linkse elites’ te horen gekregen dat ze het allemaal verkeerd begrepen en spoken zagen. Maar vanaf vandaag weten ze dat ze het wel degelijk bij het rechte eind hadden. Want vandaag, op vrijdag de dertiende, zei Sietse Fritsma, Tweede Kamerlid voor de PVV, in een interview met het Financieele Dagblad:

‘De immigratiestop voor personen uit moslimlanden is voor de PVV de hoofdregel en die geldt voor alle categorieën immigranten, dus ook de kennismigranten. Alleen voor asiel maken we een uitzondering.’

Het gaat er dus helemaal niet om of ze gebruik maken van onze verzorgingsstaat. En het gaat het er evenmin om of ze lanterfanten. Het gaat maar om één ding: ze zijn moslim.
Want kennismigranten, dat zijn geen lanterfantende mensen die teren op onze verzorgingsstaat. Kennismigranten, dat zijn mensen die als ze ouder dan 30 jaar zijn minimaal 50.183 euro bruto per jaar verdienen; of minimaal 36.801 euro als ze jonger zijn. Het modaal inkomen bedraagt volgens het CPB in 2010 32.500 euro. Jonge kenniswerkers verdienen dus al meer dan modaal en kenniswerkers boven de 30 zelfs minimaal anderhalf keer modaal. Daarmee dragen ze dus ook bovengemiddeld bij aan onze schatkist. Kennismigranten, dat zijn dus mensen die op de PVV-vraag “Wat doen jullie eigenlijk hier?” een klip en klaar antwoord kunnen geven.

Het is een voorstel met een hoog gehalte aan symboolpolitiek. De ‘massa-immigratie’ ga je er in ieder geval niet mee tegen, Henk en Ingrid zullen er in hun straat weinig van merken. Van alle arbeidsmigranten tussen 1995 en 2007 was nog geen vijf procent afkomstig uit moslimlanden. De werkgever die arbeidsmigranten in dienst wil nemen, dient aan te tonen dat er voor de betreffende functie in Nederland en in de EU geen geschikte kandidaten te vinden waren. Het overgrote merendeel van de arbeidsmigranten – zo’n 85 procent – komt dan ook uit de EU. We kunnen gevoeglijk aannemen dat arbeidsmigranten uit moslimlanden overwegend kennismigranten zijn. Geen aardbeienplukkers of aspergestekers, maar aankomend artsen, ICT’ers, hoogwaardige industriemedewerkers en wetenschappelijk onderzoekers.

Zou Fritsma voorstellen om voortaan geen kennismigranten uit moslimlanden meer toe te laten, dan zou hij zich schuldig maken aan discriminatie. Dat is dan ook niet wat hij doet. Fritsma wil voortaan niet alleen kijken naar het inkomen van de kennismigrant, maar ook naar zijn opleidingsniveau en het soort werk dat hij in Nederland komt doen. Wie daarvan de dupe wordt is vooral het bedrijfsleven, dat juist om kennismigranten verlegen zit om haar positie op de internationale markt te kunnen handhaven. In plaats van de kenniseconomie te stimuleren en bij te dragen aan Nederland Innovatieland, confronteert de PVV de ondernemers met meer bureaucratie en een lagere toestroom van de broodnodige kennismigranten. En dat terwijl diezelfde PVV ondernemen hoog in het vaandel heeft staan en in haar verkiezingsprogramma stelt dat zij ‘een economisch welvarend Nederland waar ondernemers bijdragen aan innovatie en werkgelegenheid’ wil. Het ligt dan meer voor de hand om iedereen die daar zijn steentje aan kan bijdragen met open armen te verwelkomen en het werkgevers gemakkelijker te maken in plaats van moeilijker. Waar de persoon in kwestie toevallig zijn wieg had staan en wat zijn geloof is, doet daarbij niet ter zake.

Naast het bedrijfsleven zal ook de overheid vooral hinder ondervinden van dit voorstel. ‘Een vijfde van de ambtenaren kan wat ons betreft wat anders gaan doen’, lezen we in het verkiezingsprogramma van de PVV. De vraag is dan ook hoe straks het ministerie van Veiligheid & Recht met twintig procent minder ambtenaren al die extra toetsingen gaat uitvoeren.

Het is trouwens merkwaardig dat Fritsma dit voorstel nu inbrengt, middenin de kabinetsonderhandelingen. Zijn voorstel staat namelijk haaks op de ambities van zowel de VVD als het CDA. Zo schrijft de VVD (.pdf) in haar verkiezingsprogramma dat ze de toestroom van kansarme migranten tegen wil gaan, maar tevens dat onze economie versterkt wordt door Nederland aantrekkelijker te maken voor kenniswerkers en talent. De VDD wil daarom dat bedrijven met een minimum van bureaucratie talent naar Nederland kunnen halen. Ze wil de procedures versoepelen, zodat vergunningen sneller worden toegekend.
Het CDA (.pdf) op haar beurt vindt dat arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid bij migranten voorop moeten staan en de partij is voorstander van het voortzetten van de Kenniswerkersregeling, omdat gebleken is dat dit een succesvol instrument is.

Het zijn kortom ‘heilloze maatregelen’, ‘losgeslagen van de werkelijkheid’, praatjes voor de bühne.‘Wie mee wil doen: welkom!’ schreef de PVV in haar verkiezingsprogramma. Maar niet als je moslim bent. Ik sluit me dan ook geheel aan bij de woorden van de PVV: ‘een volk dat geleid wordt door de verkeerde leiders moet afscheid van de heersende ideologie kunnen nemen.’ ‘Dit is een tijd om te kiezen.’

Met dank aan Flip Vandyke voor het meedenken en het rekenwerk

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in De vreemdeling, Politiek, Religie en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

68 reacties op ‘Ik heb niks tegen moslims’

 1. Bas zegt:

  Johanna: Je begrijpt er nog steeds niets van. Zo intelligent als je jezelf presenteerd. Zo dom als je bent. Net als al die linkse mensen die ineens niets meer in de melk hebben te brokkelen.

 2. iers_dagboek zegt:

  =‘Onze trots waar Nederlanders met overtuiging decennialang een gedeelte van hun salaris aan hebben overgemaakt, de verzorgingsstaat, is verworden tot een magneet voor gelukszoekers uit islamitische landen. Niet meer een schild voor de zwakken, maar een afhaalloket voor onevenredig veel lanterfantende moslimimmigranten.’=

  en hoe zit het met de geluk zoekers uit Ierland, Engeland, Polen, Roemenie ennuh….moet ik nog effe doorgaan? Daar hebben ze bij de PVV nog niet over nagedacht.

 3. Bas zegt:

  iers: Dank voor deze bijdrage.

 4. Bas zegt:

  iers: Trouwens: Als we het hebben over de expats. Dan is er zoveel keus. Johanna denkt dat we dan moslims daarin moeten betrekken. Maar niets moet. De Chinezen en Jappaners zijn veel intelligenter. Spreken goed engels en zijn leergierig. Tsja. Dat heet globalisering. En dus concurrentie.

 5. DeKoeleAnalyticus zegt:

  Wilders’ "ik heb niks tegen moslims" lijkt mij slechts bedoeld om zijn islam-haat legitimiteit te geven. Toch kan ik me niet voorstellen dat zijn islam-haat zich niet zal uiten als moslim-haat.

  Kun je de islam haten en moslims niet? Kun je de islam bestrijden zonder moslims te bestrijden?

 6. Bas zegt:

  De Koele: Wat wil je hiermee zeggen.

 7. Bas 13-08-2010 23:49 | Volgens mij snap ik het prima. Klopt er iets niet in wat ik schrijf?

  iers_dagboek 13-08-2010 23:49 | Dat zijn allemaal burgers van de EU, de EER of Zwitserland. Zij mogen gewoon inreizen en eenmaal aangekomen vragen ze een verblijfsdocument aan. Wel moeten ze over voldoende middelen van bestaan beschikken. De norm voor alleenstaanden is 991,20 bruto per maand. Of de PVV daar ook een mening over heeft weet ik niet.

  Bas 14-08-2010 00:14 | Of er veel keus is, is het punt niet. Wat wel het punt is, is dat discriminatie op grond van herkomst en/of religie verboden is door wetten en internationale verdragen waaraan Nederland zich verplicht heeft.

  DeKoeleAnalyticus 14-08-2010 00:17 | Mij lijkt dat niet. Je mag niet zeggen dat je iets tegen moslims hebt, want dat is discrimineren. Dus zegt Wilders dat hij wat tegen de islam heeft. Zijn voorstellen laten echter zien dat zijn doelwit wel degelijk de moslims zijn. Dit is er een van. Maar in zijn verkiezingsprogramma staat bijvoorbeeld ook dat de vrijheid van onderwijs een grondrecht is. In de zin daarboven staat dat hij alle islamitische scholen wil sluiten. Vermoedelijk heeft hij het beste met moslims voor en wil hij ze beschermen tegen die haatzaaiende religie.

  rikus 14-08-2010 00:47 | Het is bijzonder hoe je de moeite neemt voor een uitgebreide reactie in de wetenschap dat de moderator die hoogstwaarschijnlijk wel weer zal wissen.

  Ik zie nog niet wat er eenzijdig is aan mijn verhaal. Wellicht dat je dat nog kunt toelichten. Ik constateer dat Fritsma twee dingen voorstelt. Ten eerste wil hij de eisen voor kennismigranten verhogen. Ten tweede wil hij moslims zowiezo niet toelaten als kennismigrant. Het tweede is geen haalbare kaart. Dus gaat hij voor het eerste. Waarom dat goed is, ontgaat me. Bedrijven lijken de kennismigranten toch wel te waarderen.

  Wilders wil niet alleen criminelen vastzetten en mensen met een dubbel paspoort het land uitzetten. Grappig, als dat volgens bestaande wettelijke regels is, waarom is het dan eigenlijk een onderwerp in zijn verkiezingsprogramma? Dan had hij ook kunnen volstaan met de opmerking dat de overheid haar wetten moet handhaven. Je moet zijn voorstellen in onderlinge samenhang lezen. Want hij staat ook: afschaffen van taakstraffen, invoeren van minimumstraffen en voor ‘three strikes you’re out’. Dus als je drie keer wordt gearresteerd omdat je een appel pikte zet Wilders je het land uit. Wat dan een consequentie betekent die in geen enkele verhouding staat tot het vergrijp. Vergelijkbare vergrijpen van mensen met een Nederlands paspoort worden anders bestraft. Dat betekent dat gelijke gevallen niet gelijk behandeld worden. En ook dat is in strijd met artikel 1 van de Grondwet.

  = Natuurlijk is het verstandig kansarme migranten te weren, we krijgen al een ruimte aanvoer uit het verplichte asiel beleid.=
  Daar gaat de kennismigrantenregeling niet over. En is dus hier ook niet het onderwerp.

  = Wil rikus nu de kennisemigranten of kenniswerkers weren? Nee zeker niet maar wel even uit moslim landen. =
  Hetgeen betekent dat jij discriminatie voorstaat. En discrimineren is in strijd met de wet en met de verdragen waaraan Nederland zich heeft verplicht.

  Het is inderdaad tijd om te kiezen. Te kiezen om de vrijheden die je zegt voor te staan daadwerkelijk op eenieder gelijkelijk van toepassing wilt verklaren. Je kunt niet én strijden voor de vrijheid én de vrijheid van iedereen met wiens religie je een probleem hebt inperken.

 8. StadsfotograafVelsen zegt:

  Ik heb ook niks tegen moslims.
  Ik vind hun godsdienst alleen erg vervelend.
  In die zin dat ze er nogal vervelend mee op de de voorgrond treden.
  Bommen gooiend, vrouwen onderdrukkend, voorpagina halend als Marokkaanse rotzakkies.
  Dat verveelt me gewoon.
  Kunnen we het over iets interessanters hebben?

 9. StadsfotograafVelsen zegt:

  Vrijheid van godsdienst…
  is de vrijheid om je kind tot bommengooier te hersenspoelen,
  en/of de vrijheid om je kind ongevraagd een stukje van zijn piemel af te snijden.
  Vervelend, dom ook.

 10. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Als je de uitspraken van Wilders bekijkt, ze zijn tegen de moslims en niet tegen islam. Bijvoorbeeld:

  "Zeker, we hebben een groot demografisch probleem. Dat komt door de immigratie, en ook omdat moslims zich sneller voortplanten. Maar ik zeg dan: Stuur de moslims die problemen veroorzaken het land uit, met familie en al.. “Ja, ik vind: als een minderjarig moslimkind over de schreef gaat, dan moet het samen met de ouders het land uit worden gezet."
  http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid%20=11

 11. BarbaraJansma zegt:

  Zeer helder verhaal! Ik heb het donkerbruine vermoeden dat dit blonde muisje nog een vervelende staart kan krijgen. Zo doorzichtig als hij opereert, zo slecht zien een hoop mensen waar hij mee bezig is.

 12. Catharina Anna Maria van Vliet zegt:

  Goed stuk Johanna.

 13. Aad Verbaast zegt:

  Duidelijk stuk weer van je.
  Het is niet zo moellijk trouwens om de PVV en de ‘grote leider’ daar van op inconsequenties te betrappen. Ze grossieren er in.
  Of zoals Hiddema (PVV stemmer) in KvdB al aangaf gisteren: je moet hem niet al te serieus nemen. Dat meent hij natuurlijk allemaal niet. Hyperbolen en zo.
  Modern leiderschap?
  http://www.eo.nl/programma/knevelenvandenbrink/2009-2010/page/Hiddema_is_blij_met_gedoogsteun_PVV/articles/article.esp?article=11797344

 14. ron rozen zegt:

  Best wel raar eigenlijk want de Moslims hebben nooit iets tegen Wilders gehad.

 15. Bas zegt:

  Johanna: Als er veel keuze is dan nemen werkgevers die kennistalent van buiten willen halen gewoon de besten. Dat is geen discriminatie.

 16. martin zegt:

  Eeerst kwam Hans, toen Frits de I, daarna Pim, vervolgens Geert en
  nu doet iedereen lekker mee en ouwehoert maar wat raak over de
  intelligentie van moslims of hun opvoedingsinsteek, als kippen zonder
  koppen en niet gehinderd door kennis of moraal. De reactie ruimte onder
  dit blog lijkt een kroeg na sluitingtijd.

 17. PiratePete zegt:

  ‘Ik heb niks tegen moslims’

  Vanuit Geert Wilders zijn mond komt dat niet echt geloofwaardig over. Nu weet ik wel dat hij een onderscheid maakt tussen de Islam als religie en de Moslims als mensen, maar ik ben ervan overtuigd dat de kudde er niet zo genuanceerd over denkt!
  En daar ligt het gevaar. De perverse acceptatie van Geert zijn gedachtengoed.

  Neem bijvoorbeeld de reactie van P.H.M. van de Kletersteeg. Het onderscheid dat Wilders maakt tussen de Islam en de Mohammedanen is nagenoeg volledig verdwenen. In zijn opinie is de Islam een religie die op achterlijkheid is gebaseerd waarbij hij zich afvraagt hoe iemand met enig verstand hiervoor kan kiezen.
  Oftewel, zowel de Islam als zijn volgelingen zijn achterlijk! Niet letterlijk zo gesteld maar wel de boodschap die wordt uitgestraald. . .

  Verder zijn de woorden ‘Ik heb niks tegen moslims’ een goed antwoord op lastige vragen van de media! Hij kan op die manier de media voorhouden dat hij helemaal niets tegen de moslims heeft maar enkel de Islam.

 18. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Ik zie dat de tu quoque meester ook zijn neus heeft laten verschijnen.

 19. Henk Daalder speelt het regionale energie mix spe zegt:

  je kunt beter geen aandacht geven aan de PVV, daar groeien ze alleenmaar van
  Beschrijf hoe het wel moet, en noem evt de mensen die je die verandering toevertrouwd

 20. Roskam zegt:

  Het Christendom heeft in de laatste 2000 jaar de schuld gekregen van vele
  misdadige maatregelen die uit naam van het Christendom zijn gepleegt.
  Al die misdadige maatregelen werden vanuit het religieuze centrum in Rome uitgedacht,
  en daarna door de aanhangers van die religieuze gedachte uitgevoert.
  Wie als christelijke burger hieraan niet wilde meewerken, hetzij actief, hetzij
  passief werd als verrader aangemerkt, en onderging hetzelfde lot.

  De Islam is bezig met dezelfde strategie, met als enige verschil dat er geen
  echt religieus centrum is waar van uit alles wordt uitgedacht.
  Maar in grote lijnen is de boodschap duidelijk.
  De werelddominantie is het ultieme doel van de Islam, en het infiltreren van
  de westerse wereld vanuit de moslimlanden is de enige manier om
  dit te bereiken.

  Wilders waarschuwd hiervoor, en maakt duidelijk dat wij ons niet langer
  moeten verschuilen achter de zogenaamde internationale wetten, die ons
  verhinderen om onze normen en waarden te beschermen.

  Wilders heeft geen enkel probleem met de islam beleidende Nederlander
  maar wel met de islam beleidende burgers die afkomstig zijn uit de islamitische
  landen, want die zijn een groot gevaar voor ons.

 21. PiratePete zegt:

  @Ruud Zweistra
  Reactie:
  Verder zijn de woorden ‘Ik heb niks tegen westerlingen’ een goed antwoord op lastige vragen van de media! Zij kunnen op die manier de media voorhouden dat zij helemaal niets tegen de westerlingen hebben maar enkel het westen.

  Kunt U mij ook vertellen van wie bovenstaande woorden zijn?

 22. vandyke zegt:

  Roskam 14-08-2010 13:05
  "De Islam is bezig met dezelfde strategie, met als enige verschil dat er geen
  echt religieus centrum is waar van uit alles wordt uitgedacht.
  Maar in grote lijnen is de boodschap duidelijk.
  De werelddominantie is het ultieme doel van de Islam, en het infiltreren van
  de westerse wereld vanuit de moslimlanden is de enige manier om
  dit te bereiken."

  Als dat nu het doel is, hoe verklaar je dan dat mensen afkomstig uit moslimlanden ook emigreren?
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70751NED&D1=6-7,9&D2=3-5,16-17,29,31,40,48,54,67,76,86-88,94,99,106,110,113,116,118,124-126,129,132,149-150,156,158,178-179,181,185-186,189,192-193,198,202-203,209,218,223-224,234,245-246&D3=0&D4=l&HDR=G2,G3,T&STB=G1&VW=T

  In sommige jaren zelfs meer emigratie dan immigratie..

 23. PiratePete zegt:

  @Ruud Zweistra
  U stelt het volgende:
  Verder zijn de woorden ‘Ik heb niks tegen westerlingen’ een goed antwoord op lastige vragen van de media! Zij kunnen op die manier de media voorhouden dat zij helemaal niets tegen de westerlingen hebben maar enkel het westen.

  En ik wil graag weten of er werkelijk iemand is die dit gezegd heeft of dat het gewoon een papagaaien antwoord is.

  Overigens is het beantwoorden van een vraag met een wedervraag in de meeste gevallen niets meer dan het ontduiken van een antwoord.

 24. Buitendijks zegt:

  @ Roskam:
  = Wie als christelijke burger hieraan niet wilde meewerken, hetzij actief, hetzij passief werd als verrader aangemerkt, en onderging hetzelfde lot. (..) De Islam is bezig met dezelfde strategie=

  Wat een:
  1) bijzonder elegante simplificatie van de geschiedenis!
  2) uitzonderlijke focus op religie i.p.v. de aard van het beestje dat mens heet!

  Blijft fascinerend, het VKblog. Of zouden ze dit bij de Libelle ook kennen?

 25. The_Saint zegt:

  "….Ik heb niks tegen Moslims….maar wel tegen de Islam…"

  @ Johanna,

  Is dat zoiets als dat ik hier op het vk-gebeuren in blogs overal lees ? : "..Ik heb niets tegen Joden , [ sommigen van mijn beste vrienden zijn Joods ] maar wel tegen Zionisten…."

 26. wltr zegt:

  Goed stuk. Aanbevolen.

  De line up voor de demonstratie tegen Cordoba House op 11 september bestaat naast Wilders uit vertegenwoordigers van de Tea Party, neoconservatieven en Islamofoben, waarvan velen al langere tijd met Pamela Geller en Robert Spencer van SIOA samenwerken. http://tiny.cc/na6ct

  Een andere bewijs dat Wilders liegt is zijn connectie met Gates of Vienna van de Serviër Trifkovic, die alle molsims uit Europa wil laten zetten en van Europa een zuiver blank gebied wil maken. Wilders plaatst regelmatig stukken van Gates of Vienna op zijn persoonlijk website.

  Helaas zijn in Nederland associaties met extreemrechtse white suprematisten en racisten met nazistische sympathieën blijkbaar geen probleem.

 27. de duivel draagt een burka zegt:

  Helaas zijn in Nederland associaties van links met Hamas (rechtse extremisten, antisemitisch) ook geen enkel probleem. Is er dan werkelijk geen enkel links verstand. Het gaat niet om racisme e.d. Daar ben ik zwaar op tegen en links als rechts fascisme dient bestreden te worden. Moslims gaan de boel overnemen, we worden eruit gefokt, het verdrag van Straatsburg uit 75′ geeft dit duidelijk aan. Vrijheid is een groot goed, welkom bij de sharia rechtbank. Word wakker en zie de ellende die het nu al veroorzaakt. Het is geen geloof maar een ideologie die erop uit is te overheersen en te onderdrukken.

 28. Zelf Reflectie zegt:

  Helder stuk Johanna, voor wie het al weet. De ware Wilders adept zal zich echter niet laten overtuigen zoals de reacties ook laten merken. Het gaat dan ook niet om ratio. Paradoxen horen daarbij.

  Daarom, ook ik heb niks tegen Wilders alhoewel hij van mij door de ple mag worden getrokken.

 29. vandyke zegt:

  ‘Moslims gaan de boel overnemen, we worden eruit gefokt, het verdrag van Straatsburg uit 75′ geeft dit duidelijk aan.’

  Alweer een. Aluhoedjes op.

  Net zo iets als mijn commentaar van 13:39:

  Hoe verklaar je dan dat het vruchtbaarheidscijfer terugloopt?
  Turkse vrouwen bijvoorbeeld krijgen nu net zoveel (of weinig) kinderen als autochtonen.
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37884&D1=8&D2=0&D3=1,5&D4=l&HDR=T,G1,G2&STB=G3&VW=T

 30. Bimbo boy zegt:

  @wltr 14-08-2010 16:10
  jij zou de meesten verbannen

 31. helena zegt:

  Goed stuk Johanna! Dat Fritsma nu ook al van plan is om kennismigranten te weren, wist ik nog niet maar eigenlijk was het ook al te verwachten. De PVV wil niemand meer binnen hebben hier in NL.

  Wat ik raar vind, als ze geen moslims meer willen laten migreren naar NL, dan moeten ze óf dus stellen dat alle mensen die uit moslimlanden naar NL willen komen niet meer welkom zijn (welke landen zijn volgens de PVV dan moslimlanden, er is een verschil bovendien tussen moslimlanden, zie bv Turkije vergeleken met Pakistan etc etc) óf ze moeten bij binnenkomst de vraag stellen of iemand moslim is.
  Nee dat kunnen ze er nooit door krijgen zo’n voorstel….. (alhoewel, ik zie het gebeuren, VVD wil ook de migranten beperken).

 32. H.O. Mohammed zegt:

  op ze marocs

  HOU JE BEK VUILE KK HO3RRRRRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 33. H.O. Mohammed zegt:

  Reactie hierboven niet zo bedoeld maar was om te kijken wat voor reacties er zullen volgen.
  Trouwens heb van verschilldende mensen vernomen dat de heilige profeet Muhammed zich wel eens anal liet nemen door jonge jongens????? dit geeft toch en heel ander beeld van muhammed.
  Kan het zijn dat hij werd verlaten door een jonge jongen waar hij dolverliefd op was???? En later zijn extreme homohaat hierop gebaseerd is??? En is hij hierdoor kleine meisjes gaan misbruiken????
  Allemaal vragen mischien kan mevr. Nouri hierop antwoord geven?

 34. Bada_Bing zegt:

  @H.O. Mohammed 14-08-2010 19:55
  Zit hier de boel niet te verzieken jij bent geen Moslim

 35. Cycloop zegt:

  Iedereen die Wilders volgt vanaf het begin, weet dat Wilders wel degelijk iets tegen moslims heeft en niet alleen tegen de islam. Hij zegt een onderscheid te maken tussen moslims en de islam maar in zijn retoriek en in zijn voorstellen houdt hij dit onderscheid niet vol. Het voorstel om geen mensen uit moslimlanden toe te laten, laat dit duidelijk zien. Islamisering is voor Wilders een demografisch probleem dat hij wil oplossen met een migratiestop en deportaties (tientallen miljoenen moslims wenst hij te deporteren , aldus Wilders zelf). Het heeft niets met ideologie te maken. Hij is tegen moslims wat ze ook doen , hoe ze ook geloven en ook als ze geen moslims zijn (het gaat immers om personen uit moslimlanden, ongeacht geloof).
  Sommige taal hier is ronduit racistisch en vol van complotdenken waaruit blijkt dat anti-islamisme steeds meer kenmerken gaat overnemen van het klassieke antisemitisme.

 36. wltr zegt:

  @Ruud Zweistra 14-08-2010 17:48

  Het verschil tussen wat ik schrijf en wat jij krabbelt is dat ik feitelijke informatie geef en jij alleen maar je onvermogen daartoe laat zien door wat verzinnen wat tegemoet komt aan je haat.

  @P.H.M. van de Kletersteeg 14-08-2010 17:32
  "@Witr: jij als fascist met mar een enkele mening tolerantie moet toch weten dat vrijheid van meningsuiting altijd goed is"

  Zie mijn antwoord aan Kletersteeg.

  Bovendien heb ik het recht om de vele racistische opmerkingen van jou en je vriendjes en de gekopieerde flauwekul van nazistische blogjes te weren van mijn blog. Je noemt mij een nazi, een fascist, NSB-er en links, hetgeen alleen maar aantoont dat je of geen verstand hebt, of liegt over het lot van je familie. De NSB hebben met de bezetter in WO II het linkse verzet vervolgd en vermoord.

  Jullie diepgewortelde racisme en behoefte om haat te uiten heeft niks met vrijheid van meningsuiting te maken. Het is gewoon een ziekte. Laat je nakijken.

 37. wltr zegt:

  P.H.M. van de Kletersteeg 14-08-2010 22:21

  "Voor jou is dat de islam is heilig en boven kritiek."

  Dat schreeuw je alleen maar, omdat ik kritiek heb op Wilders en zijn schreeuwerige en onfatsoenlijke aanhang. Je voortdurende schreeuwerige pogingen vals te beschuldigen, en het verspreiden van haat, racisme (je bent al vaker verwijderd van fora vanwege racistische, kwetsende en onfatsoenlijke opmerkingen) en domheid heeft niets met een mening te maken. Mensen zoals jij zijn verward en zien hun eigen waanvoorstellingen als werkelijkheid, in navolging van de onberispelijke Wilders.

  Ik heb absoluut niets tegen een andere mening. Ik heb zelfs niets tegen geloof al ben ik er geen voorstander ben. Ik heb wel alles tegen het misbruiken van geloof of wat dan ook om anderen te onderdrukken en geweld aan te doen. Ik ben ook geen voorstander van het verbieden van vrijheid van religie, pers en vergadering, en van verschillende culturele uitingen, iets waar jij en je PVV voorstander van zijn.

  Omdat er terroristen zijn die zichzelf moslim noemen, zijn voor jou alle moslims terroristen.

  Aanrader voor jou: Der ewige Jude. Daar wordt op exact dezelfde manier gedacht over joden zoals jij over moslims denkt.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Der_ewige_Jude

  Je mag mij en andere nog dankbaar zijn dat wij nog de moeite nemen om op zo’n laaghartig en laf, verward figuur als jij te reageren.

 38. wltr zegt:

  @Ruud Zweistra 14-08-2010 22:49

  Natuurlijk. Lees mijn blogs, die gaan over iets buiten mijzelf.

  Tegenvraag: Denk je wel eens na?

 39. wltr zegt:

  @rikus

  Je mag best kritiek hebben, maar jij begint al te zeuren over censuur voordat je iets gezegd hebt, laat staan kritiek hebt gegeven. Bovendien beperk je je tot treiteren, net als je vrienden Ruud Zweistra, klaphek en Kleetersteeg. Blijkbaar zijn jullie tot niet meer in staat.

  @Ruud

  In je vele commentaren en ook hier laat je weer mooi zien niet in staat te zijn tot een inhoudelijke bijdrage te leveren in een discussie. Je bent er vast trots op.

 40. PiratePete zegt:

  @ Ruud Zweistra

  Ik had ook niet verwacht dat er iemand de woorden ¨Ik heb niks tegen westerlingen’ een goed antwoord op lastige vragen van de media! Zij kunnen op die manier de media voorhouden dat zij helemaal niets tegen de westerlingen hebben maar enkel het westen¨ gezegd zou hebben! Gewoon lawaai papagaaien om maar iets te zeggen te hebben!

  @P.H.M. van de Kletersteeg

  Leuk dat U Ruud bijvalt maar het is geen spiegelen! Maar goed, ik verwacht dat U dat zelf ook best wel weet.

  P.H.M en zijn vazal. Wat een team!

 41. wltr zegt:

  @Ruud Zweistra 14-08-2010 22:49
  "@wltr,
  Die aap die je in de spiegel ziet… "

  Blijkbaar krijg je er een goed gevoel bij jezelf groter te maken door anderen te kleineren of je denigrerend over anderen uit te laten.

  Er is vast GGD of Riagg in jou omgeving die je verder kunnen helpen.

  @Ruud Zweistra 14-08-2010 22:55

  Ik was me al ervan bewust dat je niet in staat bent zelfstandig iets te formuleren.

  @Ruud Zweistra 14-08-2010 22:56

  Ik laat zien dat Wilders zich beweegt in kringen met fanatieke fans van George W Bush en Sarah Palin.

  Zo te lezen ben jij dat ook.

  Wees blij dat iemand je sociale isolement probeert te doorbreken, jammer dat je weigert mee te werken.

 42. wltr zegt:

  @rikus

  Onbeschofte kleuters zoals jij moet je soms hard aanpakken, omdat je slecht luistert.

  Ik heb al je commentaren gelogd en er staat niet één inhoudelijke bijdrage in. Alleen maar, kwetsende opmerkingen, kinderachtig gezeur en slachtoffertje spelen, zoals je hier ook weer doet.

  Nogmaals, de personen die ik een ban heb gegeven hebben racistische opmerkingen geplaatst en verwijzingen naar nazistische websites. Iedere fatsoenlijke moderator verwijdert die en geeft de verantwoordelijken een ban.

  Er zijn vast wel andere plekken te vinden op het web waar jullie je extreemrechtse hobby’s kunnen uitleven.

 43. wltr zegt:

  @P.H.M. van de Kletersteeg 14-08-2010 23:22

  Jij begint zelf met je racistische opmerkingen. Ik heb niemand een fascist of nazi genoemd, maar beschuldig jou en je vriendjes wel van sympathieën daarmee, gezien jullie vunzige, laffe en smerige opmerkingen.

  Jullie zijn niets anders dan asociaal volk dat graag anderen wil treiteren en moslims pesten.

 44. Bas zegt:

  Het zal wel niet mogen van de moderator. Maar ik vind de reacties van de gebanden wel heel erg to the point. En de reageerderders vinden de reacties van de gebanden blijkbaar ook zeer de moeite waard om op te reageren.

  Johanna. Zonder die reacties is je blog op maandag ineens een klein ballonnetje.

 45. Bas zegt:

  Johanna: Doet me ineens denken aan Hermans. Een ballon, ………een ballonnetje. Ach. Jammer dat hij dood is.

 46. Bas zegt:

  rikus: Zie mijn laatst reactie en relativeer de boel. Een ballonnetje. Het hele verhaal van johanna is zoals zo vaak een ballonnetje.

 47. wltr zegt:

  @rikus

  Bedoel je Annamarie die haar inhoudelijke bijdragen beperkte tot het posten van nazistische weblogjes die zij als ‘waarheid’ ziet?

  Of bedoel je de ‘fatsoenlijke’ dame Sietske die na geklaag over hoe onrechtvaardig ik tegenover Annamarie was mij vroeg "Bent U Marokkaan misschien?"

  Tja… het is maar wat je fatsoenlijk noemt. Gelukkig woon ik ver weg van de bierketen, achterbuurten en TBS klinieken van de PVV aanhangers, waar men hoopt dat hun Führer de grootste wordt.

 48. Bas zegt:

  rikus: Grinzzz. Zoals je kunt zien heb ik de hele dag niet meer gereageerd. Maar ik kijk af en toe wel. Tussen het prachtige weer, het spel in het dorp en het terrasje door. Maar blijft dat dit johanna’s blog is. Als zij deze meneer of mevrouw tolereert zegt dat iets over haar. Dat ze de gebanden, jullie dus, ook tolereert zegt ook iets over haar.

  Maar je hebt wel gelijk. Niemand reageert meer bij wltr. Ach. Misschien zegt dat wel meer dan een verhitte discussie.

 49. Bas zegt:

  rikus: Wat nou grappig is. Morgen wordt jouw reactie verwijderd. Maar die van wltr blijft staan. Lachen toch.

 50. Bas zegt:

  rikus: He boy. Laat je niet uitdagen. Ga naar bed.

 51. Bas zegt:

  rikus: Ik weet niet waarom wltr hier om aandacht komt vragen. Maar het gekke is. Het lukt hem/haar niet. Behalve bij jullie, de gebanden. Misschien negeert de rest dit soort bloggers wel. Ook een nieuwe trend. Gewoon niet meer reageren op dit linkse gekloot.

  Maar ik vind het altijd weer goed om je mening te horen. Daar niet van.

 52. Bas zegt:

  Hé rikus en ruud: Nou moeten jullie me niet even omblazen. Maar beiden een dikke nachtzoen. Van een Kempkraaiennest. Ach dat moet het zijn.

 53. GayaH zegt:

  *
  @ johanna_nouri
  *
  Ik heb jouw blog aandachtig gelezen Johanna:
  Jij hebt hier een punt gemaakt, het is volgens mij niet te weerleggen!
  *
  Verbijsterend om vervolgens te zien waar Vrijheid Van Meninguiting toe kan leiden. Blijkbaar weet niemand te weerleggen wat jij aandraagt Johanna, misschien zou je het daardoor ontstane onwaardige gedrag in jouw reactieruimte als een compliment moeten opvatten, maar ik zal je eerlijk zeggen dat ik mij persoonlijk smerig zou voelen met zulke reacties onder mijn blog en de tent allang dicht had gegooid, veel reacties had weggepoetst en door de plee gespoeld en mijzelf daarna een flinke bad en douche beurt zou geven.
  *
  Bedankt voor het inzicht welk ik dankzij jouw blog verworven heb!
  Ik ga nog wat uitgebreider reageren in een eigen blog,
  dat publiceer ik morgenochtend om 07.00 uur.
  *
  http://vkblog.nl/bericht/341743/Wilders-PVV_hoofddoel_is_verwijdering_van_de_Islam_uit_Nederland.
  *
  Ik wens
  Haat en oorlog voor niemand
  en ik wens
  Liefde en vrede voor iedereen!
  *
  Groetjes,
  GayaH!

  *

 54. Bas zegt:

  rikus: Shit. Ben je nou nog steeds niet naar bed. Maar de moderator slaapt al. Of zit nog naar tv te kijken. Of is andere dingen aan het doen. Maar een eitje bij het ontbijt vind ik toch lekkerder dan ongewenste gasten bij de koffie!!!!!!!!!!!

  En Ruud is zo te zien ook nog wakker.

 55. Bas zegt:

  Maar Ik ga maar eens naar bed. Ik moet morgen nog een eind met de auto en het schijnt zeer slecht weer te worden. Dus ik heb mijn energie nog even nodig. Heren. Dit leek wel weer even op een ouderwets VK blog.

 56. GayaH zegt:

  *
  @ rikus 15-08-2010 00:42

  Ik probeerde bewust niemand met naam en toenaam te noemen. Ik heb helemaal geen moeite mee als welke ideologie dan ook te kakken wordt gezet en jouw bijdragen heb ik altijd graag gelezen. Maar in jouw reactie naar Joanna heb ik geen weerlegging kunnen lezen, eerder nog een bevestiging van hetgeen zij naar voren brengt.
  *
  Groetjes
  GayaH

  *.

 57. PiratePete zegt:

  @P.H.M. van de Kletersteeg
  Iemand die denkt dat hij altijd gelijk heeft zit er meestal naast!
  Zulke opmerkingen geven enkel de omvang van het ego weer. . .

  Maar goed, ben eigenlijk niet verbaasd want ik heb U zelden in discussie zien gaan. Enkel spuien van andermans ideeen.

  Bekend kudde gedrag!
  Al mekkerend achter Wilders aanlopen.

 58. Zelf Reflectie zegt:

  Wilders
  =============== (Moschlim of linksche haat spiegel)
  Ruud

  Spiegel de spiegel

  :))))

 59. Ben zegt:

  Wat een onvolwassen prietpraat tref ik hier aan!

 60. H.O. Mohammed zegt:

  GEEF RIKUS ZIJN BLOG NU TERUG ANDERS STUUR IK EEN PAAR MOCROS NAAR DE VOLKSKRANT TOE! :):):)

 61. H.O. Mohammed zegt:

  @Kletersteeg

  Laatst hoorde ik iemand een grap vertellen: Wat is het verschil tussen kanker en islam?
  Kanker is tenminste nog te genezen.

  (het zijn niet mijn soort grappen maar vroeg me toch af of hier een kern van waarheid inzit?)

 62. Zelf Reflectie zegt:

  Hoe wijs is Johanna. Ze doet haar zegje, zwijgen is immers geen optie, en laat intussen "de psychose" die dat bij anderen opwekt zichzelf smoren en bevuilen. Een discussie is immers niet mogelijk.

  Optimale energiegebruik. Hulde aan Johanna.

 63. Zelf Reflectie zegt:

  rikus 15-08-2010 13:20,

  Dan wens ik je beterschap.

 64. George Knight zegt:

  Wilders zegt zelf dat het hem niet om moslims gaat, maar om de islam. Alleen al vanwege juridische redenen is dat de verstandigste manier om zijn politiek te presenteren. Maar er zit vermoedelijk een sterke apathie tegen de islam die Wilders drijft.

  Da’s dan een opvatting, zoals Balkenende in het openbaar vertelde dat iemand zonder geloof niet kan functioneren. Het klinkt anderen wellicht wat ongelukkig en weinig volwassen in de oren, maar opvattingen zijn vrij. In het publieke debat mag alles gezegd worden wat niet oproept tot geweld of discriminatie van een individu of een groep. Een ideologie valt buiten die voorwaarde.

  Wilders ziet dus de islam als een ideologie die het verkeerde in de zin heeft. Wat een verdedigbaar standpunt is. Alle religies hebben immers een ideologische component en gaan voor hun eigen voortreffelijkheid en apartheid. Ze binden samen, maar wel uitsluitend zichzelf.

  Dat alles wil nog niet zeggen dat een -geideologiseerde- religie of levensovertuiging geen plaats in de Nederlandse samenleving mag hebben. Want het vormt de focus en inspiratie van burgers. Laat mensen fijn geloven. Laat mensen iedere dag opnieuw in vrijheid en blijheid een ander geloof kiezen. Laat mensen gelukkig zijn in hun inspiratie. Laat mensen als vrij individu kiezen voor een geloof, ook als zij er volgens anderen door ingeperkt worden in hun denken en handelen.

  Een overheid moet volstrekt kleurloos en neutraal staan tegenover religies en levensovertuigingen. Of stromingen daarbinnen. De overheid mag alleen de voorwaarden bewaken, maar dat moet zorgvuldig en actief gebeuren. Veel en veel beter dan nu gebeurt. Daar valt winst te halen. Zodat burgers vrij kunnen kiezen zonder levensgevaar of dreiging. Zodat burgers op voorhand weten dat geen enkele religie of levensovertuiging extra wordt beschermd. Of wordt tegengewerkt.

  Pluriformiteit bestaat niet in Nederland en blijft jammergenoeg een fictie. Dat geeft Wilders de morele ruimte om te handelen. In die verre van ideale omgeving opereert Wilders. Vanuit zijn eigen merkwaardige mix van vrijzinnigheid en restanten religieuze traditie ziet-ie dat religie extra bescherming geniet.

  Dat leidt tot zijn op het oog niet geheel logische oproep om immigratie uit moslimlanden te stoppen. Dat raakt immers ook vele niet-moslims. Wilders’ logica erachter lijkt dat de grote economische, demografische, sociale en culturele problemen die de meeste moslimlanden ondervinden niet met zijn hulp opgelost zullen gaan worden.

  Oftewel, de claim van Wilders dat-ie niets tegen moslims heeft lijkt te kloppen. Hij heeft immers het oog op een andere bal, namelijk een geopolitieke die zich over vele continenten uitstrekt. Wilders ziet een strijd tussen beschavingen en wenst de islam -die hij als een verkeerde ideologie ziet- te bestrijden. Dat mag en is een gewone politieke strijd. Maar binnen de Nederlandse pluriformiteit mag-ie niet vergeten dat alle burgers dezelfde rechten hebben. Al is het in theorie en is het nog nooit consequent gehandhaafd.

 65. Bas zegt:

  johanna: Wat er nu gebeurt is dat je hele blog misvormd is. Veel mensen, waaronder ik, reageren ook op degenen die geband zijn. En die nu dus weer van de site afgehaald zijn. Voor buitenstaanders is dit dus niet meer te volgen. Niet jouw schuld. Bedankt voor je tolerantie.

 66. jvdheuvel zegt:

  Ik snap iets niet. Er staat "Zou Fritsma voorstellen om voortaan geen kennismigranten uit moslimlanden meer toe te laten, dan zou hij zich schuldig maken aan discriminatie. Dat is dan ook niet wat hij doet."

  Maar dat doet hij toch wel? Kan iemand dat misschien uitleggen ben traag van begrip vandaag.

 67. Mekitsch zegt:

  Erg goed stuk, sterk werk.

  Reacties van de Wilders fanaten erg ondoordacht en voorspelbaar. Het opperschaap volgend gemekker.
  Hoop dat iedereen snel zelf gaat nadenken en enig historisch perspectief gaat ontwikkelet n om dit alles in een bredere context te kunnen plaatsen en zien dat ze zich laten beinvloeden door de haat en machtzucht van een man en een paar van zijn gelijkgestemde vrienden.
  Dat heeft nog nooit tot iets goeds geleid en zal ook dit maal falen.

 68. @ Allen
  Ik was tijdens het weekeinde niet in staat te reageren op de reacties. Ik zie al wel dat de moderator zwaar heeft ingegrepen. Ik schat in dat de helft van de reacties verdwenen is. Ik ga proberen in de loop van de dag te reageren op de reacties die er nog wel staan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s