1 augustus: Clustermunitieverdrag van kracht

Clustermunitie is onnauwkeurig en maakt veel burgerslachtoffers, vaak nog jaren na dato. Ruim tachtig landen tekenden het Clustermunitieverdrag, dat gisteren van kracht werd, nog niet. Waaronder de VS, Rusland en Israël, landen die clustermunitie produceren én gebruiken. Wanneer tekenen zij? En hoe werkt Nederland, dat het verdrag wel tekende, met hen samen?

Clustermunitie eist veel burgerslachtoffers
In 2003, Suraj lost his legs after discovering a cluster bomblet that had been dropped in 2001. Suraj, his 13 year old brother and two cousins were walking in a park when the bomb went off. Suraj's cousin was killed and the other three suffered severe injuries (foto: Coalition on Cluster Munition / Alison Locke)Clustermunitie bevat tientallen kleinere explosieven die in de lucht loslaten en daardoor over een groot gebied verspreid raken. Heel handig als je een landingsbaan wilt bombarderen, dan kun je een mooi tapijt leggen. Maar ook lastig, want je kunt moeilijk onderscheiden wat je wel en niet gaat raken. Clustermunitie is dan ook berucht vanwege haar onnauwkeurigheid. Veel van die explosieven ontploffen bovendien niet, maar blijven onontploft liggen en vormen daarmee de facto één groot mijnenveld.

Kinderen worden aangetrokken tot wat er – mede door de vaak felle kleuren – uitziet als speelgoed. Zij behoren dan ook tot de grootste groep slachtoffers. Sowieso treffen de projectielen vooral burgers, namelijk in zo’n 98 procent van de gevallen. Zoals de Nederlandse cameraman Stan Storimans, die twee jaar geleden in de Georgische stad Gori de dood vond door een Russische clusterbom. Overigens gebruikte ook Georgië zelf in die strijd clusterbommen.

Langdurige gevolgen
Landen waar in het verleden clustermunitie gebruikt werd, kampen anno nu nog steeds met de gevolgen. In Laos liggen dertig jaar na het Amerikaanse bombardement nog steeds 75 miljoen clusterbommen. In Zuid-Libanon werden in 2006 door het Israëlische leger in minder dan twee maanden tijd 48 miljoen vierkante meter land omgetoverd tot een mijnenveld. Ruim vier miljoen clusterbommen werden er afgevuurd, waarvan ruim veertig procent niet ontplofte. Nu, vier jaar na de oorlog, is slechts de helft van het gebied ontmijnd.

Het spreekt voor zich dat deze mijnenvelden schade aanrichten, land en wegen ontoegankelijk maken en de wederopbouw belemmeren. Dat speelt niet alleen in Laos en Zuid-Libanon, maar ook in Vietnam, Cambodja, Kosovo, Afghanistan en Irak. Vanwege de grote gevolgen voor de burgerbevolking en de langdurige nasleep is het dan ook goed nieuws dat op 1 augustus 2010 het Clustermunitieverdrag in werking treedt.

Het Verdrag inzake Clustermunitie
Het Clustermunitieverdrag verbiedt het gebruik, de productie, opslag en de overdracht van clustermunitie. Verdragspartijen moeten bovendien de achtergebleven bommen ruimen en de slachtoffers ondersteuning bieden. Afgelopen februari was het verdrag door dertig landen geratificeerd, waardoor het nu, zes maanden later, onderdeel gaat uitmaken van het humanitair oorlogsrecht, waar ook de Geneefse Conventies toe behoren. Op dit moment is het verdrag ondertekend door 107 landen, waaronder Nederland, en door 38 landen geratificeerd (zie onderstaande kaart).

Landen die het Clustermunitieverdrag ondertekenden en ratificeerden per 15 juli 2010 (bron: Cluster Munition Coalition)

De ‘schandpaal’
107 Landen ondertekenden het verdrag. Meer dan tachtig dus nog niet. De verwachting is dat ondertekening bij een aantal landen op flink verzet zal stuiten, net als eerder het verdrag tegen landmijnen. Supporters van het verdrag hopen daarom dat het gebruik van clustermunitie toch zal afnemen, doordat het afbreuk doet aan je goede naam als je – nu het verdrag van kracht wordt – toch nog clustermunitie blijft gebruiken. Ofwel: naming and shaming kan het gebruik verminderen, denkt men.

Op de website van de Cluster Munition Coalition staat een interactieve kaart waarmee je de details van elk land kunt bekijken, ook van de niet-ondertekenaars. Onder deze landen vinden we merkwaardig genoeg ook vier slachtoffers, landen die clustermunitie produceren noch gebruiken doch er wel ooit mee bestookt zijn. Dit zijn Cambodja, Grenada, Tadzjikistan en Vietnam.

Ook vinden we er 34 ‘onschuldige’ landen, landen die geen clustermunitie produceren, er niet over beschikken en het ook nooit gebruikt hebben. Dit zijn: Andorra, Armenië, de Bahama´s, Bangladesh, Barbados, Belize, Bhutan, Brunei, Dominica, Equatoriaal-Guinee, Eritrea, Gabon, Guyana, Kirgizië, Kiribati, Letland, Maldiven, Maleisië, Marshalleilanden, Mauritius, Micronesië, Myanmar, Nepal, Oost-Timor, Papoea-Nieuw-Guinea, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Solomonseilanden, Suriname, Swaziland, Tonga, Trinidad en Tobago, Vanuatu en Venezuela.

Dan zijn er ook nog flink wat landen, waaronder veel Arabische en voormalige Sovjet-Unie landen, die weliswaar beschikken over voorraden clustermunitie, maar die voorraden nog nooit hebben aangesproken. Dit betreft de volgende 22 landen: Algerije, Azerbeidzjan (tevens slachtoffer), Bahrein, Cuba, Estland, Finland, Jemen, Jordanië, Kazachstan, Koeweit (tevens slachtoffer), Mongolië, Oekraïne, Oezbekistan, Oman, Qatar, Sri Lanka, Syrië, Thailand, Turkmenistan, Verenigde Arabische Emiraten, Wit-Rusland en Zimbabwe.

Wat we daarna overhouden is een lijst van 26 landen, veel te lang dus, die clustermunitie produceren en/of gebruiken. Soms werden ze zelf eveneens slachtoffer van clustermunitie. Die landen heb ik even in een staatje gezet:

Landen die clustermunitie produceren en/of gebruiken (bron: Johanna Nouri op basis van gegevens Cluster Munition Coalition | 1 augustus 2010)

Hoe zit het met Nederland?
Nederland is een van de landen die in het verleden clustermunitie produceerden en gebruikten, bijvoorbeeld in Kosovo en Servië. We zijn bezig onze voorraden af te bouwen, maar dat kan nog acht jaar duren. Nederland heeft het verdrag al wel ondertekend, maar nog niet geratificeerd. Het wetsvoorstel daartoe is op 1 juli 2010 door de Tweede Kamer aangenomen. Daarmee zijn we er nog niet, want ook de Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog goedkeuren en dat kan een hele tijd duren. Het staat pas op 14 september op de agenda van de commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking. Reden voor het Rode Kruis om de Eerste Kamer tot spoed te manen. Zolang Nederland het verdrag namelijk niet heeft geratificeerd, hebben we aan de onderhandelingstafel ook geen stemrecht bij de verdere uitwerking van het verdrag. En de eerste bijeenkomst van de verdragspartijen vindt al plaats van 8 tot 12 november a.s. in Laos. Verder zijn er een aantal opmerkelijke zaken die spelen in de Nederlandse discussie.

Investeringsverbod
Het verdrag bindt weliswaar staten, maar individuele burgers en instellingen zijn er niet aan gehouden. Daarom nam de Tweede Kamer op 8 december vorig jaar een motie aan om Nederlandse banken en pensioenfondsen te verbieden te investeren in clustermunitie. Een belangrijk verbod, want wereldwijd wordt er door bijna 140 financiële instellingen nog steeds zo’n 20 miljard dollar in clustermunitie geïnvesteerd.

Wouter Bos was als toenmalig minister van Financiën geen voorstander van zo’n verbod. Hij vond dat bedrijven dat zelf maar moesten uitmaken. Ook zijn opvolger, Jan Kees de Jager, zag er weinig brood in. Hij stelde zich samen met Donner van Sociale Zaken op het standpunt (.pdf) dat:

zeer terughoudend wordt omgesprongen met het opleggen van beperkingen aan financiële instellingen ten aanzien van het door hen te voeren beleggingsbeleid.(…) Iedere ondernemer staat immers voor andere uitdagingen en dilemma’s.

Zij zagen er bovendien weinig noodzaak toe, omdat de Nederlandse financiële instellingen al op de goede weg zijn. En tot slot zagen zij een handhavingsprobleem: je kan het wel verbieden, maar dat is moeilijk te controleren. Sterker nog:

Verwacht moet worden dat een verbod zelfs averechtse werking zal hebben. Immers de trend naar toenemende zelfonthouding die wij in het voorgaande geconstateerd hebben, zal abrupt worden afgebroken, gegeven dat men niet kan rapporteren over wat verboden is. Vermoedelijk zullen beleggingsinstellingen die niet uit eigener beweging zich uit deze investeringen terugtrekken, andere wegen vinden voor hun investeringen. Die «andere wegen» zullen zich aan het oog onttrekken en daardoor waarschijnlijk opnieuw gaan groeien.

Ze deelden de Kamer dan ook mee de motie niet uit te zullen voeren. Het is natuurlijk merkwaardig om wel onder ogen te zien hoeveel leed clustermunitie veroorzaakt en het gebruik ervan te willen verbieden, maar tegelijkertijd wordt bedrijven geen strobreed in de weg gelegd om erin te investeren. Kennelijk is het financieel beleid van onze bedrijven belangrijker dan de slachtoffers. En hadden verdragspartijen niet ook de verplichting om anderen af te houden van het produceren en gebruiken van clustermunitie? De ministers noemden het symboolpolitiek, maar ze wijken daarmee wel af van bevriende naties als België, Nieuw-Zeeland, Luxemburg, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, die alle wel een investeringsverbod kennen. Het kabinet is roomser dan de paus. Onlangs riepen zelfs twee pensioenbeleggers de politiek op tot een investeringsverbod.

Assisteren bij doorvoer
Tijdens het Kamerdebat op 30 juni jl. (.pdf) pleitten onder meer Jasper van Dijk van de SP en Arjan El Fassed van GroenLinks voor een doorvoerverbod van clustermunitie en een verbod op het verlenen van assistentie aan derden. Van Dijk:

Het verbod op assistentie is interessant in verband met de doorvoer van clusterwapens. De doorvoer van clustermunitie valt volgens de regering niet onder het verbod op assistentie. Dat is merkwaardig, want als bijvoorbeeld Amerikaanse clustermunitie via de haven van Rotterdam of door ons luchtruim naar oorlogsgebied wordt vervoerd, assisteren wij bij het gebruik van deze wapens, die we met het verdrag afwijzen. Dat gaat dus tegen de aard van het verdrag in.

Minister Verhagen reageerde als volgt:

Het verdrag bevat geen verbod op doorvoer, maar slechts op overdracht. ″Transit″ is niet verboden, maar ″transfer″ wel. Het over Nederlands grondgebied vervoeren van clustermunitie die eigendom blijft van een bondgenoot valt dus niet onder de verbodsbepaling in het verdrag. Bovendien heb je nog het punt dat vanwege bepalingen ten aanzien van immuniteit voor NAVO-krijgsmachten je überhaupt niet lokaal recht – in dit geval is dit dus Nederlands recht – van toepassing kunt verklaren. Het afdwingen van het Nederlandse wettelijke verbod op het voorhanden hebben van deze wapens kun je dus niet afdwingen aan bondgenoten, op basis ook van de verdragsbepalingen in het kader van het NAVO-verdrag.

Ja, u leest het goed. Het is dus Amerika dat bepaalt welke wapens het over ons grondgebied vervoert, niet wijzelf. En als z’n verbod wel zou worden gerealiseerd, krijgen we dus problemen met de Amerikanen.

Samenwerking met landen die clustermunitie produceren
De belangrijkste producenten van clustermunitie zijn de Verenigde Staten, Rusland, China, Israël, India en Pakistan. Landen waarmee Nederland samenwerkt en die geen van alle het verdrag ondertekend hebben. Het verdrag verbiedt zo’n samenwerking ook niet. Of en hoe je samenwerkt, moet dan van geval tot geval worden vastgelegd in zogenaamde rules of engagement.

We mogen ze dus zelf niet meer gebruiken, maar werken straks mogelijk nog wel samen met landen die het verdrag niet ondertekenden en ze nog wel gebruiken. Hoogstens kunnen we er op aandringen dat ze dat gebruik tijdens de gezamenlijke operaties achterwege laten.

Eerdere blogs over dit onderwerp:
Verdrag Clustermunitie treedt in werking

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Oorlog & geweld, Politiek en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

29 reacties op 1 augustus: Clustermunitieverdrag van kracht

 1. JanPlezier zegt:

  Johanna Nouri, schreef: iI Zuid-Libanon werden in 2006 door het Israëlische leger
  in minder dan twee maanden tijd 48 miljoen vierkante kilometer land omgetoverd
  tot een mijnenveld. Ruim vier miljoen clusterbommen werden er afgevuurd, waarvan
  ruim veertig procent niet ontplofte. Nu, vier jaar na de oorlog, is slechts de helft van
  het gebied ontmijnd.

  Weer zo’n anti Israel stuk van onze Johanna_Nouri die zou kunnen weten dat Libanon
  slechts 10.400 vierkante kilometer groot is.

  Johanna heeft het rapport waarnaar ze verwijst helemaal niet gelezen, maar lijkt
  ijverig aan het knippen en plakken te zijn geslagen.

  Dit zijn de feiten: An estimated 3,897 ha of land was contaminated by cluster
  munitions as a result of the conflict in July-August 2006;
  This represents 4.8% of all agricultural land in southern Lebanon

 2. David Verveer zegt:

  JanPlezier,
  Johanna kon toch niet weten dat ze gebruikt wordt door de propaganda machine van de Islamieten. Net als vorige jaar het verhaal van die afgezaagde olijfbomen over een gebied veel groter dan de WestBank. En daarmee begrijpt men hoe dit werkt, waarheid, eerlijkheid enz. hebben er geen bal mee te maken. Over een voorstel van vredes onderhandelingen tussen Israel en de Palestijnen, was Johanna tegen, omdat wat Israel had gedaan in het verleden was onwettig, dus in andere woorden, wie kan het verdomme hoeveel palestijnen er nog aan gaan, Israel moet gestraft worden.

  Kijk nu eens, deze week zenden de Hamas, en El Quaida raketten op Ashkelon, Eilat en Aqaba (Jordania), beschietingen op burgers, maar dat mag, geen grote stukken op de Internet, de krant is te druk bezig met het formeren van de regering, maar gozers zo als DKA gaan door met het vuil op te rakelen dat hij verwerkt van uit kranten zo als Haaretz, en Ynet die alles publiseren. Dus waarschijnlijk krijgen we nog een aflevering over 400 kindertjes die het land uit gezet worden, niet over de 800 kinderen die mogen blijven. Dat is niet interresant voor de propaganda.
  Ik ben eens dat Kluster bommen en landmijnen, zwavel bommen, maar ook rakketten op burgers moeten verboden worden, net zoals Nederland, VS, enz. Ik geloof dat de oorlog verboden moet worden.

 3. Aad Verbaast zegt:

  Goed overzicht. Altijd weer dezelfde landen die zich geen moer aantrekken van allerlei verdragen en die maar doorgaan met het produceren en toepassen van verschrikkelijke wapens. Mensonwaardig.

 4. Ben zegt:

  Off-topic
  David, Je onbehouwen gedrag heeft al geresulteerd in een dikke schorsing. ‘Voor eeuwig’. Nu nog wachten dat JP ook definitief afscheid zal nemen en geen eigen blog meer kan beheren. Dat zou een hele opluchting zijn.

  Deze aanvallen op de persoon gericht zijn een grof middel om meningen van mensen de grond in te boren. Maar vervuil andermans nest niet!

  Ik verwacht ook nog een rondje van hetzelfde van sujetten als de heilige en JP.

  De tijden van Joop Broekman en Jan Geurtsen keren weer terug.

  Sorry, Johanna; dit moest mij even van het hart.

 5. @ JanPlezier 02-08-2010 09:45
  Dat is wel een erg vervelende verschrijving. ‘48 miljoen vierkante kilometer’ moet zijn: ’48 miljoen vierkante meter’. Dank dat je me daarop attendeert. Ik zal het in de tekst aanpassen.

  Je hebt gelijk dat het rapport stelt:
  An estimated 3,897 ha of land was contaminated by cluster munitions as a result of the conflict in July-August 2006;
  This represents 4.8% of all agricultural land in southern Lebanon

  Jouw citaat is echter verre van volledig. Hieronder een uitgebreider citaat, waarin opgenomen de door jou geciteerde tekst, op pagina 4 van het rapport:
  In order to determine a monetary value for the impact of cluster munition contamination on agriculture, land use in 332 areas cleared and recorded in the Information Management System for Mine Action (IMSMA) database was assessed, and the findings extrapolated for the estimated 480 tasks remaining at the time the research was conducted. The key findings of this land use assessment were as follows:
  ❥ An estimated 3,897 ha of land was contaminated by cluster munitions as a result of the conflict in July-August 2006;
  ❥ Agricultural land was the most widely contaminated type of land, with 2,596 ha of such land affected. This represents 4.8% of all agricultural land in southern Lebanon;
  http://www.stopclustermunitions.org/wp/wp-content/uploads/2008/07/counting-the-cost-lma.pdf

  Daaruit kunnen we een aantal dingen concluderen:
  – Het aantal van 3897 ha heeft betrekking op de tot nu toe geregisteerde locaties; het is dus mogelijk dat het er nog meer worden, waarover zo meteen meer
  – Het getal van 3.897 hectare (1 hectare is 10.000 vierkante meter) is dus het aantal besmette vierkante meters van de sites die tot nu toe in de database staan
  – Het percentage van 4,8% correspondeert niet – zoals jij met knippen suggereert – met totale gebied dat in kaart gebracht is, maar met de 2596 ha landbouwgrond die daar onderdeel van uitmaakt

  Dat eerste punt wordt bevestigd door een citaat verderop in het rapport, op pagina 9 staat namelijk:

  As of April 2008 a total of 965 cluster strike locations have been identified and recorded in the UNMACC database, equated to over 38 million square metres of contaminated land.

  Het is dus mogelijk dat er nog meer locaties worden geïdentificeerd.

  Hoe kwam ik dan aan dat getal van 48 miljoen? Dat getal komt uit een persbericht van de Verenigde Naties eerder dit jaar, toen 30 landen het Clustermunitieverdrag hadden geratificeerd. Het persbericht meldde:

  In Lebanon, cluster munitions were dropped on more than 48 million square metres of land in July and August 2006, killing and injuring over 300 civilians.

  Zich hierbij baserend op berichten van de UNDP, die uitgebreid onderzoek laat doen naar de effecten van clustermunitie in Zuid-Libanon, zoals ook blijkt uit het feit dat zij het door mij gelinkte rapport van Landmine Action financierden.
  %3Ca%20href=’>www.un.org/apps/news/story.asp…

  Dit stuk is een anti-clusterbommen stuk. Tot nu toe gebruikten 15 landen clustermunitie (zie de interactieve kaart). Israël is er daar een van.

  Had ik een anti-Israël stuk willen schrijven, of liever gezegd een stuk over het munitiebeleid van Israël, dan had ik het wel anders aangepakt. Bijvoorbeeld door hierover veel meer details te melden.

  Ter illustratie, en om een indruk te geven van het effect van clustermunitie:

  In de minder dan twee maanden durende oorlog in Zuid-Libanon in juli en augustus 2006 werd het overgrote merendeel van de clusterbommen afgeworpen in de laatste drie dagen van de oorlog, toen duidelijk was dat een bestand op komst was.
  Tijdens de oorlog vielen er 1200 doden en 4400 gewonden.
  Het rapport waar ik naar linkte geeft aan dat de economische kosten minimaal 153,8 miljoen dollar bedragen, omgerekend per landeigenaar 8000 dollar, in een land waar in 2006 het GDP per capita 5300 dollar bedroeg.
  Het rapport vermeldt ook dat clustermunitie verantwoordelijk is voor het merendeel van de doden en gewonden in Zuid-Libanon en verantwoordelijk is voor 81,7 procent van alle slachtoffers tussen augustus 2006 en februari 2008 (ná de oorlog dus).

  Maar dat schreef ik dus allemaal niet. Want daar ging het mij niet om. Mij ging het om de positie van burgers in oorlogstijd, die door het gebruik van clustermunitie zwaar wordt aangetast. Dat en niets anders is het onderwerp van dit blog. Graag on-topic blijven.

 6. David Verveer 02-08-2010 11:28 | Je reactie is off-topic. Israël en Palestina is hier niet het onderwerp. Het onderwerp is de ingrijpende gevolgen voor de burgerbevolking van het gebruik van clustermunitie. Ik ben blij dat het verdrag nu eindelijk van kracht wordt. Ik ben het met je eens dat "Kluster bommen en landmijnen, zwavel bommen, maar ook rakketten op burgers moeten verboden worden, net zoals Nederland, VS, enz. Ik geloof dat de oorlog verboden moet worden."
  Bij herhaling van persoonlijke aantijgingen en/of off-topic reacties ga ik over tot verwijdering.

  Aad Verbaast 02-08-2010 12:50 | Dat valt inderdaad op. Vraag is dus ook hoe je die landen zover kunt krijgen dat ze die verdragen niet langer aan hun laars lappen.

  Ben 02-08-2010 12:58 | Inderdaad off-topic. Ik hoop dat het oplucht. Ik word er ook niet blij van. Bovenal vertroebelt het de discussie, maar misschien is dat ook het doel.

 7. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Ik zie dat het hasbara-peloton nog steeds niet inhoudelijk reageert.

 8. The_Saint zegt:

  "….Ben 02-08-2010 12:58
  Off-topic
  David, Je onbehouwen gedrag heeft al geresulteerd in een dikke schorsing. ‘Voor eeuwig’. Nu nog wachten dat JP ook definitief afscheid zal nemen en geen eigen blog meer kan beheren. Dat zou een hele opluchting zijn.

  Deze aanvallen op de persoon gericht zijn een grof middel om meningen van mensen de grond in te boren. Maar vervuil andermans nest niet!

  Ik verwacht ook nog een rondje van hetzelfde van sujetten als de heilige en JP.

  De tijden van Joop Broekman en Jan Geurtsen keren weer terug.

  Sorry, Johanna; dit moest mij even van het hart…"

  Ik vindt het inderdaad erg spijtig dat je zulke postings zoals hierboven, van figuren zonder account en dus niet ter verantwoording te houden vraagtekenhoofden , toe laat op je blog.
  inderdaad zijn de door deze figuur aangehaalde bloggers politieke tegenstanders , maar wel , net zoals jij en ik , vanuit een te controleren account…en derhalve ter verantwoording te roepen.
  Dit soort opmerkingen zoals hier boven vergiften je reactie ruimte helaas…ook al is het dan een medestander in je opinie…en dienen niets anders dan een persoonlijke aanval/ op de man spelen en dat is nu juist zo vreemd daar hij/zij daar zelf zo’n moeite mee schijnt te hebben en het je even melden moest…typisch niet?
  Zoals hij schrijft zou het hem een oplossing zijn als alle pro-Israel bloggers zijn verdwenen van het vk-gebeuren…tjonge…dat is een aardige wijze van discuseren Johanna die je hier toestaat.
  Jij hebt mij eens ’n keer geschreven dat je de posting van JP op mijn blog ervoer als een persoonlijke aanval…ik heb aan je bezwaar gehoor gegeven en die bewuste posting van Jan verwijderd…Jan weet ervan….en dat bedoel ik nu met ter verantwoording kunnen worden gehouden onder mede bloggers.
  Was mijn naam niet in deze vuiligheid hierboven getrokken had ik hierop niet eens gereageerd…nu ben ik helaas verplicht een off-topic reactie achter te laten om e.e.a in het juiste perspectief te zetten…iets wat ik eigenlijk van jou als blogster had verwacht….maar daarintegen onderstreep je zijn uiting.

  Affijn…voor mij in ieder geval een reden om mijn mening te laten voor wat het is…

 9. Mihai Martoiu Ticu 02-08-2010 13:59 | Bewijs het.

  The_Saint 02-08-2010 14:02 | Daar heb je gelijk in. Je meet hier echter wel met twee maten. Je spreekt me aan op de reactie van Ben, en wekt op zijn minst de suggestie geen enkel probleem te hebben met de postings van janplezier en davidverveer. Is dat toeval?

  Aan allen
  Hierbij het verzoek je bij het plaatsen van reacties te houden aan de fatsoensnormen en persoonlijke aanvallen te vermijden. Vanaf dit punt zal ik alle reacties waar dat toch gebeurt verwijderen, dit ter beoordeling mij. Graag on-topic blijven bovendien. Het topic zijnde het heugelijke feit dat het Clustermunitieverdrag vanaf gisteren van kracht is.

 10. JanPlezier zegt:

  Johanna, je klaagt dat mijn citaat verre van volledig is.
  Het door mij gebruikte citaat voldeed mijn inziens aan de
  door mij aangevoerde feiten.
  Ik had natuurlijk ook de gehele inhoud van het rapport kunnen
  plakken, maar dan is het weer zo verwarrend.

 11. JanPlezier 02-08-2010 15:51 | Dan klopt er iets niet met jouw inzicht, want uit mijn reactie van 13:09 wordt duidelijk dat jouw citaat onvolledig en selectief is.

 12. martin zegt:

  Het blijft een wonderlijk onderwerp die doorvoer. Het onderwerp is
  pak ‘em beet 15 jaar geleden door Van der Doel (VVD) op de agenda gezet.
  Zelf heb ik mijn steentje bijgedragen aan het aan de orde stellen ervan
  (veelal in samenwerking met Arjan El Fassed). Verder zijn het nadat Van
  der Doel en Apostolou (PvdA) uit de Kamer verdwenen de SP (Van Velzen
  en Van Bommel) en GroenLinks (Karimi, Peeters) geweest die het
  onderwerp steeds opnuieuw aankaarten.

  Verhagen is wel lekker duidelijk, dat moet je hem nageven. Als je daar wat
  tegen wilt doen dan zal je de bilaterale war host nation support verdragen
  tussen Nederland en de VS aan de kaak moeten stellen. Dat doen is een
  directe aanval op de Atlantische positie van Nederland. In de Kamer is Kant
  (SP) de laatste geweest die dat deed.

  Goed stuk overigens.

 13. The_Saint zegt:

  He?..is er een posting van mij weg?..

 14. martin 02-08-2010 16:59 | Ik vermoedde al dat jij daar ook bij betrokken was. Duidelijk is inderdaad dat het met name de SP en GroenLinks zijn geweest die dit keer op keer aan de orde hebben gesteld. Een lange weg, die uiteindelijk resultaat heeft opgeleverd. De PVV heeft daar overigens een draai in gemaakt, waar ze in het laatste debat ook de honneurs voor kregen.
  Ik zie die bilaterale war host nation support verdragen inderdaad ook nog niet zo snel gewijzigd worden. Wel kwam ik vandaag ook nog het volgende interessante bericht tegen. Maar dat gaat dan meer over militaire samenwerking in EU-verband, dus of dat soelaas biedt?

  Europarlementariërs willen verbod op clustermunitie
  (Novum/AP) – Het Europees Parlement wil dat de Europese Unie druk gaat uitoefenen op andere delen van de wereld om clustermunitie te verbieden. Het wil dit doen door het verbod voortaan standaard op te nemen in elk internationaal pact dat door de EU wordt gesloten.

  In een verklaring donderdag riep het Parlement het mogelijk toekomstige EU-lid Turkije en een aantal EU-lidstaten op om een conventie van de Verenigde Naties te tekenen, waarin het gebruik, de productie, de opslag en de handel in clustermunitie wordt verboden.

  Niet onplofte munitie maakt nog altijd veel slachtoffers. Veelal zijn het kinderen die zich aangetrokken voelen tot de heldere kleuren en kleine afmetingen van de explosieven. http://www.nieuws.nl/602970

  The_Saint 02-08-2010 17:15 | Nee, hoezo? Ik heb de mails nog even gecheckt, maar mis volgens mij tot nu toe geen postings. Zou je het anders opnieuw willen posten?

 15. The_Saint zegt:

  Het was slechts een afsluitende korte reactie op wat je schreef om 14:46
  Voorts is het hoogste tijd dat dit soort wapens, maarwelke wapens nu niet , verboden gaan worden.
  Hier op het vk-gebeuren lees ik van de MO "kenners " hoe onschadelijk de raketten vanuit Gaza nu werkelijk zijn…
  Als je de verzameling ziet van de afgelopen 8 jaar zul je wel een ander standpunt innemen.
  Ook als ik schrijf dat de helft eens bij hun zelf in de buurt moet vallen blijft onbeantwoord.
  Hoe dodelijk ze kunnen zijn liet het nieuws van vandaag wel weer zien….en nu zelfs in Jordanie.
  Het mag een wonder zijn dat ze niet meer slachtoffers maken…
  Hoogst tijd dus voor niet alleen de cluster wapens maar nog een berg anderen.

  Eens vertelde iemand mij het volgende : " ik weet niet precies met welke wapentuigen we de volgende wereldoorlog zullen gaan voeren , maar de volgende daarna waarschijnlijk weer met knuppels…."

 16. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @The_Saint

  ==Eens vertelde iemand mij het volgende : " ik weet niet precies met welke wapentuigen we de volgende wereldoorlog zullen gaan voeren , maar de volgende daarna waarschijnlijk weer met knuppels…." ==

  die iemand plagieerde zwaar. “I don’t know the weapons that will be used in the Thirth World War, but in the Forth men will use wood and stones.”, Albert Einstein. Deze Einstein:

  On December 4, 1948, Albert Einstein was the most prominent signatory of a letter to the New York Times by a group of Jewish intellectuals on the occasion of Begin’s visit to the United States. Part of the letter reads as follows: “…It is inconceivable that those who oppose fascism throughout the world, if correctly informed as to Mr. Begin’s political record and perspectives, could add their names and support to the movement he represents.”

  “…The public avowals of Begin’s party [The Freedom Party] are no guide whatever to its actual character. Today they speak of freedom, democracy and anti-imperialism, whereas until recently they openly preached the doctrine of the Fascist state. It is in its actions that the terrorist party betrays its real character; from its past actions we can judge what it may be expected to do in the future.”

  “A shocking example was their behavior in the Arab village of Deir Yassin…Most of the Jewish community was horrified at the deed, and the Jewish Agency sent a telegram of apology to King Abdullah of Trans-Jordan. But the terrorists, far from being ashamed of their act, were proud of this massacre, publicized it widely, and invited all the foreign correspondents present in the country to view the heaped corpses and the general havoc at Deir Yassin. The Deir Yassin incident exemplifies the character and actions of the Freedom Party.”

 17. The_Saint 02-08-2010 18:09 | ‘De MO-kenners’ bestaat niet. Algemeenheden helpen dus niet. Mij heb je nooit zien schrijven dat het in orde is om raketten om burgers af te vuren, integendeel.

  = Ook als ik schrijf dat de helft eens bij hun zelf in de buurt moet vallen blijft onbeantwoord. =

  Even off-topic, in reactie op je posting over de raketaanvallen op Eilat en Aqaba, zowel hier als op mijn vorige blog. ‘In de buurt’ hoeft niet altijd fysiek nabij te zijn, zoals de gebeurtenissen van vandaag helaas laten zien.
  Dat raketten wel degelijk dodelijk zijn, hebben we vandaag weer mogen ervaren helaas. Van de afgeschoten raketten kwamen er naar ik hoor 3 bij Eilat neer en 1 in Aqaba. Die in Aqaba sloeg in op twee taxi’s die voor het Intercontinental Hotel in Aqaba stonden, zo’n 600 meter en twee straten van het huis van mijn schoonouders vandaan. Een van de twee taxichauffeurs is inmiddels overleden aan zijn verwondingen. Twee van de gewonden werkten in het hotel. Een vijfde persoon werd geraakt door rondvliegende scherven. De andere vier gewonden leven nog. Ik lees dat het een Grad-raket was en de aanslag nog niet is opgeëist. Volgens de berichten kwamen de raketten uit het zuidwesten, hetgeen de Sinai suggereert. Egypte ontkent dat echter.
  Sommigen van de Israëliërs hier stellen nog wel eens dat je in Nederland, ver weg, geen idee kunt hebben waar het over gaat. Dat zijn mensen die de werkelijkheid niet kennen. Het is zeker niet voor het eerst, en naar ik vrees ook niet voor het laatst, dat er raketten in de stad van mijn schoonfamilie inslaan en ik hier in Nederland me afvraag of ze veilig zijn, of ik de slachtoffers ken.

  Zoals Mihai ook al aangeeft, is je citaat afkomstig van Albert Einstein. Einstein schijnt inderdaad ooit de door jou aangehaalde uitspraak aangehaald te hebben. Waarmee hij hoogstwaarschijnlijk bedoelde dat we na de Derde Wereldoorlog alles vernietigd zullen hebben, waarna ons nog slechts houten en stenen wapens resten, een nieuwe Steentijd.

  Alle wapens de wereld uit, dat zou ook ik willen. Wat zou er gebeuren als je al het geld dat nu aan oorlog en de gevolgen daarvan besteed wordt, zou kunnen aanwenden voor opbouwende zaken?

  Mihai Martoiu Ticu 02-08-2010 18:17 | Dank voor deze posting.

  @ Allen
  Ik voel er weinig voor om dit blog te laten verworden tot een Israël-Palestina discussie. Graag on topic blijven dus.

 18. helena zegt:

  dank voor de interessante informatie Johanna!
  Hoorde al wel van dit clustermunitieverdrag maar wist er verder niet veel van af nog (en hoe het zit met NL).

 19. Klaphek zegt:

  We hebben een nieuwe,

  Liegen is verschrijven. Als je Moslim bent en joden aanvalt.

 20. helena 02-08-2010 20:44 | : ))

  Klaphek 02-08-2010 20:58 | Waar precies val ik joden aan?

 21. Klaphek zegt:

  48 miljoen vierkante kilometer

  Als dat een verschrijving is, wis dan ook even de rest van je teksten.

 22. Klaphek 02-08-2010 21:07 | Kijk, dit is de Google cache van het eerdere blog waar ik naar link. Daar staat het wel goed, en ruimschoots voordat janplezier me erop attendeerde.
  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3UO2uRXGReEJ:www.vkblog.nl/bericht/301952/Verdrag_Clustermunitie_treedt_in_werking+'Verdrag+clustermunitie+treedt+in+werking'&cd=4&hl=nl&ct=clnk&gl=nl

 23. Kees Smit zegt:

  De VS tekent natuurlijk niet, net zomin als ze het verdrag tegen landmijnen tekenen. Wie zal nu de taliban verwijten dat ze landmijnen, alias bermbommen gebruiken. En daarmee ook honderden Amerikaanse slachtoffers maken.

 24. Kees Smit 02-08-2010 21:31 | Ook dat is een argument. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

 25. Klaphek zegt:

  @johanna,

  Een misser van een factor 10 tot de macht zes is geen verschrijving. Het geeft aan dat je niet weet waar je het over hebt, of dat je denkt dat anderen kunt bedotten. Beide opties zijn niet goed.

 26. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  In de Irak oorlog stonden er op een nacht een stuk of 40 tanks en een stuk of 30 trucks geparkeerd op een stuk grond van een slordige 2 hectare.
  Een vliegtuig kwam op 12km hoogte over; liet twee bommen vallen; daaruit kwamen containers; uit die containers weer kleinere, die excentrisch draaiden en zo het doelveld verkenden.
  doelen werden gekozen en aan elkaar doorgegeven. op volgorde van prioriteit.Eeerst de tanks dan de rest.Wat over was explodeerde op buikoogte als anti personeel.

  Clusterbommen kunnen zelfdenkend zijn en uitermate naiwkeurig en efficient.

  Er zijn ook clusterbommen die opzettelijk instabiel zijn.Doel is daarvan zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken, als een soort alternatief mijnenveld.
  Soms zijn ze verpakt als kinderspeelgoed.
  Ook dan doen ze precies waarvoor ze bedoeld zijn.Niks onnauwkeurigs aan.

  dat verdrag is een lachertje.
  Is net zoals dum-dum patrinen.
  die mogen niet; want ze maken afgrijselijke wonden.

  Maar kijk eens naar de minitie die de nederlandse politie gebruikt?
  Die raken net zoals dum dum hun energie volledig kwijt bij eerste inslag.
  vernield alles in een radius van 14 cm

  Heet anders is hetzelfde
  net zoiets als met de euro grondwet; werd anders genoemd en doorgedrukt
  ================
  het hele gezeur is hypocriet.
  Doel van oorlog is tegenstanders uit te schakelen
  Hoe? wat maakt dat uit?
  De moraal wordt bepaald door de winaar.

  @Kla[hek: ze maakrtwel meer missers: ze denkt dat de islam lievvv is en dat die vrouwen die gestenigd worden zelfmoord plegen

 27. Klaphek 02-08-2010 21:49 | Als dat alles is wat je in te brengen hebt op het stuk en de links die erin staan, zou ik zeggen: je hebt geen argumenten.

  P.H.M. van de Kletersteeg 02-08-2010 22:58 | Dank voor deze zinvolle bijdrage. De moraal wordt bepaald door de winnaar? Nee hoor. De moraal wordt bepaald door de afspraken die we daarover met elkaar gemaakt hebben. Een van die afspraken is dat we ook in tijden van oorlog humaan met mensen omgaan en burgerslachtoffers zoveel mogelijk voorkomen. In die zin is dit verdrag slechts een concrete uitwerking van iets dat we al lang hebben afgesproken, maar helaas veel te vaak niet naleven.

  Jammer genoeg is je laatste opmerking dan weer beneden alle peil. Evenals je posting vanmorgen om 07:42, die ik dus gewist heb.

 28. Louk van der Sloot zegt:

  David Verveer,
  "Johanna kon toch niet weten dat ze gebruikt wordt door de propaganda machine van de Islamieten. Net als vorige jaar het verhaal van die afgezaagde olijfbomen over een gebied veel groter dan de WestBank. En daarmee begrijpt men hoe dit werkt, waarheid, eerlijkheid enz. hebben er geen bal mee te maken."

  Van der Sloot
  In een artikel in Le Figaro van 16 juli van de hand van Nicholas D. Kristof, Israël: un rabin sauve l’honneur, een vertaling van een artikel in The New York Times van 7 juli: In Israel, the Noble vs The Ugly wordt de persoon van Rabbi Arik W. Ascherman belicht. Hij is voorzitter van Rabbis for Human Rights. Er zijn 80 rabbi’s en studenten bij aangesloten. Deze rabbi’s komen op voor de rechten van Palestijnen. Zo steunen ze en treden op als lijfwacht voor Palestijnse boeren die door kolonisten verhinderd worden naar hun eigen land te gaan (althans wat er nog van over is), waarbij het niet ongewoon is dat die Palestijnen het ziekenhuis worden ingeslagen.

  Ik heb de naam van deze Arik Ascherman gegoogeld. In even artikel gedateerd oktober 2001 zegt hij dat de Israëli’s 30.000 olijfbomen hebben verwoest, ontworteld. Dat was dus in 2001, mogelijk nu dus meer.

  Onlangs wilde het leger weer alle olijfbomen van een Palestijnse boer verwoesten, volgens Haaretz, omdat uit die boomgaard met stenen was gegooid naar een joodse vrouw, die gewond raakte. In een snel aangevraagde rechtszitting bepaalde de rechter dat maar 10 bomen bij wijze van straf hoefde te worden gerooid, de rest mocht blijven bestaan.

 29. Louk van der Sloot zegt:

  Dat artikel uit 2001 is getiteld: If All Rabbis Were Like Arik Ascherman, Middle East Peace Would Be Attainable. De schrijver is Pat McDonnell Twair.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s