Klimaatwetenschappers ten onrechte in het beklaagdenbankje

Vorig jaar november waren ze het gesprek van de dag: de gehackte e-mails van klimaatwetenschappers van de University of East Anglia. Ze zouden hun gegevens manipuleren om ten onrechte te suggereren dat de aarde opwarmt. In juli 2010 zijn we drie onafhankelijke onderzoeken verder. Van enig bewijs van de aantijgingen van malversatie ontbreekt elk spoor. Zoals gewoonlijk haalt dat echter níet de krant.
 
Vrijdag 20 november 2009 werd bekend dat computerhackers de server van de Climatic Research Unit van de Universiteit van East Anglia hadden gekraakt. Duizenden privé e-mails van Britse en Amerikaanse topwetenschappers en documenten werden op het internet gezet. Uit de gepubliceerde informatie zou blijken dat sommige wetenschappers informatie over klimaatverandering hebben gemanipuleerd of verwijderd om daarmee ten onrechte te suggereren dat er sprake is van opwarming van de aarde. Zie bijvoorbeeld dit bericht op de Volkskrantsite van 22 november 2009.
 
Het legde, samen met berichten over fouten in het klimaatrapport, een bom onder de Klimaatconferentie in Kopenhagen. De Volkskrant publiceerde bijvoorbeeld dit opiniestuk waarin wordt gesteld dat de gehackte e-mails twijfel zaaien over de integriteit van de klimaatwetenschappers. Sceptici zeiden dat nu was aangetoond dat klimaatwetenschappers samenspannen om de menselijke invloed op klimaatverandering te overdrijven.
 
De berichtenstroom was aanleiding voor maar liefst drie onderzoeken naar de feitelijke toedracht. Twee weken gelden stuurde minister Huizinga van VROM de rapporten met een aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer.
 
Om te beginnen verscheen op 31 maart 2010 het rapport van het House of Commons Science and Technology Committee. Dit rapport concludeert het volgende:

136. Conclusion 1          The focus on Professor Jones and CRU has been largely misplaced. On the accusations relating to Professor Jones’s refusal to share raw data and computer codes, we consider that his actions were in line with common practice in the climate science community. We have suggested that the community consider becoming more transparent by publishing raw data and detailed methodologies. On accusations relating to Freedom of Information, we consider that much of the responsibility should lie with UEA, not CRU.

 

137. Conclusion 2          In addition, insofar as we have been able to consider accusations of dishonesty—for example, Professor Jones’s alleged attempt to “hide the decline”—we consider that there is no case to answer. Within our limited inquiry and the evidence we took, the scientific reputation of Professor Jones and CRU remains intact. We have found no reason in this unfortunate episode to challenge the scientific consensus as expressed by Professor Beddington, that “global warming is happening [and] that it is induced by human activity”.184 It was not our purpose to examine, nor did we seek evidence on, the science produced by CRU. It will be for the Scientific Appraisal Panel to look in detail into all the evidence to determine whether or not the consensus view remains valid.

 

138. Conclusion 3          A great responsibility rests on the shoulders of climate science: to provide the planet’s decision makers with the knowledge they need to secure our future. The challenge that this poses is extensive and some of these decisions risk our standard of living. When the prices to pay are so large, the knowledge on which these kinds of decisions are taken had better be right. The science must be irreproachable.

 

Ofwel: de manier waarop met het delen van ruwe data werd omgegaan wijkt niet af van hetgeen gebruikelijk is, er is geen sprake van oneerlijk gedrag. Wel is het belangrijk dat er meer openheid wordt gegeven over de beschikbare informatie en dat die informatie wordt gedeeld.
 
De Universiteit van East Anglia stelde ook zelf een internationaal panel in dat de integriteit van het onderzoek van de Climatic Research Unit onder de loep nam. Dit panel hield zich niet bezig met de vraag of de conclusies in het gepubliceerde onderzoek klopten, maar vooral met de vraag of het onderzoek van de Unit de toets van integriteit kon doorstaan en of haar conclusies een eerlijke en wetenschappelijk verantwoordelijke interpretatie van de data lieten zien. Het rapport van het Internationale Panel, dat op 12 april 2010 werd gepresenteerd, concludeert:
 

1.   We saw no evidence of any deliberate scientific malpractice in any of the work of the Climatic Research Unit and had it been there we believe that it is likely that we would have detected it. Rather we found a small group of dedicated if slightly disorganised researchers who were ill-prepared for being the focus of public attention. As with many small research groups their internal procedures were rather informal.

 

Ook dit rapport gaat in op het ter beschikking stellen van onderzoeksgegevens aan derden en schrijft daarover:

 

2.   We cannot help remarking that it is very surprising that research in an area that depends so heavily on statistical methods has not been carried out in close collaboration with professional statisticians. Indeed there would be mutual benefit if there were closer collaboration and interaction between CRU and a much wider scientific group outside the relatively small international circle of temperature specialists.

3.   It was not the immediate concern of the Panel, but we observed that there were important and unresolved questions that related to the availability of environmental data sets. It was pointed out that since UK government adopted a policy that resulted in charging for access to data sets collected by government agencies, other countries have followed suit impeding the flow of processed and raw data to and between researchers. This is unfortunate and seems inconsistent with policies of open access to data promoted elsewhere in government.

 

4.   A host of important unresolved questions also arises from the application of Freedom of Information legislation in an academic context. We agree with the CRU view that the authority for releasing unpublished raw data to third parties should stay with those who collected it. 

 

Ook dit rapport stelt dus dat er geen reden is om aan te nemen dat de wetenschappers de boel oplichten, integendeel: men trof een zeer gemotiveerde groep aan, die vooral slecht voorbereid was op alle stampij en moeilijk wist hoe daarmee om te gaan. Opvallend is ook de laatste conclusie, waarin wordt gesteld dat degene die de data verzamelt zelf het recht heeft om te bepalen of die al dan niet worden vrijgegeven. Wel zou je kunnen stellen dat nu dat zo moeizaam gebeurde, dat koren op de molen van de klimaatsceptici was. Het wantrouwen werd er nog door versterkt.

 

Tot slot verscheen begin deze maand The Independent Climate Change E-mails Review, het meest uitgebreide van de drie rapporten. Deze onafhankelijke review onderzocht alle beschuldigingen die aan het adres van de betrokken klimaatwetenschappers zijn geuit. Het rapport doet geen uitspraken over het waarheidsgehalte van het onderzoek, want:

 

8.   The Review examines the honesty, rigour and openness with which the CRU scientists have acted. It is important to note that we offer no opinion on the validity of their scientific work. Such an outcome could only come through the normal processes of scientific debate and not from the examination of e-mails or from a series of interviews about conduct.

 

Het reviewpanel formuleert haar bevindingen als volgt:

 

13. Climate science is a matter of such global importance, that the highest standards of honesty, rigour and openness are needed in its conduct. On the specific allegations made against the behaviour of CRU scientists, we find that their rigour and honesty as scientists are not in doubt.

14. In addition, we do not find that their behaviour has prejudiced the balance of advice given to policy makers. In particular, we did not find any evidence of behaviour that might undermine the conclusions of the IPCC assessments.

15. But we do find that there has been a consistent pattern of failing to display the proper degree of openness, both on the part of the CRU scientists and on the part of the UEA, who failed to recognise not only the significance of statutory requirements but also the risk to the reputation of the University and, indeed, to the credibility of UK climate science.

Voor een meer gedetailleerde weergave van de bevindingen per onderdeel, zie het rapport zelf. Het rapport gaat uitgebreid in op de manier waarop werd omgegaan met de temperatuurmetingen van de landstations, de temperatuurreconstructies op basis van een analyse van de jaarringen van bomen, de wijze waarop men open stond voor peer review en het vermeende misbruik van het IPCC-proces door het presenteren van misleidende informatie. Voor geen van deze aantijgingen heeft het reviewpanel ondersteuning gevonden.

 

Wel stelt ook dit rapport vraagtekens bij de bereidheid om onderzoeksgegevens ter beschikking te stellen aan derden en het naleven van het informatiebeleid zoals vastgelegd in de Freedom of Information Act en de Environmental Information Regulations. Het rapport stelt:

 

27. On the allegation that CRU does not appear to have acted in a way consistent with the spirit and intent of the FoIA or EIR, we find that there was unhelpfulness in responding to requests and evidence that e-mails might have been deleted in order to make them unavailable should a subsequent request be made for them. University senior management should have accepted more responsibility for implementing the required processes for FoIA and EIR compliance.

 

Kritiek is er daarnaast op de manier waarop het management van de Universiteit van East Anglia omgaat met de risico’s, met name als het gaat om het voorkomen van reputatieschade:

 

28. Given the significance of the work of CRU, UEA management failed to recognise in their risk management the potential for damage to the University’s reputation fuelled by the controversy over data access.

 

Samenvattend: geen van de drie onderzoeken vond een onderbouwing voor de aantijging van klimaatsceptici dat informatie over klimaatverandering zou zijn gemanipuleerd om daarmee ten onrechte te suggereren dat er sprake is van opwarming van de aarde.

 

Het is vooral jammer dat de onderzoekers zo terughoudend reageerden op verzoeken om de beschikbare informatie te delen. Nu is er veel reputatieschade veroorzaakt. Schade die wellicht voorkomen had kunnen worden.

 

Noot: de citaten uit de rapporten zijn letterlijk overgenomen, inclusief de vetgedrukte passages.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Klimaat en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

54 reacties op Klimaatwetenschappers ten onrechte in het beklaagdenbankje

 1. janplezier zegt:

  Allemaal onzin Johanna, niets in dat rapport bewijst dat de onderzoekers
  geen kwade bedoelingen in de zin hadden.
  Pompeuze en onleesbare rapporten zijn vaker ingezet om de geur van
  fraude te maskeren.

 2. Reine jRagolo zegt:

  We hebben hier ook nog te maken met het leerstuk van het onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. In hoeverre zullen mensen daadwerkelijk worden veroordeeld op basis van bewezen malversaties?
  Maar veroordeeld of niet. Als je mailt dat je de boel gaat flessen is dit schadelijk voor je reputatie.

 3. Blacksmoker zegt:

  Naar mijn bescheiden mening was het doel van het lekken van de e-mails met de bezwaarlijke teksten een poging om de klimaatconferentie in Kopenhagen te laten mislukken en dat is dus gelukt. Wie heeft de hackers attent gemaakt op mogelijke fraude problemen bij de IPCC? Het lekken van de mails was twee weken voor het begin van het laatste internationale klimaatoverleg. Samenzwering? Zeker weten. Qui Bono?

  Dat de opwarming van de aarde door het economisch handelen van de mens wordt gestimuleerd valt niet omheen te komen.

 4. antoinette duijsters zegt:

  Het IPCC heeft vanaf het begin fouten gemaakt, geen discussie met dissidente geleerden. Alleen op het klimaat en de mens gericht. Niets over overbevolking, overbevissing, grote afvalbergen. wat maakt het uit als we de CO2 verminderen, maar aan de anderen problemen niets doen?

 5. @ janplezier
  Welke van de drie rapporten bedoel je? Prima leesbaar trouwens die rapporten. Ik begrijp je reactie dan ook niet.

  @ Reine jRagolo 26-07-2010 16:36
  Dat is dan ook niet wat ze mailden. Schadelijk voor de reputatie zijn valse aantijgingen meestal. Zoals ook nu. Van alle aantijgingen in november vorig jaar blijft niks overeind. Maar het leed is wel geschied. Voor een deel kun je dat wijten aan de manier waarop de onderzoekers zelf reageerden op de aantijgingen.

  @ Blacksmoker 26-07-2010 16:52
  Een goed geregisseerde actie lijkt me, bepaald geen toeval.

  @ antoinette duijsters 26-07-2010 17:05
  Je moet ergens beginnen, toch?

 6. Klaphek zegt:

  Die onderzoeken waren dus niet onafhankelijk. Meer van: wij van WC-eend keuren WC-eend.

 7. @ Klaphek
  O? Geen van die drie onderzoeken is door de onderzoekers zelf uitgevoerd, noch door hun instituut noch door hun universiteit. Iets heel anders dus dan ‘wij van WC-eend keuren WC-eend’.

  Ik heb begrepen dat alle onderzoeksgegevens van het derde onderzoek online toegankelijk worden gemaakt, zodat je het zelf kunt controleren.

 8. Klaphek zegt:

  @johanna,

  De onderzochten hebben zelf opdracht gegeven en de onderzoekers aangesteld. Stop dus maar.

  Hoe was het ook al weer? Dales die opdracht geeft aan een collegavriendje ex-burgemeester om fraude aan zijn instituut te onderzoeken. Overigens moest collegavriendje ex-burgemeester vertrekken omdat hij niet zuiver op de graat was en had Dales zelf de gemeenteraad voor een paar miljard voorgelogen.

 9. @ Klaphek
  Opdrachtgever waren niet de onderzochten. En zelfs als dat wel zo was, dan is dat niet relevant. Het gaat erom of de onderzoekers in alle vrijheid hun werk konden doen en hen daar medewerking toe werd verleend.

  Ter vergelijking:
  Het zou hetzelfde zijn als het Nyfer-rapport afserveren omdat het door Wilders is betaald. Zo’n redenering speelt niet de bal en is dus niet terzake doende.

 10. Reine jRagolo zegt:

  Johanna

  Off Topic
  Het blog van JanPlezier van vandaag is inmiddels geheel verdwenen.
  In het verleden heb je nog wel eens een Engelse tekst voor me vertaald maar is ben echt niet bij machte
  om 2 losstaande woorden met een waarschijnlijk cryptische betekenis met een vertaalprogramma te achterhalen.
  Wat is er aan de hand?
  Ben je boos op mij?

 11. Klaphek zegt:

  @Johanna,

  De opdrachtgevers waren de besturen van de instellingen waar de misstanden waren waargenomen. Net zoals bij onze VVDer Dales. Je verglijking met Wilders en Nyfer slaat nergens op. Overigens zijn de conclusies van Nyfer slechts een bevestiging en actualisering van wat reeds door o.a. het CPB was bevonden.

 12. @ Reine jRagolo 26-07-2010 19:25
  Boos, nee hoor. Ik was nu in de tuin aan het werk en had nog niet gezien dat het betreffende blog inmiddels verdwenen is. Weet jij waarom? Heeft janplezier het zelf weggehaald, of heeft de moderator ingegrepen?

  Een verzoek om een beperkt aantal woorden te vertalen is natuurlijk iets anders dan een vraag om een hele tekst te vertalen. Mocht het voorkomen dat je ondanks je inspanningen toch even vastloopt, leg me dan voortaan die specifieke zin voor. In plaats van zo’n algemeen verzoek te plaatsen op een blog waar zowel een flink deel van de reacties als de tekst waar het blog op reageert (d.w.z. het stuk van Gideon Levy in Haaretz).

 13. @ Klaphek 26-07-2010 19:52
  Wie de opdrachtgever is zegt niet noodzakelijkerwijs iets over de onafhankelijkheid van de onderzoekers noch over de juistheid van hun bevindingen. Als jij van mening bent dat het onderzoek niet klopt, is het gebruikelijk dat je dan aangeeft waar precies het niet klopt en waarom niet. Niet gebruikelijk, en zeker geen argument, is karaktermoord op de onderzoekers of hun opdrachtgever. Conclusie: tot nu toe heb je nog niks inhoudelijks ingebracht.

 14. Klaphek zegt:

  Ha Johanna,

  Het is toch erg simpel. De opdrachtgevers voor de onderzoekers waren verantwoordelijk voor de instituten die onderzocht moesten worden. Het heeft geen zin om het dan nog over de conclusies van die onderzoeken te hebben. Ze doen er gewoon niet toe omdat de objectiviteit niet is gewaarborcht. Net zoals we de uitkomsten van de onderzoeken van de vriendjes burgemeesters moeten negeren.

  Pas als de objectiviteit is gegarandeerd heeft het zin om inhoudelijk over conclusies te discussieren.

 15. Reine jRagolo zegt:

  Johanna

  Off Topic.
  Het blog is ontstaan na het ongenoegen van Jan omdat hij een ban heeft van DKA in verband met een
  uitspraak over antisemitisme. Jan kon niet meer reageren op de blogs van DKA zelf en maakte hier zelf een blog over. Tja, de moderatie zet sinds een paar maanden de puntjes wel behoorlijk op de i.
  In de reacties op het blog werden vele sterfgevallen in Gaza beschreven. Gegevens van onder andere de Hamasautoriteiten die worden verzameld door een Israelische organisatie. Omdat Hamas zuiveringen doorvoert van Fatah c.s. begon ik me af te vragen hoe betrouwbaar de gegevens zijn. Echt niet bedoeld als een red herring. Ik geloof dat ik inmiddels de betekenis weet.

 16. @ klaphek
  Je gooit vrees ik een aantal dingen door elkaar. Enerzijds heb je de opdrachtgever/financier, die dus het onderzoek betaalt. Anderzijds is er zoiets als volledig onafhankelijk, in alle vrijheid je werk kunnen doen. Met name dat laatste is relevant voor de objectiviteit van het rapport.
  Daar komt bij dat ingeval van het derde rapport de onderzoekers hun eigen onderzoeksopdracht hebben kunnen formuleren. Het rapport beschrijft uitgebreid de wijze van onderzoeken én de bevindingen. De gegevens van de review staan volledig online en zijn daarmee dus navolgbaar.

  Ik heb dus geen enkele reden om aan de objectiviteit van deze onderzoeken te twijfelen. Los daarvan is het interessant om er aandacht aan te besteden, wat de reden was om dit blog te schrijven.

  Tot slot: je stelling dat de opdrachtgevers bij de instituten werken is slechts ten dele waar.

  Opdrachtgever van onderzoek 1 is het House of Commons, kunnen we al op de voorpagina van het rapport lezen.

  Bij het tweede onderzoek kunnen we al in de eerste alinea lezen:
  "The Panel was set up by the University in consultation with the Royal Society
  to assess the integrity of the research published by the Climatic Research Unit
  in the light of various external assertions."

  Over het derde onderzoek kun je op pagina 11 van het rapport lezen:
  "9. The approach taken by the Review was to identify and investigate the allegations
  to which the e-mails gave rise. This reflected our reading of the emails and the
  comments made on them. An online consultation was undertaken to ensure that
  the Team‘s initial analysis of the allegations and concerns was sound. The method
  of investigation is explained in the relevant Chapters and Appendices to the
  report. The Review‘s evidence base is published on the website, which it intends
  to archive."

  en op pagina 19:
  "8. In response to this, the Vice-Chancellor of the UEA established the Independent
  Climate Change E-mails Review, to be led by Sir Muir Russell. Sir Muir was
  given complete freedom to develop the terms of reference as necessary and to
  assemble an appropriate team and appropriate support; and was asked if possible
  to report in spring 2010. The terms of reference are in Chapter 3 and details of the
  team members are in Appendix 1."

 17. Henk Daalder speelt het regionale energie mix spe zegt:

  Het blijkt dat Exxon Mobile heeft betaalt om de klimaatwetenschappers in een kwaad daglicht te stellen
  Zij hebben 25 groepen ieder een miljoen gegeven om wantrouwen te zaaien

 18. Klaphek zegt:

  @Johanna,

  Uit jouw derde rapport:

  The climatic Research Unit (CRU) in the UEA,

  en

  In response to this, the Vice-Chancellor of the UEA established the Independent
  Climate Change E-mails Review.

  WC-eend onderzoekt WC-eend.

  En over dat gelul van onafhankelijke onderzoekers: Wiens brood men eet diens woord men spreekt.

 19. Klaphek zegt:

  Potsiedikkie,

  Exon en 25 miljoen. Hoeveel honderden miljoenen zou Jacky gloeilampje over de balk hebben gegooid richting klimaat-zeloten?

 20. iris kijkt zegt:

  ik kan dit niet beoordelen , weinig aan de hand als ik het zo lees , aan de andere kant zijn er in genoeg progressieve organisaties en NGO’s mechanismes gaande waaruit keer op keer blijkt dat ze niet zonder meer te vertrouwen zijn , dat ze hun eigen zaak blijven promoten terwijl ze daar kritischer over zouden moeten zijn , dat ze veel te hoge slarissen bedingen etc. Dus buiten de kritiek staan is even gevaarlijk als er in staan.

 21. @ Henk Daalder speelt het regionale energie mix spe 26-07-2010 22:32
  Geef daar eens een paar bronnen bij als je wilt?

  @ Klaphek 26-07-2010 22:35
  Ja, dat stond er ook, net als de citaten die ik eerder gaf. Wat je eigenlijk zegt is dat degenen die deel uitmaakten van het onderzoeksteam niet te vertrouwen zijn. Maar betekent het ook dat hun bevindingen niet kloppen? Je maakt je er met een jantje van leiden vanaf.

  Verder lees ik in het derde rapport:

  16. On the allegation of withholding temperature data, we find that CRU was not
  in a position to withhold access to such data or tamper with it. We
  demonstrated that any independent researcher can download station data directly
  from primary sources and undertake their own temperature trend analysis.
  (pag. 12)

  24. On the allegations in relation to withholding data, in particular concerning
  the small sample size of the tree ring data from the Yamal peninsula, CRU
  did not withhold the underlying raw data (having correctly directed the
  single request to the owners). But it is evidently true that access to the raw
  data was not simple until it was archived in 2009 and that this delay can rightly
  be criticized on general principles. In the interests of transparency, we believe
  that CRU should have ensured that the data they did not own, but on which their
  publications relied, was archived in a more timely way.
  (pag. 13)

  Ofwel: iemand met verstand van zaken heeft toegang tot dezelfde data en kan dus verifiëren of de bevindingen kloppen.

  Zoals in het blog al gesteld: het onderzoek richtte zich niet op het waarheidsgehalte, maar op de integriteit van het onderzoek. Discussies over het waarheidsgehalte horen thuis in het academisch debat. En daarvoor zijn die data van wezenlijk belang.

  Overigens is het niet ‘mijn’ onderzoek.

  @ Klaphek 26-07-2010 22:49
  Volgens jouw redenering zijn de klimaatsceptici niet te vertrouwen, want betaald door de olie-industrie. En ook daar geldt: wat zeggen ze en klopt dat wel of klopt dat niet.

  @ iris kijkt
  Ik kan het net zo min goed beoordelen als jij. Ik schreef erover omdat het mij hogelijk verbaast dat na alle ophef die er eerder was er aan deze rapporten nul komma nul aandacht besteed wordt. Over vooringenomenheid gesproken!
  Enerzijds heb je progressieve organisaties en NGO’s die bedrijfsblindheid vertonen, en anderzijds – zoals Henk hierboven al aangaf – organisaties die door anderen worden betaald die er alle belang bij hebben om de status quo te handhaven.
  Dat klinkt als ‘je hebt altijd voors en tegens’, maar dat is natuurlijk niet zo. Je moet die onderzoeken gewoon op hun merites beoordelen. Wat daar in ieder geval voor nodig is, is openheid van zaken. En precies dat is het allergrootste kritiekpunt van alle drie de rapporten.

 22. Klaphek zegt:

  @Johanna,

  Volgens jouw redenering zijn de klimaatsceptici niet te vertrouwen, want betaald door de olie-industrie.

  Dat zou je wel willen. Het barst van de klimaatscepticie die een onafhankelijke positie hebben. Die zijn door de Jackies gloeilampjes overal uitgewerkt.

 23. Ben zegt:

  RjR,
  ….Off Topic. Het blog (van JanPlezier) is ontstaan na het ongenoegen van Jan omdat hij een ban heeft van DKA in verband met een uitspraak over antisemitisme. Jan kon niet meer reageren op de blogs van DKA zelf en maakte hier zelf een blog over. Tja, de moderatie zet sinds een paar maanden de puntjes wel behoorlijk op de i…..

  Men kan kritiek hebben op de moderatie , maar met de maatregel dat JP (voorlopig) geschorst is door VK ben ik het volledig mee eens. Zijn persoonlijke aanvallen, zijn lasterlijke taalgebruik en stalkgedrag begon mij de keel uit te hangen. Dus lof aan de moderatoren.

 24. Brynnar zegt:

  @ antoinette duijsters 26-07-2010 17:05
  "Het IPCC heeft vanaf het begin fouten gemaakt, geen discussie met dissidente geleerden. Alleen op het klimaat en de mens gericht. Niets over overbevolking, overbevissing, grote afvalbergen."
  —–
  Ondanks dat er inderdaad meerdere ernstige problemen op het gebied van milieu bestaan, valt dit niet allemaal direct onder de verantwoording van het IPCC. IPCC staat immers voor Intergovernmental Panel on Climate Change en behandelt derhalve de vraagstukken die aan klimaatverandering direct gerelateerd zijn.

  ———-
  @ johanna_nouri 27-07-2010 01:13
  "@ Henk Daalder speelt het regionale energie mix spe 26-07-2010 22:32
  Geef daar eens een paar bronnen bij als je wilt?"
  —–
  http://www.theaustralian.com.au/news/world/exxon-still-aids-climate-sceptics/story-e6frg6so-1225894256861
  http://www.express.be/sectors/nl/energy/exxon-mobil-blijft-klimaatsceptici-financieren/129645.htm

  Mvgr – B

 25. Henk Wolswinkel zegt:

  Zeer ten onrechte wordt vrij algemeen aangenomen dat wetenschappers objectief zijn.
  Juist vanwege die veronderstelde objectiviteit wordt er grote druk uitgeoefend op wetenschappers zodra hun bevindingen politieke betekenis krijgen.

  Schopenhauer onderkende dit al ‘geschiedenis is de hoer van de politiek’.
  Het gevangen zetten van David Irving bewijst het.

  Het idee is dat de CO2 opwarming van Thatcher stamt, om het Britse volk kerncentrales aan te praten.
  Dat het klimaat verandert is niets bijzonders, dat deed het altijd.

  Daarom is het idee dat wij mensen de huidige klimaatverandering veroorzaken op zich al verdacht.
  Daarbij komt dat CO2 een heel slecht broeikasgas is, methaan b.v. werkt veel beter.

  Daarvan liggen nu gigantische hoeveelheden als methaanijs op de oceaanbodems.
  Als die een paar graad opgewarmd zijn komt het vrij, en dan krijgen we een echte klimaatverandering, zoals de geologie laat zien er zeer vele geweest zijn tijdens het bestaan van de aarde.

  De studie van het klimaat begon pas in de zeventiger jaren van de vorige eeuw, daarom begrijpen we ook zo weinig van.
  Het is b.v. nog maar een jaar of tien geleden dat het mechanisme van de Golfstroom werd verklaard, de stroming die er voor zorgt dat Rotterdam ijsvrij blijft, terwijl New York, op dezelfde breedtegraad, regelmatig dichtvriest.
  De pomp daarvoor bleek bij Groenland te liggen, de kou daar.
  Als het daar warmer wordt stopt de stroom, en vriest Rotterdam ’s winters dicht.

 26. Aad Verbaast zegt:

  Men hoeft natuurlijk geen rocket-scientist te zijn om op je klompen te kunnen aanvoelen dat er iets mis is/gaat met het klimaat.
  Om precies aan te geven hoe veel of hoe weinig, en daar ook voorspellingen over te doen is uiteraard wel (wetenschappelijk) onderzoek nodig.
  Iedereen die wetenschappelijk onderzoek doet, en zeker van deze complexiteit, weet dat er discussies zijn tussen de wetenschappers over de resultaten en uitkomsten.
  Ik heb ook daarom nooit de hoax begrepen over die e-mails die onderling werden uitgewisseld. Alsof dat ineens het hele klimaatprobleem tot een non-probleem zou maken. Onzin natuurlijk.

 27. Blutch zegt:

  Afgezien van het feit of de CO2 productie van de mens de veroorzaker is van de klimaatsverandering, is de poging om hierin verandering aan te brengen ronduit belachelijk.
  Overigens zeer eens met de posting van Henk Wolswinkel.
  Dat we niet ongelimiteerd onze gang kunnen gaan is duidelijk. Maar als ik zie dat een vulkaan op IJsland het hele vliegverkeer lam kan leggen, zijn we niet meer dan prutsers in de marge. Dat er op een conferentie besloten wordt de gemiddelde temperatuur met niet meer dan 2 graden te laten stijgen doet potsierlijk aan.
  Er zijn wel andere problemen waar we misschien meer aan kunnen doen zoals het plastic in de oceanen.
  Maar als de mens de veroorzaker is van de teloorgang van de natuur, is de opwarming misschien een effectief middel van de natuur om de mensheid te decimeren .

 28. @ Klaphek 27-07-2010 07:39
  We kunnen vooralsnog twee dingen constateren:
  Ten eerste dat de aantijgingen tegen de klimaatwetenschappers van het CRI volslagen onterecht waren.
  Ten tweede dat een deel van de klimaatsceptici door de olie-industrie betaald wordt om campagne te voeren tegen de controle op broeikasgassen.
  Jij stelde zelf in eerdere reacties dat het onderzoek over het CRI vanwege de opdrachtgever onbetrouwbaar zou zijn. Qualitate qua geldt dat dus ook voor de klimaatsceptici. Je zegt het maar.
  Lees verder de links van Brynnar even, wellicht helpt dat.

  @ Brynnar 27-07-2010 09:16
  Het gaat dus gewoon door.

  @ Henk Wolswinkel 27-07-2010 09:49
  = Zeer ten onrechte wordt vrij algemeen aangenomen dat wetenschappers objectief zijn.
  Juist vanwege die veronderstelde objectiviteit wordt er grote druk uitgeoefend op wetenschappers zodra hun bevindingen politieke betekenis krijgen. =

  Ja. Maar of een wetenschapper objectief is stel je natuurlijk vast op grond van het door hen verrichte onderzoek. Als dat onderzoek openbaar en controleerbaar is, is er wellicht niks aan de hand. En als iemand denkt dat dat wel het geval is, ligt de bewijslast bij degene die dat stelt.

  = Daarom is het idee dat wij mensen de huidige klimaatverandering veroorzaken op zich al verdacht. =

  Waarom is dat verdacht? Is het niet zo dat sinds de Industriële Revolutie en de daarop volgende enorme toename van de wereldbevolking die CO2-uitstoot vergeleken met vroeger veel hoger is en dat dat slecht is voor het klimaat?

  Je houdt je hart vast als je je relaas over de gevolgen van het vrijkomen van methaan leest. Dan lijkt de huidige situatie nog slechts de voorbode van iets veel ergers te zijn.

  @ Aad Verbaast 27-07-2010 10:37
  = Men hoeft natuurlijk geen rocket-scientist te zijn om op je klompen te kunnen aanvoelen dat er iets mis is/gaat met het klimaat. =
  Dat lijkt mij ook, ook al ben ik geen rocket-scientist.

  = Om precies aan te geven hoe veel of hoe weinig, en daar ook voorspellingen over te doen is uiteraard wel (wetenschappelijk) onderzoek nodig.
  Iedereen die wetenschappelijk onderzoek doet, en zeker van deze complexiteit, weet dat er discussies zijn tussen de wetenschappers over de resultaten en uitkomsten. =

  Precies dit ís de kern van wetenschap bedrijven.

  = Ik heb ook daarom nooit de hoax begrepen over die e-mails die onderling werden uitgewisseld. Alsof dat ineens het hele klimaatprobleem tot een non-probleem zou maken. Onzin natuurlijk. =

  Mee eens. Maar niet als maatregelen om de klimaatverandering te beperken of tegen te gaan je onwelgevallig zijn. Dan maak je dankbaar gebruik van die hoax en in het ergste geval creëer je hem zelf.
  Tegen de tijd dat blijkt dat het een hoax was is iedereen het al lang weer vergeten en heb je je doel bereikt.

  @ Blutch 27-07-2010 10:46
  = Er zijn wel andere problemen waar we misschien meer aan kunnen doen zoals het plastic in de oceanen. =

  En zo zijn er nog wel meer dingen die we kunnen doen. Denk aan waterbesparing, het niet langer gebruiken van duur en schaars drinkwater om de tuin te sproeien en het toilet door te spoelen, milieubestendig bouwen etc. Laten we dat dan in ieder geval wél doen, want voor je het weet is het slechts een excuus om niks te doen.

  = Maar als de mens de veroorzaker is van de teloorgang van de natuur, is de opwarming misschien een effectief middel van de natuur om de mensheid te decimeren . =

  Ten koste van wat? Hoeveel mensen worden nu al de dupe van de klimaatverandering? Hoeveel oorlogen ontstaan er vanwege schaarse grondstoffen? Hoeveel mensen hebben nauwelijks te eten? En de generaties na ons dan?

 29. martin zegt:

  Weer een zinnige bijdrage. Dank.

 30. Gerard zegt:

  Johanna, Heb jij die e-mails zelf wel eens gelezen? Ik wel. Gewoon een steekproefje genomen en een stukje gaan lezen. Nee de betreffende wetenschappers hebben geen strafbare feiten gepleegd of moedwillig feiten verdraaid maar dat hoeft ook niet om het vertrouwen in deze mensen voorgoed te verliezen. Het meest opvallende is de moeite die men neemt om de gegevens te selecteren die naar buiten worden gebracht en de campagnes die men voert. Ook opvallend: de continue discussie of de subjectiviteit nog wel wetenschappelijk aanvaardbaar is. Dat hier discussie voor nodig is zegt genoeg. Ik kan iedereen aanraden uit de eerste hand een oordeel te vellen en niet af te gaan op wat een commissie er van vindt. Dat is het mooie van internet. http://www.au.agwscam.com/cru/index.php

 31. @ Gerard
  Je kunt wel gegevens selecteren, maar die zijn voor een ieder toegankelijk. Als ze niet kloppen, zou dat nu dus al lang bekend zijn. Dat er discussie over is zegt natuurlijk helemaal niks. Te meer daar er ook organisaties zijn die door de olieindustrie betaald worden om die twijfel te zaaien.

  Het onderzoek van de commissie ging ook niet over de waarheid, maar over de integriteit van de onderzoekers. Discussies over de waarheid zouden gewoon onderdeel moeten uitmaken van het academisch debat, waar ze thuishoren.

  Als je die emails gelezen hebt, wat let je om daar dan eens wat opvallende gegevens uit naar voren te brengen die laten zien dat hun stellingen over de klimaatverandering onjuist zijn? Schrijf er een blog over. Ik plaats dat als het goed in elkaar zit met alle plezier.

  Ik schreef dit blog trouwens met name omdat destijds de gehackte emails heel erg veel aandacht kregen, maar nu de onderzoeken laten zien dat men integer handelde hoor je er niemand over.

 32. pluribara zegt:

  "Van enig bewijs van de aantijgingen van malversatie ontbreekt elk spoor. Zoals gewoonlijk haalt dat echter níet de krant."

  Waarom doen jullie niet zelf een onderzoekje…

  Het is heel simpel. Vraag 10 klimaatstations verspreidt over de wereld om hun gemeten gemiddelde jaartemperatuur van de afgelopen 30 jaar.

  Bereken per jaar het gemiddelde van de 10 waarden en zet ze in een grafiek.

  Je zult zien dat de grafiek een plateau bereikt rond het einde van de vorige eeuw.

  Wat leert ons dit?

  We hebben de piek al weer gehad, jongens, en CO2 is rustig door blijven stijgen.

  De mens kan het klimaat niet beinvloeden door de enorme hoeveelheid H20 in de atmosfeer en de aanwezigheid van een nabije ster, de zon. Water en de zon bepalen de temperatuur op aarde.

  Einstein wist het al: “Everything is determined…by forces over which we have no control.”

  Pluri

 33. vandyke zegt:

  johanna_nouri 03-08-2010 23:48
  I’k schreef dit blog trouwens met name omdat destijds de gehackte emails heel erg veel aandacht kregen, maar nu de onderzoeken laten zien dat men integer handelde hoor je er niemand over.’

  Je hoeft er ook niets meer over te horen want de actie is al volledig geslaagd: twijfel zaaien bij grote groepen mensen. Ik ben ook geen klimaatwetenschapper, maar ik heb me dood geërgerd aan bijvoorbeeld de aanval op Prof. Phil Jones die in een email schreef dat hij een ‘trick’ had toegepast.
  Dat gaf bepaalde groepen, betaalt door de olieindustrie, de kans om de publieke opinie te beinvloeden door te zeggen dat er trucjes zijn toegepast. Heel succesvol is die sneercampagne geweest.
  De waarheid doet er dan niet meer toe, vandaar die weinige aandacht.

  Ik ken zo wel meer van die uiterst succesvolle campagnes.

 34. pluribara 04-08-2010 13:40 | Zoiets als dit bedoel je?
  http://sargasso.nl/archief/2010/06/21/wereldtemperatuur-update-mei-2010/
  Of dit?
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8400905.stm
  Nou ben ik een leek op het gebied van de klimaatwetenschappen, maar de grafieken lijken toch sterk te suggereren dat de temperaturen stijgen. Zie jij dat anders?

 35. Gerard zegt:

  @johanna. Om op de temperaturen na 2000 terug te komen: Ergens in die verzameling e-mails staat de voorspelling van één van de heren dat de helft van de jaren tot 2012 warmer zullen zijn dan 1998. Dat was begin 2000 de verwachting op basis van de CO2 stijgingen en de hele goegemeente was het er mee eens. Tot nu toe moet het eerste jaar dat warmer is dan 1998 nog gevonden worden. Dit jaar is een redelijke kandidaat dankzij het naijleffect van El Nino maar La Nina is al weer gestart en zal naar alle verwachting daar een stokje voor steken.

 36. Gerard zegt:

  @johanna, nav mijn eerder reactie. Je kunt best uiterlijk op een integere manier wetenschap bedrijven en tegelijkertijd in het geheel niet objectief zijn in wat je naar buiten brengt. Je resultaat is dan niet de waarheid. Niet dat de WAARHEID bestaat maar een wetenschapper zou er wel naar moeten streven. Dat doet een aantal van deze heren niet. Voor blogs verwijs ik naar Anthony Watts zijn blog What’s up with Watt daar is alles uitvoerig behandeld. Ik kom alleen bloggend in actie als er weer eens onzin geschreven wordt over klimaatverandering en de invloed op flora en fauna. Ieder zijn vak namelijk.

 37. DarkSkywise zegt:

  vandyke 04-08-2010 16:10: Ik ben zelf 22 jaar professioneel opname/remasteringtechnicus geweest en als iemand een passage niet goed op tape kon krijgen (ja, dat gebruikten we toen nog), zal ik in al die jaren wel duizend keer hebben gezegd: "De truc is…." en dan zeiden ze "o ja" en in ieder geval nooit "fraude! fraude!" :D

  In dit geval ging het zelfs om een ‘truc’ die nota bene openlijk in Nature heeft gestaan.

  johanna_nouri 04-08-2010 16:20: "Nou ben ik een leek op het gebied van de klimaatwetenschappen".

  Begin eens hier: http://www.skepticalscience.com/ . Alle argumenten mooi op een rijtje en er zijn zelfs al 18 beschikbaar in het Nederlands. Je hoeft geen deskundige te zijn of vloeiend engels te spreken om te reageren, ook beginnersvragen zijn er welkom!

  Gerard 04-08-2010 23:19: "Tot nu toe moet het eerste jaar dat warmer is dan 1998 nog gevonden worden."

  Van de drie meestgebruikte datasets als het om de gemiddelde wereldtemperatuur gaat (HadCRUT3, NASA-GISS en NCDC) is 1998 alleen bij HadCRUT het warmste jaar. Dit komt doordat er voor HadCRUT weinig metingen aan de polen zijn gedaan en laat nou juist daar de meeste opwarming plaatsvinden. Volgens NASA-GISS (satellietmetingen) en NOAA-NCDC is het warmste jaar 2005.

  True, 1998 was dankzij El Niño ERG warm, maar opwarming meet je natuurlijk niet door alleen naar de uitschieters te kijken. Kijken we in plaats daarvan naar periodes van 10 jaar (omdat wij dat mooi vinden klinken) of periodes van 11 jaar (als je rekening wil houden met de 11-jaarlijkse zonnecyclus), dan is het de laatste 10 (of 11) jaar nog nooit zo warm geweest. En daar zit 1998 dus al niet eens meer bij.

  Meer info met plaatjes: http://www.skepticalscience.com/translation.php?a=11&l=15 (in het Nederlands)

  Gerard 04-08-2010 23:41: "Voor blogs verwijs ik naar Anthony Watts zijn blog What’s up with That". Klinkt een beetje als "Voor een overzicht van het socialisme in Nederland verwijs ik naar de site van de PVV (of desnoods het CDA of de VVD)". ;-)

  WUWT is een van de meest prominente sceptici-blogs en al zijn de artikelen vaak nog vrij mild (hoewel ook vrij vaak fout), de reageerders zijn een soort lynch mob. Niet erg prettig om te lezen, tenzij je alleen maar in je gelijk wil worden bevestigd en beschikt over een flinke mate van bloeddorst.

  Skepticalscience.com vind ik wat dat betreft een heel stuk neutraler, omdat daar netjes naast elkaar staat wat de sceptici en de reguliere wetenschap beweren. Ook de laatste krijgt hier wel eens een tik op zijn neus (al vallen de meeste neustikken in de hoek waar de meeste onzin wordt verkocht) en de reactiemogelijkheden staan open voor beide kampen, mits je niet op de persoon speelt.

  (En ja, ik ben er een van de vertalers.) ;)

 38. DarkSkywise zegt:

  PS. Als Johanna het goed vindt, wil ik hier best wel klimaatvragen beantwoorden van degenen die SkS nog wat ingewikkeld vinden of tegen een antwoord aanlopen dat nog niet vertaald is. :-) (18 zijn klaar, we moeten er dus nog 101…. pffff…. )

  Is ook een beetje luiheid, want ik heb geen zin om een eigen blog op te zetten. :P

 39. DarkSkywise zegt:

  pluribara 04-08-2010 13:40: "Je zult zien dat de grafiek een plateau bereikt rond het einde van de vorige eeuw."

  Tien klimaatstations is veel te weinig voor een representatieve uitkomst. Het is ook niet nodig om individuele stations om gegevens te vragen, omdat de HadCRUT, NASA en NCDC-data gewoon algemeen beschikbaar zijn.

  Als jij desondanks eind vorige eeuw aan een plafond komt, ben ik eigenlijk best wel nieuwsgierig welke stations en welke rekenmethode je hebt gebruikt. Kun je even ergens je grafiekje uploaden?

  PS. @ Gerard: voor alle duidelijkheid, mijn "tenzij je alleen maar in je gelijk wil worden bevestigd en beschikt over een flinke mate van bloeddorst" is een algemene "jij" en natuurlijk niet persoonlijk bedoeld. Je komt ook niet echt bloeddorstig over of zo. ;-)

 40. vandyke 04-08-2010 16:10 | Precies, goed nieuws haalt de krant niet of het staat in de kleine berichten. Slecht nieuws daar maken we grote koppen van op de voorpagina.

  Gerard 04-08-2010 23:19 | Ik kan niet zo veel met ‘ergens staat’. Het zou prettig zijn als je je stellingen wilt onderbouwen met concrete gegevens én links.

  Gerard 04-08-2010 23:41 | =Je kunt best uiterlijk op een integere manier wetenschap bedrijven en tegelijkertijd in het geheel niet objectief zijn in wat je naar buiten brengt. Je resultaat is dan niet de waarheid. Niet dat de WAARHEID bestaat maar een wetenschapper zou er wel naar moeten streven. Dat doet een aantal van deze heren niet. =

  Het onderzoek laat nou juist zien dat daar geen sprake van is. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat wetenschappers de onderzoeksresultaten niet op de gebruikelijke wetenschappelijke manier kunnen weerleggen in de nabije toekomst. De waarheid bestaat inderdaad niet. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook niet zo dat elke bewering evenveel waard is. Voor het een is nu eenmaal meer concreet bewijs dan voor het ander.

  DarkSkywise 06-08-2010 15:20 | Dank voor de link.

  DarkSkywise 06-08-2010 15:48 | Wat je ook mag doen is een blog schrijven over de tien meest gestelde vragen. Dan wil ik het wel als gastblog plaatsen.

 41. DarkSkywise zegt:

  Lijkt me gezellig. :D

  Het kan even duren, want ik ben op SkS met een paar hele taaie bezig (o.a. "Is de hockeystick stuk?" Antwoord is trouwens "nee"), maar ergens dit jaar lukt me vast nog wel. ;-)

 42. Prima. Meld je maar via de mail als je eraan toe bent.

 43. Gerard zegt:

  @Darkskywise. Voorzover ik weet is alleen in 1 van de drie temperatuurreeksen 2005 warmer dan 1998. dat is nog steeds heel ver weg van de voorspelling dat de helft van alle jaren warmer dan 1998 zou zijn. Een bewering die gedaan werd in het besef dat 1998 door El Nino een uitschieter was. Ik ga niet ontkennen dat de eerste jaren van deze eeuw behoorlijk warm zijn geweest alleen bij lange na niet zo warm als voorspeld door de gemeenschap van leidende klimaatwetenschappers. Ik ga ook niet ontkennen dat CO2 en vooral niet te vergeten alle andere menselijke activiteiten een effect hebben op het klimaat. Maar ik ga wel beweren dat deze klimatologen in werkelijkheid nog geen idee hebben hoe groot het effect is in relatie tot de natuurlijke klimaatcycli van atmosfeer en oceanen en niet te vergeten de zon. Daar gaan we waarschijnlijk in de komende jaren beter achterkomen als de zon zich nog even rustig houdt.

  Wat Watts betreft. Hij is behoorlijk conservatief maar zegt er in algemene zin wel iets van als reacties te ongenuanceerd worden. Hij modereert echter nauwelijks wat ook het voordeel heeft dat mensen met een tegengestelde visie niet weggecensureerd worden. Dat kan ik uit eigen ervaring niet zeggen van enkele van de AGW blogs als realclimate en de blog van Joe Romm.

 44. DarkSkywise zegt:

  Hoi Gerard! (ik heet trouwens Jeroen, dat praat wat makkelijker) :-)

  – "Voorzover ik weet is alleen in 1 van de drie temperatuurreeksen 2005 warmer dan 1998"

  Ik heb even de GISS- en NCDC-datasets erbij gepakt en de gemiddelde jaartemperatuur is (JAAR – GISS – NCDC):

  1998: 14.56 °C – 14.50 °C
  1999: 14.32 °C – 14.32 °C
  2000: 14.33 °C – 14.29 °C
  2001: 14.48 °C – 14.42 °C
  2002: 14.56 °C – 14.47 °C
  2003: 14.55 °C – 14.48 °C
  2004: 14.48 °C – 14.44 °C
  2005: 14.62 °C – 14.52 °C
  2006: 14.53 °C – 14.46 °C
  2007: 14.57 °C – 14.45 °C
  2008: 14.44 °C – 14.38 °C
  2009: 14.57 °C – 14.46 °C
  2010: 14.71 °C – 14.58 °C (jan t/m juni)

  2005 is bij NASA-GISS en NCDC-NOAA dus echt warmer dan 1998. Bovendien weten we waarom 2005 bij HadCRUT het net niet haalde (te weinig meetpunten, zie de ECMWF-link hieronder). De eerste helft van 2010 gaat overigens beide jaren voorbij en hoewel El Niño dit jaar vrij kort duurde, zou het nog steeds heel goed een recordjaar kunnen worden.

  Het grappige is dat wegens datzelfde gebrek aan meetpunten HadCRUT dit jaar GISS en NCDC voorbij lijkt te gaan schieten. Daar waren ze bij Watts niet zo blij mee, omdat je bij HadCRUT zo’n mooi lijntje kon trekken van 1998 naar 2006 en dan leek dat net afkoeling. Er gaan daar nu zelfs stemmen op om geen enkele van de drie datasets meer te gebruiken. :D

  bron: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata/GLB.Ts+dSST.txt
  en: http://www.ncdc.noaa.gov/cmb-faq/anomalies.html#grid
  ECMWF-onderzoek: http://www.metoffice.gov.uk/corporate/pressoffice/2009/pr20091218b.html

  – "dat is nog steeds heel ver weg van de voorspelling dat de helft van alle jaren warmer dan 1998 zou zijn."

  Het lijkt me dat dat toch wel sterk afhangt van de periode waar we het over hebben. Als iemand in 1999 zou hebben gezegd dat de helft van 1999-2008 warmer zou zijn dan 1998, dan was die persoon niet helemaal lekker, omdat je dan op een gemiddelde temperatuurstijging zou uitkomen die zelfs nog vér boven de hoogste (serieuze schatting, d.w.z. geen "worst case scenario") schatting van 0,4 graden per 10 jaar ligt.

  Zou de voorspelling gaan over, pak ‘m beet, 2000-2030, dan is het zelfs erg waarschijnlijk dat de helft boven 1998 gaat uitkomen.

  – "Ik ga niet ontkennen dat de eerste jaren van deze eeuw behoorlijk warm zijn geweest alleen bij lange na niet zo warm als voorspeld door de gemeenschap van leidende klimaatwetenschappers."

  Voor 2000-2009 kwam dat juist erg precies uit. Als we kijken naar de afwijking ten opzichte van de gemiddelde temperatuur in 1951-1980, dan ziet dat er per 10 jaar als volgt uit (bron: de NASA pagina hierboven):

  1970-1979: -0.001 °C
  1980-1989: +0.176 °C
  1990-1999: +0.313 °C
  2000-2009: +0.513 °C

  Ondanks 1998 was 2000-2009 dus 0,20 graden warmer dan 1990-1999, d.w.z. dezelfde 0,2 graden die algemeen als gemiddelde wordt genomen.

  – "Maar ik ga wel beweren dat deze klimatologen in werkelijkheid nog geen idee hebben hoe groot het effect is in relatie tot de natuurlijke klimaatcycli van atmosfeer en oceanen en niet te vergeten de zon. "

  In de "beschrijvende wetenschappen" is natuurlijk nooit iets exact bekend ;-) (hard bewijs kennen we alleen in de rechtspraak en de wiskunde); het enige dat we kunnen doen is de onzekerheidsmarge steeds verder verkleinen. Daar wordt met name de laatste 30 jaar hard aan gewerkt, die marges zijn een stuk kleiner geworden en we weten dus steeds nauwkeuriger tussen welke waarden de verschillende factoren liggen.

  Een bekend plaatje in dit verband is het IPCC-overzicht van de in- en uitgaande energiestromen: http://www.geos.ed.ac.uk/homes/s0681490/webpic.jpg

  Dat de klimaatwetenschap "geen idee heeft", klopt dus écht niet. (Sorry.) We kennen de verschillende invloeden, we kennen de cycli (zon, El Niño/ENSO, Milankovich, Dansgaard-Oeschger, noem maar op) en we weten binnen welke grenzen de effecten ervan liggen. Ja, sommigen zijn pas tevreden met zes cijfers achter de komma en een onzekerheidsmarge van 0,0001%, maar dat gaat gewoon niet gebeuren.

  Om een bekend voorbeeld te nemen: als een arts zegt dat het 95% zeker is dat je een bepaalde operatie nodig hebt en 80% zeker dat je voor meer dan 90% zult herstellen, dan zeg je niet "ik eis 100-100-100", maar "hup, kom op met dat mes!" :D

  – "Daar gaan we waarschijnlijk in de komende jaren beter achterkomen als de zon zich nog even rustig houdt."

  Laten we hopen van wel… ik moet er niet aan denken hoe ze er nu in bv. Rusland voor zouden staan als de zon er nog een graadje had bijgedaan. :S

  – "Hij modereert echter nauwelijks wat ook het voordeel heeft dat mensen met een tegengestelde visie niet weggecensureerd worden. Dat kan ik uit eigen ervaring niet zeggen van enkele van de AGW blogs als realclimate en de blog van Joe Romm."

  Iedere site en ieder blog heeft nu eenmaal recht op huisregels, bij de een mag je elkaar voor rotte vis uitmaken en bij de ander levert je dat een permban op. Maar hoeveel er écht wordt weggemodereerd, weet je natuurlijk pas als je zelf moderator bent.

  Ik ben moderator op diverse grote fora geweest en mijn ervaring is dat ieder "kamp" om het hardst roept dat ZIJ degenen zijn die het vaakst "gecensureerd" worden. (Al is censuur op een particuliere site niet eens mogelijk, zolang de moderators zich maar aan de wet houden. Jouw site, jouw regels.)

  Zolang er niet in het beleid van een site, forum of blog staat "Posts van mensen met een andere mening worden verwijderd" (dat zou trouwens in de meeste gevallen discriminatie zijn), is er vermoedelijk toch een of andere beleidsregel overtreden. ;-)

  Ik weet het, het is niet altijd makkelijk om naar je eigen posts te kijken en te bedenken waar je het beleid hebt overtreden – tenzij je ergens echt zit om te trollen, was je ongetwijfeld van mening dat je post niet over de grens ging, want anders had je het niet gepost. (Ja, logisch.)

  Bij SkS gelden de regels: ontopic blijven, niet op de persoon spelen en geen politieke stellingen innemen. Helaas is het steeds weer de WUWT-aanhang die daar lak aan heeft, hoe steekhoudend hun posts soms ook zijn.

  Hoewel, misschien doen ze het er ook wel om. Kunnen ze lekker roepen dat ze gecensureerd worden. :D

 45. DarkSkywise zegt:

  …duizend bommen en granaten… zit ik nog te editen, valt opeens mijn hele internetverbinding uit! Nou ja, er stond nog maar 1 rare zin in en 1 dingetje in dat m.i. wat duidelijker kon, dus de schade valt mee:

  (ergens in het midden) "in- en uitgaande energiestromen" moet zijn: "in- en uitgaande ‘stralingsforcering’ (warmte-effecten van de verschillende factoren)" en "vér boven de hoogste (serieuze schatting, d.w.z. geen "worst case scenario") schatting" is een beetje kromme zin. :P

  Maar goed, daar kwamen jullie vast wel uit. ;-)

 46. DarkSkywise het wordt echt tijd voor dat blog. Gelet op de uitgebreide en onderbouwde reacties die je geeft zou dat toch geen probleem moeten zijn?

 47. DarkSkywise zegt:

  Een gericht antwoord tik ik meestal zó weg, vooral als het over onderwerpen gaat waar ik al eens iets over vertaald heb. Ik moest alleen even de nieuwste datasets downloaden (en zoeken waar ze ook al weer stonden :D), 2010 optellen en daarna was het gewoon doortypen.

  Een heel artikel schrijven is voor mij meer iets als een kerncentrale opstarten terwijl ik aan het bevallen ben van een vijfling – al heb ik geloof ik al een invalshoekje. ;-)

 48. Gerard zegt:

  @Jeroen (darkskywise): Bedankt voor de reeksen temperaturen. Jammer dat je de (langstlopende) Hadcrut reeks er niet bij gezet hebt die immers mijn punt ondersteund. Ik wist niet dat GISS al zulke hoge temperaturen voor de afgelopen jaren geregistreerd had. Je begrijpt denk ik wel dat het verhaal dat Hadcrut moet worden aangepast omdat de temperaturen te "koel" zouden zijn enige sceptische stekels overeind zet. Ik bekijk dat argwanend omdat die reeks al zo lang loopt en omdat het argument dat GISS meer meetpunten zou hebben vreemd is want het is bijvoorbeeld bekend dat GISS in het arctisch gebied alleen langs de randen meetpunten heeft en extrapoleert over grote afstanden. Zo kan het gebeuren dat de top van onze aardbol heel warm is de afgelopen jaren volgens GISS terwijl het Deens Meteorologisch instituut daar (boven de 80e breedtegraad) nog nooit iets van gemeten heeft: http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.uk.php . Ik ben zo vrij er nog maar een vierde temperatuurreeks bij te stoppen de door de satelliet gemeten temperaturen: http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_July_10.gif . Met die reeks kom je wel aan opwarming maar zeker niet aan 0,2 graad per 10 jaar.

  Je schrijft verder "(Sorry.) We kennen de verschillende invloeden, we kennen de cycli (zon, El Niño/ENSO, Milankovich, Dansgaard-Oeschger, noem maar op) en we weten binnen welke grenzen de effecten ervan liggen."
  Als ik bij de dokter zou komen en hij zou zeggen. Ik weet hoe het menselijk lichaam in elkaar zit, ik weet de oorzaak van jouw ziekte en mijn medicijn neemt de oorzaak daarvan weg. Dan zou ik – enigszins afhankelijk van de complexiteit van de aandoening – eerlijk gezegd een andere dokter nemen. De stelligheid waarmee sommige klimaatwetenschappers beweren dat zij alle cycli kennen, geeft mij weer de stelligheid dat zij geen wetenschap maar pr bedrijven. Jij weet veel beter de klimaatcijfertjes dan ik, maar ik weet dan weer met hoeveel onzekerheid een wetenschapper in de beschrijvende natuurwetenschappen normaal gesproken te maken heeft.
  Wat ik bedoelde is dat de zonnecyclus pas de laatste jaren zo stil is als we dat nog niet eerder gezien hebben. Daarom schreef ik dat we het niet kunnen weten: we hebben de effecten van een dergelijke zonnecyclus namelijk nog niet kunnen observeren omdat we er nog midden inzitten. Waar ook zelden rekening mee gehouden wordt is vertraging waarmee de effecten van de zon ook daadwerkelijk in het klimaat tevoorschijn komen. Evenzo is het goed mogelijk dat we nog niet alle mechanismen waarop de zon invloed heeft op het klimaat al in beeld hebben.

  Je opmerking over Rusland is flauw. De veenbranden daar vinden ieder jaar plaats. Het enige aparte is de uitzonderlijke hittegolf. Tegelijkertijd valt er in Duitsland op de zugspitze al weer 35cm sneeuw en ja in Zuid-Amerika is het ook nog steeds koud. De kou daar deze (voor hun) winter en de doden onder mens en dier zijn ook ongehoord. Wederom een strenge winter voor het Noordelijk halfrond dit jaar zou mij in ieder geval niet verbazen.

  Je opmerkingen over censuur vind ik enigzins patroniserend. Ik heb een persoonlijke ervaring met censuur die ik echt niet verwacht had en die mij wel een bepaalde richting in heeft gestuurd.

 49. DarkSkywise zegt:

  – "Jammer dat je de (langstlopende) Hadcrut reeks er niet bij gezet hebt die immers mijn punt ondersteunt."

  HadCRUT heb ik natuurlijk wel maar ik kon potverdorie nergens vinden wat de temperatuurwaarde is die bij de nullijn hoort. Kan ook heel goed zijn dat ze daar gewoon niet aan doen, omdat het gebruikelijk is om alles in afwijkingen t.o.v. een nullijn te geven. GISS en NCDC geven die er tenminste nog netjes bij, zodat je niet alleen ziet hoeveel het scheelt met voorgaande jaren, maar ook hoe warm het echt was.

  Daarnaast ging het me meer om je stelling dat óf GISS óf NCDC niet 2005 als warmste jaar hadden en daar had ik HadCRUT dus niet echt voor nodig. ;-)

  De HadCRUT afwijkingen ten opzichte van 1961-1990 zijn voor 1998-heden:
  1998: +0,548 °C
  1999: +0,297 °C
  2000: +0,271 °C
  2001: +0,408 °C
  2002: +0,465 °C
  2003: +0,475 °C
  2004: +0,447 °C
  2005: +0,482 °C
  2006: +0,425 °C
  2007: +0,402 °C
  2008: +0,325 °C
  2009: +0,444 °C
  2010: +0,533 °C

  2010 gaat dus al flink in de richting van 1998 en omdat in 1998 augustus t/m november niet echt hoog waren (+0,402 °C), is de kans op 2010 als recordjaar best wel groot.

  bron: http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/

  – "Ik wist niet dat GISS al zulke hoge temperaturen voor de afgelopen jaren geregistreerd had."

  Mooi, je bent nu dus weer helemaal bij. :D

  – "Je begrijpt denk ik wel dat het verhaal dat Hadcrut moet worden aangepast omdat de temperaturen te "koel" zouden zijn enige sceptische stekels overeind zet."

  Dat zou mijn stekels ook overeind zetten, maar dat beweert dus niemand. Er wordt alleen een verklaring gegeven voor een aantal (kleine!) afwijkingen, namelijk dat er in kritieke gebieden (poolstreken, Rusland, Afrika en Canada) te weinig meetstations waren.

  Bijbehorend plaatje (HadCRUT t.o.v. ECMWF): http://www.skepticalscience.com/images/SkS_A11F05edit.gif

  – "Het is bijvoorbeeld bekend dat GISS in het arctisch gebied alleen langs de randen meetpunten heeft en extrapoleert over grote afstanden."

  GISS extrapoleert niet (dat zou wetenschappelijk totaal onverantwoord zijn), GISS interpoleert. Er wordt dus niet gekeken hoe een trend zich buiten de meetpunten zou voortzetten, maar binnen bestaande meetpunten.

  GISS interpoleert overigens niet eindeloos: er wordt een gewogen model gebruikt, waarbij de belangrijkheid ter plaatse van het station 100% is en afloopt naar 0% bij 1200 km. Er worden dus gebieden niet bemeten (niemand ontkent dat ook), maar dat is nog altijd beter dan helemáál geen metingen. ;-)

  Bovendien blijkt uit andere onafhankelijke metingen (o.a. HadCRUT nota bene) dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat de trend zich in de niet-bemeten gebieden niet zou voortzetten. Als in die gebieden echt ZO veel afkoeling zou zijn dat daardoor de klimaattrends op de hele wereld er anders zouden gaan uitzien, dan mag daar op zijn minst enig bewijs voor worden geleverd. En dat is er dus niet.

  "Alleen langs de randen" vind ik trouwens nogal vaag… welke randen bedoel je hier precies?

  – "terwijl het Deens Meteorologisch instituut daar (boven de 80e breedtegraad) nog nooit iets van gemeten heeft:"

  Let op de schaal van die afbeelding. Een toename van 0,2 graden per 10 jaar is wat lastig te zien bij een schaalverdeling die met sprongen van 5 graden gaat. Maar als je pixels zou gaan tellen, dan ligt 2010 in de eerste vier maanden flink boven het gemiddelde en daarna er maar een heel klein beetje onder. Ook in voorgaande jaren liggen de temperaturen flink boven het gemiddelde, kijk bv. maar eens naar 2005.

  Daarnaast zijn de poolstreken wel iets groter dan alleen boven de 80e breedtegraad (de poolcirkels beginnen op 66½° NB en ZB), want zo mis je o.a. Alaska, Noord-Siberië, zo op het oog iets van 85% van Groenland en de hele Zuidpool.

  – "Ik ben zo vrij er nog maar een vierde temperatuurreeks bij te stoppen de door de satelliet gemeten temperaturen: "

  Die reeks is van het lagere deel van de atmosfeer (dat staat er ook duidelijk boven). Je kunt dat dus niet zomaar 1 op 1 vergelijken met metingen aan het aardoppervlak.

  – "De stelligheid waarmee sommige klimaatwetenschappers beweren dat zij alle cycli kennen, geeft mij weer de stelligheid dat zij geen wetenschap maar pr bedrijven."

  Laat ik het iets anders formuleren: we kennen met grote zekerheid alle cycli die op korte termijn van belang kunnen zijn (en sommigen op wel meer dan korte termijn, dwz. tien- à honderdduizenden jaren). Daar zullen we het mee moeten doen en niet met cycli die we mogelijk ooit zouden kunnen waarnemen en waarvan de invloeden tot nu toe te klein zijn om te kunnen meten. Waarom is het PR als we ons richten op wat we NU weten in plaats van wat voor krachten er in een (verre) toekomst misschien kunnen meespelen?

  – "Tegelijkertijd valt er in Duitsland op de zugspitze al weer 35cm sneeuw en ja in Zuid-Amerika is het ook nog steeds koud."

  "Weer" en "klimaat" zijn verschillende zaken. Dat het nu ergens onbehoorlijk koud is, zegt niets over de gemiddelde temperatuur op aarde. Sterker nog, strengere winters vanaf 2010 in Noord- en West-Europa vind je bijvoorbeeld al terug in de klimaatprognoses van het Pentagon (2003) waar in totaal tóch een opwarming werd voorspeld.

  – "Je opmerkingen over censuur vind ik enigzins patroniserend."

  Toch is dat exact hoe ik het heb meegemaakt als moderator van grote fora (tot aan meer dan 35.000 posts per dag). En een béétje serieus scepticus (dat ben ik op een heleboel gebieden ook; ik heb mijn begeleiders op de universiteit diverse keren tot wanhoop gedreven :D), laat zich daar toch niet door uit het veld slaan of "een bepaalde richting op sturen"?

  Je mening hoort gebaseerd te zijn op wat je zélf hebt onderzocht en niet op de manier hoe mensen die het niet met je eens zijn daarmee omgaan… ja toch? :-)

 50. Gerard zegt:

  @Jeroen, (skywise), Ik antwoord nog een keer want we zijn inmiddels aardig off topic aan het raken en we kunnen hier niet het hele klimaatdebat nog eens dunnetjes over doen.
  Allereerst lukt het me niet om binnen redelijke tijd de betreffende quote te vinden uit de klimaatmails over de helft van alle jaren etc. In mijn geheugen zit het jaartal tot 2013 maar ik vind dit nog niet terug excuus. Ik beperk me verder tot wat weerwoorden op jouw opmerkingen :

  "Er wordt alleen een verklaring gegeven voor een aantal (kleine!) afwijkingen, namelijk dat er in kritieke gebieden (poolstreken, Rusland, Afrika en Canada) te weinig meetstations waren."

  Kijk ik dan weer naar de coverage van GISS op dit filmpje dan blijkt daar weinig van. Hadcrut heeft duidelijk meer meetpunten: http://www.youtube.com/watch?v=HpgrVFoqQL0&feature=player_embedded
  Met de randen bedoelde ik overigens de noordelijke landpunten langs de Noordpool. Noord Groenland, Spitsbergen etc.

  Voor wat betreft het DMI besef ik dat het moeilijk vergelijken is met GISS. Toch vind ik het hoogst bevreemdend dat voor juni dit jaar DMI de gehele periode onder het langjarig gemiddelde zit en dat GISS de bovenste balk van hun grafiek rood oranje en geel maakt (een half tot 4 graden boven het gemiddelde (base periode1958 tot 2009 gezet, gelijk aan DMI: http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/do_nmap.py?year_last=2010&month_last=6&sat=4&sst=1&type=anoms&mean_gen=06&year1=2010&year2=2010&base1=1958&base2=2009&radius=1200&pol=reg )). Die interpolaties heb ik dus zo mijn vraagtekens bij (en ik weet echt wel waar de 80e breedtegraad ligt).

  Als in die gebieden echt ZO veel afkoeling zou zijn dat daardoor de klimaattrends op de hele wereld er anders zouden gaan uitzien, dan mag daar op zijn minst enig bewijs voor worden geleverd. En dat is er dus niet..

  Een bewijs is het niet maar het is toch wel opmerkelijk dat als je de minimum ijsoppervlakte van de Noord en Zuidpool bij elkaar optelt dat het totaal in de gehele ongeveer periode gelijk blijft. Ondanks alle geprojecteerde warmte op de Noordpool zit het minimumoppervlak sinds 2007 in de lift en dat weet jij ook: http://www.ijis.iarc.uaf.edu/en/home/seaice_extent.htm en DMI heeft voor de 30% zeeijs nog een overtuigender grafiekje. Dit soort gegevens wordt systematisch uit de pers gehouden of gebagatelliseerd (het is dun ijs of volgend jaar zullen we zeker meer dooi krijgen etc.) Als de smelt wat harder gaat is het nieuws als de smelt extreem laag is zoals in juli dit jaar dan is het geen nieuws).

  Aan de satelliettemperaturen (- die overigens dit jaar inderdaad behoorlijk warm zijn en best een record zouden kunnen opleveren voor 2010 zoals ik zelf in een van de reacties al aangaf) kleven misschien wel wat nadelen maar ook vele voordelen. De lagere troposfeer is waar je de opwarming door CO2 verwacht en er is niet het nadeel van de beperkte meetpunten en vooral de nadelen van grondstations met een veranderende omgeving zijn er niet. Ik zou deze reeks dus een serieuze plek willen geven.

  Laat ik het iets anders formuleren: we kennen met grote zekerheid alle cycli die op korte termijn van belang kunnen zijn (en sommigen op wel meer dan korte termijn, dwz. tien- à honderdduizenden jaren). Daar zullen we het mee moeten doen en niet met cycli die we mogelijk ooit zouden kunnen waarnemen en waarvan de invloeden tot nu toe te klein zijn om te kunnen meten. Waarom is het PR als we ons richten op wat we NU weten in plaats van wat voor krachten er in een (verre) toekomst misschien kunnen meespelen?

  Dit vind ik nu erg vermakelijk. Geen enkele wetenschapper heeft tot nog toe een groot zonneminimum van nabij kunnen meten en bestuderen en toch weet je al met grote zekerheid het effect ervan. Je wilde toch niet beweren dat in de klimaatmodellen die opgesteld zijn al rekening gehouden is met een groot zonneminimum voor de komende cycli (mocht dit optreden) of dat je al wist hoe groot het effect ervan is terwijl je alleen maar hebt kunnen meten en modelleren met actieve 11 jarige cycli? Wat voor zekerheid is dat? Hoe weet je dat je alles in je model gestopt hebt? Een minder voor de hand liggend voorbeeld: Iedere oceaan heeft meerdere oceanische ruggen die bezaaid zijn met geisers die water spuiten van honderden graden celsius. Is daar nog met variatie rekening gehouden of is dat een constante? Ik geloof dat ik het antwoord wel weet. En zo zijn er nog wel meer factoren (Nino/Nina, meerjarig vertraagde effecten) waarover je zou moeten toegeven dat we er gewoon nog niet genoeg van weten. Het is PR als je politici laat onderhandelen over tienden van graden opwarming terwijl je een model hanteert dat gewoon nog niet in orde kan zijn omdat we NU al weten dat het niet compleet is. We hebben dit hele circus al meegemaakt met het probleem van de zure regen, dat nu ten onrechte gebagatelliseerd wordt en waar niemand meer zijn vingers aan wil branden door de foute "wij weten alles al" PR die ooit bedreven is.

  Tot slot wil ik opmerken dat je zelf begon over het weer ipv klimaat met de opmerkingen over Rusland. Ik heb daar alleen wat ander weer tegenover gezet.

 51. DarkSkywise zegt:

  – "Allereerst lukt het me niet om binnen redelijke tijd de betreffende quote te vinden"

  De quote is "A study forecasts that global warming will set in with a vengeance after 2009, with at least half of the five following years expected to be hotter than 1998, which was the warmest year on record." (Douglas Smith, Met Office, UK, 2007, gepubliceerd in Science).

  artikel: http://www.abc.net.au/news/stories/2007/08/10/2001247.htm

  Hij zegt dus: van 2010 t/m 2014 zullen minstens 2 jaar warmer worden dan 1998. Hiervan is 2010 al hard op weg, dus zó’n extravagante claim is het niet.

  – "Kijk ik dan weer naar de coverage van GISS op dit filmpje"

  De afbeelding (ik zou dit niet echt een filmpje willen noemen) is afkomstig uit het WUWT-artikel "What if GISS Holes were Pink?". Auteur Steven Goddard haalt hier temperatuurafwijkingen en absolute temperaturen door elkaar (bewust of niet? hoe zou je zoiets per ongeluk kunnen doen?) en dan krijg je uiteraard vreemde plaatjes. En zelfs dan nog… waarom zou één WUWT-plaatje in één blogartikel opwegen tegen het hele ECMWF-onderzoek?

  – "Met de randen bedoelde ik overigens de noordelijke landpunten langs de Noordpool. Noord Groenland, Spitsbergen"

  Of te wel: GISS meet wél boven 80 graden noorderbreedte (Noord-Groenland). Daarnaast beslaat het gebied boven 80°NB nog geen 0,6% van het aardoppervlak, dus om de bekende 0,2 graden temperatuurstijging per 10 jaar teniet te doen, zou het daar iedere 10 jaar 35 graden kouder moeten worden. Lijkt me dat iemand dat inmiddels toch gemerkt zou moeten hebben. ;-)

  – "Voor wat betreft het DMI besef ik dat het moeilijk vergelijken is met GISS. Toch vind ik het hoogst bevreemdend dat voor juni dit jaar DMI de gehele periode onder het langjarig gemiddelde zit "

  Als juni/juli iets onder het gemiddelde zit en januari t/m april zitten er flink boven, dan is het gemiddelde nog steeds hoger. Je moet niet alleen kijken naar de maanden waar het iets kouder is, want dan ben je bezig met "cherry picking" en dat is nogal een no-no binnen de wetenschap.

  Daarnaast gebruikt DMI óók een interpolatiemodel (staat nota bene op de DMI-site) en geven ze zelf toe dat het model nog niet helemaal foutenvrij is.

  – "Een bewijs is het niet maar het is toch wel opmerkelijk dat als je de minimum ijsoppervlakte van de Noord en Zuidpool bij elkaar optelt dat het totaal in de gehele ongeveer periode gelijk blijft."

  Oppervlakte is geen inhoudsmaat. Als ik een pot verf laat omvallen, is er niet opeens meer verf omdat het oppervlak nu groter is. ;-)

  Als je wil weten hoeveel ijs er is, kijk je naar oppervlak EN dikte en die dikte neemt sterk af. Bovendien is bekend waarom ijsoppervlak bij hogere temperaturen heel goed gelijk kan blijven. Omdat door zwaardere stormen (een gevolg van opwarming) het zeeijs uit elkaar wordt gedreven, ontstaan er gaten (polynya’s) die als het koud is natuurlijk weer dichtvriezen. De dikte van dat polynya-ijs is echter minimaal.

  In april (toen het betreffende WUWT-artikel werd geplaatst) lag de hoeveelheid zeeijs inderdaad even boven het 1979-2000-minimum (let op: minimum), maar is nooit in de buurt gekomen van het meerjarig gemiddelde. Sinds mei is de hoeveelheid zeeijs weer gedaald.

  – "Dit soort gegevens wordt systematisch uit de pers gehouden of gebagatelliseerd (het is dun ijs of volgend jaar zullen we zeker meer dooi krijgen etc.)"

  Ja maar ja maar ja maar… het IS dun ijs. En "systematisch uit de pers gehouden" klinkt ten eerste als een complot (dat meen je toch niet?) en ten tweede gaat het er niet om wat er in de pers komt, maar wat er in "peer reviewed" wetenschappelijke tijdschriften wordt gepubliceerd.

  – "De lagere troposfeer is waar je de opwarming door CO2 verwacht "

  De reeks ging over het lagere deel van de atmosfeer en niet het lagere deel van de troposfeer (dwz. het lagere lagere deel van de atmosfeer). En zelfs het lagere deel van de troposfeer is niet hetzelfde als "aan het aardoppervlak". Metingen aan het aardoppervlak en atmosfeermetingen (maakt niet uit hoe hoog) zijn allebei belangrijk, maar het zijn verschillende metingen met verschillende uitkomsten.

  – "Je wilde toch niet beweren dat in de klimaatmodellen die opgesteld zijn al rekening gehouden is met een groot zonneminimum voor de komende cycli (mocht dit optreden) of dat je al wist hoe groot het effect ervan is terwijl je alleen maar hebt kunnen meten en modelleren met actieve 11 jarige cycli?"

  Hoe belangrijk acht je een groot zonneminimum voor de komende 10 à 50 jaar? DAT is namelijk de periode waarin we in de problemen gaan komen als de huidige trends zich voortzetten.

  Het IPCC is trouwens wel degelijk met die minima bezig geweest en van voorbije minima is redelijk goed bekend tussen welke grenzen deze zich bevonden. Het lijkt me wetenschappelijk ongewenst om er zonder dat daar al echte indicaties voor bestaan vanuit te gaan dat er misschien wel weer een minimum aan zal komen dat de temperatuurstijgingen vast wel teniet zal doen.

  Bovendien, wat te doen als we pakweg 100 jaar later weer UIT dat minimum komen met 500 à 600 ppm CO2 in de atmosfeer? Daar kunnen we dan beter op voorbereid zijn, lijkt me. (Of als er geen minimum aankomt, maar juist een maximum.)

  – "Een minder voor de hand liggend voorbeeld: Iedere oceaan heeft meerdere oceanische ruggen die bezaaid zijn met geisers die water spuiten van honderden graden celsius. Is daar nog met variatie rekening gehouden of is dat een constante?"

  De hoeveelheid warmte vanuit het binnenste van de aarde is 0,075 W/m². Dit valt in het niet bij alleen al de hoeveelheid zonnestraling, die bijna 5000 keer zo groot is.

  De claim dat onderzeese vulkanen een significante bijdrage leveren aan de opwarming van de aarde is afkomstig van Robert W. Felix, een voormalig architekt, die probeerde op die manier zijn boek over een op handen zijnde ijstijd aan de man te brengen. Een andere claim van Felix is bijvoorbeeld dat de tsunami van 2004 werd veroorzaakt door de ijstijdencyclus en verder is hij nogal dol op het verzinnen van statistieken over gletsjers. Niet iemand die je echt serieus moet nemen dus.

  – "Tot slot wil ik opmerken dat je zelf begon over het weer ipv klimaat met de opmerkingen over Rusland. Ik heb daar alleen wat ander weer tegenover gezet."

  Ik weet het verschil tussen weer en klimaat :P maar een warmer klimaat betekent op de meeste plaatsen ook warmer weer en branden zoals in Rusland zullen bij warmer weer (door een warmer klimaat) steeds erger worden. Niet meer dan logisch toch?

  Ik heb overigens iemand bereid gevonden (ik zei al, ik zit een beetje in dat wereldje) om te kijken of er bij jou in de door jou genoemde blogs moderators over de schreef zijn gegaan, dus graag even wat meer details (topic, ±datum, je nick, wat er ongeveer in stond etc.). Ook moderators hebben zich namelijk aan een beleid te houden. ;-)

 52. DarkSkywise zegt:

  En even een persoonlijk vraagje als je het niet erg vindt: waarom kan ik bijna al jouw claims letterlijk op WUWT terugvinden? Je noemt jezelf een scepticus, maar een goed scepticus haalt zijn materiaal overal vandaan. :-)

  Gewoon eens een keertje geen Watts, Goddard en aanverwanten moet toch voor een rechtgeaard scepticus tot de mogelijkheden behoren?

 53. DarkSkywise zegt:

  …en nog een keertje deze, want ik bedacht opeens dat ik een completer antwoord had:

  – "Je wilde toch niet beweren dat in de klimaatmodellen die opgesteld zijn al rekening gehouden is met een groot zonneminimum?"

  Georg Feulner en Stefan Rahmstorf (beide van het Potsdam Instituut) hebben dit jaar een onderzoek gepubliceerd waarin is berekend wat de invloed zou zijn van een nieuw Maunder-minimum (de periode 1645-1715 waarin zeer weinig zonneaktiviteit was).

  Hieruit bleek dat als er nu een nieuw Maunder-minimum zou inzetten, dit in het jaar 2100 een vermindering van de temperatuurstijging van 0,1°C zou betekenen (met een maximumvermindering van 0,3°C), wat nogal in het niets valt bij de verwachte 3,7°C tot 4,5°C temperatuurstijging als gevolg van broeikasgassen.

  onderzoek: http://www.agu.org/pubs/crossref/2010/2010GL042710.shtml
  plaatje: http://www.skepticalscience.com/images/Maunder_Minimum_Prediction.gif

  Het antwoord op je vraag is dus: ja. :-)

 54. Gerard zegt:

  – Nee de quote is niet van Douglas Smith maar veel ouder en gaat over een periode die we al grotendeels achter de rug hebben.

  – Het plaatje van Goddard maakt alleen duidelijk dat er nogal wat geïnterpoleerd wordt door GISS. Het geeft een mogelijke oorzaak voor de discrepantie in dit geval tussen DMI en GISS. Blijkbaar kan voor de maand Juni GISS twee graden meer anomalie weergeven dan DMI terwijl DMI toch echt veel meer meetpunten en methodes gebruikt voor binnen de poolcirkel. De maand Juni was hier dus een voorbeeld en het is mij een raadsel waarom je dan januari tot en met mei erbij haalt. Ik denk dat je me niet begrepen hebt want met cherry picking heeft dat niets te maken. Welke maand ik ook neem GISS heeft altijd ongeveer +2 graden meer verhoging tov het langjarig gemiddelde dan DMI alleen in juni is het makkelijker te zien.

  – Verder zal dun ijs toch echt eerder smelten zou ik denken en moet dat toch een keer leiden tot een lager ijsoppervlak. We wachten af: voorlopig de laatste jaren niet veel van te zien. Complot? nou nee. Maar je weet toch wel dat Rob van Dorland van het KNMI de pers af en toe toespreekt over hoe ze bepaalde klimaatzaken in het nieuws moeten brengen of er juist uit houden? Verder denk ik dat al die meteorologen gewoon een beetje knel zitten: er is heel wat opwarming voorspeld en dus wachten ze op tekens dat dat ook uitkomt en brengen dat dan in het nieuws: normaal menselijk gedrag.

  Deze discussie gaat zo maar door en door terwijl jij wel met steeds meer feitjes zwaait maar niet echt op de kern van mijn kritiek in gaat. De kern is hier voor mij dat er een veel grotere onzekerheid in de scenario’s voor opwarming zit dan wordt voorgesteld. Ik heb daar wat voorbeelden voor gegeven sommige aan de eigen fantasie ontsproten (van dhr R W Felix had ik echt nog niet gehoord) en sommige met back up van veel onderzoek. Jij zet daar dan onderzoek tegenover maar bent daar ongelofelijk subjectief in.

  Ik heb even naar je website Skeptical Science gekeken en ik besefte toen dat dat blijkbaar de normale gang van zaken is op deze site: Het selecteren van feitjes om skeptische argumenten onderuit te halen en dat dan te larderen met een zodanige stortvloed van artikelen dat je hoopt dat niemand daar in zal duiken. Maar dat heb je mis. Ik geef een voorbeeld:
  http://www.skepticalscience.com/translation.php?a=18&l=15
  Het skeptische argument is hier dat de zon de oorzaak is van de opwarming en uit onderzoek blijkt volgens de site.

  Over de laatste 35 jaar van opwarming laat de zon een lichte afkoelingstrend zien. De zon en het klimaat zijn tegengestelde richtingen opgegaan.

  Dan komen de artikelen die het moeten bevestigen. Dat is al een selectie want iemand als emeritus hoogleraar Kees de Jager komt er niet in voor. Maar goed ik lees verder: Scafetta 2006 zegt http://www.acrim.com/Reference%20Files/Sun%20&%20Global%20Warming_GRL_2006.pdf volgens jullie "sinds 1975 is de aardopwarming veel sneller verlopen dan redelijkerwijs zou kunnen worden verwacht van de zon alleen." Als we het hebben over cherry picking dan is dit wel een heel mooi voorbeeld. Deze zin staat er in maar is compleet uit zijn verband gerukt. Ten eerste laat in dit artikel de zon na 1975 een behoorlijke opwarmingstrend zien die geheel in tegenspraak is met de afkoelingstrend zoals die volgens de site "uit onderzoek" zou blijken. Vervolgens gaat Scafetta uitleggen waardoor de aardopwarming en de opwarming door de zon uit elkaar lopen en noemt daarbij "The difference since 1975 might also decrease if part of the observed NH warming comes from spurious non-climatic contamination of the surface observations such as heat-island and land-use effects" In dezelfde lijn noemt hij ook nog de satelliettemperatuurmetingen die minder opwarming laten zien. Dan naar het laatste blad met de echte eindconclusies:

  In any case, as some authors have already noted [Dou-
  glass and Clader, 2002, Scafetta and West, 2005 and 2006],
  solar change effects are greater than what can be explained
  by several climate models [Steven and North, 1996; IPCC,
  2001; Hansen et al., 2002; Foukal et al., 2004]. For example,
  Douglass and Clader [2002] and Scafetta and West [2005]
  found that the amplitude of the 11-year solar signature on
  the temperature record seems to be 3 times larger than the
  theoretical predictions and similar or larger factors are likely
  to persist at lower frequencies as well.
  In conclusion, a solar change might significantly alter cli-
  mate. It might trigger several climate feedbacks and alter
  the GHG (H2O, CO2, CH4, etc.) concentration, as 420,000
  years of Antarctic ice core data would also suggest [Petit et
  al., 1999]. Most of the sun-climate coupling mechanisms are
  probably still unknown. However, they should be incorpo-
  rated into the climate models to better understand the real
  impact of the sun on climate because they might strongly
  amplify the effects of small solar activity increases.

  Hij zegt het beter dan ik zou kunnen, I rest my case.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s