Over rechtvaardigheid en gerechtigheid

Het is geen eenvoudige vraag die Mihai ons stelt in zijn laatste blog. Rechtvaardigheid is een woord dat we vaak gebruiken. Ga je zoeken naar betekenissen, dan verwijzen die vaak naar zichzelf terug. Wat betekent het voor jou, vroeg Mihai. Het leidde ertoe dat ik mijn gedachten liet gaan over de woorden ‘rechtvaardigheid’ en ‘gerechtigheid’ en al associërend op het volgende uitkwam.

Veel definities stellen dat rechtvaardigheid betekent dat je ieder het zijne geeft. Ofwel: dat je niet je eigenbelang laat prevaleren boven dat van anderen. Je zou ook kunnen zeggen rechtvaardig handelen betekent dat je rekening houdt met de belangen van anderen op zo’n manier dat je eigen handelen bijdraagt aan het welzijn van je naaste en dat van de mensheid. Een minimale vereiste daarbij lijkt me dat je de belangen van de ander niet schaadt. Maar ook dat je degenen die je nabij zijn niet meer geeft dan waar ze recht op hebben ten koste van anderen. Of dat je vijanden en degenen die je niet mag achterstelt. Rechtvaardig handelen betekent dus ook dat je iedereen gelijk behandelt, ongeacht de relatie die hij met je heeft.

Dat klinkt mooi, maar het knaagt. Zo kan iets op zich rechtvaardig zijn, maar toch hard overkomen. Hoe vaak zeggen we niet ‘Eigen schuld, dikke bult’. Kennelijk vinden we dan dat die persoon krijgt wat hij verdient, wat hem toekomt. Dat de persoon in kwestie daardoor hard getroffen kan worden, hoort er bij. ‘Ik heb geen medelijden met hem’, zeggen we ook wel in zo’n geval. Waarom eigenlijk niet?

Rechtvaardigheid kan niet zonder mededogen. Twee weken geleden las ik weer over de vrouwen van Srebrenica, die al jaren zoeken naar iemand of iets die de verantwoordelijkheid wil nemen voor hetgeen hen door toedoen van mensen is overkomen. Die jaar in jaar uit aankloppen aan deuren die gesloten blijven. Niemand doet open, niemand ontvangt hen met open armen. Het enige wat ze horen is ‘bij mij moet je niet zijn, probeer het daar eens’. De vraag dient zich aan of deze vrouwen rechtvaardig behandeld worden. Hun mannen, vaders, zoons, broers zijn vermoord. Het is bekend wie de daders zijn. Het is bekend wie hen zou beschermen. De daders worden niet opgepakt. De beschermers bieden geen excuus aan voor het feit dat ze niet in staat zijn geweest hun beloften na te komen om te voorkomen dat hun leven deze wending heeft genomen. Wat hier ontbreekt is gerechtigheid: genoegdoening krijgen voor het onrecht dat de vrouwen is aangedaan. Hier wordt een basisvertrouwen aangetast: het vertrouwen dat als mij onrecht wordt aangedaan, dat de daders daarop zullen worden aangesproken, dat degenen die het zien gebeuren zullen ingrijpen, het liefst zullen voorkomen.
Waar het aan ontbreekt is compassie voor die vrouwen, wier leven op hardvochtige wijze is onderbroken door wat hen en hun dierbaren overkwam. Die zoeken naar antwoorden, naar een manier om verder te kunnen met hun leven. Zou het helpen als we zouden zeggen: ‘Het had niet mogen gebeuren, wij hebben toegekeken en we waren niet in staat om er wat aan te doen, en dat spijt ons. Wat kunnen we doen om je leed te verzachten?’

Gerechtigheid betekent niet dat je tot in de zevende generatie aansprakelijk wordt gesteld voor je daden of voor die van je voorouders, of voor die van je gemeenschap. Gerechtigheid betekent dat je je straf ondergaat volgens eerlijke maatstaven, zoals dat je niet ten onrecht wordt veroordeeld, dat er sprake is van een zorgvuldige en voldoende bewijslast, dat er rekening wordt gehouden met eventuele verzachtende omstandigheden. Gerechtigheid betekent dus niet slechts ‘oog om oog, tand om tand’. Het betekent dat er ook rekening wordt gehouden met de belangen van de dader, dat er maatwerk wordt geleverd in de rechtspraak. En het betekent dat je daarna een nieuwe kans krijgt. Het betekent ook dat we – tenzij het tegendeel wordt bewezen – uitgaan van het goede in de ander. Het betekent dat niemand anders dan jij wordt aangekeken op jouw daden, en dat als er gerechtigheid geschied is, dat je dan weer normaal in onze kring wordt opgenomen en een nieuwe kans krijgt.

Rechtvaardigheid betekent ook dat bij het beoordelen van iemands daden het geheel van de omstandigheden waarin iemand tot zijn daden kwam, wordt meegewogen. Dat we niet kil zeggen ‘regel is regel’, maar dat we onderzoeken waarom iemand tot zijn daden kwam.
Neem bijvoorbeeld de recente discussie over de Zwarte Weduwen. We zijn het er allemaal over eens dat het doden van anderen uit den boze is en dat het plegen van bomaanslagen geen gerechtvaardigde handeling is. Maar zijn we het er ook over eens dat het vermoorden van mensen, het martelen en opsluiten zonder eerlijk proces of zelfs zonder enig proces, het platbombarderen van een land, dat dat ook ongerechtvaardigde handelingen zijn? Dat het onderdrukken van een volk vanwege je eigen belangen, dat dat niet gerechtvaardigd is? En dat we dus zouden kunnen stellen dat aan de vrouwen van Grozny geen gerechtigheid geboden is? Dat hun land in puin ligt, hun dromen verwoest zijn, hun toekomst uitzichtloos? En dat het daarom wellicht begrijpelijk (maar niet gerechtvaardigd) is dat ze nu zelf zoeken naar een vorm van gerechtigheid? Een primitieve vorm van ‘oog om oog, tand om tand’? Kortom: dat je het handelen van deze vrouwen niet geïsoleerd kunt beoordelen?

Dit alles is subjectief, ik hoor het u denken. En dat klopt. Want het is mijn gevoel voor rechtvaardigheid, mijn mededogen met die vrouwen, dat mijn mening bepaalt. Dat wil niet zeggen dat ik het eens ben met hun keuzes. Maar het betekent wel dat ik me probeer te verplaatsen in hun situatie en dat ik me afvraag hoe ik in hun plaats gehandeld zou hebben.

En dat geldt voor ieder van ons. Het zal dus leiden tot eindeloze discussies over wat rechtvaardigheid is, wat gerechtvaardigd is en wat ongerechtvaardigd, wat rechtmatig is en wat onrechtmatig. Om die reden hebben we wetten in het leven geroepen, zodat we dat objectief, zonder persoonlijke gevoelens en belangen, zonder aanziens des persoons kunnen vaststellen. Dat werkt natuurlijk slechts dan wanneer die wetten op zich rechtvaardig zijn, wanneer ze rekening houden met ieders belang, wanneer ze de waardigheid en de gelijkwaardigheid van elk individu als grondslag hebben. Wetten die geen rekening houden met die belangen, met die waardigheid en gelijkwaardigheid, schaden daarmee de belangen van de betrokkenen. Dat zo’n wet mogelijk bij meerderheid is aangenomen, doet daar niets aan toe of af. Een meerderheid die de belangen van een minderheid schaadt vanwege haar welbegrepen eigen belang, handelt onrechtvaardig.

Rechtvaardigheid is niet alleen van belang voor de mensheid, of voor onze samenleving, maar ook voor mij als persoon. Rechtvaardigheid appeleert aan integriteit, aan eerlijkheid, aan alles doen wat in je vermogen ligt om de ander in zijn waarde te laten. Een mooie toetssteen daarvoor is of jezelf nog in de spiegel kunt aankijken. Of zoals een collega van mij het ooit zei: ‘Kun je nog door de voordeur naar binnen, kun je die persoon nog recht in de ogen kijken?’ Is dat objectief? Nee, niet bepaald. Maar het is wel een uitstekende graadmeter.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Oorlog & geweld en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

70 reacties op Over rechtvaardigheid en gerechtigheid

 1. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  ==Een meerderheid die de belangen van een minderheid schaadt vanwege haar welbegrepen eigen belang, handelt onrechtvaardig.==

  Als je de gerechtvaardigde belangen van anderen schaadt, dan is je belang niet meer een welbegrepen eigen belang. Het is een ongerechtvaardigd belang.

 2. Maria Trepp zegt:

  Respect, respect.

  Ik ben nog niet zo ver om hier iets zinnigs over te kunnen zeggen.. ik ben bovendien deze maand juist bezig met "vrijheid"ook geen echt makkelijk thema.
  Ik heb problemen met abstracte begrippen.

 3. Zelf Reflectie zegt:

  Mooi persoonlijk document.

 4. @ Mihai
  Welbegrepen door henzelf en geheel ongerechtvaardigd. Het woord ‘welbegrepen’ voegt niets toe. Ik had het weg kunnen laten.

  @ Maria
  Op de vraag ‘wat betekent rechtvaardigheid voor jou’ kun je toch wel iets zinnigs zeggen? Boeken heb je er niet voor nodig, ik ook niet. Luister naar wat je hart je ingeeft.

  @ Zelf
  Dank.

 5. laila zegt:

  @Johanna,

  Een aardig betoog met interessante invalshoeken.

  Zelf poog ik een essay te schrijven ( wedstrijd; 1700 woorden) met als thema:
  duurzame spiritualiteit. Maar ik heb tot 1 juli de tijd.

  Je kunt er veel kanten mee op en waarden als rechtvaardigheid kunnen er betrekking op hebben.

  Wat mij ook interesseert is:
  Rechtvaardigheid herstellen. Actueel in het kader van "rehabilitaite"van slachtoffers van seksueel misbruik.

  En vanmorgen las ik over de enige overlevende van Sobobor. Selma Wijnbeg, die na de verschrikkingen als een ‘vod"werd behandeld.
  De regering heeft haar uitgenodigd en ze krijgt excuses aangeboden.

  Jouw slotzin, die appelleert aan het eigen geweten vind ik een mooie.

 6. Mae zegt:

  Mooie verhandeling. De kunst is, zoals hier bij jou rechtvaardigheid te behandelen als associatieve abstractie. Ik beland altijd maar weer in madurodamvoorbeeldjes.

 7. öszibarack zegt:

  Mooie reflectie, Johanna.

  Rechtvaardigheid is subjectief. Dat schreef je al. Het betekent niet ieder voor zich kan bepalen wat rechtvaardig is, maar dat het begrip rechtvaardig verschilt van land tot land, van tijdperk tot tijdperk. Ooit waren de slavenhandel en de slavernij voor de handelaren en slavenhouders volkomen gerechtvaardigd.

  Misschien dat Kants categorische imperatief in zekere zin rechtvaardigheid uitdrukt: ‘je moet handelen op de manier waarvan je zou willen dat iedereen zo zou handelen.’ Maar dan blijf je nog met het subjectiviteitsprobleem zitten. Een psychopaat kan heel anders over de goede wil denken dan de meeste mensen. Rechtvaardigheid houdt noodzakelijkerwijs iets van democratie in: een meerderheid van burgers beslist wat rechtvaardig is, hoe Kants imperatief kan worden toegepast.

  Maar ieder meerderheidsbesluit voelt niet noodzakelijkerwijs rechtvaardig aan. Als ik me in een minderheidspositie bevind, in hoeverre voel ik me dan in wezenlijke rechten aangetast? Rechtvaardigheid moet met minderheidsmeningen rekening houden. Hoe zwaar de minderheidsstandpunten worden meegerekend is dan ook weer subjectief, een kwestie van gevoel.

 8. Ruud Zweistra zegt:

  Citaat:
  Neem bijvoorbeeld de recente discussie over de Zwarte Weduwen…

  Reactie:
  Wat men rechtvaardigheid vindt, blijkt heel weinig uit de woorden die men spreekt, en heel veel uit de keuzen die men maakt.

  Mihai’s vorm van rechtvaardigheid:
  Iedereen moet op de sociale voorzieningen van de Nederlanders kunnen leven.

  Johanna’s vorm van rechtvaardigheid:
  Alles dat de islam bevordert en bevoordeelt.

  Maria’s vorm van rechtvaardigheid:
  Alles dat het kosmopolitisme bevordert en bevoordeelt.

  Kortom, wat hier wordt beleden onder het mom van rechtvaardigheid is ordinair eigenbelang

  En alle mooie woorden die men daar aan vastplakt, behoren tot het vocabulaire beschreven door George Orwell.

  En daar, mijne dames en heren alfa’s, kunt u het voorlopig weer even mee doen.

 9. @ laila 09-04-2010 21:15
  Ik ben van mening dat rehabilitatie, erkenning en genoegdoening belangrijk zijn om ‘in het reine’ te kunnen komen met je verleden en vrij de toekomst in te kunnen gaan. Vaak ontbreekt het daar aan. Ik denk aan hoe joden werden behandeld toen ze terugkeerden uit de concentratiekampen, hoe Indische Nederlanders hun eigen overtocht moesten betalen en zelfs de dekens, hoe de vrouwen van Srebrenica tevergeefs zoeken naar gerechtigheid, hoe de kinderen die misbruikt werden op zijn best een luisterend oor vinden. Verantwoordelijkheid nemen, schuld bekennen, boete doen mis ik vaak. En zelfs: er open over mogen spreken. Dat zien we nu bij de kinderen in de internaten, maar je ziet het ook bij vrouwen in conflictgebieden die verkracht worden. Zwijgen is vaak de enig beschikbare overlevingsstrategie; spreken is erger. Het is te triest voor woorden dat we dat laten voortbestaan, vaak uit eigenbelang: erkenning betekent dat je aansprakelijk gesteld kan worden en het je geld gaat kosten.

 10. @ Mae
  Er is niks mis met Madurodamvoorbeeldjes. Uiteindelijk gaat het er toch om wat jij en ik vandaag doen.

 11. öszibarack 09-04-2010 21:27
  En zelfs nu nog zijn er mensen die zeggen dat degenen die als slaaf naar Amerika werden vervoerd eigenlijk goed af waren en dat aanvoeren als rechtvaardiging.

  Kant’s imperatief is een variatie op de gulden regel van compassie: ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet’. of: ‘behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’. Voor mij is dat waar rechtvaardigheid en compassie begint. Maar aangezien niet iedereen daartoe geneigd is, heb je wetten en regels nodig die dit garanderen.

  Minderheidsstandpunten meewegen op zich is meer dan subjectief. Een stabiele samenleving heeft er belang bij om oog te hebben voor haar minderheden.

 12. @ Ruud Zweistra 09-04-2010 21:42
  Gefeliciteerd. Je hebt de dagprijs gewonnen voor het als eerste noemen van het woord ‘islam’.

 13. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 09-04-2010 22:26
  @ Ruud Zweistra 09-04-2010 21:42
  Gefeliciteerd. Je hebt de dagprijs gewonnen voor het als eerste noemen van het woord ‘islam’.

  Reactie:
  Gefeliciteerd. Je hebt de dagprijs gewonnen voor het als eerste inbrengen van de islam.

  Kijk, lieve meid, het gaat niet om het woord, de term, de vorm, maar om de inhoud.

  Dat was onder andere wat ik met mijn reactie duidelijk wilde maken.

  Mar ik had al weinig hoop dat men dit zou begrijpen.

  Want als je dit begrijpt, begrijp je ook zoveel andere dingen – waarvan men hier laat blijken ze niet te begrijpen.

  Dat noem ik "De continuiteit der dingen".

 14. @ Ruud Zweistra 09-04-2010 22:43
  Dat het over de inhoud gaat, daar zijn we het over eens. Dat is hartstikke mooi. Misschien wil jij dan hier aan bijdragen door iets te schrijven over wat rechtvaardigheid en gerechtigheid voor jou persoonlijk inhoudt. Je bent welkom.

 15. iris kijkt zegt:

  @ johamma – de oproep beviel me niet zo, omdat 1 blogger bijna suggereert dat hij het antwoord al in huis heeft, juist omdat hij zo genereus oproept om er een opstel over te schrijven, terwijl hij bij menigeen nogal gemengde gevoelens oproept. Dus dat is ook in het algemeen een kwestie van belang : wie zegt het ? Er is bijna altijd die dubbelzinigheid tussen wat gezegd wordt en wie het zegt.

  Evengoed een interessante reflectie van jouw kant. Ietsje minder lang zou voor mij wel mogen trouwens.

  Ik dacht zelf ook nog bij ‘rechtvaardigheid’ aan : ‘het vermogen om recht te varen’ , zou wel aardig aan de Hollandse waterwereld gekoppeld zijn dan. Recht varen met zeilschepen was trouwens iets wat je zoveel mogelijk probeerde maar wat ook heel moeilijk was , als je scherp aan de wind zeilde, er treedt dan immers immers ook een afwijking op , een verval, ten opzichte van de rechte lijn, die je in de verte op het oog had, bv. een kerktoren die je probeerde te bezeilen , daar kwam je altijd uiteindelijk niet uit, altijd lager, omdat de wind je wegduwt, hoewel je dat wilt tegengaan.

 16. @ iris kijkt
  Ik denk dat we dat heel vaak doen, dat wat gezegd wordt niet alleen beoordelen op inhoud maar ook op (vermeende) kenmerken van de boodschapper en ons oordeel daarover. Ik net zo goed. Ik vond het onderwerp belangrijk genoeg om er zelf mijn gedachten over te laten gaan of ik onder woorden kon brengen wat ík er onder versta. En dat viel nog niet mee. Daarom vond ik het een goede vraag: we hebben het er vaak over, maar leg maar eens uit wat het dan voor jou is.

  Mooie uitleg van recht varen. Ik lees daarin: op koers blijven. Ik zag dat je bij Ely schreef: niet aan lager wal geraken, ook een zeer fraaie!

  Al peinzend en schrijvend kwam ook de vraag langs waar het woord rechtvaardig eigenlijk vandaan kwam (en gelukkig liet ik dat weg, anders was het nóg langer). Het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal is tegenwoordig gratis online toegankelijk is:

  In het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (http://gtb.inl.nl/?owner=WNT) staat het volgende:

  rechtvaardig
  bn. ‘betrouwbaar, in overeenstemming met bepaalde beginselen’
  Mnl. rechtvaerdich ‘op de juiste manier levend, handelend volgens de bijbelse wetten’ in Est dat ic mi rechtvaerdich maken wil ‘als ik mij rechtvaardig voor wil doen’ [1340–60; MNW-P], ook in de vormen rechtverdech [1384–95; MNW-P], rechtvardich [1399; MNW-P] en rechtveerdich [1469; MNW-P], ook ‘betrouwbaar’ in rechtvairdich coren ‘deugdelijk koren’ [1450–1500; MNW], rechtvairdighe instrumenten ‘betrouwbare meetinstrumenten’ [15e eeuw; MNW]; vnnl. ‘in overeenstemming met het recht’ in Rechtveerdighe Iustitie [1548; WNT], rechtveerdige oorlogen [1510; WNT].
  Afgeleid met het achtervoegsel -ig van het bn. recht 1 ‘juist, rechtvaardig’ en vaart in de Middelnederlandse betekenis ‘handelwijze’.
  Categorie: geleed woord
  Fries: rjochtfeardich

  Ik vind jouw uitleg mooier.

 17. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 09-04-2010 23:35
  @ Ruud Zweistra 09-04-2010 22:43
  Dat het over de inhoud gaat, daar zijn we het over eens. Dat is hartstikke mooi. Misschien wil jij dan hier aan bijdragen door iets te schrijven over wat rechtvaardigheid en gerechtigheid voor jou persoonlijk inhoudt. Je bent welkom.

  Reactie:
  Je moet niet kijken naar wat ik daar over zeg, maar naar wat ik doe. Zie hier:
  http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/algemene_semantiek/hayakawa/ch04_extensional-intensional-meaning.htm

  De plaatjes zeggen al genoeg.

 18. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Ruud

  ==Mihai’s vorm van rechtvaardigheid:
  Iedereen moet op de sociale voorzieningen van de Nederlanders kunnen leven.

  Kortom, wat hier wordt beleden onder het mom van rechtvaardigheid is ordinair eigenbelang

  En alle mooie woorden die men daar aan vastplakt, behoren tot het vocabulaire beschreven door George Orwell.

  En daar, mijne dames en heren alfa’s, kunt u het voorlopig weer even mee doen.==

  Dit bewijst hoe intelligent Ruud is. Mijn ordinair eigenbelang is dat iedereen op de sociale voorzieningen van de Nederlanders kunnen leven. Maar zou dat mij niet automatisch armer maken? Dus mijn ordinaire eigenbelang is om armer te worden. Ik zou eerder denken dat mijn ordinaire eigenbelang is dat de grenzen dicht gaan.

  Maar we weten waarom ruud geen definitie van rechtvaardigheid op zijn site heeft. Zijn definitie is dat blanken de zwarten moeten uitroeien en hun grondstoffen en territorium bemachtigen.

 19. laila zegt:

  @Johanna.

  "Verantwoordelijkheid nemen."

  Een belangrijke invalshoek in dit kader, lijkt mij.

  In hoeverre zijn mensen die verslaafd zijn, zoals je ook hier in de blogwereld aantreft nog in staat om die verantwoordelijkheid te nemen ?

  In hoeverre hebben ze nog de onafhankelijkheid om stil te staan bij het eigen geweten?

  Of is dat "onder de voet gelopen"door de drang van het gamen om het gamen?

  Zie ook Malou van Hintum in de VK- vandaag, bij wetenschap.

 20. Ben zegt:

  Johanna,
  Als ik Wikipedia aanhaal, lees ik dit:

  Rechtvaardigheid is een begrip uit de ethiek, het recht en de politieke filosofie. Bij de Grieken en in het Katholicisme is rechtvaardigheid vooral een ethische deugd. Bij de Romeinen werd het ook de grondslag van het recht. In latere politieke theorieën werd rechtvaardigheid niet meer als persoonlijke levenshouding, maar als abstract grondbeginsel voor het politieke stelsel gezien.

  Voor mij is rechtvaardigheid inderdaad een ethische deugd; een die in mijn RK jeugd er ‘ingeramd’ werd. Gedurende mijn leven heb ik besloten uit dit verbond te stappen. Wel beschouw ik rechtvaardigheid als een ethische deugd, ofwel een ideaal, waaraan ik mijzelf (en anderen) meet.

  Ook in het recht herkennen wij dit beginsel; men spreekt over redelijk en billijkheid.

  Maar kijken wij naar het dagelijks leven dan zien wij hoe ‘tegendraads’ wij zijn. Dan speelt eigenbelang, groepsbelang, landsbelang, een prevalerende rol in onze ‘grondhouding’.

  Moeilijk onderwerp, Johanna, maar in mijn hart ga ik met je mee.

 21. @ laila
  Ik denk dat niet iedereen in staat is die verantwoordelijkheid te nemen. Jij geeft als voorbeeld iemand die verslaafd is. Zo zijn er ook mensen zonder geweten, of zonder empathische gevoelens, mensen die niet in staat zijn het effect van hun eigen handelen te overzien. Op hen kun je dus niet rekenen. De wetten zullen daarin dienen te voorzien. Zie ook de een na laatste alinea.

  Het ontwikkelen van verantwoordelijkheids- en bovenal rechtvaardigheidsgevoel zou deel moeten uitmaken van ieders opvoeding.

 22. Zelf Reflectie zegt:

  Ben 10-04-2010 11:03,
  "Voor mij is rechtvaardigheid inderdaad een ethische deugd; een die in mijn RK jeugd er ‘ingeramd’ werd."

  En dat is de fout. Rechtvaardigheid, etiek, normen en waarden zijn verworden tot een intellectuele activiteit. Schriftgeleerden en tekstuitleg zijn onze voornaamste bezigheden. Wij zien dit bij de protestanten, katholieken, de Islam maar ook het Jodendom. Met als gevolg dat als het onrecht voor onze ogen staat wij het niet kunnen herkennen, aliens als wij zijn geworden.

  Er zijn religies die minder de nadruk leggen op de ratio, denk aan het Hindoeisme, Taoisme en Boedhisme. Sterker, alleen maar de ratio leidt tot vervreemding van jezelf in relatie tot alles. Daaronder "jezelf", de ander maar ook de natuur. Is dat mogelijk de reden waarom wij ons gedragen als pooiers t.o.v de natuur?

  Hoe kan het anders?
  http://www.vkblog.nl/bericht/309943/Rechtvaardigheidstest_voor_groot_en_klein

 23. @ Ben 10-04-2010 11:03
  Rechtvaardigheid als deugd lijkt me niet voorbehouden aan Grieken en Romeinen en aan christenen. Het is een belangrijk iets in alle religies, evenals voor het humanisme. In de praktijk

  = Maar kijken wij naar het dagelijks leven dan zien wij hoe ‘tegendraads’ wij zijn. Dan speelt eigenbelang, groepsbelang, landsbelang, een prevalerende rol in onze ‘grondhouding’. =

  Wat je daarmee zegt is dat onze grondhouding niet is om rechtvaardig, maar om onrechtvaardig zijn, want we laten dan ons eigen belang prevaleren boven dat van anderen en geven die ander niet zijn deel.

  Daar waar je hart spreekt, zoals jij dat schrijft, komt mededogen om de hoek kijken. Ik denk ook dat het daarom was dat ik schreef dat rechtvaardigheid niet kan zonder mededogen.
  Een mooi voorbeeld daarvan is dat mensen die op de hadj of de umma gaan, eerst hun schulden aflossen alvorens hun pelgrimage te maken. Wellicht te vergelijken met het Jubeljaar. Ook niet religieuzen spreekt dat aan, getuige bijvoorbeeld de actie rond Jubilee 2000 om arme landen hun schuldenlast kwijt te schelden. Voor mij zijn dat mooie voorbeelden hoe je je kunt laten inspireren.

 24. @ Zelf Reflectie 10-04-2010 11:06
  Het is dus zaak om niet alleen het rationele, maar ook het emotionele en spirituele aspect van het begrip rechtvaardigheid te ontwikkelen (niet ‘erin te rammen’). Ik ben het niet met je eens dat veel religies slechts de ratio zouden benadrukken. De meeste religieuzen die ik ken spreken juist over liefde; in de eerste plaats voor God en in de tweede plaats voor hun naaste. De meeste moslims die ik ken spreken niet over mijn argumenten, noch over mijn daden, ze zeggen dat het belangrijkste is dat je een wit hart hebt, en geen zwart hart.

 25. Zelf Reflectie zegt:

  johanna_nouri 10-04-2010 11:16
  "De meeste religieuzen die ik ken spreken juist over liefde"

  Het is zoals je het zegt, "spreken".

  En nu nog geen haatzaaien, huichelen (pedofilie) en polariseren.

  Empathie is onderdeel van wat je de emotionele intelligentie noemt. Deze staat volstrekt los van de ratio.

 26. Zelf Reflectie
  Dat is te simpel. De meeste niet-religieuzen die ik ken spreken ook over liefde. Ook daar komt haatzaaien, huichelen en polariseren voor. Kennelijk is dat onderdeel van de menselijke conditie. Ik bedoelde ‘spreken’ hier niet slechts letterlijk. Ik ken veel mensen die in hun vrije tijd allerlei vormen van vrijwilligerswerk uitvoeren omdat hun hart hen dat ingeeft. Ook dat raakt aan empathie en aan altruïsme.

 27. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 10-04-2010 11:16
  ….. De meeste moslims die ik ken spreken niet over mijn argumenten, noch over mijn daden, ze zeggen dat het belangrijkste is dat je een wit hart hebt, en geen zwart hart.

  Reactie:
  Laat jij eens zien dat de daden gepleegd door majoor Hasan, zwarte weduwes, enzovoort gepleegd zijn vanuit het witte hart in plaats van het zwarte. Ik stel hier dat het het zwarte hart is.

 28. Zelf Reflectie zegt:

  johanna_nouri 10-04-2010 12:01,
  "Ik ken veel mensen die in hun vrije tijd allerlei vormen van vrijwilligerswerk uitvoeren omdat hun hart hen dat ingeeft. Ook dat raakt aan empathie en aan altruïsme."

  Daarom bedoelde ik het ook niet simpel, ik heb immers ook ogen in mijn kop.

  Ik ken er te weinig en die toch de mond vol hebben van God, rechtvaardigheid en naastenliefde. Verder kijk ik ook vooral naar de dienstuitoefening, zondagsmis of vrijdagavond gebed. Het woord overheerst.

  Onder hen die de ideologie laten overheersen en niet de rechtvaardigheid of de empathie alle extremisten en fundamentalisten die tot alles bereid zijn vanwege een `idee`, een ideologie.

 29. Zelf Reflectie zegt:

  Ruud Zweistra 10-04-2010 12:08,
  Kijk maar naar mijn vorige reactie.

  Laten wij het maar niet hebben over de kruisvaarders of over knieschoten, deportatie, `onnodig grievend` of kopvodden. Laten wij het ook niet hebben over extreem-rechts in Israel die Wilders financieert.

 30. @ Zweistra
  Onder alle gezindten tref je mensen aan met een ‘zwart’ hart. Zoals je ook overal ter wereld niet-empathische mensen aantreft, of zelfs psychopaten.
  Zwarte weduwen is geen verzamelterm voor vrouwen die in Moskou aanslagen plegen. Het is de verzamelterm voor vrouwen in Tsjetsjenië die hun vaders, hun mannen, hun broers en hun zonen kwijtraken aan de Russen. Zwart omdat ze eeuwig in zwarte kleding, teken van rouw lopen. Mijn gebruik van de term Zwarte Weduwen verwijst naar die bredere betekenis.

  Is het opzet dat jij wat ik schrijf verdraait om het weer over je eigen stokpaardjes te kunnen hebben? Ik schreef in mijn blog "En dat het daarom wellicht begrijpelijk (maar niet gerechtvaardigd) is dat ze nu zelf zoeken naar een vorm van gerechtigheid?"

  Ik begrijp dat jij ook zoekt naar rechtvaardigheid, net als ik. Hoe ziet rechtvaardigheid er voor jou uit?

 31. Ruud Zweistra zegt:

  @johanna,
  Laat ook eens zien waarom voor kruisvaarders, knieschoten, deportatie, kopvodden, extreem-rechts in Israel, en Wilders geen begrip kan of mag worden getoond, en voor majoor Hasan, de zwarte weduwes, enzovoort wel.

 32. @ Zelf Reflectie 10-04-2010 12:14
  = Ik ken er te weinig en die toch de mond vol hebben van God, rechtvaardigheid en naastenliefde. Verder kijk ik ook vooral naar de dienstuitoefening, zondagsmis of vrijdagavond gebed. Het woord overheerst.

  Onder hen die de ideologie laten overheersen en niet de rechtvaardigheid of de empathie alle extremisten en fundamentalisten die tot alles bereid zijn vanwege een `idee`, een ideologie. =

  Ja, die zijn er ook, te veel. Ongeacht of ze religieus zijn of niet. We kennen denk ik allebei ook te veel mensen die niet religieus zijn en zo te zien bereid zijn tot alles vanwege een ‘idee’.

 33. Zelf Reflectie zegt:

  Ruud Zweistra 10-04-2010 12:24
  "Laat ook eens zien waarom voor kruisvaarders, knieschoten, deportatie, kopvodden, extreem-rechts in Israel, en Wilders geen begrip kan of mag worden getoond, en voor majoor Hasan, de zwarte weduwes, enzovoort wel"

  Er is geen begrip voor geen enkele vorm van extremisme. Hoe frustrerend een democratie ook kan werken, extremisme is niet het antwoord!

  Begrijpen hoe de verleiding ontstaat, tereur volgt op terreur, betekent niet dat je het goedpraat. Dat geldt ook voor de Marokkaanse hangjongeren. Zwarte scholen en zwarte wijken maken de sociale omstandigheden duidelijk maar het is geen vrijbrief tot "onnodig grieven" of spuwen.

 34. Zelf Reflectie zegt:

  johanna_nouri 10-04-2010 12:25,

  Correct, ik maak geen onderscheid tussen al of niet religieus gemotiveerd. Zo is de PVV niet religieus gemotiveerd zo niet anti religieus gemotiveerd als je ook de Nietsche bewonderaars in ogenschouw neemt waaronder Louter. Niet toevallig ook één van de favoriete filosofen van de Nazi’s. Ga ik een keer een blog over schrijven. Exit Nietsche!

 35. @ Ruud
  Je solliciteert naar een ban, Ik heb ook begrip voor jou, maar het betekent niet dat ik wat jij doet rechtvaardig vind. Als je mijn blog leest en mijn reacties dan zul je zien dat ik onderscheid maak tussen de mens en zijn daden. Ik kan me verdiepen in wat de mens tot zijn daden brengt, omdat dat inzicht geeft en ingangen om in gesprek te zijn. Daden, zoals bijvoorbeeld die in jouw opsomming, veroordeel ik. Zo moeilijk is dat toch niet?

  Als je niet de intentie heb om te antwoorden op de vragen die ik je stel, verzoek ik je weg te blijven.

 36. @ Zelf Reflectie
  Ik maak dat onderscheid ook niet. Ik constateer slechts dat voor velen hun levensovertuiging hen helpt in streven naar het goede. Rechtvaardigheid, barmhartigheid, naastenliefde. Voor anderen helpt dat niet en zullen we andere wegen moeten bewandelen. Gelukkig hebben we dan wetten waar we op terug kunnen vallen. Ik ben benieuwd naar je blog over Nietzsche.

 37. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 10-04-2010 12:23
  @ Zweistra
  Onder alle gezindten tref je mensen aan met een ‘zwart’ hart. Zoals je ook overal ter wereld niet-empathische mensen aantreft, of zelfs psychopaten.
  Zwarte weduwen is geen verzamelterm voor vrouwen die in Moskou aanslagen plegen. Het is de verzamelterm voor vrouwen in Tsjetsjenië die hun vaders, hun mannen, hun broers en hun zonen kwijtraken aan de Russen. Zwart omdat ze eeuwig in zwarte kleding, teken van rouw lopen. Mijn gebruik van de term Zwarte Weduwen verwijst naar die bredere betekenis.

  Reactie:
  Hier een onverdachte bron die je tegenspreekt, Bert Wagendorp:

  Zwarte weduwen
  COLUMN, op 30 maart ’10, 00:00, bijgewerkt 31 maart ’10, 09:21

  Je loopt met twee kilo TNT op je buik een volle metro binnen, je ziet de mensen om je heen. Ze zijn bijna dood. Je wacht tot je mobiele telefoon overgaat. Je hoeft niet op te nemen – nooit meer, want het is de ontsteking.
  De politie vond maandag het hoofd van een vrouw met bruine ogen en lang zwart haar. Kaukasisch type.
  Zwarte weduwe, tsornie vdovi.
  In oktober 2002 stormden achttien in zwarte gewaden gehulde vrouwen het Nord-Osttheater in Moskou binnen en gijzelden de aanwezigen. Het waren Tsjetsjeense vrouwen, familieleden van omgekomen mannen in de oorlog met Rusland. Sindsdien hebben de wraakengelen een naam. …

  VervolgRZ:
  En hier het citaat uit je stuk dat deze uitleg bevestigt:

  Neem bijvoorbeeld de recente discussie over de Zwarte Weduwen. We zijn het er allemaal over eens dat het doden van anderen uit den boze is en dat het plegen van bomaanslagen geen gerechtvaardigde handeling is.

  VervolgRZ:
  Dus de vraag staat nog steeds.

 38. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 10-04-2010 12:23
  @ Zweistra
  ….Ik begrijp dat jij ook zoekt naar rechtvaardigheid, net als ik. Hoe ziet rechtvaardigheid er voor jou uit?

  Reactie:
  Dat had ik al eantwoord:

  Ruud Zweistra 10-04-2010 01:04
  johanna_nouri 09-04-2010 23:35
  @ Ruud Zweistra 09-04-2010 22:43
  Dat het over de inhoud gaat, daar zijn we het over eens. Dat is hartstikke mooi. Misschien wil jij dan hier aan bijdragen door iets te schrijven over wat rechtvaardigheid en gerechtigheid voor jou persoonlijk inhoudt. Je bent welkom.

  Reactie:
  Je moet niet kijken naar wat ik daar over zeg, maar naar wat ik doe. Zie hier:
  http://www.rijnlandmodel.nl/achtergro...

  De plaatjes zeggen al genoeg.

  AanvullingRZ:
  …en welke standpunten ik inneem, en waarom, enzovoort.

 39. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 10-04-2010 13:48
  @ Ruud
  Je solliciteert naar een ban, Ik heb ook begrip voor jou, maar het betekent niet dat ik wat jij doet rechtvaardig vind.

  Reactie:
  Ik vind wat jij doet, het principieel bevoordelen van moslims, niet rechtvaardig

  Citaat:
  Als je mijn blog leest en mijn reacties dan zul je zien dat ik onderscheid maak tussen de mens en zijn daden. Ik kan me verdiepen in wat de mens tot zijn daden brengt, omdat dat inzicht geeft en ingangen om in gesprek te zijn.

  Reactie: Mij gaat het in het kader van rechtvaardigheid om de selectie die je pleegt omtrent de zaken waarvoor je dat wel of niet doet.

  Je zou je ook kunnen verdiepen in de achtergronden van de kruistochten, de inval in Irak, en het verwijderen van hoofddoeken en moskeen uit Nederland.

  Citaat:
  Als je niet de intentie heb om te antwoorden op de vragen die ik je stel, verzoek ik je weg te blijven.

  Reactie:
  Het is andersom: ik heb wel antwoord gegeven op je vragen, maar jij nog niet op de mijne.

  Bovendien is het natuurlijkerwijs zo dat degene die een stuk-met-reactieruimte schrijft, vragen krijgt.

 40. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Ruud

  ==Laat jij eens zien dat de daden gepleegd door majoor Hasan, zwarte weduwes, enzovoort gepleegd zijn vanuit het witte hart in plaats van het zwarte. Ik stel hier dat het het zwarte hart is. ==

  Geef me een goede reden waarom majoor Hasan de Amerikanen niet zou mogen opblazen of de zwarte weduwes de Russen niet?

  "George W. Bush ‘Knew Guantánamo Prisoners Were Innocent’"
  http://bit.ly/c3wKBg

 41. Zelf Reflectie zegt:

  Ruud Zweistra 10-04-2010 14:24,
  1) "Bovendien is het natuurlijkerwijs zo dat degene die een stuk-met-reactieruimte schrijft, vragen krijgt."

  Het is maar wat je "vragen" noemt.

  2) Reactie:
  "Ik vind wat jij doet, het principieel bevoordelen van moslims, niet rechtvaardig"

  En daarom kom je eikelen. Om iets ‘rechtvaardig" te vinden heb je rechtvaardigheidsgevoel nodig. Vind jij dat je die hebt? Waaruit zou dat moeten blijken?

  Waarom ben je dan geschorst?

  Heb je mogelijk problemen met zelf-reflectie?

 42. Ruud Zweistra zegt:

  Mihai Martoiu Ticu 10-04-2010 14:43
  @Ruud

  ==Laat jij eens zien dat de daden gepleegd door majoor Hasan, zwarte weduwes, enzovoort gepleegd zijn vanuit het witte hart in plaats van het zwarte. Ik stel hier dat het het zwarte hart is. ==

  Geef me een goede reden waarom majoor Hasan de Amerikanen niet zou mogen opblazen of de zwarte weduwes de Russen niet?

  Reactie:
  De slachtoffers van Hasan en de zwarte weduwes hebben geen (overeenkomstige) misdaden gepleegd.

  Gaarne een bevestiging of je dit argument al dan niet accepteert, met een onderbouwing.

 43. Ruud Zweistra zegt:

  Zelf Reflectie 10-04-2010 14:45
  Ruud Zweistra 10-04-2010 14:24,
  ….Waarom ben je dan geschorst?

  Reactie:
  Alweer een uiting van psychopathie.

 44. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Ruud

  ==De slachtoffers van Hasan en de zwarte weduwes hebben geen (overeenkomstige) misdaden gepleegd.==

  1. Ten eerste hoeft men geen misdaden te plegen om in aanmerking te komen voor uitroeing. Iedereen is vrij om te doen wat hij wil doen, zoals Amerikaanse soldaten of Russen uitroeien. Het is dus niet mijn plicht om te bewijzen dat ze misdaden plegen, maar jouw plicht te bewijzen dat je dat niet zou mogen doen.

  2. Ondanks 1
  De slachtoffers van Hasan waren soldaten, die bij definitie seriemoordenaars zijn, die in dienst gaan om hun hobby uit te voeren, want anders kunnen ze niet moorden, want ze zouden opgesloten worden. Daarnaast, willen ze mensen in de derde wereld uitroeien, om goedkope vermaak voor de Amerikanen te produceren. Dus een stelletje fascisten. De Russen even veel, ze verzetten zich helemaal niet tegen de Russische bezetting van Tjechenie, noch tegen de genocide daar gepleegd. Ze zijn dus een stelletje nazi’s.

 45. Zelf Reflectie zegt:

  Ruud Zweistra 10-04-2010 15:08,

  Fijn dat je het van jezelf weet.

 46. Butch zegt:

  Iedereen heeft gelijk. Wat mooi. Alleen, als je die standpunten doortrekt tot in het oneindige kom je vanzelf bij iets absurds uit. Een soort verwoest Madurodam zullen we maar zeggen. Dat het komt omdat wij rechtlijnig redeneren terwijl alles krom is, doet het gezegde "recht praten wat krom is" al vermoeden dat er ergens een redeneerfoutje optreedt. Principes zijn daarbij al een huivervoorbeeld van tot in het ongerijmde doorgevoerde redeneringen.
  Ditzelfde fenomeen treedt helaas op bij rechtvaardigheid.

 47. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  Je weet wat ze zeggen: "Join the army, travel all around the world, meet interesting people and kill them."

 48. Ruud Zweistra zegt:

  Zelf Reflectie 10-04-2010 15:14
  Ruud Zweistra 10-04-2010 15:08,

  Fijn dat je het van jezelf weet.

  Reactie:

  =================================================================================

  (Zelfreflectie)

 49. Ruud Zweistra zegt:

  Mihai Martoiu Ticu 10-04-2010 15:14
  @Ruud

  ==De slachtoffers van Hasan en de zwarte weduwes hebben geen (overeenkomstige) misdaden gepleegd.==

  1. Ten eerste hoeft men geen misdaden te plegen om in aanmerking te komen voor uitroeing.

  Reactie:
  Een duidelijk argument.

  Dit hanterende zie ik nu hele Roemeense volk als in aanmerking komen voor uitroeiing, op grond van hun deelname aan de nazimisdaden:

  Van: Wikipedia.org, item: Stalingrad

  De omsingeling van het Duitse 6e Leger

  De situatie bij de tegenaanval van de Sovjet-Unie.Generaal Georgi Zjoekov was samen met generaal Aleksandr Vasilevski in het diepste geheim begonnen aan de ontwikkeling van een plan dat beoogde de troepen van de asmogendheden bij Stalingrad te vernietigen. Ze ontdekten dat de flanken van het Duitse 6e leger slecht werden verdedigd. De Duitsers hadden hier hoofdzakelijk Roemenen en Italianen gestationeerd. …

 50. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Ruud

  En als je een juridisch argument wilt voor wat Hassan heeft gedaan, moet je bij Obama zijn. Obama zegt dat Amerika bezig is met een wereldwijd antiterrorisme bewapend conflict. Als gevolg daarvan geldt daar wat internationaal "the law of war" heet, dat wil zeggen dat Amerika drones mag opsturen om mensen in Pakistan, Somalie, Yemen en andere plekken te doden, ongeacht of ze op dat moment wapens dragen, of een gevaar vormen voor anderen. Het feit dat ze onderdeel zijn van een organisatie, is voldoende. Op dezelfde manier kan je ook andersom beredeneren. Als het een gewapend conflict is en je mag mensen in Pakistan en elders doden, omdat ze op een of andere manier meedoen aan een organisatie waarmee je in een bewapend conflict bent, dezelfde "law of war" staat anderen toe om Amerikanen te doden, vooral als ze lid zijn van een organisatie, de Pentagon, waar je een bewapend conflict mee hebt, dus je mag Amerikaanse soldaten altijd doden en zelfs een drone opsturen om Obama te vermoorden. Tja, internationaal recht werkt twee kanten op.

 51. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Ruud

  ==Dit hanterende zie ik nu hele Roemeense volk als in aanmerking komen voor uitroeiing, op grond van hun deelname aan de nazimisdaden:==

  Precies. Elk volk komt in aanmerking voor uitroeing, zolang het volk niet bereid is om de uitspraken van een internationale rechtbank te respecteren.

 52. Zelf Reflectie zegt:

  Ruud Zweistra 10-04-2010 15:29
  (Zelf-reflectie)

  Ja, het is mooi als je dat denkt te hebben.

 53. Ben ik even in de tuin onkruid aan het wieden, kom ik terug en tref ik dit aan.

  @ Ruud Zweistra
  Ik ben het meer dan zat dat jij elke uitspraak van mij slechts in het perspectief van het moslimextremisme zet. Je doet me daarmee onrecht. Want het is overduidelijk uit mijn uitspraken dat ik extremisme afwijs.
  Tegelijkertijd ben ik geïnteresseerd in wat er gebeurt in de landen waar het zich voordoet, wat zich daar afspeelt, wat de impact is op de mensen die daar wonen, wat het doet met hun hart en tot welke handelingen dat hen beweegt.
  Kennelijk ben jij daar niet toe in staat. Daar kun je ook niks aan doen. Sommige mensen hebben dat vermogen, anderen niet.
  Het is echter geen rechtvaardiging om je hier als een driejarige kleuter te komen gedragen. Je bent bij deze geband tot morgenmiddag 12.00 uur.

 54. @ Mihai
  Een wereld waarin iedereen het recht heeft om elkaar uit te roeien, is niet de wereld waar ik in wil wonen. Dat is waarom ik rechtvaardigheid en mededogen van groot belang vindt voor deze wereld.

  Aanvulling:
  Uit de voorbeelden die je geeft komt een oneindige keten van geweld naar voren. Als jij geweld tegen mij mag gebruiken en daarvoor desnoods wetten mag overtreden, mag ik het ook. Dan zul jij daar weer op reageren, en ik op mijn beurt weer op jou. Dat is niet wat ik wil. De oplossing daarvoor ligt primair in het handhaven van de wetten die er zijn. En dat gebeurt absoluut onvoldoende.
  Een tweede wat belangrijk is, is wat jij terecht constateert: de burger die het slachtoffer wordt van deze ongerechtvaardigde bejegening kan nergens zijn recht, genoegdoening halen.
  Beide tesamen leidt tot de situatie dat sommigen zonder tegenspraak in mogen grijpen in andermans leven, daar niet van weerhouden worden noch voor gestraft worden, en tegelijkertijd accepteren we niet dat degenen die hiervan de dupe worden zich daartegen teweerstellen.

 55. Butch 10-04-2010 15:18
  Iedereen heeft gelijk. Wat mooi. Alleen, als je die standpunten doortrekt tot in het oneindige kom je vanzelf bij iets absurds uit. Een soort verwoest Madurodam zullen we maar zeggen. Dat het komt omdat wij rechtlijnig redeneren terwijl alles krom is, doet het gezegde "recht praten wat krom is" al vermoeden dat er ergens een redeneerfoutje optreedt. Principes zijn daarbij al een huivervoorbeeld van tot in het ongerijmde doorgevoerde redeneringen.
  Ditzelfde fenomeen treedt helaas op bij rechtvaardigheid.

  Het gaat er niet om of iedereen gelijk heeft. Het gaat erom dat je ieder het zijne geeft. Dat is rechtvaardigheid. Niet: recht praten wat krom is. En ook niet: meten met twee maten. Niet: voor de een andere principes hanteren dan voor de ander.

 56. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @johanna

  ==Een wereld waarin iedereen het recht heeft om elkaar uit te roeien, is niet de wereld waar ik in wil wonen.==

  Precies. Ik heb niet gezegd dat je iederen "het recht" hebt uit te roeien, maar de vrijheid. En als je die vrijheid hebt, heb je ook de vrijheid om de andere te dwingen om niet uit te roeien. Stel dat iemand je wilt uitroeien en jij dwingt hem om het niet te doen. Hij kan niet naar jou kijken en verontwaardigd roepen: "tja, waarom stop je mij? Ik heb immers de vrijheid om je uit te roeien." Zijn argument gaat niet verder dan dat.

  Dat verandert als hij gelooft dat jij een gevaar bent voor zijn leven en hij heeft geen rechtbank (of andere vreedzame manier om je tot iets te dwingen). Als hij je wilt uitroeien en je houdt hem tegen, stopt zijn argument niet, zoals in het eerste geval. Hij is nog steeds vrij om allerlei trucjes te zoeken om jouw verdediging te omzeilen.

 57. @ Mihai
  Waar het dus vooral mis gaat, en de aanvulling op mijn vorige reactie wijst daar al op (maar wellicht heb je die nog niet kunnen lezen), is de situatie waarin jouw rechten met voeten worden getreden en er niemand is die rechtvaardigheid laat geschieden. Rechtvaardigheid vraagt dus om wederkerigheid en universaliteit..

 58. Mihai Martoiu Ticu zegt:

  @Johanna

  De vraag is, kunnen wij van de zwarte weduwen eisen dat zij geen aanslag plegen? Kunnen we hen doodschieten voordat ze dat doen, zonder dat zij of hun nazaten een terechte wrok hebben? En dat kunnen we niet, want ons plicht is niet om hen te stoppen, maar de Russen. Ons plicht is om ons best te doen om die weduwen de kans te geven om naar de rechter te stappen. Pas op dat moment kunnen we aan de weduwen eisen stellen. Tot dat moment is ons argument slechts een slag in de lucht.

  Het is precies zoals je een reus van 2,50m en 200kg een meisje van 12 ziet verkrachten. Het meisje mept hem in zijn oog. Welk argumentatief standpunt hebben we om van het meisje te eisen dat ze dat niet doet? Niet zolang we niet ons best doen om voor haar een vreedzame manier te scheppen, waarmee zij de reus tot iets kan dwingen.

 59. Mihai
  Van Ruud mag ik op jouw vraag geen antwoord geven, want het gaat over moslims. Als ik antwoord geef laat ik daarmee zien dat ik selectief ben. Een mens op zoek naar rechtvaardigheid zou daar natuurlijk anders over denken. Die zou wellicht overwegen dat de Kaukasus door Rusland is ingelijfd en met de harde knoet in het keurslijf gehouden wordt, waaronder marteling, detentie zonder proces en moord. Een mens op zoek naar rechtvaardigheid zou zich afvragen of het rechtvaardig is dat we daarbij toekijken, dat we het land plat laten bombarderen, de economie laten verstoren. Een mens op zoek naar rechtvaardigheid zou zich afvragen hoe de vrouwen wiens vaders, grootvaders, mannen, zonen, kleinzoons, broers, ooms, neven omkomen door de hand van de Russen genoegdoening kunnen krijgen, waar zij hun recht kunnen halen, waarom wij daarvan wegkijken. Is hier sprake van gerechtigheid?
  Is het omdat ze niet westers zijn? Is het omdat ze moslim zijn? Hebben mensen die niet westers zijn geen rechten? Hebben mensen die moslim zijn geen rechten? Geldt compassie niet voor hen, maar slechts voor onszelf? Zijn wij niet mede verantwoordelijk als we weten dat dit gebeurt en er niets aan doen?

 60. Butch zegt:

  Het gaat er niet om of iedereen gelijk heeft. Het gaat erom dat je ieder het zijne geeft. Dat is rechtvaardigheid. Niet: recht praten wat krom is. En ook niet: meten met twee maten. Niet: voor de een andere principes hanteren dan voor de ander.

  Dit commentaar doet geen recht aan mijn opmerkingen.

  Maar dan graag de rechtvaardigheid bij de volgende situatie.
  In Srebenica werden Moslims gedood door Serviërs. Nederlandse troepen konden of wilden geen bescherming bieden. De Nederlandse regering had troepen gestuurd met onvoldoende wapens.
  De vrouwen uit Srebenica willen hun recht halen.
  Waar moeten ze zijn?

 61. öszibarack zegt:

  We hebben gelukkig het Internationale Strafhof in Den Haag sinds 2002. Eigenlijk nog maar pas. Dat gerechtshof is een uitdrukking van de zoektocht naar rechtvaardigheid. Ik denk dat het een goede ontwikkeling is, dat in principe iedereen een bijdrage levert aan de vraag naar rechtvaardigheid.

 62. @ Butch
  Het is niet zozeer een commentaar als wel een associatie op wat je schreef. Ik denk dat we het wel eens zijn. Kun je bevestigen dat je mijn visie zoals verwoord in het door jou hierboven aangehaalde citaat deelt?

  Inderdaad, dat is de vraag: waar moeten de vrouwen van Srebrenica zijn als ze hun recht willen halen?
  Niet bij de VN, want die is onschendbaar. Niet bij de Nederlandse overheid, want die verwijst naar de VN. Niet bij de Serviërs, want die wijzen erop dat ook aan hun kant veel doden vielen, ze boden weliswaar excuses aan, maar vermeden het erkennen van genocide. Dus: waar kunnen die vrouwen hun recht halen?

 63. Butch zegt:

  Johanna, ja

 64. An van den burg zegt:

  Rechtvaardigheid bestaat niet. Integriteit bestaat niet en ethiek bestaat niet!!!

  Lullen jullie dus maar lekker door!

  :):):) Anne – uk.

 65. @ öszibarack 10-04-2010 18:29
  De instelling van het Internationale Strafhof is inderdaad een grote sprong voorwaarts. Echter, het Hof heeft alleen jurisdictie over landen die het Verdrag van Rome hebben ondertekend en qua tijd over misdaden die begaan zijn nadat een land het verdrag ondertekende.

  Het Hof handelt in drie gevallen:
  1. wanneer de openbare aanklager van een van de aangesloten landen daarom verzoekt
  2. wanneer de VN Veiligheidsraad daarom verzoekt
  3. wanneer de aanklager van het Hof zelf een onderzoek start

  Zoals je ziet: individuele burgers kunnen er niet terecht.

  Slechts 111 landen erkennen het Strafhof. Onder degenen die het Hof niet erkennen vind je onder meer de Verenigde Staten, China, Rusland, Israël en Sudan. Het is daarmee nagenoeg uitgesloten dat bijvoorbeeld een zaak tegen de VS ooit bij het Strafhof komt, aangezien de VS dat met haar veto in de Veiligheidsraad zal blokkeren.

  Het leidt tot merkwaardige situaties. Zo is de zaak tegen Bashir, de president van Sudan, door de Veiligheidsraad naar het ICC doorverwezen, terwijl drie van de permanente leden dat Hof zelf niet erkennen.

 66. @ Butch
  Dank voor de bevestiging.

 67. @ An van den burg 10-04-2010 19:23
  = Rechtvaardigheid bestaat niet. Integriteit bestaat niet en ethiek bestaat niet!!! =

  Dag An. Dat is wel een erg absoluut standpunt. 100 procent rechtvaardigheid, integriteit en ethisch handelen bestaat niet, maar dat het helemaal niet bestaat, daar ben ik het mee oneens. Bovendien: is dat niet des te meer reden om er wel naar te bijven streven? Of ben je van mening dat aangezien het niet bestaat we maar moeten accepteren dat de wereld onrechtvaardig, niet integer en niet ethisch is?

 68. laila zegt:

  Ja; ik vind hem ook mooi; die column.

 69. Pingback: Ons rechtvaardigheidsgevoel stoelt in empathie | Levantijnse berichten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s