Discriminatie van moslims is een zorg

Dat stelde het US Department of State afgelopen week in haar jaarlijkse rapport over de mensenrechten, waarin alle 194 landen onder de loep worden genomen. Niet alleen in verre buitenlanden worden mensenrechten geschonden maar ook dichter bij huis, in Europa en in Nederland.

2009 was volgens het rapport een jaar van contrasten, waarin etnische, raciale en religieuze spanningen leiden tot conflicten en mensenrechtenschendingen olie op het vuur gooiden in meer dan dertig oorlogen en gewapende conflicten.
2009 was ook een jaar waarin veel energie gestopt werd in het aanpakken van die onderliggende spanningen en het bevorderen van de mensenrechten. Niet voor niets refereert het rapport aan Obama’s Cairo-toespraak: We should be defined not by our differences but rather by our common humanity, and we should find ways to work in partnership with other nations so that all people achieve justice and prosperity. De boel bij elkaar houden zou Job Cohen zeggen. En daar is alle reden toe.

Veel landen worstelen met het vinden van een balans tussen respect voor mensenrechten en garanderen van de veiligheid van burgers. Her en der werden zeer brede definities van terrorisme geïntroduceerd, via nootwetgeving de rechten van gevangenen ingeperk, evenals het humanitair recht. Er werden beperkingen opgelegd aan ngo’s, voorvechters van mensenrechten werden hard aangepakt en de media, met name internet, worden meer gecontroleerd. Waar het ook zichtbaar wordt is in de voortdurende en in ernst toenemende discriminatie en vervolging van leden van kwetsbare groepen. Religieuze en etnische minderheden, inheemse volkeren, vrouwen, kinderen, gehandicapten en anderen met onvoldoende politieke macht om voor hun belang op te komen.

Mensenrechten worden niet alleen geschonden in de verre buitenlanden waar oorlogen en conflicten woeden, waar onschuldige burgers slachtoffer worden van schendingen van mensenrechten en het internationaal humanitair recht, waar kinderen worden geronseld als kindsoldaat en vrouwen worden verkracht. Zoals: Afghanistan, Irak, Palestina, Congo. Mensenrechten worden niet alleen geschonden in dictaturen als China en Birma. Mensenrechten worden ook dichtbij huis, in Europa, in Nederland, geschonden.

Zorgen over Europa
Discrimination against Muslims in Europe has been an increasing concern, aldus het rapport. In Zwitserland werd onlangs besloten tot een minarettenverbod. In Denemarken vervijfvoudigde het aantal gerapporteerde ‘hate crimes’. In België hadden 94 van de 105 gerapporteerde voorvallen van religieuze discriminatie betrekking op moslims, evenaals 80 procent van de 430 gerapporteerde voorvallen van haat op het internet. Frankrijk bande de burqa en voerde een verbod op hoofddoekjes in voor openbare gelegenheden. In Engeland was sprake van anti-islamitische aanvallen, onder meer een bomaanslag en brandstichting. In Frankrijk werden moskeeën beklad met xenofobe leuzen, anti-islam graffiti, varkenskoppen en hakenkruizen. In Duitsland werd het moslim-leraren in een aantal deelstaten verboden een hoofddoek te dragen en is de Marwa el-Sherbini zaak berucht.

In alle ons omringende landen is sprake van een toename van antisemitische incidenten, met name rond de inval van het Israëlische leger in Gaza. In de eerste zes maanden van 2009 werden in Groot-Brittannië 609 antisemitische incidenten geregisteerd. In januari waren er 286 incidenten, in februari 111, beide hoger dan het eerdere ‘record’ van 105 in oktober 2000. In Frankrijk waren er in heel 2009 832 antisemitische incidenten, bijna het dubbele van 2008. In Duitsland stuurde de NPD eind september zeer officieel ogende brieven aan parlementskandidaten en andere politici van niet-Duitse etnische herkomst met instructies om het land te verlaten en naar hun ‘thuisland’ terug te keren. Ook in België verdubbelde het aantal antisemitische incidenten nagenoeg. Het bleef niet bij verbaal geweld, maar ook kwam het voor dat eigendommen, synagoges en begraafplaatsen werden beschadigd.
En ook Jehova Getuigen hadden het in sommige gevallen moeilijk. In Noord-Ierland werd een katholiek na een voetbalwedstrijd om religieuze redenen doodgeslagen. Er is sprake van misbruik en discriminatie van vrouwen. Denk bijvoorbeeld aan verkrachting binnen en buiten het huwelijk, vrouwenhandel, eerwraak, discriminatie op de arbeidsmarkt.

Etnische minderheden worden gediscrimineerd, met name de Roma, Europa’s grootste en meest kwetsbare etnische minderheid. In onder meer Italië, Hongarije, Roemenië, Slowakije en Tsjechië hadden te kampen met geweld, soms zelfs met de dood tot gevolg, met etnische profilering, geweld en discriminatie, mishandeling door politie-agenten tijdens arrestatie en opsluiting, met armoede en werkloosheid, analfabetisme, en wijdverspreide discriminatie in het onderwijs, de werkgelegenheid en op de huizenmarkt.

Nederland: conflicterende vrijheden
‘In the Netherlands, conflict between the values of free speech and the protection of religious and ethnic minorities was a continuing subject of debate; there were reports of societal discrimination and violence against some religious and ethnic minorities, of violence against women and children, and of trafficking in persons for sexual exploitation.’

Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. In 2009 waren er een aantal rechtszaken over onnodig kwetsend taalgebruik en natuurlijk de rechtszaak tegen Geert Wilders. Inzake een aantal controversiële cartoons, waaronder de beruchte Deense cartoon, werd niet tot vervolging overgegaan. Over de vervolging van Gregorius Nekschot moet nog een besluit genomen worden. Actie werd ondernomen tegen een aantal extreem-rechtse websites. Er wordt een lijst bijgehouden van verspreiders van kinderporno.

De Nederlandse overheid respecteert over het algemeen de vrijheid van godsdienst. Wel waren er een aantal uitspraken van rechtbanken en de Commissie Gelijke Behandeling die stelden dat het grenzen stellen aan het dragen van hoofddoekjes op scholen en op het werk zoveel mogelijk beperkt dient te worden en alleen kan worden gebaseerd op veiligheidsoverwegingen of andere zeer beperkte gronden. Een ander punt dat genoemd wordt is het verbod op gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs en bij de overheid.

Het rapport maakt melding van maatschappelijke misstanden en discriminatie op grond van religie, met name bij joden en moslims. De – volgens het rapport – naar schatting 850.000 moslims kampten met negatieve gevoelens in de maatschappij, die kunnen worden toegeschreven aan de perceptie dat de islam onverenigbaar is met westerse waarden, dat moslim-immigranten er niet in zijn geslaagd te integreren en de hogere criminaliteit onder moslimjongeren. Grote geweldsincidenten waren schaars, maar kleinere incidenten waren veel vaker aan de orde, waaronder intimidatie, scheldpartijen, vandalisme, graffiti met beledigende teksten. Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) ontving in 2008 348 meldingen vanwege haat tegen moslims. Het rapport stelt vraagtekens bij de effectiviteit van het beleid om anti-moslim sentimenten en rechts nationalisme tegen te gaan. Zo werden de politie en het OM geïnstrueerd om voldoende aandacht te besteden aan discriminatie, maar kwam het zelden tot veroordeling omdat rechters terughoudend zijn in het beperken van de vrijheid van meningsuiting. Met uitzondering van de zaak-Wilders, waar de rechtbank van Amsterdam aangaf dat vrijheid van meningsuiting een groot goed is, maar dat deze vrijheid niet onbeperkt is.

De circa 45.000 in Nederland woonachtige joden hadden regelmatig te maken met antisemitische incidenten, waronder verbale bedreiging en het bekladden van monumenten en begraafplaatsen door nationalistische en neonazistische groepen en door moslims. Er was een duidelijke relatie met de oorlog in Gaza. In 2008 registreerde het MDI 296 incidenten. Opvallend was dat waar het in het verleden vooral ging om extremistische websites, antisemitisme meer mainstream lijkt te worden.

Bescherming van minderheden. Fysiek geweld tegen minderheden komt in Nederland weinig voor. Maar wel is regelmatig sprake van verbaal geweld, intimatie en het weigeren van de toegang tot bijvoorbeeld discotheken. Immigranten hebben te maken met discriminatie op de huizenmarkt en bij sollicitaties. Volgens het CBS was in 2008 de werkloosheid onder minderheden drie keer zo hoog als onder autochtone Nederlanders (9 resp. 3,2 procent). De jeugdwerkloosheid onder allochtone jongeren was 17 procent, terwijl die onder autochtone jongeren 6 procent bedroeg.
Volgens een rapport van ECRI (de Europese commissie tegen racisme en intolerantie) van begin 2008 zijn er een aantal overheidspraktijken die minderheden stigmatiseren en discrimineren. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat Antilliaanse jongeren er door de politie uitgepikt worden voor fouillering zonder een direct aanwijsbare reden.
Het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie (LECD), de Commissie Gelijke Behandeling en de Monitor Racisme signaleren bovendien dat slachtoffers zeer terughoudend zijn om incidenten te melden.
Een analyse van 2240 meldingen in 2008 door het LECD laat zien dat verbale discriminatie het meest voorkomt. Bij 16 procent was sprake van smaad, bij 19 procent van bedreiging, bij 18 procent van rechtsextreme symbolen, bij 13 procent van fysiek geweld en bij 8 procent van vandalisme. In 40 procent van de incidenten was sprake van discriminatie op etnische of raciale gronden.
Het Meldpunt Discriminatie Internet registreerde in 2008 meer dan 1000 strafbare voorvallen van discriminatie op het internet, een stijging van 10 procent ten opzichte van 2007. Belangrijkste doelgroepen van deze discriminatie zijn joden, moslims, Marokkanen en Afrikanen.
Ook het lastig vallen van homoseksuelen nam toe, waarbij het meestal ging om verbaal geweld.

Ook in Nederland is dus werk aan de winkel als het gaat om de bescherming van mensenrechten!

In mijn volgende blog zal ik ingaan op de positie van vrouwen en kinderen.

Bron:
2009 Country Reports on Human Rights Practices – U.S. Department of State, 11 maart 2010

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in De vreemdeling, Politiek, Religie en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

70 reacties op Discriminatie van moslims is een zorg

 1. BrandariS zegt:

  Elke vorm van discriminatie zou bestreden moeten worden.
  De groene pijl ingedrukt ter bevordering van WIJ denken.

 2. Maria Trepp zegt:

  ah interessant. Ik wist niet dat het Us department of state ook over Europa rapporteerde. Ze zullen veel uit het ECRI hebben overgenomen.

 3. helena zegt:

  dank voor deze actuele informatie!
  Ja in NL is inderdaad ook nog werk te doen.

 4. antoinette duijsters zegt:

  Aanbevolen, in Nederland is nog heel veel te doen.

 5. Aad Verbaast zegt:

  Goed blog!
  Ik klik naar je opgegeven link van het "US department of State".
  Zie daar een enorm lange lijst van landen. Indrukwekkend.
  Vervolgens onder het kopje: "Western Hemisphere"
  En zie dat de VS er niet eens bij staat…
  Dan wordt mijn nervus agitaris weer aangeslagen.
  Hoeveel schendingen van de menserechten zijn daar niet te rapporteren?

 6. peter louter zegt:

  De titel dekt de lading niet erg
  ‘Antisemitisme neemt toe’, had er ook kunnen staan

  http://www.vkblog.nl/bericht/305622/Eurabi%EB_is_een_plaats_in_Zweden

 7. Ruud Zweistra zegt:

  Discriminatie door moslims is een oneindig veel grotere zorg. Een enkel voorbeeldje:

  Uitzetting van zestien christenen uit Marokko staat niet op zichzelf
  Van onze correspondent Greta Riemersma op 11 maart ’10, 00:00, bijgewerkt 11 maart 2010 14:34

  RABAT – ‘Dit is nog nooit eerder gebeurd.’Regering mogelijk beducht voor groei van de kerk

  Rabat De jacht op evangeliserende christenen in Marokko neemt toe. Dat zegt de Franse hervormde dominee Jean-Luc Blanc uit Casablanca naar aanleiding van de uitzetting van zestien christenen, onder wie zes Nederlanders, uit Marokko.

  Bovendien heeft de politie afgelopen zondag twee Afrikanen opgepakt in een kerk in Marrakech. Na verhoor werden ze weer vrijgelaten. De twee zouden contact hebben gehad met een Marokkaan die tot het christendom is bekeerd. ‘De kerk bestaat honderd jaar in Marokko, maar dit is nooit eerder gebeurd’, aldus Blanc.

  De zes Nederlanders werkten in een weeshuis, Village de l’Espérance, in het bergdorpje Aïn Leuh, vlakbij Fez, waar zij 33 kinderen onder hun hoede hadden. De Marokkaanse autoriteiten waren er al tien jaar van op de hoogte dat zij christelijk waren.

  Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft verklaard dat zij onder de kinderen de christelijke boodschap verspreidden. In Marokko leven 25 duizend buitenlandse christenen die hun gang kunnen gaan zolang zij niet aan evangelisatie doen. Daarop staat een gevangenisstraf van maximaal drie jaar.

  In de actualiteitenrubriek Netwerk heeft Herman Boonstra, een van de medewerkers van het weeshuis, verklaard dat er geen sprake was van evangelisatie. De kinderen gingen naar een islamitische school. ‘Wij zijn onderdeel van een campagne’, aldus Boonstra.

  Hij doelde op de trend die ook dominee Blanc waarneemt. Het afgelopen jaar zijn meer buitenlandse christenen het land uitgezet: een groepje van zeven Spanjaarden en een Duitser, vervolgens een groepje van twee Afrikanen, een Guatemalteek en twee Zwitsers, en recentelijk is een Fransman opgepakt. De laatste kwam wekelijks het land binnen als buschauffeur. Bij elk station waar hij stopte, liet hij christelijke lectuur en dvd’s achter.

  De Marokkaanse overheid laat zich niet uit over de reden van het strengere optreden. Maar op de site van Arab World Ministries, een internationale organisatie die de boodschap van Jezus onder moslims in de Arabische wereld verspreidt, staat een aanwijzing: de kerk in Marokko groeit.

  In 2008 toonde Arab World Ministries zich al tevreden, omdat het aantal huiskerken in twee jaar tijd was toegenomen van 37 naar 52. Zo komen de Marokkanen samen die tot het christendom zijn bekeerd: stiekem bij elkaar thuis.

  Volgens het tijdschrift MarocHebdo luidde het Marokkaanse ministerie van Islamitische Zaken toen al de noodklok. Intussen meldt Arab World Ministries dat in februari een christelijke bijeenkomst is verstoord door de politie, waarbij achttien Marokkanen werden ondervraagd en een Amerikaan het land werd uitgezet.

  Dominee Blanc zegt dat er geen wettelijke basis is voor het binnendringen van een kerk. ‘Moet je je voorstellen dat de politie in Europa een moskee binnengaat. Dan springen alle media en mensenrechtenorganisaties op de barricaden.’ Het probleem is volgens hem dat Marokkanen geen onderscheid maken tussen diverse soorten christenen. Degenen die actief het geloof verspreiden, zijn meestal fundamentalistische christenen uit de Verenigde Staten, zoals mormonen en baptisten.

  Maar de politie drong dus wel de hervormde kerk in Marrakech binnen. ‘En onze kerk doet niets aan evangelisatie.’

  In de cafés in Aïn Leuh is de uitzetting van de weeshuismedewerkers het gesprek van de dag, aldus een inwoner van het dorpje. De teneur: ze hebben het aan zichzelf te danken, omdat ze onder het mom van liefdadigheid wel degelijk de christelijke boodschap verspreidden.

  Maar er zijn ook steeds meer Marokkanen die de recente acties onbegrijpelijk vinden. Ze zien dat moslims in westerse landen hun gang kunnen gaan, maar christenen in moslimlanden niet.

  Commentaar:
  Natuurlijk zou Nederland precies hetzelfde moeten doen: de ander-religieuze minderheid in huiskerken dwingen, en ze bij uiterlijk vertoon eruit zetten.

 8. @ BrandariS
  Inderdaad, geen uitzonderingen. Het gaat allemaal om de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat WIJ ALLEN een goed bestaan kunnen hebben.

  @ Maria
  US Department of State rapporteert over alle landen, dus ook over de Europese. Ze baseren zich daarbij niet alleen op ECRI, maar ook op landelijke rapporten, gesprekken met overheden en ngo’s.

  @ helena
  Ja, dat willen we nog wel eens vergeten.

  @ antoinette
  Ik schrok van de cijfers, ook die over de positie van vrouwen, waarover in het volgende blog meer.

  @ Aad
  Ze rapporteren over alle 194 landen.
  Ik heb goed nieuws voor je. Want voor het eerst gaan de US ook over zichzelf rapporteren, en wel in het kader van de periodical review voor de Mensenrechtenraad. Het rapport verschijnt in het najaar.

  @ Peter
  Dat had gekund, maar dat dekt de lading evenmin. In de introductie wordt Europa er uitgelicht juist vanwege de discriminatie van moslims. Dat is wel een vermelding waard.

  @ Ruud
  Rabat ligt niet in Europa. En Europa, en specifiek Nederland, is het onderwerp van dit blog. Je reactie is geheel off-topic. Bij herhaling zal ik je tijdelijk verbannen.
  Overigens is het feit dat op Marokko veel aan te merken is geen enkele reden om het dan zelf ook maar slechter te gaan doen. Per slot van rekening hebben we een reputatie op te houden.

 9. helena zegt:

  @Aad (als ik even mag antwoorden Johanna op zijn opmerking),
  wel een goede vraag,

  heb zelf even gekeken in het rapport.
  Hier een antwoord op je vraag:
  http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/frontmatter/135936.htm

  Some critics, in the United States and elsewhere, also have challenged our practice of reviewing every other country’s human rights record but not our own. In fact, the U.S. Government reports on and assesses our own human rights record in many other fora pursuant to our treaty obligations (e.g., we file reports on our implementation of the two Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on the Elimination of Racial Discrimination, and the Convention Against Torture). We are reviewing our reporting, consistent with President Obama and Secretary Clinton’s pledge that we will apply a single universal human rights standard to all, including ourselves. Later this year, the U.S. Trafficking in Persons Report, for the first time, will rank the United States as it does foreign governments by applying the minimum standards for the elimination of trafficking in persons set forth in the Trafficking Victims Protection Act of 2000 as amended. And in the fall the U.S. Government will appear before the United Nations Human Rights Council for the first Universal Periodic Review of our domestic human rights situation.

 10. helena dank voor de aanvulling. Dat klopt ook helemaal. Rapporteren over de situatie in je land is onderdeel van het partij zijn van de verdragen die je ondertekend hebt. Dat geldt voor Nederland ook.

 11. iris kijkt zegt:

  Niet om vrolijk van te worden, maar informatief stuk , hoewel de titel algemener had gekund, gezien de inhoud. Wordt er daarnaast een onderscheid gemaakt tussen ernstig en minder ernstig ? Nu lijkt een verbod op het dragen van hoofdoekjes op school in 1 adem genoemd met het bekladden van synagoges of moskeeen. Een ander punt kan zijn dat bv. moslims met discriminatie te maken hebben, maar dat zelf ook doen, bv. zelf voor een deel anti-semitische acties ondernemen, of joden in Europa tegen moslims (?). Worden dat soort dingen ook genoemd ?

 12. @ iris kijkt
  Dat had gekund. De titel sluit aan op de zorgen die in het rapport worden uitgesproken over de toenemende discriminatie van moslims in Europa. Dat lijkt me een duidelijk oordeel.
  Het rapport kent geen cijfers toe aan de ernst van de schendingen, maar is beschrijvend van aard. Je zou ook kunnen zeggen: een schending is een schending.
  Het klopt dat moslims zelf ook discrimineren, met name tegen joden, en dat lijkt qua periode waarin de meldingen piekten rechtstreeks verband te houden met de Israëlische inval in Gaza. Het rapport besteedt daar aandacht aan, en ik deed dat in dit blog eveneens.

 13. The_Saint zegt:

  Vandaag toevallig een uitgebreide docu gezien op de BBC over de gevolgen voor de mensheid met de introductie van het internet….er kwamen zaken aan het licht waar ik inderdaad niet bij stil gestaan had…..natuurlijk is de wereld gekrompen met het internet , maar hebben ook de ideologieen het hun platform gemaakt om snel en acuraat hun volgelingen te vinden…..en men gebruikt daarvoor de meest gruwelijke middelen….de wereld staat nu heel snel in vuur en vlam.

  http://arstechnica.com/business/news/2008/01/student-behind-dos-attack-that-rekindled-bad-soviet-memories.ars

  Deze link geeft bijvoorbeeld weer het verhaal van een DOS attack die heel Estonia plat heeft gelegd…niets in dat land ging meer…plat , een kompleet land out of business.
  Vele beschuldigingen over wie het gedaan had…en na vel zoeken kwam de reporter er achter dat slechts 1 persoon , vanuit Rusland , een student , een buurland heeft plat gelegd.
  Als reden gaf hij op ontevreden te zijn met de afhandeling van de demonstraties in dat land van de groep die ‘m na het hart stond…..en inplaats van erheen te reizen had hij besloten het op deze wijze te doen…

  Dit verhaal om even aan te geven hoe klein en weerloos de wereld eigenlijk geworden is….en iedereen springt aan boord…en de gevolgen zijn in je blog te lezen….en het plafond is nog steeds niet bereikt helaas.

 14. klaphek zegt:

  Het ergste is nog wel dat het moslimmannen in Nederland is toegestaan om te demonstreren dat ze hun vrouwen onderdrukken door ze te dwingen met een kopvod op te lopen. Staat dat er ook in? Of is dat allemaal kits achter de US Department-rits?

 15. The_Saint zegt:

  =…….Het klopt dat moslims zelf ook discrimineren, met name tegen joden….=

  Ik ben niet Joods…maar vanwegen mijn vrouw dus wel in Joodse kringen actief….en woon in Israel.
  Eens heb ik zelf de test gedaan in Amsterdam….ben met een keppeltje op de tram in gestapt.
  Gelukkig was ik toen een stevige Amsterdammer met een behoorlijke portie assertiviteit en medewerker geweest in een jeugdgevangenis , maar ik moet er niet aan denken dat ik 60 geweest zou zijn in de tram….en ik spreek over midden ’80…en niemand die ook maar 1 woord sprak….het gebrek aan emphatie was was het meest schokkende aan het geheel.
  Gaza of niet…een reden is snel gevonden voor een radicaal om zijn ideologie kracht bij te zetten.

 16. Ina Dijstelberge zegt:

  Dat er in Nederland werk aan de winkel was, wist ik al. Een goed stuk wat ons nog eens met de neus op de feiten drukt. Ik ben zeer benieuwd naar je vervolg over de positie van vrouwen.

 17. @ The_Saint
  Waar zouden we zijn zonder het internet? In positieve en in negatieve zin. Veel nieuws is nu onder handbereik voor velen. Maar vaak ook zijn dat geruchten die een negatieve impact hebben op individuen en groepen en zich als een lopend vuurtje verspreiden. Daarmee is kwaad aanrichten ook zoveel eenvoudiger geworden. Dat is ook terug te zien in de meldingen bij het Meldpunt Discriminatie Internet.

 18. @ klaphek
  Over de positie van vrouwen gaat mijn volgende blog. Inzake je vraag: dan zul je toch eerst moeten aantonen dat een vrouw verplicht wordt door haar man, en er niet zelf voor kiest. Dat heeft dus veel meer te maken met de keuzevrijheid van vrouwen, en ook daar schort in Nederland nog wel het een en ander aan.

 19. @ The_Saint
  Ik weet dat je niet joods bent, ik vatte even samen wat het rapport stelde.
  Pijnlijke test is dat die je uitvoerde. Overigens blijkt uit de cijfers wel degelijk dat het aantal meldingen met name in de periode van de oorlog in Gaza hoog was. In Nederland, en ook elders in Europa. Maar ook daarbuiten zijn het incidenten die niet horen plaats te vinden.

 20. @ Ina
  Ik werk eraan, hopelijk morgen.

 21. The_Saint zegt:

  Ik gaf alleen maar even aan dat , in welke periode dan ook , er spanningen bestaan…nu versneld door het internet…
  Het niet Joods zijn gaf ik aan omdat het voor mij eigenlijk te makkelijk is om een keppeltje te dragen want ik draag draag daarmee niet het volk…wel in m’n hart , maar niet in mijn genen…..

 22. Saint, helder. Maar op het moment dat je dat keppeltje draagt ervaar je wat joden ook ervaren en raakt het je in je hart.
  Ik moest ook terugdenken aan toen ik nog in Den Haag werkte. Als er al een lege plaats was in de tram was dat altijd naast een gekleurd iemand.

 23. klaphek zegt:

  dan zul je toch eerst moeten aantonen dat een vrouw verplicht wordt door haar man, en er niet zelf voor kiest.

  Maar natuurlijk Johanna. Net zoals we ook moeten aantonen dat een meisje van 10 er niet voor kiest om door haar pa, broer, neef, oom of opa verkracht te worden. Of, in het meest gunstige geval, als dienstbode gebruikt te worden.

  Ik las iets over vrouwenhandel. Wat is dat voor onzin. Laat ze maar eens aantonen dat die vrouwen dat niet zelf willen. Toch, Johanna? doe even je eigen schamen, ja?

 24. Ruud Zweistra zegt:

  Tel je het soort incidenten dat genoemd wordt in die rapporten, ligt het aantal aanvallen van moslims op niet-moslims in Europa, die nu geheel ten onrechte onder criminaliteit worden geschaard, vermoedelijk in de honderdduizenden.

  Hte juiste aantal is moeilijk vast te stellen,omdat door het racisme in de bestuurlijke top in Europa, het verboden is de moslimaanvallen te tellen, terwijl dat bij de aanvallen op moslims wel gedaan wordt.

  Voor het herstellen van de rechten van de mens is het dus wenselijk dat de racistische top in Europa wordt afgezet, de moslim-ideologie verboden, en de daders van moslimgeweld uitgezet..

  Voorbeelden van het pro-moslims-racisme in de top hier:
  http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/cultuur_multiculturalisme_cultuurverraad_bronnen.htm
  http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/cultuur_multiculturalisme_cultuurverraad_angst-campagne_bronnen.htm
  http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/cultuur_multiculturalisme_cultuurverraad_juristen_bronnen.htm
  http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/cultuur_multiculturalisme_cultuurverraad_cgb_bronnen.htm
  http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/cultuur_multiculturalisme_cultuurverraad_historici_bronnen.htm
  http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/cultuur_multiculturalisme_cultuurverraad_sociologen_bronnen.htm

 25. @ klaphek
  Je vergelijking gaat nogal mank. Seks met minderjarigen is verboden. Vrouwenhandel is ook verboden. Het dragen van een hoofddoek niet.

  @ Ruud
  Wat je schrijft klopt niet. In de rapporten van bijvoorbeeld het MDI worden verschillende categorieën discriminatie onderscheiden, bijvoorbeeld ‘discriminatie van autochtone Nederlanders’.
  Het juiste aantal aanvallen op moslims is evenmin eenvoudig vast te stellen. Het rapport stelt dat waarschijnlijk slechts in zo’n 12 procent van de gevallen melding wordt gemaakt.
  Voorlopig kom je dus niet verder dan veronderstellingen. Geen van die veronderstellingen kan goedpraten wat het rapport signaleert. Je argumenteert op het niveau van een kind: ‘Jantje deed het ook’.

 26. Ruud, die links stonden er nog niet toen ik mijn reactie postte. Ze voegen weinig toe aan de discussie hier.
  De rapporten die ik aanhaal zijn gebaseerd op enerzijds waarneming en anderzijds meldingen door burgers.
  Wie is trouwens ‘we’ in je laatste zin?

 27. wiljan.45 zegt:

  Johanna, waarom geef je geen links naar kritische weerwoorden(door wetenschappers o.a.) op je rapporten, zoals van de ECRI ?
  Of citaatjes.
  Doe eens gek, meid.

 28. Ruud Zweistra zegt:

  De berichten die ik aanhaal zijn echt gebeurd. Klachten door allochtonen zijn voor het overgrote deel leugens, zoals de meeste antwoorden op vragen met eigenbelang leugens zijn:
  http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/methoden/methodologie_enquetes_bronnen.htm

  Bij een slecht cijfer op school of een afwijzing bij sollicitatie is het veel makkelijker te klagen over discriminatie, dan het gewoon te accepeteren. Hier iemand die dat toegeeft:
  http://www.rijnlandmodel.nl/allochtonen/discriminatie_onterecht_bevestiging_bronnen.htm

 29. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 14-03-2010 21:25
  … Wie is trouwens ‘we’ in je laatste zin?

  Reactie:
  De meerderheid der Nederlandse burgers.

  Ken je deze:
  You can fool all people for some time, you can fool some people all of the time, but you can’t fool all of the people all of the time.

 30. klaphek zegt:

  Juist. Onderdrukken is volgens de Johannas dus ok. Zolang je het maar doet op een manier die niet in het wetboek van strafrecht verboden is.

  Wilders heeft dat goed gezien.

 31. Ruud Zweistra zegt:

  Overigens, johanna: kan je me één moslim aanwijzen die zich niet tekort gedaan voelt in Nederland, of een moslim die me kan vertellen waarom ze desondanks in Nederland blijven?

 32. Marco van der Slot zegt:

  Als moslims niet zo volkomen gespeend van enige humor waren (daar weten een aantal deense en zweedse cartoonisten alles van) zou je haast denken dat dat geklaag over discriminatie een grap is. Kom op zeg, burkaverbod als voorbeeld van discriminatie, alsof niet-moslims in het openbaar van top teen vermomd mogen gaan. En dat ze vaker werkloos zijn heeft uiteraard helemaal niets te maken met het hoge aantal school drop-outs maar moet wel een gevolg van discriminatie zijn (terwijl het juist blanke mannen zijn die op grond van hun ras en geslacht voor een functie geweigerd kunnen worden, zie bijv. http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/260303/Blanke-politiemannen-stappen-op-vanwege-discriminatie.htm).

  Dit soort "discriminatie" is natuurlijk een volkomen lachertje vergeleken bij de behandeling van niet-moslims in landen en gebieden waar moslims de meerderheid van de bevolking uitmaken.

  Voor een mooi overzicht:
  http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1994698/posts

 33. @ wiljan.45 14-03-2010 21:29
  Wat let je?

  @ Ruud
  Je zou me een groot plezier doen als je niet de hele tijd je reacties zou aanpassen nadat ik gereageerd heb. Het maakt de discussie erg moeilijk te volgen.
  Je begint wat drammerig te worden trouwens. Het discussieert prettiger als mensen om de beurt spreken.

  Ik begrijp dat jij denkt dat moslims graag gediscrimineerd worden en daarom de cijfers wat opkrikken. Het lijken wel Nederlanders :))

  @ klaphek
  Ik heb gisteren elders al aangegeven dat je mijn goede naam te grabbel gooit door mij meningen in de mond te leggen die ik niet heb. Herhaal je dit hier dan zal ik overgaan tot verbanning.

  @ Ruud Zweistra 14-03-2010 21:48
  = Overigens, johanna: kan je me één moslim aanwijzen die zich niet tekort gedaan voelt in Nederland, of een moslim die me kan vertellen waarom ze desondanks in Nederland blijven? =

  Jawel hoor. Ik bijvoorbeeld.

  @ Marco van der Slot 14-03-2010 22:03
  Ik snap ook niet dat de moslims van het US Department of State dat bedacht hebben, dat een verbod om je religie via je kleding tot uiting te laten komen in het openbaar discriminatie zou zijn.
  Ook jouw redenering is er een van ‘hullie doen het ook’.

 34. klaphek zegt:

  Dat is ook wat. Laat ik nu van mening zijn dat iemands goede naam alleen door die iemand zelf te grabbel kan worden gegooid.

 35. klaphek, zo is het wel weer genoeg. Mijn geduld met jou is op. Ga even een dag wat anders doen zou ik zeggen, want hier hoef je even niet meer te komen.

 36. wiljan.45 zegt:

  Slap, Johanna 21:29, jij komt met een blog dat ons objectieve informatie voorapiegelt, dus jij dient de kritiek op je rapporten
  1. te kennen
  2. te behandelen
  3. er naar te verwijzen.

  Niet JIJBAKKEN, ga voor kwaliteit meid.

 37. David Verveer zegt:

  Johanna, zo als gewoonlijk heb je volkomen gelijk, discriminatie is altijd fout, maar wat doen wij om het te stoppen?

 38. @ wiljan,
  Dit rapport is vorige week donderdag verschenen en kreeg in de Nedelandse pers weinig tot geen aandacht. Ik heb geen reden om aan te nemen dat de informatie die erin staat niet objectief is. Jij suggereert nu dat dat wel het geval zou zijn. Dan is het aan jou om die stelling te onderbouwen. Graag je volgende reacties on-topic houden, ofwel: reageer eens inhoudelijk.

  Aanvulling:
  Rapporten als die van het MDI over discriminatie op het internet gaan niet over één nacht ijs. Ze baseren zich op ingediende klachten, die vervolgens worden getoetst aan de bestaande wetgeving. Daarbij is naar het zich laat aanzien sprake van zware onderrapportage, dus in werkelijkheid zou het nog wel eens veel erger kunnen zijn dan wat ik hier schreef.

 39. @ David
  Er aandacht aan besteden om te beginnen. Accepteren dat het gebeurt en dat het niet in orde is. Dat is al een hele klus op zich. Bewustzijn kweken waarom anti-discriminatiebeginselen zo belangrijk zijn, dat lijkt me erg belangrijk. Afgelopen zaterdag stond in de Volkskrant een artikel van Micha de Winter: ‘Wat mankeert fervente haters?’ dat een aantal ideeën in die richting geeft.
  http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/5350/Wat_mankeert_fervente_haters%3F

 40. Aad Verbaast zegt:

  @Helena en Johanna: dank. Is dat punt ook weer opgelost. In de zin, waarom ze niet rappporteren. Er worden heel wat mensenrechtengeschonden daar.
  En nogal wat mensenrechten verdragen zijn door Amerika niet eens ondertekend. O.a. rechten van het kind en rechten van de vrouw.

 41. Aad
  Ik ben dan ook benieuwd welke verklaringen Amerika doorvoor gaat geven. Mensenrechten worden overal geschonden, terwijl we hadden afgesproken dat te voorkomen. Het rapport maakt duidelijk onderscheid tussen schendingen door de overheid en schendingen in het maatschappelijk verkeer. Op het eerste punt scoort Nederland redelijk hoog, op het tweede wat minder. Het rapport signaleert ook een aantal schendingen door de Nederlandse overheid als het gaat om de rechten van vluchtelingen en van asielzoekerskinderen. Ook het Europees Comité voor Sociale Rechten sprak zich daarover uit, zie dit bericht in de Volkskrant van vandaag:
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archief/article/detail/998618/2010/03/15/Nederland-op-vingers-getikt-om-asielbeleid.dhtml

 42. An van den Burg zegt:

  =========Uitzetting van zestien christenen uit Marokko staat niet op zichzelf
  Van onze correspondent Greta Riemersma op 11 maart ’10, 00:00, bijgewerkt 11 maart 2010 14:34====

  Goedzo! Opflikkeren met de blanke kolonialisten met de Bijbel in hun hand! Indoctrineren, heet dat!

  An.

 43. Z. (Zelf) Reflectie zegt:

  Geen enkel probleem mag ooit tot verdeeldheid en/of discriminatie leiden.

  Volstrekt contraproductief!

  Luisteren en oplossen is de aanpak.

 44. wiljan.45 zegt:

  Ja, Johanna, jij komt met die MDI en ECRI-rapporten, waarop al jaren steeds dezelfde kritiek is gelverd, laatst ook vanuit het kabinet. Eigenlijk zetten ze ze bij het grof vuil. Heb je dat gemist? Heb je je huiswerk niet gedaan. Ik heb er al vaak op gewezen. Ik blijf niet bezig.
  Daarmee zegt het kabinet noch ik dat het ons allemaal een zorg kan zijn. Ik ben al jaren bezorgd. Ik maak me zorgen over je voortdurende stroom propagandablogs. Zie de titel. Wat moeten ze wel niet denken als ze dit lezen in Jemen, over die vervloekte Hollanders die de moslims aanvallen.

  Kritek luidt: 1.
  men herhaalt de stijl en de opzet van de rapporten die vanaf de jaren 90 al jaarlijks vanuit ‘Brussel’ over ons uitgestort worden. De literatuurlijst bestaat grotendeels uit verwijzing naar eerdere rapporten. Het is de methode van Domselaer c.s. van het Anne Frank, die voor de minister ook rapporteerde over een niet multiculturele partij als de PVV. Onderling verlenen zij graag hand en spandiensten en vermeldingen in en als ‘bronnenmateriaal’.
  Daarnaast is het niet van een instituut dat democratische macht is toegekend. Het is een muticulti-lobby, die door de EU wordt gesponsord.
  2. De rapporten en rapporteurs baseren zich op materiaal dat door andere, meer plaatselijke, gelieerde instituten wordt geleverd. Ze gaan niet zelf ‘het land in’, met lokmoslima’s of loklonsdalers; het is 100% burowerk.

 45. PiratePete zegt:

  Heeft Nederland nog veel te leren? Ongetwijfeld. . .
  De vraag is natuurlijk wat er geleerd dient te worden!

  De een zegt dat we moeten leren niet te discrimineren.
  De ander zal zeggen dat discrimineren "natuurlijk" is en dat we moeten voorkomen dat er gediscrimineerd kan worden.
  En een volgende zal weer een andere mening hebben over wat er geleerd moet worden.

  Misshien moet Nederland leren om niet zoveel buitenlanders toe te laten? Waarom komen ze naar Nederland? Komen ze hier voor de manier van leven? Of komen ze omdat het economisch beter gaat met Nederland dan hun land van herkomst?

  Australie bijvoorbeeld, laat niet zomaar iedereen binnen. Economische vluchtelingen worden teruggestuurd! Daarnaast wordt van nieuwkomers wel verwacht dat zij zich integreren. Zij beschermen hun manier van leven. En dat vind ik eerlijk genoeg.

  En dat is genoeg voor vandaag.

  Wat ik in Nederland (en Europa) zie gebeuren is dat de verhoudingen tussen allochtonen en autochtonen aan het veranderen is. . . Er komen meer en meer allochtonen!
  En dat is dan ook de reden waarom er zoveel problemen zijn. En wanneer de influx van allochtonen blijft doorgaan, dan zullen de problemen meegroeien!

  Wanneer 2e en 3e generatie allochtonen nog altijd niet geintegreerd zijn, dan kun je niet verwachten dat nieuwkomers zich gaan integreren.
  Is integratie belangrijk?
  Ik denk van wel. Kun je werkelijk 2 culturen mengen? Ik denk van niet. . . Kijk maar eens naar Europa. Het is opgedeeld in talloze ‘kleine’ landen met ieder een eigen identiteit. Neem nu de Belgen. Zij hebben zich zo’n 150 jaar geleden van Nederland afgescheiden. Waarom. Omdat ze op hun eigen manier willen leven.

  Uitgaande van bovenstaande ben ik van mening dat een regering bestaande uit Cohen en Wilders uitstekend in staat zou zijn om huidige problematiek met de allochtonen aan te vechten.
  Is dit reeel? Waarschijnlijk niet.

  Heeft Wilders alle antwoorden? Ik denk het niet, maar een regering met Wilders kan wel een duidelijk signaal afgeven!
  Heeft Cohen alle antwoorden? We proberen zijn manier al 20 jaar. Het werkt tot een bepaalde hoogte. Maar zijn de huidige problemen niet te hoog gegroeid. . . Waarschijnlijk wel.

  Misschien moeten we Wilders een kans geven! Hij staat in ieder geval voor een andere manier van aanpak van de huidige problematiek.

 46. peter louter zegt:

  Handleiding voor moslims die geprovoceerd worden:

  http://www.flwi.ugent.be/cie/bogaert/bogaert20.htm

 47. Bas zegt:

  Johanna: Lees in opinie Mischa de Winter eens. Er wordt alom gehaat. Tsja. En zet al die hatenden lekker dicht op elkaar in een klein land. Maar ach. Dan gooien we er gewoon weer een congres tegenaan.

 48. An van den Burg zegt:

  ====== An van den Burg 15-03-2010 09:44
  =========Uitzetting van zestien christenen uit Marokko staat niet op zichzelf
  Van onze correspondent Greta Riemersma op 11 maart ’10, 00:00, bijgewerkt 11 maart 2010 14:34====

  Goedzo! Opflikkeren met de blanke kolonialisten met de Bijbel in hun hand! Indoctrineren, heet dat!

  An. ========.

 49. Blacksmoker zegt:

  Goed stuk Johanna.
  Mensenrechten zijn een eeuwig gevecht, ook in Nederland.
  De bruinhemden zijn overal immanent aanwezig, en zeker in Nederland.

 50. Ruud Zweistra zegt:

  Cijfers (Elsevier):

  Gouda blijkt bolwerk van Marokkaanse criminaliteit
  maandag 15 maart 2010 08:39

  Gouda wordt geteisterd door Marokkaanse crimineeltjes. Terwijl Marokkanen ‘slechts’ 9 procent van de bevolking uitmaken in de Zuid-Hollandse stad, heeft een op de drie misdadigers in Gouda deze afkomst; het hoogste aandeel van alle Nederlandse gemeenten.

  Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken, schrijft het AD maandag.

  In absolute aantallen wordt Amsterdam het meest onveilig gemaakt door Marokkaanse misdadigers; daar lopen er 2.500 rond, op een totaal van 15.000 criminelen. Rotterdam telt bijna 1.800 Marokkaanse relschoppers, gevolgd door Den Haag (1.271) en Utrecht (1.165).

  Analyse:
  7000 hier genoemd, en rond dit af naar 10 duizend voor nederland. Om als zodanig genoterd te worden moet je wel ongeveer 10 "incidenten" scoren. Dus totaal, alleen voor Marokkanen:

  Meer dan 100 duizend daden van racisme en discriminatie door moslims.

  Discriminatie door moslims, da’s pas een zorg.

 51. Ruud Zweistra zegt:

  johanna_nouri 14-03-2010 23:01
  …@ Ruud Zweistra 14-03-2010 21:48
  = Overigens, johanna: kan je me één moslim aanwijzen die zich niet tekort gedaan voelt in Nederland, of een moslim die me kan vertellen waarom ze desondanks in Nederland blijven? =

  Jawel hoor. Ik bijvoorbeeld.

  Reactie:
  Deze bijdrage, eentje uit een reeks overigens, bewijst volkomen sluitend het tegendeel. Je voelt je gediscrimineerd.

 52. An van den Burg zegt:

  ALLEN:

  ======Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken, schrijft het AD maandag.

  In absolute aantallen wordt Amsterdam het meest onveilig gemaakt door Marokkaanse misdadigers; daar lopen er 2.500 rond, op een totaal van 15.000 criminelen. Rotterdam telt bijna 1.800 Marokkaanse relschoppers, gevolgd door Den Haag (1.271) en Utrecht (1.165).======

  Nou, noem dàt maar eens niet geëntergreerd zijn. Zij halen op een streepje na de criminaliteit van de witteboorden-corruptelingen in!! Gefeliciteerd, NEDERLANDERS van Marrokaanse afkomst!

  Zò bekijk ik het; zij gaan lekker mee met de Hollandse mentaliteit van belasting-ontduiking en zwart-werk en zwart-geld!

  An.

 53. Z. (Zelf) Reflectie zegt:

  An van den Burg 15-03-2010 14:30,
  :-))))

  Meid, wat heb jij toch een heerlijke humor.

 54. @ kees 15-03-2010 09:44
  Mensen die anderen moedwillig belasteren door hen uitspraken in de mond te leggen die ze niet doen, horen hier niet thuis. Dat geldt ook voor jou. Je opmerking is verwijderd.

 55. @ An van den Burg 15-03-2010 09:44
  Marokko is hier niet het onderwerp. Je zou je toon ook wat kunnen matigen.

 56. @ Cees Groninger 15-03-2010 10:00
  Op de persoon spelen hoort niet bij het geaccepteerde maatschappelijke verkeer. Je opmerking is verwijderd.

 57. @ Z. (Zelf) Reflectie 15-03-2010 10:16
  Luisteren en oplossen, inderdaad. Dat vraagt natuurlijk wel om een bereidheid daartoe, of om zachte dwang indien die bereidheid er niet is.

 58. @ wiljan.45 15-03-2010 10:16
  Het zou propaganda zijn als het niet waar was. Het is echter wel waar.

  Je suggereert ten onrechte dat het kabinet het ECRI-rapport heeft verworpen. De kabinetsreactie op het laatste ECRI-rapport is hier na te lezen: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2008/08/19/kabinetsreactie-ecri-rapport-kabinetsreactie/kamerbriefecriversievoormr11juli2008-2.pdf
  Wat uit deze brief naar voren komt is dat het kabinet zich herkent in de constatering dat de toon van het debat verscherpt is en de polarisatie is toegenomen. Waar daar niet uit naar voren komt – in tegenstelling tot wat jij suggereert – is dat er vraagtekens bij de werkwijze worden gesteld. Wel geeft het kabinet aan dat je de verscherping in de maatschappelijke context dient te plaatsen. Wat mij betreft klopt dat, maar niet als het gevolg daarvan is dat je anderen aan discriminatie onderhevig maakt.

  Het MDI baseert zich op meldingen discriminerende uitingen op het internet. Uitingen die objectief waarneembaar zijn en te toetsen zijn aan de wetgeving. Waren, moet ik zeggen, want in de meeste gevallen zijn ze op verzoek verwijderd. Gelet op de voorbeelden die het MDI in haar rapportages geeft is dat een goede zaak.

  Daarnaast zijn er in het recente verleden ook onderzoeken gedaan waarin met lokmensen werd gewerkt. Uit deze onderzoeken kwam duidelijk naar voren dat er sprake was van discriminatie, bijvoorbeeld bij sollicitaties en bij toelating tot uitgaangsgelegenheden. Merkwaardig dat je, geïnformeerd als je bent, die dan weer achterwege laat in je reactie.

  Dan tot slot: je suggestie dat ik aan propaganda doe vat ik op als een doelbewuste poging tot karaktermoord. De titel refereert aan een van de belangrijke constateringen in het rapport dat ik bespreek, en komt dan ook niet uit de lucht vallen.

  Het is niet mijn hobby om mensen te bannen, ik praat liever op basis van wederzijds respect. Het heeft er alles van weg dat lijkt erop dat jij dat niet kunt opbrengen. Je gaat daarmee mijn grens over.

  @ PiratePete 15-03-2010 10:22
  Ik ben het met je eens dat integratie belangrijk is en dat je van nieuwkomers mag verwachten dat ze zich de omgangsnormen van een land tot op zekere hoogte eigen maken. Je geloof moeten opgeven, dagelijks beschimpt worden hoort daar voor mij niet bij. Wilders een kans geven? Welke concrete oplossingen stelt hij voor die recht doen aan de humaniteit van mensen? Welke concrete oplossingen stelt hij voor die dit land economisch en sociaal prettig maken om in te leven?

  @ peter louter 15-03-2010 10:48
  Dank voor de link, een interessante site. Wat me aansprak is het verweer tegen onrecht.

  @ Bas 15-03-2010 11:52
  Interessant artikel inderdaad van Micha de Winter. Haat komt overal voor, dat klopt. Dat is toch geen reden om er niks aan te doen en ernaar te streven dat haat niet de boventoon gaat voeren?

  @ An van den Burg 15-03-2010 12:32
  Ik snap je punt, en ik denk dat je dat ook in wat redelijker termen zou kunnen stellen. Verder off-topic, het gaat hier niet over Marokko.

  @ Blacksmoker 15-03-2010 12:42
  Mensenrechten zijn inderdaad niet vanzelfsprekend, daar moet je wel wat voor doen )
  Bruinhemden zie ik hier (nog) niet.

  @ Ruud Zweistra 15-03-2010 12:57
  Als ik je goed begrijp vind je dat je zelf de wetten mag overtreden omdat anderen dat ook doen. Ter overweging: iemand die discrimineert overtreedt daarmee de wet, net als een Marokkaanse Nederlander die steelt.

  Verder verwar je criminaliteit en racisme en gooi je in je reactie alles op één hoop.

  Ten derde is het niet handig om hier berichten te plaatsen zonder links. Dat bezorgt mij en de reageerders onnodig extra werk. Zonder bronnen praten we over geruchten. Verzoek dus om in het vervolg wél links naar de berichten te leveren.

  Gelukkig hebben we internet en kunnen we bronnen opzoeken. En dat heb ik dus ook gedaan. Het volledige rapport waar het AD en de Elsevier aan refereren is hier te downloaden: http://allochtonen.web-log.nl/allochtonen/2010/03/klpd-maakt-rang.html

  Het gaat om een lijst op grond van cijfers uit 2007 over aangehouden verdachten (dus niet veroordeelden). Bovendien is geen onderscheid gemaakt naar soorten en ernst van misdrijven en is geen rekening gehouden met een recidivefactor.
  Het doel van het rapport was om inzicht te krijgen welke gemeenten het meest te kampen hebben met criminaliteit van Marokkaanse Nederlanders. Het KLPD rapport, Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland, wordt gebruikt als verdeelsleutel voor gelden die beschikbaar zijn om overlast aan te pakken. Op grond van deze cijfers zijn de 22 gemeenten geselecteerd die deelnemen aan het zogeheten Marokkanen-convenant dat in oktober werd gesloten.
  Ofwel: het rapport maakt onderdeel uit van het overheidsbeleid om daadwerkelijk wat aan het probleem te doen.

  Het rapport plaatst bij de gepresenteerde cijfers een aantal kanttekeningen. Zoals:
  – De recidive-intensiteit zou eigenlijk meegewogen moeten worden. Hiermee wordt bedoeld hoeveel misdrijven gemiddeld per jaar per persoon gepleegd worden door Marokkanen in een gemeente.
  Wellicht zou ook in plaats daarvan het aandeel veelplegers onder Marokkaanse criminelen kunnen worden genomen. Dit zou dan moeten worden vergeleken met wat ‘normaal’ is. Maar wat is dan ‘normaal’? Is dat wat autochtonen doen normaal of is dat wat de hele bevolking dus inclusief de Marokkanen doet normaal?
  – Opmerkelijk was dat in bepaalde gemeenten met veel criminele Marokkanen de oververtegenwoordiging ten opzichte van autochtonen relatief laag was omdat het criminaliteitsniveau van autochtone Nederlanders in die gemeente relatief (dus tov de andere gemeenten) hoog was.
  – Verder moet wellicht nagedacht worden over het feit dat aantallen aangehouden Marokkanen (ook) iets zeggen over de inspanning van de politie. Dus als de politie in een regio meer Marokkanen aanhoud kan dit ook zomaar zo zijn omdat de politie in die regio beter presteert voor wat betreft de opsporing en niet perse dat die Marokkanen crimineler zijn.

  Uit het rapport komt ook naar voren dat wanneer recidive in de berekeningen wordt verdisconteerd zowel Rotterdam als Amsterdam flink zakken in de ranglijst.

  Overigens is dit oud nieuws: het rapport is al meer dan een jaar oud.

  @ Ruud Zweistra 15-03-2010 12:58
  Het feit dat ik kritische kanttekeningen plaats bij Nederland, op basis van concrete rapporten, betekent niet noodzakelijkerwijs dat ik me tekort gedaan voel. Wel dat ik het betreffende rapport en de daarin weergegeven zorgen belangrijk genoeg vind om over te schrijven.

  Kritiek hebben is een slechte graadmeter voor je thuis voelen. Een graadmeter bovendien die suggereert dat jij van mening bent dat ik vanwege mijn geloof mijn mening niet mag uiten.
  Zou het wel een goede graadmeter zijn dan zou ik me vooral zorgen maken of jij je hier thuis voelt en wat je hier nog doet. Gelet op je voortdurende kritiek op alles wat met je medeburgers en de Nederlandse overheid te maken heeft.

  @ An van den Burg 15-03-2010 14:30
  Hij is leuk!
  Zie ook mijn eerdere reactie aan Ruud over de kanttekeningen bij het rapport. Het gaat om verdachten, niet om veroordeelden. En het kan zijn dat de politie de aandacht al sterk richt op Marokkanen waardoor er meer opgepakt worden.

 59. wiljan.45 zegt:

  Johanna 21:50
  dat rapport wordt terzijde geschoven, natuurlijk gaat het kabinet daar niet iets incorrects van zeggen. Geen partij die er iets mee had.
  Bewijs dat het rapport waar is. Wn bedoel je dan alleen voor de moslims? Waarom staan de homoos niet in de titel, of de christen, waarvan er 160.000 omkwamen? Ach, die mensen meldden zich niet af bij de meldpunten, dat zal de verklaring wezen.
  Weet je ook niet, dat mensen aangespoord, geronseld worden om te klagen bij meldpunten/ Zoals ook al bij het aangifte doen tegen Wilders, waar de formulieren voor werden uitgedeeld door de zgn. objectieve meldburoos…

  Ik vind mijn constatering dat je propagandistisch blogt helemaal niet weerlegd door je antwoord. Ik kom wel gekkere kwalificaties tegen trouwens. Die laat je voorbijgaan, omdat ze in mijn richting geschiedden, op JOUW blog. SUPERNAZI. Waarna ik ook nog eens de schuldige was die niet netjes was.
  Ik wacht nog op eerlijke blogs over christenen in Jemen, Nigeriazodat je de hele werkelijkheid van de discriminatie in de wereld anno 2010 covert.

 60. wiljan.45 zegt:

  Wat snap jij van dat punt van An, Johanna 21:50. Jij vind het terecht, die uitwijzing?En is het taaltje van An niet haatzaaiend?
  Die vergelijking gaat dus op voor jou? Imams Nederland uit bij lichte zendingsdrift en antiwesterse retoriek?

 61. Nounou Wiljan. Wat een verdachtmakingen weer. Kennelijk raak ik een gevoelig punt bij je.

  1.
  Jij stelt dat iets niet waar is en ik moet bewijzen dat jij ongelijk hebt? Dat druist in tegen alle wetten van de logica.
  Ik haal meerdere rapporten aan die alle dezelfde richting op wijzen. Jij stelt dat dat niet klopt. De bewijslast ligt dus bij jou. Ik heb een deel van je werk al gedaan door te laten zien dat het kabinet zich herkent in de conclusies dat het debat erg verhard is en gepolariseerd. Aan jou de rest. Graag ook een onderbouwing voor de rest van je beweringen. Zo niet, dan zijn ze van tafel. Je kunt hier niet zo maar in het wilde weg beschuldigingen rondstrooien.

  2.
  Dit rapport gaat over de situatie in Europa in het algemeen en in Nederland in het bijzonder. Opmerkingen over andere landen zijn dus niet terzake. Het gaat hier om wat jij en ik en die andere 16 miljoen Nederlanders doen. Daarvoor hoef ik niet de hele wereld te coveren, want die doet niks toe of af aan wat hier gebeurt. Elk land en elke burger is individueel aanspreekbaar op zijn discriminerende uitlatingen en handelingen. Nederland dus ook, jij en ik dus ook.

  3.
  Wat jij vindt begin ik steeds minder interessant te vinden, want je slaat als een wildeman om je heen, je negeert de feiten en je onderbouwt je stellingen niet. Wat ik lees is een hele reeks ad hominems, goed verpakt, dat wel.
  Wat ik wel en niet acceptabel vind is aan mij om te beoordelen, rekening houdend met algemene normen en eventuele opmerkingen van anderen die hier reageren.
  Je opmerkingen over de eerdere discussie waar termen als ‘supernazi’ de revue passeerden, zijn unfair, omdat ik degene die ze maakte daarop wel degelijk aangesproken heb. Toen duidelijk was dat geen van jullie beiden bereid was om een normaal gesprek te voeren, restten mij twee opties: jullie verbannen of het blog sluiten. Ik heb gekozen voor het laatste.

  4.
  Wat ik snap van het punt van An is dat je niet enerzijds de hele tijd een probleem kunt schetsen als zou de islam de wereld willen veroveren en, los van of dit constatering waar is, aan de andere kant het volstrekt normaal vindt dat christenen hun geloof over de hele wereld op een agressieve manier uitdragen, vaak gekoppeld aan liefdadige doelstellingen.
  Ik vind dat ieder zijn geloof vrij moet kunnen belijden en daar over moet kunnen praten. Dat geldt voor iedereen, ongeacht zijn geloof. Voor jou geldt het kennelijk alleen voor christenen. Ik vind het dus belachelijk dat Marokko die mensen uitwijst. En ik vind het hypocriet hoe daar in Nederland over gesproken wordt, gelet op de discussie over de islam die hier volop gevoerd wordt.

  Dit is mijn laatste reactie aan jou. Als je doorgaat met je insinuaties zal ik overgaan tot verwijdering van je reacties en indien nodig verbanning.

 62. alib zegt:

  @Johanna Noura
  Dank voor de info. Je krijgt de moerasmannetjes meteen op je dak.

  In plaats van hun reacties te verwijderen, zou ik ze gewoon laten staan. Of denk je dat wij niet zelf kunnen zien dat ze volslagen idioot zijn?

 63. wiljan.45 zegt:

  Johanna, ga je iin het vervolg iedereen even kritisch volgen en hooghartig toespreken met behulp van ad hominems en bannen, die de regels van de logica overtreden en offtopic er de hele wereld gaan bijhalen, ook al zijn het je vriendjes?
  Zoals die miezerige bijdrage van Alibi.
  Dan hebben we een deal.

 64. @ alib
  Gelieve termen als ‘moerasmannetjes’ achterwege te laten.
  Reacties laten staan? Ik heb geen enkele behoefte aan het verwijderen van reacties, welgevallig of onwelgevallig. Tegelijkertijd hoef ik me ook niet te laten misbruiken door mensen die alleen maar proberen op de man te spelen en mij in een kwaad daglicht te stellen.

 65. wiljan.45 zegt:

  Vrede zij met je, Johanna!

 66. Pingback: Kwetsbaar in Nederland (deel 2 over het Human Rights Report) | Levantijnse berichten

 67. alib zegt:

  @johanna nouri
  Wiljan houdt van jennen. Laat Wiljan jennen, daar wordt ze erg gelukkig van. En denk nu niet dat het om jou gaat, jij bent slechts een alibi om weer eens lustig los te hakken op die ‘linksche’ woestijnvrouwtjes die zich niets wensen aan te trekken van Wiljans ‘natuurlijke’ gezag en ‘tijdloze’ gelijk.

  In een (non)discussie zijn er altijd mensen die menen dat hun logica de enige logica is, al dan niet ondersteund door talloze drogredenen. De beste aanval -ik kan er ook niets aan doen- is de tegenstander in diskrediet te brengen. Natuurlijk mag dat niet en natuurlijk kun je je daardoor van je stuk laten brengen…. Maar ik zou het niet doen. Uiteindelijk is dat nl de bedoeling van je geachte opponent.

 68. Pingback: Voor dag en dauw in pyama naar het uitzetcentrum | Levantijnse berichten

 69. Pingback: ‘Dadelijk moeten we lokmoslims gaan inzetten’ | Levantijnse berichten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s