Behandel anderen zoals je zelf graag behandeld wilt worden

Onder het blog dat ik zondag schreef over het van kracht worden van het Clustermunitieverdrag, vroeg iemand me: ‘Als jouw broer nu in een leger zou dienen van een land wat aangevallen wordt door een vijand, zou je dan niet accepteren dat zijn leger doet wat hij kan om zijn eigen mannen te beschermen ook ten koste van ‘leden’ van de vijand?’ Dat is een interessante vraag.

De persoon in kwestie was van mening dat oorlog nu eenmaal vreselijk is, maar dat de poging er een menselijke draai aan te geven – te bepalen hoe men elkaar op een beschaafde manier kan doden, hem mesjogge leek en nergens op slaand.
Opmerkelijk vond hij verder dat dit verdrag nu net getekend is, terwijl hij al lang geleden op het blog las dat Israël illegaal handelde toen ze dit wapen gebruikte, nog in de laatste Libanon-oorlog in 2006. Hij vond dan ook dat deze dingen niet allebei kunnen kloppen.

Laten we met het tweede onderwerp beginnen. Het Verdrag inzake Clustermunitie werd in mei 2008 opgesteld, in december 2008 door meer dan 100 landen getekend en is nu door 30 landen geratificeerd. Dat laatste betekent dat het verdrag nu onderdeel van het bindend internationaal recht gaat uitmaken, net als de Geneefse Conventies. Officieel treedt het verdrag op 1 augustus 2010 in werking.

Zo op het eerste gezicht zou je inderdaad kunnen denken dat er sprake is van een tegenspraak: hoe kan iets in 2006 verboden zijn als er nu pas een verdrag in werking treedt? Dat is echter schijn. De bestaande Geneefse Conventies spreken zich immers al overduidelijk uit dat in tijden van oorlog en conflict burgerslachtoffers vermeden dienen te worden.

En precies dat is het probleem van clusterbommen. Doordat ze in de lucht uiteenvallen in tientallen kleinere bommetjes die zich over een groot gebied verspreiden, is het nagenoeg onmogelijk om zelfs als je een militair doel aanvalt het doden van burgers te vermijden. Het gebruik van clustermunitie betekent dus dat je alle burgerslachtoffers die er door vallen simpelweg op de koop toeneemt. Bijkomende schade, ‘collateral damage’ noemen we dat cynisch. Burgers zijn kennelijk minder belangrijk dan militaire installaties.
Daarnaast is het foutpercentage – het aantal bommen dat niet ontploft, maar als blindganger achterblijft – schrikbarend hoog. Het zijn overwegend burgers die het slachtoffer worden van deze – zeer instabiele – achtergebleven blindgangers. Met talloze doden en gewonden tot gevolg, van wie een zeer groot deel kinderen die de bommetjes in hun onwetendheid oppakken.
Tot slot verontreinigen clusterbommen de grond en maken zij ook jaren na beëindiging van een conflict nog vele doden. Getuige onder meer Laos, Vietnam, Kosovo, Afghanistan, Irak en Libanon.

Laten we eens kijken naar de situatie in Zuid-Libanon in 2006. In minder dan twee maanden tijd werden clusterbommen gedropt over meer dan 48 miljoen vierkante meter land. Meer dan 300 burgers vonden de dood of raakten gewond.
Eind augustus 2006 zei de VN bij monde van Jan Egeland, plaatsvervangend secretaris-generaal voor Humanitaire Zaken, het volgende over het gebruik van clusterbommen door Israël in Zuid-Libanon:

What’s shocking and I would say to me, completely immoral, is that 90 per cent of the cluster bomb strikes occurred in the last 72 hours of the conflict when we knew there would be a resolution, when we really knew there would be an end of this.
Cluster bombs…have affected large areas, lots of homes, lots of farmland, lots of commercial businesses and shops and they will be with us for many, many months, possibly for years. Everyday people are maimed, wounded and are killed by these ordnance, it shouldn’t have happened.

They [opruimingsexperts van de VN, jn] identified 359 separate cluster bombed strike locations that are contaminated with as many as 100,000 unexploded bomblets…The people returning home however are facing massive problems, 250,000 of them in our view are not able to move into their homes at all because they are destroyed or because of unexploded ordnance.

Diezelfde week startte het US State Department een onderzoek naar mogelijk misbruik van clusterbommen door Israël tijdens het conflict in Zuid-Libanon. De focus lag daarbij op het gebruik van clusterbommen tegen niet-militaire doelen. Amerika stelde bij de verkoop van deze wapens aan Israël voorwaarden voor het gebruik. Eind januari 2007 verscheen het rapport hierover, dat stelde dat the terms agreed with Israel for the use of US-supplied munitions were “likely” to have been violated.
Dat de focus van het onderzoek primair lag op het gebruik van clusterbommen op niet-militaire doelen is logisch, want dat zou namelijk in strijd zijn met de Vierde Conventie van Genève.

Kortom: we hebben het over twee verschillende dingen, er is sprake van een schijntegenstelling. Op grond van de Vierde Conventie van Genève is het gebruik van clustermunitie al zeer discutabel, omdat het vermijden van burgerdoden gelet op de aard van de munitie en het enorme foutenpercentage nagenoeg onmogelijk is. Het nieuwe Clustermunitieverdrag gaat echter veel verder: het verbiedt de productie, de export en verkoop, en het gebruik van clustermunitie. Het stelt bovendien dat gedragspartijen ook anderen moeten weerhouden van het gebruik. En het verplicht gedragspartijen achtergebleven munitie op te ruimen, de grond te reinigen en burgers schadeloos te stellen.

Eén probleem: landen die niet tekenen, zijn ook niet aan het verdrag gehouden. Israël is, samen met Amerika het land bij uitstek dat vermijdt om dit soort belangrijke internationale verdragen te ondertekenen. Amerika is de allergrootste producent, exporteur en gebruiker van clustermunitie. Het is Israëls grootste militaire donor met een jaarlijkse ondersteuning van zo’n 2 miljard dollar. De hoop is natuurlijk dat naarmate meer landen het verdrag ondertekenen en ratificeren, de schaamteloosheid van voortgaand gebruik van dit soort munitie ook steeds duidelijker wordt, en dat de internationale schande zal leiden tot een stop op het gebruik. Hopelijk komen dan ook Israël en Amerika tot inkeer, evenals de andere landen die dit soort munitie nog steeds gebruiken.

Daarmee zijn we bij de beginstelling aangeland. De Geneefse Conventies ontstonden omdat we, de internationale gemeenschap, het belangrijk vonden dat er ook in tijden van oorlog sprake was van humaniteit. Daarom legden we met zijn allen bijvoorbeeld vast hoe we omgaan met krijgsgevangenen. Ook het vermijden van burgerslachtoffers werd, zeker na WOII steeds belangrijker, toen we tegen elkaar zeiden ‘dit mag nooit meer gebeuren’. Dat ging niet alleen over de schrikbarende aantallen joden die in de concentratiekampen de dood vonden, maar ook over de 54 miljoen andere slachtoffers die WOII eiste, mede als gevolg van grootscheepse bombardementen op steden.

De beginvraag was: ‘Als jouw broer nu in een leger zou dienen van een land wat aangevallen wordt door een vijand, zou je dan niet accepteren dat zijn leger doet wat hij kan om zijn eigen mannen te beschermen ook ten koste van ‘leden’ van de vijand?’

Dat is een schijndilemma. De werkelijke vraag is of we onze afspraken die we destijds maakten – en waar schrikbarende aanleidingen voor waren – nog steeds belangrijk genoeg vinden en bereid zijn om ze na te leven. Dé les die we hebben geleerd uit alle oorlogen in de negentiende en twintigste eeuw is nu juist dat we níet alles accepteren, dat er grenzen zijn die we niet meer over willen gaan en dat we humaniteit leidend laten zijn als basis voor ons leven, ook in tijden van oorlog.

Dat sluit nauw aan bij de Gulden Regel: behandel anderen zoals je zelf graag behandeld wilt worden.

Ik kan geen reden bedenken waarom mijn leven, mijn geluk en mijn lijden meer mee zou tellen dan dat van willekeurig ieder ander op onze planeet.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Oorlog & geweld en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

29 reacties op Behandel anderen zoals je zelf graag behandeld wilt worden

 1. Theo zegt:

  Met interesse de informatie gelezen.
  Oorlogszuchtigen laten zich moeilijk door regels en afspraken weerhouden.

 2. Aad Verbaast zegt:

  == dat zijn leger doet wat hij kan ==
  Zit hierin niet de kern? Bij "wat hij kan" hoort ook de internationale rechtsorde.
  Hij zou niet mogen kunnen die niet te accepteren en na te volgen.

  Zou dat wel gebeuren dan zouden er vele oorlogen niet gevoerd worden, en vele slachtoffers gespaard worden..

 3. ria de witte zegt:

  moslima nouri:
  ik wil ook graag met respect worden behandeld door marokkanen als ik in mijn korte rokje zonder hoofddoek loop, of als ik met mijn homovriend hand in hand loop, of als ik geen moslim ben, of als ik die marokkanen kom helpen na een ongeluk als hulpverlener, etc.
  Verders nouri, toch koken. Ga kantklossen, ga breien, ga boodschappen doen, ga de vaat wassen dweilen drogen poetsen, ga groenten wecken, ministecken, punniken, ga de kinderen brengen halen brengen boterhammen smeren koekjes bakken plinten stoffen koperpoetsen teutebellen op de tennisclub, ga naar de kapper pedicure supermarkt; ramen lappen overhemden strijken televisie kijken, ga mandalas kleuren, bloemschikken, pilates poweryoga piesen van het lachen, ga klankschalen kleien op de hobbykamer, ga batikken, ga beppen, ga wehkamp ga otto ga blokker prenatal ikea, leesportefeuille bonusaanbieding sherry senseo swiffer. En BLIJF met je bloemetjesjurk UIT DE POLITIEK. Bedankt, dames.

 4. GayaH zegt:

  *
  @ johanna_nouri
  === "… … behandel anderen zoals
  === je zelf graag behandeld wilt worden. … …"

  *
  Wilt u dat ik mijn ‘waarden en normen’
  als DE ‘Gulden Regel’
  aan u presenteer?
  *
  Zo nee, waarom presenteert u dan toch
  uw ‘waarden en normen’
  als DE ‘Gulden Regel’?
  *
  Zo ja, dan bij deze:DE ‘Gulden Regel’ is de VVM,
  oftewel: ‘Vrijheid Van Meningsuiting!’
  *
  Ik wil u bij deze ook nog een gewetensvraag
  stellen naar aanleiding van hetgeen u schrijft:

  === Stel dat u een dochter heeft en stel
  === dat Saban Baran met uw dochter zou willen doen
  === wat Saban Baran al met zoveel dochters heeft gedaan,
  === zou u dan nog geen reden kunnen bedenken
  === waarom het leven, geluk en lijden van Saban Baran
  === minder mee zou tellen dan dat van uw zelf?
  *
  Persoonlijk vind ik dat u zich kapot zou moeten
  schamen als u dan nog steeds geen reden zou kunnen
  bedenken, maar geeft u vooral geen antwoord op die
  vraag, want dat is niet mijn bedoeling.
  *
  Mijn bedoeling is deze:
  Denkt u er voortaan nog eens goed over na,
  voordat u de eigenste mening presenteert
  als DE ‘Gulden Regel’
  in plaats van als uw eigenste mening…
  *

 5. martin zegt:

  Johanna weer zo’n degelijk blog van je. Laat ik gewoon lekker kritisch zijn:

  1) persoonlijk geluk versus geluk van anderen:
  "Ik kan geen reden bedenken waarom mijn leven, mijn geluk en mijn lijden meer mee zou tellen dan dat van willekeurig ieder ander op onze planeet."

  Lang heb ik dit gedacht, maar opeens merkte ik dat mijn familie me meer waard is dan anderen. Het was in de tijd dat mijn vader stierf, 1996. Toch heb ik een vergelijkbare reden. We zijn in de loop van de geschiedenis met elkaar overeengekomen dat er spelregels zijn in de wereld, ook rond kwesties van oorlog, dat is een kwestie van beschaving. Die normen en waarden zijn vastgelegd in internationaal en oorlogsrecht, de in tekst gestolde afspiegeling van eeuwen ontwikkelingen op dit gebied. Dat doorbreken is meer dan het doorbreken van mensenrechten, het is het breken met beschaving.

  2) acties tegen specifiek wapensysteem

  Dergelijke acties, als ze slagen, zullen altijd leiden tot een nieuw en vergelijkbaar, technologisch geavanceerder wapen. Dit biedt legers meer mogelijkheden (militairen zijn vaak geen tegenstander van de anti-activiteiten), het zorgt ervoor dat niet rijke legers een wapen ontnomen wordt en tot hogere kosten en lang niet altijd minder slachtoffers. In Afghanistan vallen meer doden door raketten, bommen, granaten e.d. dan door clusterwapens, idem Libanon. Nog los van het de indirecte doden door vernielde akkers, huizen en infrastructuur. Ik ben altijd een voorstander geweest van acties gericht op een bepaald land. Dit leidt tot een degelijker aanpak. (Zo en nu weer snel een kind ophalen.)

  Overigens betekent dit niet dat ik tegen de acties ben, van belang vind ik wel of ze meer doen dan hun directe doel binnenhalen, bijvoorbeeld meer over achtergronden van oorlog, militaire operaties, machtsconstellaties naar voren brengen.

 6. Maria Trepp zegt:

  Ik houd niet van Max Pam, maar hij heeft vandaag een uitstekende column geschreven bij jouw titel.
  Wel een bepaade mate van tit-for-tat, maar geen haat dragen, en meteen positief reageren op positieve stappen van de ander. Dat lijkt me ook in de politiek de juiste weg; een weg zonder clusterbommen.

 7. joost tibosch sr zegt:

  Als we nu ook nog de stap zouden kunnen maken van rechten en plichten en gulden regels (met het begeleidende controlewereldje!) naar gewoon simpel van elkaar houden! Dat zou me wat wezen…

 8. Ina Dijstelberge zegt:

  bron van ria’s wijsheid Pritt Stift ; http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/

  Mooi betoog Johanna, kan ik me bij aansluiten.

 9. ria de witte zegt:

  flinke meid Ina, je hebt het eitje gevonden. Mooi hoor, je krijgt een stickertje. Nu op naar je veterdiploma!

 10. @ Theo 25-02-2010 09:00
  De enige manier om regels te laten werken, is ze te handhaven. Er zelf van afwijken betekent dat anderen dat ook zullen doen.

  @ Aad Verbaast 25-02-2010 09:16
  Geheel mee eens. Doen wat kan binnen de mogelijkheden en wettelijke grenzen. Internationale rechtsorde geeft die grenzen aan.

  @ ria de witte 25-02-2010 11:51
  Wat een conservatieve standpunten toch: de plaats van de vrouw is achter het aanrecht, begrijp ik dat goed?
  Ik hou niet van dweilen. Als je opmerkingen echter van dit niveau blijven, ga ik daar wel toe over. Je speelt op de man en je reactie is off-topic. Gelieve dit soort taal hier achterwege te laten. Bij herhaling zal ik je opmerkingen verwijderen.

  @ GayaH 25-02-2010 13:10
  Welkom op het blog. De Gulden Regel is een regel die binnen alle religies en levensovertuigingen van groot belang is. De zaak Saban B houdt geen verband met het onderwerp van dit blog en is dus off-topic. Toch wil ik er wat over zeggen. Mensen die de wet overtreden dienen voor de rechter gedaagd te worden en hun proces te ondergaan. Onze rechtsstaat voorziet daar ruimschoots in. Het internationale recht vertegenwoordigt eveneens de rechtsorde, alleen vinden sommigen dat ze zich daaraan kunnen onttrekken. Ook hen moet je voor de rechter brengen.

  @ martin 25-02-2010 14:56
  Mooie woorden.

  = Lang heb ik dit gedacht, maar opeens merkte ik dat mijn familie me meer waard is dan anderen. Het was in de tijd dat mijn vader stierf, 1996. Toch heb ik een vergelijkbare reden. We zijn in de loop van de geschiedenis met elkaar overeengekomen dat er spelregels zijn in de wereld, ook rond kwesties van oorlog, dat is een kwestie van beschaving. Die normen en waarden zijn vastgelegd in internationaal en oorlogsrecht, de in tekst gestolde afspiegeling van eeuwen ontwikkelingen op dit gebied. Dat doorbreken is meer dan het doorbreken van mensenrechten, het is het breken met beschaving.=

  Ook mijn familie is me meer waard dan anderen en hetzelfde geldt voor mijn vrienden. Toch mag dat niet de graadmeter zijn voor hoe ik met anderen omga. Inderdaad: dat is beschaving, het gezamenlijk afspreken van de spelregels en elkaar daar aan houden. Zodat de barbarij achterwege blijft.
  Mijn ‘recht’ op geluk wordt begrensd door de rechten van anderen.

  = Dergelijke acties, als ze slagen, zullen altijd leiden tot een nieuw en vergelijkbaar, technologisch geavanceerder wapen. =

  Dat is helaas de trieste werkelijkheid. Heb je geld, dan kun je goede wapens kopen. Heb je geen geld, dan moet je zorgen dat je dat wel krijgt, en kun je die wapens ook kopen. En zo gaat de technologiewedloop maar door. Kijk naar Afghanistan. Tijdens de inval in 2001 stonden de Taliban bekend om hun anti-drugsbeleid. Nu zijn drugs de noodzakelijke inkomstenstroom waarmee je wapens kunt kopen.

  = Overigens betekent dit niet dat ik tegen de acties ben, van belang vind ik wel of ze meer doen dan hun directe doel binnenhalen, bijvoorbeeld meer over achtergronden van oorlog, militaire operaties, machtsconstellaties naar voren brengen. =

  Het gaat niet alleen om acties, dat ben ik met je eens. Bewustzijn is veel belangrijker.

  @ Maria Trepp 25-02-2010 16:45
  Dank voor de verwijzing naar Max Pam.
  "Samengevat luidt dit clustertje van strategieën: wie goed ontmoet, doet goed", zegt Max Pam. De Gulden Regel zegt het omgekeerde: "wie goed doet, goed ontmoet".
  De basisregel van onderhandelen gericht op optimaal resultaat is: "first seek to understand, then be understood".

  @ joost tibosch sr 25-02-2010 18:00
  Een kwestie van kiezen Joost. Empathie is een van onze wezenskenmerken. Kies je voor polarisatie, voor geweld, voor oorlogen en conflicten? Of kies je voor de mensen om je heen liefhebben?

  @ Ina Dijstelberge 25-02-2010 18:54
  De link lijkt niet te werken Ina.

 11. @ Ina
  Alsjeblieft, wil je hiermee stoppen?

 12. Ina Dijstelberge zegt:

  Sorry, Johanna…verwijder mijn reacties maar.

 13. Fleur zegt:

  Ja,men dient jou te behandelen zoals jij mij hebt behandeld.
  O,hier werkt jouw link wel,Ina.
  De enige met een jurk ben jij zelf.
  Ook heb ik nooit vrouwen zo lijzig en als supertrutta`s zijn babbelen als hier.
  Die knul moet nodig op zijn bek gaan.
  Die spoort niet.
  Ach kijk `s aan,M.T begrijpt plotsklaps taal.
  Ja,partieel slachtofferrol aannemen,dat scoort lekker bij die vrouwtjes
  met het pleegzuster bloedwijn syndroom.

  O,nu vlug gewist?
  Toch niet zo flink als het er om spant?

 14. @ Fleur
  Ook aan jou het verzoek niet op de man/vrouw te spelen.

 15. iris kijkt zegt:

  Het adagium is toch vaak : behandel anderen zodanig , dat ze , zelfs in de toekomst, niet meer in staat zijn om jou te behandelen zoals jij ze behandelde. Vanuit die logica wordt kinder- en vrouwenmoord gepleegd.

 16. joost tibosch sr zegt:

  In mijn lange leven heb ik de indruk gekregen dat je inderdaad voor liefde moet kiezen, maar ook, dat het je overkomt. Zolang dat in combinatie niet echt gebeurt, kun je je maar het best aan (gulden) regels houden (worden gehouden!), zeker als je op wereldnivo spreekt. Dat kiezen lijkt me dus minder simpel dan jij suggereert. (Keurig, hoe jij je blog "schoonhoudt". Ik ben vandaag elders ook de fout ingegaan!).

 17. @ iris kijkt
  Helaas maar al te waar. Preventief optreden heet dat, toch?

  @ joost
  Ja, liefde overkomt je. Maar zo bedoel ik het toch niet. In mijn tweede vaderland spreekt men over het hebben van een wit hart of een zwart hart. Je kunt leven en boosheid, in wrok, in afgunst en jaloezie, anderen gebruiken, noem maar op. En je kunt je elke dag opnieuw weer voornemen om je daar niet door te laten leiden. En elke keer zul je toch die andere kant ontmoeten. Dat is niet erg, dan begin je gewoon weer opnieuw. Het is dus een keuze die je eenmalig maakt denk ik, maar iets wat om je doorlopende aandacht vraagt, het streven naar het goede.

 18. iris kijkt zegt:

  Preventief optreden is een moderne term , wil niet automatisch zeggen dat de inzet kinder- en vrouwenmoord is.

 19. Dat is waar iris kijkt. maar wel dat je wilt voorkomen dat de ander in de toekomst jou aandoet wat jij hem aandeed.

 20. E.T. zegt:

  ==De Geneefse Conventies ontstonden omdat we, de internationale gemeenschap, het belangrijk vonden dat er ook in tijden van oorlog sprake was van humaniteit.==

  Het is een leuk doel van de internationale gemeenschap, maar vrij irrelevant als je het mij vraagt. Beter gezegd, het schrikken van wat er soms gebeurde, wat leide tot de poging ook in oorlogstijd humaniteit te eisen, is verplaatst naar irrelevante punten.

  Zo bijvoorbeeld is het belangrijk om regels te hebben hoe krijgsgevangenen behandeld moeten worden, alhoewel niemand op de wereld vreemd opkijkt als men zich daar niet aan houdt.
  Ook de behandeling van burgers in oorlogstijd valt hier onder (zie de shoa tijdens ww2).

  Dit alles zijn nobele doelen, die inderdaad op internationaal niveau beschermd moeten worden.
  Maar het bepalen van welk wapen meer humanitair is dan een ander? Slaat nergens op en is totaal irrelevant.
  Om maar een reden te noemen, als ik de burgers van de vijand humanitair wil behandelen, maar daarmee riskeer dat de oorlog langer door gaat waar door mijn burgers langer zullen lijden en er meer zullen omkomen, is het dan humantiair als ik de vijand bombardeer of just niet? Dit bijvoorbeeld kan je over de atoombommen in ww2 zeggen. Aan de ene kant enorm anti humanitair van Amerika. Aan de andere kant, humanitair tegen over eigen mensen, en dat telt natuurlijk ook mee.

  Bottom line: Met humaniteit rekening houden is belangrijk, maar de internationale gemeenschap moet ook haar beperkingen erkennen.

  Overigens, ik vond het interessant te lezen dat nu (pas) een verdrag getekend is over iets wat al meer dan een jaar geleden illegaal genoemd werdt toen Israel het deed… Het was dus toen misschien niet netjes, maar verre van illegaal.

 21. E.T.
  De bottom line lijkt mij dat je geen oorlog zou moeten voeren; ook dat wordt door diezelfde internationale verdragen verboden. Als iedereen zich daar aan zou houden, waren de Geneefse Conventies overbodig.
  Je conclusie over Israël klopt en klopt niet; het gebruik van clustermunitie was destijds niet verboden, het gebruik van die munitie tegen burgerdoelen wel.

 22. E.T. zegt:

  @johanna,
  ==De bottom line lijkt mij dat je geen oorlog zou moeten voeren;==
  No offense, maar dat is nou eenmaal een loze kreet. Ik zou blij zijn als er nergens meer oorlog was op de wereld, en nog blijer als we in dezelfde ruk even alle ziektes en armoede verhelpen. De realiteit is nou eenmaal anders, en als we ons hoofd uit de grond halen weten we dat dat (op geen van deze gebieden) op punt staat te veranderen.

  Regel 1 voor een intelligente wetgever is: Bepaal geen wetten die goed klinken maar waar men zich niet aan (of zal) houden.
  Ik heb geen idee of oorlog volgens internationale verdragen verboden is (verwijs me er ajb niet naar, I don’t really care), maar als dat het geval is, bewijst dat slechts wat ik vaker schreef: Dit soort verdragen worden bepaald door mensen die in een bubble leven en denken dat de hele wereld denkt zoals zij.

  Bottom line: Leuk in theorie, irrelevant in praktijk.

 23. @ E.T.
  Dat de realiteit anders is, maakt de stelling dat oorlog voeren verboden is geen loze kreet. Het is de grondslag van de internationale rechtsgemeenschap. Regel 1 is voor mij: handhaaf die grondslag.
  Jou kan het niet schelen of oorlog verboden is, zo lees ik in je reactie. Toch maar even een link naar het Handvest van de VN, waar ook jouw land lid van is en zich derhalve aan heeft gecommitteerd:
  http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml

  Voor jou zijn dat kennelijk papieren tijgers, en dat vind ik erg triest. Het is een handvest, opgesteld nadat afschuwelijke gebeurtenissen over de hele wereld plaatsvonden. Gebeurtenissen die ons allen, jouw volk niet in het minst, diep geraakt hebben. Idealen die het waard zijn om ervoor te staan.

 24. E.T. zegt:

  @johanna,

  Elke kreet die niet realistisch is, is voor mij een loze kreet.
  Ik kan nu een charter ondertekenen dat er geen mensen meer mogen overlijden aan ziektes rond de wereld. Ik kan zelfs elk land op de aardbol er op laten tekenen. So what? Heeft het dan nu enige zin? Slaat het dan opeens ergens op? Same here. Ik kan tegen oorlog zijn van hier tot gunder, de realiteit is toch sterker dan zo’n kreet.

  De vraag is niet of dit voor mij persoonlijk papieren tijgers zijn, maar of het papieren tijgers zijn voor diegene die het verschil kunnen maken. Het duidelijke antwoord daar op is simpelweg: Ha!
  Zolang dat het geval is, en als je reeel bent weet dat dat niet op punt staat te veranderen, op geen enkele plaats in de wereld waar het relevant is, is het niet mijn opinie die deze charter (als het inderdaad oorlog verbied) een papieren tijger maakt, maar de woorden die er in staan.

 25. Blijven streven naar het goede. Dat is de enige weg E.T. Blijven hopen en vertrouwen dat het ooit beter zal zijn als we ons daarvoor inspannen. En elkaar daar op blijven aanspreken. Het alternatief is barbarij.

 26. E.T. zegt:

  @johanna,
  Streven is belangrijk, samen inspannen ook. Just as I said, met beperkte grenzen. Ik ken je verder niet en weet dus niet of dit relevant is voor jou, maar elke ouder weet dat de grens tussen een opdracht geven aan zijn kinderen waarmee hij iets opvoedkundigs bereid, en een opdracht waar hij niks mee bereikt, een heel dunne grens kan zijn.
  Een verdrag ‘nooit meer oorlog rond de wereld’, again, onder voorbehoud dat dat er inderdaad staat, zoals ook een verdrag ‘van nu af aan geen armoede meer en nooit meer mensen dood door ziektes’, staan allen bij mij onder het rijtje van ‘een leuke opdracht, maar daar blijft het bij’. Dit is niet streven en dit is niet inspannen, dit is tijd verspillen en net doen alsof.

 27. @ E.T.
  Daar verschillen we fundamenteel van mening. Ieder die het charter accepteert – en dat doe je dus als je je aansluit bij de VN – wordt geacht het na te leven en anderen zo ver te krijgen dat ze dat ook doen.

  Aangenomen dat het er staat schreef je. Dat is geen vraag. Ik gaf je de link al naar hoofdstuk 1 van het VN Handvest, heronder de volledige tekst van dat hoofdstuk, dat leest wellicht wat makkelijker voor je.

  CHAPTER I: PURPOSES AND PRINCIPLES
  Article 1
  The Purposes of the United Nations are:
  1.To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;
  2.To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;
  3.To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and
  4.To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.
  Article 2
  The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles.

  1.The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.
  2.All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.
  3.All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.
  4.All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

  5.All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.
  6.The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security.
  7.Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter Vll.

 28. E.T. zegt:

  @johanna,
  ==Daar verschillen we fundamenteel van mening. Ieder die het charter accepteert – en dat doe je dus als je je aansluit bij de VN – wordt geacht het na te leven en anderen zo ver te krijgen dat ze dat ook doen.==

  En mijn kinderen worden allen geacht altijd vriendelijk te zijn voor elkaar, nooit ruzie te hebben, altijd hun broertjes/zusjes alles te geven wat ze willen, en als ze denken dat hun onrecht gedaan is daar altijd netjes over komen praten zonder eerst te schreeuwen of te vechten of zelf te proberen het ‘op te lossen’.

  Zoals ik eerder al schreef, slechts 1 woord beschrijft zo’n opdracht correct: HA!

  P.s.
  Sorry, maar zoals ik al schreef, heb geen behoefte het te lezen. Als er inderdaad een internationaal verbod op oorlog staat, is dit wat ik er van vind.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s