Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet

Vandaag werd wereldwijd het Charter for Compassion gelanceerd. In Nederland presenteerde rabbijn Avraham Soetendorp het Handvest tijdens een inspirerende bijeenkomst in Amsterdam. Compassie is meer dan meeleven. Het is het erkennen van het recht van elk levend wezen om gelukkig te zijn en vrij van lijden.

Het Handvest voor Compassie is een initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong, die een groot aantal boeken over wereldreligies op haar naam heeft staan en een vurig pleitbezorgster is van dialoog en ontmoeting.

Volgens haar hebben de verschillende religieuze en ethische tradities gemeen dat zij allemaal een belangrijke rol toekennen aan het begrip ‘compassie’ of ‘naastenliefde’. Deze tradities vinden elkaar in de Gulden Regel: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Het handvest wil inspiratie bieden aan allen die zich inspannen voor een vreedzame wereld en een humane samenleving.

Armstrong heeft samen met morele en spirituele leiders over de hele wereld, verenigd in het Council of Conscience, gewerkt aan de totstandkoming van het handvest. Daarbij kon ieder die zich wilde uitspreken over wat compassie voor hem persoonlijk betekent, online een bijdrage leveren. Vandaag vond eindelijk de presentatie plaats waar velen naar uitkeken. En ik mocht er getuige van zijn.

Het was een prachtige dag, met inspirerende toespraken, muziek die je hart raakt en boeiende uitwisselingen. De dag werd geopend met een optreden van Japanse taikodrummers, een fantastisch samengaan van ritme, beweging en plezier. Karen Armstrong sprak ons toe per dvd-boodschap. De World Peace Flame werd binnengedragen en was ons de hele dag tot een baken. We hoorden een rap die niet aanzet tot geweld, maar tot compassie. En er was samenzang. ‘s Middags trad Funda Mühde op. De dag werd afgesloten door het kinderkoor van de El Kadisiaschool in Slotervaart, een kleurrijke groep met prachtige zang.

Na het openingswoord van Job Cohen, burgemeester van Amsterdam, de stad die ‘heldhaftig, vastberaden, barmhartig’ in haar vaandel heeft staan, presenteerde rabbijn Soetendorp het charter en liet hij ons de kracht van stilte ervaren.

Nu leidt een charter er natuurlijk niet toe dat er vanaf vandaag alleen nog maar compassie in de wereld is. Compassie is iets wat wij dagelijks proberen te bereiken. Als onze gedachten en gevoelens veranderen, verandert ook ons gedrag naar onszelf en naar anderen, en daarmee verandert ook de wereld. Een verandering zodat de wereld van morgen beter zal zijn dan die van vandaag. Het waren de inspirerende woorden van Tariq Ramadan, die speciaal nog een keer naar Nederland was gekomen voor deze belangrijke dag, en die aan het eind van de ochtend een speciale opdracht voor mij in zijn boeken zette.

Ramadan sprak over het belang van het maken van onderscheid tussen het oordelen over acties en het liefhebben van de persoon. En dat begint niet bij de ander, maar het begint bij jezelf. Je kunt oordelen over je eigen acties en werken aan het houden van jezelf, vanwege de kwaliteiten die je hebt om te werken aan een betere wereld. Als je geen compassie hebt voor jezelf, kun je ook geen compassie hebben voor anderen.

De ochtend werd afgesloten door Herman Wijffels, medevoorzitter van de Worldconnectors. Hij sprak over het belang van wereldburgerschap en legde een relatie tussen het Handvest en het Earth Charter. Ik heb zelden iemand zo compact en eenvoudig de kredietcrisis horen uitleggen als Wijffels vandaag. Hij stelde dat er niet sprake is van één crisis, maar feitelijk van vier: de economische crisis, de ecologische crisis (we putten de aarde uit), antropocentrisme (we zien onszelf niet als deel van maar als heerser over alle leven) en sociaal darwinisme (het recht van de sterkste en gerichtheid op eigen belang).

Wijffels gaf aan dat het erom gaat datgene te doen wat in het belang is van ons allen. Dat vraagt om triple P governance, rekening houden met economie en winst (profit & prosperity), mensen (people) en het ecosysteem (planet). Duurzaamheid is dus het sleutelbegrip, wat vraagt om geïntegreerd gedrag en een kringloopeconomie.

Dat laatste betekent dat we ervoor zorgen om alles zo te doen dat de aarde niet wordt belast op een manier die desastreus is, dat je het leven op de best mogelijke manier doorgeeft aan de volgende generaties. Wijffels stelde dat dit alleen mogelijk is wanneer er compassie is en we niet alleen gaan voor ons eigen belang.

Het is dan ook geen toeval dat het Handvest voor Compassie nu verschijnt, juist nu we het zo hard nodig hebben.

Handvest voor Compassie

Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden.

Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.

Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als in het privé-leven voor te waken geen enkele vorm van leed te veroorzaken. Door gewelddadig te handelen, door de kwaliteit van het leven van een ander te verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te ontkennen, en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over anderen – zelfs over onze vijanden – doen wij de menselijkheid die wij allen met elkaar delen geweld aan.

Wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit naam van hun religieuze overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt.

Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om
– compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en van religie
– terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft
– garant te staan voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie over andere tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren
– positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren
– bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen – ook van hen die wij als onze vijanden zien.

Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld maken tot een duidelijke, lichtende en dynamische kracht. Indien compassie is geworteld in principiële vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoïsme, kan zij politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten.

Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij een volwaardig mensdom. Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar.

Een uur geleden was de website van het Charter for Compassion volledig overbelast, verbinding was niet mogelijk. Net zag ik dat inmiddels ruim 2500 mensen het Charter onderschreven hebben.

Onderschrijf zelf het Handvest voor Compassie

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Klimaat, Oorlog & geweld, Religie en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

72 reacties op Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet

 1. Peter Louter zegt:

  Ik zal tekenen, maar pas nadat Ahmedinejad en de leiders van Al Qaida dat hebben gedaan.

  Met andere woorden. Het zal worden ondertekend door mensen die er toch al zo over dachten. , al heb ik moeite Tariq Ramadan daar toe te rekenen die nog steeds oproept tot een letterlijke lezing van de koran..

  =terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft=

  Als het waar is heeft Geert Wilders gelijk, dan kan driekwart van de Koran er uit worden gescheurd en kan ook het oude testament de kachel in.

 2. An van den burg zegt:

  Peter Louter.

  Besef je wel welk leed jij op vaak hardvochtige manier mensen aandoet. Als je dàt besefte zou je tweederde van je gedachten en ideeën in de prullebak kunnen gooien; je stemt niet voor niets op een
  misdadihger in de Tweede Kamer. Nooit op de gedachten gekomen dat Wilders misbruik maakt van de democratie??????

  Ook misdadigers worden vaak gewoon gekozen. Ja, het uiterste: Hitler was een gekozen parlementslid!!

 3. Het valt me van je tegen dat je je eigen handelen afhankelijk maakt van dat van Ahmedinejad en de leiders van Al Qaida. Hadden wij niet de intentie om het goede te doen? Als we allemaal zo gaan denken, dan verandert er toch nooit wat?

  Je kunt die interpretatie ook besluiten zonder aan boekverscheuring of boekverbranding te gaan doen. Daar gaat het niet om. Het gaat om hoe we in de praktijk handelen. Actions speak louder than words.

 4. @ An
  On topic graag. En niet op de man spelen. Ga jij tekenen?

 5. Herman zegt:

  Getekend + aanbeveling

 6. Aad Verbaast zegt:

  @Joanna Nouri: een prima initiatief. En een fraai verslag. Aansprekende titel.

  Ik ben wel even verbaasd dat ook Ramadan aanwezig was en blijkbaar spreker.
  In dergelijke debatten nou niet direct de bruggenbouwer waar velen op gehoopt hadden.

  Mooie woorden. Ik hou ze er graag aan. Nu de echte daden nog. Het gaat om het laatste immers. Zie ook je titel. Met mooie woorden kan je zelfs de Nobelprijs winnen tegenwoordig. Die gaat slechts de kast in.

 7. Loner zegt:

  Stuur je handvest maar naar de israelische fascist Lieberman. Ik ga niet samen op een lijst staan met hypocrieten als Cohen en Soetendorp.

 8. Eric zegt:

  de gulden regel komt volgens mij niet voor in de koran.

 9. E.T. zegt:

  Quote: "terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft" = eind quote.

  Niet dat zo’n charter niet een leuk idee is, maar wanneer in de geschiedenis was dit ooit het principe?

 10. ron rozen zegt:

  Het recht op een leven vrij van lijden? Get real!

 11. Peter Louter zegt:

  Johanna, ik vind het een vreselijk sympathiek initiatief, maar ik ben de naïviteit verloren die me ooit warm deed lopen voor dit soort acties.
  Vlak voor de tweede wereldoorlog was er een levendige pacifistische beweging in Nederland die ook dit soort verklaringen publiceerde.
  Het is een teken, maar waarvan?
  Het is een verklaring, maar geen daad!

  Dat de islam zich (in de persoon van Ramadan) er bij aansluit, maakt: "terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft" als oproep wel uitermate ongeloofwaardig

  Het is een ontkenning van het eigen verleden.

  Die zinsnede past goed bij de kerkvrede die in het verleden in Nederland werd overeengekomen. Vanuit de islam is al duidelijk gemaakt (onder andere door Ramadan) dat de leerstellingen van de islam het onmogelijk maken om zich daar bij aan te sluiten.

 12. An van den burg zegt:

  johanna.

  Je kunt mij bannen en wissen, als je wilt, maar er gaat geen milimeter van mijn principes af!

  Louter doet een tweede aanval op zijn blog op van Thijn terwijl van Thijn hier niet is om te weerleggen en te ontmaskeren. Ik doe dat namens van Thijn. Peter heeft mij geband, dus moet ik hem "elders"aanspreken.

  Nee, ik teken niet. Ik zie verschillende namen die mij niet zinnen, o.a. de CDAer Wijffels. Laat hij z`n partij maar toespreken over het feit dat zij, die CDA, met veel compassie achter de twee vuile oorlogen staat die nu plaatsvinden in Irak en Afghanistan. Soetendorp moet voor misdaden in Israël zijn!

  Papier komt meestal in de prullebak terecht. Wij, Nederland, hebben al zoveel verdragen getekend en ook weer geschonden. Ik geloof niet meer in papier. EERST PRAKTIJK!!!!!

  Met respect voor jouw inenties. Groet, An.

 13. Wim Duzijn zegt:

  Ik vind het wel een goed statement: "terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft"
  De staat Israel verliest daarmee haar legitimiteit – is gebaseerd op een tekstinterpretatie die compassie met degenen die anders zijn verbiedt. En het is ook een veroordeling van het koude oorlogdenken dat altijd uitgaat van de absolute slechtheid van de ander, hetgeen de ontkenning is van het verlangen ongelijkheid tussen mensen op te heffen (compassie zoekt altijd contact).
  Het is in feite een keuze voor de idealistische Christus-gedachte zoals die onder woorden werd gebracht in de jaren 50 door Wilhelmina en Juliana (christendom is het ware humanisme omdat het de mensheid centraal stelt en de christen kan daarom niets anders zijn dan een wereldburger).
  Amerika, dat het Koude Oorlogsdenken had uitgevonden in 1948 (stiekem – zodat niemand het ziet – alles wat je haat ondermijnen en kapot maken), verwierp dat idealisme. Zelfs Eleanor Roosevelt, die op veel terreinen erg idealistisch was, noemde het New-Age-achtige eenheidsverlangen van Juliana (en Wilhelmina) een riskante zaak.
  Opmerkelijk is dat Juliana de man die het gnostische THOMAS-evangelie ontdekte (QUISPEL) steunde. Dat is daarom opmerkelijk omdat de gnosis zoals die tot uiting wordt gebracht in de in 1945 ontdekte geschriften de overwinning van het dualisme (binnen en buiten jezelf) sterk benadrukt.
  QUISPEL werd binnen kringen die zich ‘de linkse elite’ noemden tegengewerkt. Het weekblad DE GROENE gebruikte de spotnaam QUISPELdoor…

  Het probleem dat besloten ligt in de gehanteerde formulering is dat niemand het recht wordt gegund te beoordelen of de ondertekenaars van de verklaring inderdaad mensen zijn die in staat zijn alles en iedereen te vergeven en te begrijpen. Twijfel en intellectuele afstandelijkheid worden ongetwijfeld gezien als een teken van minachting.
  Ik ben bang dat compassie alleen is voorbehouden aan mensen die niet absoluut slecht zijn. LOUTERS wijst daar al op. Hij verwijst naar Iran en zelfs naar de Islam als geheel. Soetendorp zal ongetwijfeld naar de nazi’s verwijzen en ‘het antisemitisme’, en een ander heeft een club op het oog die ook absoluut slecht is…, pedofielen wellicht.., en zo kun je tot in het oneindige doorgaan. Zodat je blijft zitten met een verklaring die volmaakt betekenisloos is, omdat het aantal slechte mensen met de toename van het aantal ondertekenaars steeds groter wordt.

  Met verklaringen schep je geen compassie, helemaal al niet wanneer die verklaring respect eist voor collectivisme (d.i. het doden van het individuele geweten).
  Compassie is een kracht in jezelf die je moet proberen te ontwikkelen, zodat je in staat bent compassievolle anderen te verdedigen. LOUTERS stelt terecht dat er daden moeten worden gesteld. Dat zoiets moeilijk is heeft GEORGE W. BUSH ons laten zien. Begon als president die een conservatief met compassie wilde zijn en eindigde als een wraakzuchtige bestrijder van de machten van het kwaad…, daarbij aangemoedigd door niet bijzonder compassievolle mensen die oorlogje spelen zien als een aangeboren menselijke drift die bevrediging nodig heeft, mensen zoals MARTIN van CREVELD, die het volgende stelt: "War, and combat in particular, is one of the most exciting, most stimulating activities that we humans can engage in, putting all others in the shade; quite often that excitement and stimulation translate themselves into pure joy."

  Zie ook: Why we fight
  http://www.nysun.com/arts/why-we-fight-martin-van-crevelds-the-culture/86443/

 14. Ruud Zweistra zegt:

  Distantieer je om te beginnen eerst eens van het lijden dat "islam" heet. Zie Iran, Soedan, enzovoort.

  "Onderwerping" is "islam".
  Onderwerping is lijden.
  Islam is lijden.

 15. An van den burg zegt:

  Duzijn.

  Dat zei ik dus!!!

 16. Wim Duzijn zegt:

  Van den Burg.

  Goed zo!

 17. @ Herman
  Mooi.

  @ Aad Verbaast 13-11-2009 00:27
  Ramadan was op de bijeenkomst zeer inspirerend. Die bijeenkomst ging niet over Islam. Naastenliefde, vraagt dat om bruggenbouwen? Het is niet wat ik ervaren heb gisteren.

  @ Loner 13-11-2009 01:56
  Ja het zou fijn zijn als Lieberman ook zou tekenen. Maar dat hoeft jou er niet van te weerhouden om alvast een stap te zetten, toch? Wat precies is er hypocriet aan Cohen en Soetendorp?

 18. @ Eric
  Dit blog gaat over compassie voor je naaste, niet over de Islam. Je lijkt te denken dat de Koran zich niet uitspreekt over naastenliefde. Die veronderstelling klopt niet. Ik heb hieronder een aantal citaten voor je op een rij gezet, ontleend aan de Koranvertaling van Fred Leemhuis.

  "Vroomheid is niet dat jullie je gezichten naar het oosten en het westen wendt, maar vroom is wie gelooft in God, in de laatste dag, in de engelen, in het boek en in de profeten en wie zijn bezit, hoe lief hij dat ook heeft, geeft aan de verwanten, de wezen, de behoeftigen, aan hem die onderweg is, aan de bedelaars en voor [de vrijkoop van] de slaven, en wie de salaat verricht en de zakaat geeft en wie hun verbintenis nakomen, als zij een verbintenis zijn aangegaan en wie volhardend zijn in tegenspoed en rampspoed en ten tijde van strijd. Zij zijn het die oprecht zijn en dat zijn de godvrezenden. (Koran 2:177)

  "En bestrijdt op Gods weg hen die jullie bestrijden, maar begaat geen overtredingen; God bemint de overtreders niet." (Koran 2:190).

  "Geeft bijdragen op Gods weg en stort jullie niet eigenhandig in de ondergang, en doet goed. God bemint hen die goed doen." (Koran 2:195)

  "Maakt God niet tot een beletsel bij jullie eden om vroomheid te betrachten, godvrezend te zijn en vrede te stichten tussen de mensen. God is horend en wetend. God rekent jullie onnadenkende uitspraken bij jullie eden niet aan, maar Hij rekent jullie aan wat jullie harten bedoelen. God is vergevend en zachtmoedig." (Koran 2:224-225)

  "In de godsdienst is geen dwang…" (Koran 2:256)

  "Jullie zullen de vroomheid niet bereiken totdat jullie van wat jullie liefhebben bijdragen geven. En wat jullie ook aan bijdragen geven, God weet ervan." (Koran 3:92)

  "Laat er uit jullie een gemeenschap voortkomen [van mensen] die oproepen tot het goede, het behoorlijke gebieden en het verwerpelijke verbieden. Zij zijn het die het welgaat." (Koran 3:104)

  "Jullie die geloven! Weest standvastig voor God als getuigen van de rechtvaardigheid. En laat de afkeer van bepaalde mensen jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig te zijn. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij godvrezendheid. En vreest God. God is welingelicht over wat jullie doen." (Koran 5:8)

  "God beveelt jullie in bewaring gegeven goederen aan de rechthebbenden te overhandigen en, wanneer jullie tussen de mensen oordelen, dat jullie rechtvaardig oordelen. Hoe goed is het toch, waarmee God jullie aanspoort. God is horend en doorziend." (Koran 5:58)

  "…wie iemand doodt, anders dan voor doodslag of wegens verderf zaaien op aarde, is alsof hij de mensen gezamenlijk heeft gedood… wie iemand laat leven is alsof hij de mensen gezamenlijk heeft laten leven." (Koran 5:32)

  "Afgezien van hen die berouw tonen voordat jullie hen overmeesteren. Weet dan dat God vergevend en barmhartig is." (Koran 5:34)

  "En God roept op tot de woning van de vrede en Hij voert wie Hij wil op een juiste weg. Voor hen die goed doen is er het beste en nog meer; hun gezichten zullen niet met grauwheid of vernedering worden overdekt. Zij zijn het die in de tuin thuishoren; zij zullen daarin altijd blijven." (Koran 10:25-26)

  "God gebiedt rechtvaardig te handelen, goed te doen en aan de verwanten giften te geven en Hij verbiedt wat gruwelijk, verwerpelijk en gewelddadig is. .." (Koran 16:90)

  "En de goede daad en de slechte daad zijn niet gelijk; weer die af met iets dat beter is. Dan zal hij, tussen wie en jou vijandschap was, zijn als een boezemvriend. Maar het wordt slechts aan hen die geduldig volharden aangeboden; het wordt slechts aangeboden aan iemand met geweldig geluk." (Koran 41:34)

  "God verbiedt niet dat jullie hen die niet wegens de godsdienst tegen jullie gestreden hebben en die jullie niet uit jullie woningen verdreven hebben, met respect en rechtvaardig behandelen. God bemint hen die rechtvaardig handelen." (Koran 60:8)

  De profeet Mohammed (vzmh) zei: "None of you has faith until you love for your neighbour what you love for yourself.”

 19. @ E.T. 13-11-2009 07:40
  Het is wat alle religies en ethische stromingen onderwijzen. Alleen: wij zijn allen mensen en dat maakt het soms moeilijk om er ook naar te leven. Gisteren ontmoette ik een aantal kinderen die actief waren in de kader van de Dag van Respect. Zij vertelden welke reacties ze krijgen als ze probeerden mensen aan te spreken. We hadden het over hoe het is om respect te geven als je zelf niet met respect bejegend wordt. Conclusie: dat valt niet mee, je wordt geraakt, het doet pijn. Om dán zelf wel respect te tonen en uit te dragen, dat is een opdracht, en geen makkelijke.

 20. Wat is dat onhandig, elke keer valt de verbinding met het blog weg. Mijn teksten verdwijnen.

 21. @ Peter Louter 13-11-2009 09:49
  Het is niet naïef om elke dag weer opnieuw te streven naar een leven vanuit compassie. Het is wat het mogelijk maakt om samen te leven.
  Je schrijft dat je je naïviteit verloren bent. Heb je de compassie ook verloren? Is zorg hebben voor je naaste, van je naaste houden niet meer belangrijk in je leven? Wat kwam ervoor in de plaats? Cynisme?
  Op cynisme kun je geen samenleving bouwen. Het draagt niet bij aan het welzijn van allen op deze planeet.
  Het Handvest is inderdaad een verklaring, en geen daad. Dat doet niets af aan het belang ervan. Woorden veranderen de werkelijkheid, ze zetten iets nieuws in de wereld. Waar het op aan komt, is om die woorden ook in de praktijk te gaan brengen.
  Verwijzingen naar WO2, het ontkennen van vreedzame tradities en intenties van mensen, het verketteren van een hele groep gelovigen die proberen naar beste eer en geweten te leven, dragen daar in het geheel niet aan bij.

 22. ron rozen 13-11-2009 08:46
  Het recht op een leven vrij van lijden? Get real!

  Dat ben ik. Ik vind dat we daar allemaal ons eigen steentje aan kunnen en moeten bijdragen.

 23. @ An van den burg 13-11-2009 09:56
  Ik ban en wis niet snel. Je hebt recht op je eigen principes en ik kan me voorstellen dat het niet prettig is als het geven van weerwoord je onmogelijk wordt gemaakt. Dat weerwoord heb je nu kunnen geven, dus zou ik dat onderwerp nu graag afronden met jouw permissie.

 24. @ Wim Duzijn 13-11-2009 10:46
  Ik wil het hier niet over de staat Israël hebben, dus dat stuk sla ik even over.
  Ik vind je verwijzingen naar het ware humanisme en naar het Thomas-evangelie een boeiende. Het zou goed zijn dat wat meer uit te diepen als je daartoe in de gelegenheid bent. Het dualisme, binnen en buiten jezelf, dat is een sleutel.

  = Het probleem dat besloten ligt in de gehanteerde formulering is dat niemand het recht wordt gegund te beoordelen of de ondertekenaars van de verklaring inderdaad mensen zijn die in staat zijn alles en iedereen te vergeven en te begrijpen. Twijfel en intellectuele afstandelijkheid worden ongetwijfeld gezien als een teken van minachting.
  Ik ben bang dat compassie alleen is voorbehouden aan mensen die niet absoluut slecht zijn. =

  Daar ben ik het mee eens. Er is geen mens die alleen compassie is, we maken allemaal fouten. Dat alles neemt niet weg dat je er niet elke dag weer naar kunt streven om die compassie wel te zijn. De formulering is slechts dan een probleem als ik me als mens het recht voorbehoud om te oordelen over de ander. Was het niet: i>Oordeelt niet opdat gijzelve niet geoordeeld wordt?

  Ja, Soetendorp zal ook naar de nazi’s verwijzen. En hoe moeilijk het is om te vergeven. Toch is dat het enige dat vrede, buiten onszelf en binnen onszelf, tot stand kan brengen. Op een van mijn eerdere blogs laat ik Soetendorp daarover aan het woord. Louter kan naar Ahmedinejad wijzen, en naar Ramadan, en naar de Islam. Jij kunt wijzen naar Israël en naar George Bush. Ik kan wijzen naar Islambashers, naar mensen die zich negatief uitlaten over vreemdelingen, naar mensen die oorlog voeren, en nog veel meer. Ahmedinejad, Ramadan, Bush, de staat Israël, ook zij kunnen wijzen, en doen dat ook.

  Dat is niet de essentie. We kunnen allemaal wijzen naar elkaar. En we hebben maar één opdracht: er elke dag naar streven het goede te doen. In de hoop dat de wereld van morgen mooier is dan die van vandaag.

  Jij brengt dat mooi onder woorden: Compassie is een kracht in jezelf die je moet proberen te ontwikkelen, zodat je in staat bent compassievolle anderen te verdedigen. Ik zou eraan willen toevoegen: compassie is niet alleen is om voor je vrienden te hebben, dat is niet zo moeilijk.

 25. @ Ruud Zweistra 13-11-2009 11:04
  Distantieer je om te beginnen eerst eens van het lijden dat "islam" heet. Zie Iran, Soedan, enzovoort.
  Dan zou ik me distantiëren van iets terwijl ik niet geloof dat wat je stelt waar is. Dat is onmogelijk. Wel distantieer ik me van lijden dat in naam van de Islam wordt aangericht, en van het lijden dat in naam van welke levensovertuiging dan ook wordt aangericht.

 26. Peter Louter zegt:

  Nee hoor, mijn compassie heb ik allesbehalve verloren, maar het is al lang geen onbegrensde compassie meer. Voor zover dat kan richt ik me op wederzijdsheid. Met een beetje compassie voor mij is niets mis.

 27. Bas zegt:

  johanna: Je kunt je wel ergens van distantieren maar dat veranderd niets aan de werkelijkheid.

 28. Ruud Zweistra zegt:

  Over de waarde van oproepen tot vrede, en dergelijke, door moslims:

  November 13, 2009 — Updated 0351 GMT (1151 HKT)

  Classmates: Hasan defended suicide bombings, held Islamist views

  Fort Hood, Texas (CNN) — Those who knew Nidal Malik Hasan before he was a major in the Army — and the suspect in last week’s mass killing at Fort Hood — say he was long known for militant Islamist views.

  Doctors who crossed paths with Hasan in medical programs paint a picture of a subpar student who wore his religious views on his sleeve.

  Several doctors who knew Hasan spoke to CNN, but only on condition of anonymity because of the ongoing investigation of the shooting, which left 12 soldiers and one civilian dead and dozens of other people wounded.

  Hasan, an Army psychiatrist who faces 13 counts of premeditated murder, "was clearly espousing Islamist ideology" during his time as a medical student at the Uniformed Services University of the Health Sciences in Bethesda, Maryland, one of his former classmates told CNN.

  Hasan’s family has revealed little about him, saying in media interviews that Hasan was a "good American" and a lifelong Muslim who complained he was harassed in the Army because of his religion. …

  Commentaar:
  Het gaat hier met name om de laatste alinea: de moslims uit Hasan’s omgeving ontkennen keihard wat door vele getuigen wordt aangedragen: dat Hasan een islam-activist was.

  Moslim-getuignissen in dit soort zaken blijken voortdurend volkomen onbetrouwbaar. De loyaliteit aan het geloof gaat boven alles.

  Alleen uit de mond van Farish Noor heb ik iets gehoord dat daarvan een doorbreking lijkt.

  En onder de groep moslims die niet zijn zoals Farish Noor valt ook Johanna. Geen enkele verzekering uit haar mond over vrede willen, komt geloofwaardig over, zolang die stap naar religie-overstijgende integriteit niet is gezet.

 29. An van den burg zegt:

  Ruud.
  ======= Moslim-getuigenissen in dit soort zaken blijken voortdurend onbetrouwbaar.=======

  Bewijs het!

 30. janplezier zegt:

  Citaten Johann_nouri: Het valt me van je tegen dat je je eigen handelen afhankelijk maakt van dat van Ahmedinejad en de leiders van Al Qaida. Hadden wij niet de intentie om het goede te doen? Als we allemaal zo gaan denken, dan verandert er toch nooit wat?

  Dit blog gaat over compassie voor je naaste, niet over de Islam. Je lijkt te denken dat de Koran zich niet uitspreekt over naastenliefde. Die veronderstelling klopt niet. Ik heb hieronder een aantal citaten voor je op een rij gezet, ontleend aan de Koranvertaling van Fred Leemhuis.

  Verzwak je tegenstanders door ze tot pacifisme te verleiden., en als ze zwak zijn, dan roei je ze gewoon uit
  Islam doctrine

 31. @ bas
  Deel van die werkelijkheid is dat moslims geen afstand nemen van geweld. En daar reageerde ik op.

  @ Ruud Zweistra 13-11-2009 13:47
  Zet er nog even een bron bij als je wlt.

  @ janplezier
  Heb je de citaten gelezen die ik in reactie op Eric heb geplaatst? Zo nee, doe het dan alsnog. Ze bevatten waardevolle informatie.

  @ allen
  Wat mij betreft hebben we nu wel genoeg aandacht aan de Islam besteed en is eenieder in de gelegenheid gesteld zijn standpunten daarover te verwoorden. De kritische geluiden zijn er en de moslimgemeenschap dient die zich ter harte te nemen.

  Het lijkt met dat we kunnen terugkeren naar het onderwerp van dit blog: compassie.

 32. E.T. zegt:

  @johanna,

  Wat alle religies onderwijzen misschien (lang niet zeker van, maar for the sake of discussion), maar ik kan me geen enkele periode in de geschiedenis herinneren waar in dit "het oude principe" was wat gehandhaaft werdt. Ik zeg niet dat het geen vereiste is, dat het niet een goed idee is of dat het niet prachtig zou zijn als de wereld zo zou werken, maar als ik naar de afgelopen paar duizend jaar kijk zie ik nergens dat dat het principe is wat gehandhaaft werdt. Zeker niet door de leidende religies in die periode.

  Met alle respect voor wie het schreef, het lijkt me (ik praat dus over die ene regel die ik citeerde) niet veel meer dan een verheerlijking van de geschiedenis, niet iets wat ooit in werkelijkheid de modus operandi van de religies was.

 33. Bas zegt:

  johanna: Goh. Geef je nu ineens wel toe dat er veel geweld binnen de Islam is. Ik dacht dat je elders schreef dat de Islam voor vrede staat.

 34. Bas zegt:

  E.T: Ik vind het hele verhaal druipen van naiviteit. Een eerlijke economie. Die bestaat natuurlijk niet en heeft nooit bestaan.

 35. janplezier zegt:

  Johanna_nouri schreef "Wat mij betreft hebben we nu wel genoeg aandacht aan de Islam besteed en is eenieder in de gelegenheid gesteld zijn standpunten daarover te verwoorden. De kritische geluiden zijn er en de moslimgemeenschap dient die zich ter harte te nemen.

  Het versterkt mijn gevoel, dat Johanna zich hier vooral als een lid van de vijfde colonne manifesteert.
  De compassie moet vooral hier worden ingevoerd, maar vooral niet in de Islam, hoewel daar het misdadig geweld tegen andersdenkenden elke voorstelling tart
  Citaten uit de Koran die ons in slaap moeten sussen, die bewijzen mijn theorie, dat de islam via pacificatie tracht ons te verzwakken, om ons daarna uit te roeien.

 36. @ Bas
  Ja Islam staat voor vrede én toch is er ook sprake van geweld. Ik en vele anderen zien die mensen niet als ware gelovigen.

  @ janplezier
  Ik dacht dat mijn verzoek duidelijk was. Dan heb je dus een keuze: je gaat reageren op het thema compassie, of je reageert niet.
  Compassie is niet iets wat in de Islam moet worden ingevoerd, maar in het handelen van eenieder, moslims zowel als niet-moslims.
  Je laatste zin kan ik weinig mee. Ik lees hier regelmatig dat er geen vredelievende passages in de Koran staan en ik laat zien dat dat wel degelijk het geval is. Dat is geen kwestie van ‘in slaap sussen’, maar van feiten weergeven.

  Wat mij betreft is dit het laatste wat je hier inbrengt over de Islam. Mijn verzoek is duidelijk. De keuze is aan jou: reageer op het thema compassie, of reageer niet.

 37. Bas zegt:

  johanna: Grappig. Ik denk dat die mensen er heel anders over denken en jou niet als ware gelovige zien. Prachtig toch die godsdienst. Je kunt er alle kanten mee op.

 38. Eric zegt:

  @johanna: die citaten bevatten niet de gulden regel ”Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Misschien de laatste, maar die kom ik tegen als: "None of you [truely] believes until he wishes for his brother what he wishes for himself." waarbij brother in Islam terminologie betekent alleen mede moslims. En die staat bovendien niet in de koran.
  Ik zal het je besparen om met gruwelijke koran citaten te komen die het tegendeel van compassie en naastenliefde bewijzen.

  Maar dat brengt me wel op het volgende punt: Allah’s wil is wet, Mohammed is het moreel meest hoogstaande voorbeeld voor moslims.
  Het levensverhaal van Moahmmed is echter vol moord, doodslag, mareteling, rooftochten, het tot slaven maken van gevangenen, enzovoorts. Wat een moreel voorbeeld! Als een Mohammed, die op bevel van god, bijvoorbeeld zegt: snijdt hun vingertoppen af, dan snap ik niet hoe je hier nog naastenliefde of compassie in kan zien, onder welke omstandigeheden of interpretatie dan ook.
  Toen Hasan vorige week zijn moorden uitvoerde, toen dacht hij niet aan: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Maar dan denkt hij: Wat zou Mohammed gedaan hebben? Wat wil allah?
  Vervolgens wordt gezegd dat het niets met de Islam te maken heeft. Wat gewoon een leugen is: zijn handelen is rationeel begrijpelijk en in lijn met de koran en het leven van mohammed.

  de bottom line is: voor de gulden regel heb je helemaal geen religie nodig, iedereen begrijpt dit instinctief, dit zit in de mens. Religie werkt alleen maar verstorend op de gulden regel omdat er ineens allemaal regeltjes gevolg moeten worden die in strijd zijn met de gulden regel.

 39. Paul Delfgaauw zegt:

  Hoopgevend initiatief.
  Mensen willen vrede, extremisten haten die harmonie, uit welke hoek ze ook komen.

 40. @ Bas
  Denken staat vrij. Ik had gevraagd het onderwerp af te ronden. Dat geldt ook voor jou.

  @ Eric
  Ja, die citaten zijn genoegzaam bekend, dus dat lijkt me niet nodig. Desalniettemin heb ik wel aan je vraag beantwoord. Natuurlijk staat de Gulden Regel niet letterlijk in de teksten, maar zijn voldoende citaten die oproepen tot naastenliefde. De Gulden Regel is een makkelijke toepasbare verwoording ervan.
  Het levensverhaal van Mohammed speelt zich af in een tijd dat moslims omwille van hun geloof werden vervolgd.
  Ik heb ook niet de neiging om te denken dat majoor Hasan handelde vanuit compassie, zijn daden getuigen er voor mij niet van. Ik heb nergens gesteld dat zijn geloof (zijn individuele interpretatie dus) geen rol zou spelen, wel dat er veel meer zaken aan de hand kunnen zijn.

  Inderdaad voor de gulden regel is religie geen noodzakelijke voorwaarde. Daar waar mensen wel religieus zijn, en velen zijn dat, biedt de gulden regel een praktisch richtsnoer voor het leven.

  Ook aan jou het verzoek te reageren op het thema compassie, en de discussie over de Islam af te ronden.

 41. Ik wil hier de tekst plaatsen die ik gisteravond elders op het VKblog achterliet. Hij is ook hier uitermate relevant:

  Er is in ieder geval één ding wat ik deel met Peter Louter en Ruud Zweistra: we veroordelen de acties van hen die extremistische moslims genoemd worden. En alle drie voelen we ons erdoor bedreigd en vinden we het een gevaar voor een vreedzame samenleving.

  Het is jammer dat we dan niet samen zoeken naar mogelijkheden om dat gevoelde gevaar aan te pakken, maar elkaar propaganda verwijten en voor we het weten in een loopgravenoorlog terecht komen.

  Het elkaar verketteren, het verketteren van hele groepen wereldburgers (moslims, christenen, atheïsten, PVV-aanhangers, linkse mensen, rechtse mensen, etc.) draagt niet bij aan het algemeen belang van onze samenleving, het bevordert niet de kwaliteit van leven van de mensheid. Het doet geen recht aan de principes van menselijke waardigheid, billijkheid en respect.

 42. Paul Delfgaauw zegt:

  @ Johanna,
  Wat toevallig. Precies dit citaat van jou heb ik aan het einde van dat blog elders nogmaals geplaatst, herhaalt als het meest relevante. De rest vond ik allemaal ruis.
  Dag!

 43. @ Paul. Ik zag het, met jouw actie kwamen mijn eigen woorden terug. Waarvoor dank!

 44. Eric zegt:

  @Johanna: ok, laat ik het dan breder trekken dan de Islam, en naar alle monotheistische religies.

  ik kan je dit filmpje (in 5 delen) aanraden waarbij gedebateerd wordt over de stelling of the Katholieke kerk een positieve kracht in de wereld is of niet. Na alle misdaden van de katholieke kerk in de afgelopen 2000 jaar aangehoord te hebben, met nauwelijks een weerwoord van de gelovigen, mag de zaal stemmen en 90% stemt dat de kerk een negatieve kracht in de wereld is.

  Wat mij stoort aan iemand als Karen Armstrong (en alle usual religieuze suspects die afkomen op dit soort bijeenkomsten) is dat gedaan wordt alsof religies een grote positieve kracht zijn in de wereld. Dat zijn ze niet. Het grootste kwaad wordt gedaan in naam van religies, wat hebben we aan religies als ze dat zelf niet kunnen verhinderen? In jouw laatste statement zeg je dat je samen wilt zoeken naar mogelijkheden om de radicale Islam aan te pakken. Op mij hoef je niet te wachten, waarom gaan de gematigde moslims niet zelf massaal tot actie over? Omdat ze zich niet aangeproken voelen, niet verantwoordelijk voelen. Het meest gebruikte excuus is: dit heeft niets met de Islam te maken. En wij mogen vervolgens de broken opruimen, terwijl de gelovigen zelf goeie sier maken op bijeenkomsten zoals de bovenstaande.

 45. joost tibosch sr zegt:

  De oude apostel Johannes wist tenslotte alleen nog te zeggen (in het koine, prachtig vertaald in oudnederlands!): "Kinderkens, bemint elkander!". Wat denken wij stelletje eigenwijze opdonders wel niet!?

 46. @ Eric
  Ik heb niet de indruk dat de landen waar religie officieel werd uitgebannen de mensheid vredelievender geworden was. Wat Armstrong in essentie stelt is dat in alle religies en ethische stromingen mensenliefde een belangrijk iets is. Maar dat de gelovigen daar helaas lang niet altijd naar leven. En dat het daarom van belang is om die kernwaarde opnieuw te activeren.

  Moslims hebben alle reden om in actie te komen. Ik deel hun mening dat dit niets met de Islam van doen heeft. Maar zolang de daders hun daden plegen met een beroep op de Islam, heb je er wel degelijk mee te maken.
  Net zoals jij ermee te maken hebt dat mensen in naam van vrijheid andere mensen de mond proberen te snoeren, hetzes tegen hen voeren en in het ergste geval het land uit willen zetten. Dat is dan weer een terrein waarop jij hoogstpersoonlijk in actie zou kunnen komen.

  @ joost
  Goeie vraag.

 47. Eric zegt:

  @Johanna: mensenliefde een kernwaarde van religies? je draait jezelf er weer handig uit, ik kan niet anders dan reageren met je wederom met de neus op de feiten te drukken:

  Mohammed is het hoogste morele voorbeeld in jouw visie, akkoord? En tegen het woord van god mag je niet ingaan, zoals je zelf onlangs zei, ook akkoord?

  Dan is er dus niet mits met het afsnijden van vingertoppen zoals Mohammad volgens de koran deed of commandeerde. Want hij is het hoogste morele voorbeeld, en allah wilde het.

  Het enige verweer dat je hebt is: ”Het levensverhaal van Mohammed speelt zich af in een tijd dat moslims omwille van hun geloof werden vervolgd.”

  nu is dit jouw interpretatie, je kunt evengoed stellen dat Mahammed de agressor was. Maar goed, stel dat het waar is wat je beweert, dan is daarmee dus het afsnijden van vingertoppen goedgekeurd?

  Een religie die dergelijk gedrag accepteert, ja zelfs voorschrijft, heeft niets met compassie te maken. Dit is geen morele standaard, dit is duivels gedrag.

 48. @ Eric
  Ik heb je nu herhaaldelijk verzocht de discussie over de Islam te stoppen, omdat daar al ruim voldoende aandacht aan is besteed. Jij respecteert dat verzoek niet, sterker nog je doet er nog een schepje bovenop.
  Ja mensenliefde is een kernwaarde van religies. Dat je dat in de praktijk niet altijd ziet, komt omdat wij allen nu eenmaal mens zijn, met al onze gebreken en tekortkomingen.

 49. Ely de Waal zegt:

  Er is nogal wat kritiek hier op het gebrek aan compassie die religieuzen door de eeuwen heen hebben laten zien
  En gezien de geschiedenis is dat niet zo vreemd natuurlijk
  Wat mij wel steeds opvalt is dat de zelfverklaarde atheïsten het er hier niet veel beter afbrengen
  Ik denk dat ik maar ga tekenen
  Ook al omdat Peter en Janplezier niet willen tekenen
  Ik ben altijd een beetje voorzichtig met iets te tekenen wat dit soort mensen ook tekenen

 50. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  Als tariq tekent betekent dat de hele opzet een leugen is,

  En inderdaad, als de oproepen tot geweld uit de koran en oude testament moeten worden ze 3/4 lichter

  Leuker zou ik het vinden, alle omams te fusileren die oproepen tot geweld en haat; dan draag je werkelijk iets bij tot de wereld vrede
  De tekst vind ik iets onrealistisch; iets voor pubers.

 51. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  lees de geschiedenis; wat Mohammed werkelijk was en deed.
  dat is niet zo fris

 52. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  als je NIET links bent als je 20 bent, heb je geen hart
  Als je nog links bent als je 30 bent, heb je geen verstand

  Do’nt do to others what they do to you, you better do it to them before they do it to you

 53. Eric zegt:

  @ely de Waal: Uw eigen blog staat vol met haat tegen Wilders stemmers, Leefbaar Rotterdam, enzovoorts, er is geen compassie te vinden, en nu komt u ons vertellen dat wij zelfverklaarde atheisten het er niet beter van af brengen? Maar u wel natuurlijk! U bent niet serieus te nemen, lachwekkend gewoon.

 54. @ Ely
  Compassie ontbreekt bij ons allen, ongeacht of we religieus zijn of niet. En we kunnen er dagelijks aan werken. Je verwijzing naar de twee heren is jammer, was niet nodig, ook dat zou compassie kunnen zijn.

  @ P.H.M.
  Ik heb hier als ik me goed herinner nu al vijf verzoeken geplaatst om op het onderwerp te blijven; in het voorgaande is de Islam al uitgebreid aan bod geweest. Ik doe bij deze datzelfde verzoek aan jou.

  @ Eric
  Ely heeft een punt. Gebrek aan compassie is niet alleen bij gelovigen een probleem, maar bij ons allen. Het is een opdracht aan de héle mensheid.

 55. knutselsmurf zegt:

  @Peter Louter :
  Je liegt als je schrijft : ik zal tekenen.
  Je zal nooit tekenen.

  Waarom zou iemand nog moeten geloven wat jij schrijft ?

 56. @ knutselsmurf
  Heb ik iets gemist? Geloof het of niet, anti spam woord: judo

 57. Bas zegt:

  Johanna: Ik vond het wel grappig dat Karen haar eigen handvest verloochende door Wilders te kakken te zetten. Je mag geen haatzaaien. Zelfs niet over je vijanden. Daarmee maakt ze zich wel erg ongeloofwaardig.

 58. alib zegt:

  @Nouri
  Succes in de leeuwenkuil.

  Ik onderteken zonder voorwaarden vooraf.

 59. @ Bas
  Ik heb dat interview gelezen. Het is hier te vinden, voor wie geïnteresseerd is:
  http://www.bruggenbouwers.com/2009/11/12/karen-armstrong-wilders-is-een-soort-van-fascist/

  Je mag geen haat zaaien, dat klopt. Wat je wel mag is een oordeel hebben over iemands daden, maar het is belangrijk om tegelijkertijd compassie te hebben naar de persoon die die daden verricht. Vergelijk het maar met de regels van feedback, maar dan op een dieper niveau. Je geeft feedback op gedrag, het is geen oordeel over jou als persoon.
  Wat ik van belang vind hierin: Wilders schetst de Islam inderdaad af als een slechte godsdienst, dat lijkt me een feitelijke constatering. Wat ook een feit is, is dat die boodschap effecten heeft op mensen, negatieve effecten vooral. Dát mag je veroordelen. Ik zou zelf het woord ‘fascisme’ daar niet bij gebruikt hebben. Er zijn echter wel parallellen te trekken wat er zou kunnen gebeuren als je een religie en haar aanhangers consequent zo wegzet. Dat niet onder ogen zien is een negatie van de werkelijkheid.
  Wellicht is dat niet waar Wilders naar op zoek is, ik geloof oprecht dat hij strijdt voor iets wat voor hem een hoog goed is. Ik geloof echter ook dat de manier waarop hij dat doet contraproductief is en mensen schade berokkent.

  Het is ook meten met twee maten. Jij serveert hier Karen Armstrong af. Maar waar was jij toen iemand twee dagen geleden een blog schreef met mij als voorbeeld van propaganda, met een foto van Amin Al-Husseini en een Duitse soldaat ernaast? Hoe komt het dat je dat wel volstrekt normaal vindt?
  Compassie hebben met iemand betekent niet dat je geen oordeel zou mogen hebben over de daden van die persoon, maar wel dat je mededogen hebt vanwege zijn mens zijn. Je kunt naar Wilders kijken, veroordelen wat hij zegt, je afvragen wat hem drijft.

  Armstrong plaatst Wilders’ boodschap in de context dat het alleen dit soort geluiden zijn dat moslims bereiken (wat ik overigens betwijfel) en effecten heeft in het hart van mensen. Gelet op de discussies zoals die ook hier gevoerd worden, kan ik het daar alleen maar mee eens zijn.

  Ze zei ook: ‘Omgekeerd krijgen allerlei liberale moslims hier in het Westen nauwelijks perstijd. De groot-moefti van Egypte, een van de belangrijkste hervormers in de islam, werkt hard aan de emancipatie van vrouwen – je hoort hem nooit! Ook andere hervormers, uit Iran, Pakistan, de Verenigde Staten – geen enkele steun. Jullie journalisten vragen mij altijd: waar zijn de liberale moslims, waarom zeggen ze niks? Soms denk ik dat ik op een andere planeet leef, want ze zijn er volop: ik lees elke dag hun e-mails en websites.’
  Het is een boodschap die we ons ter harte mogen nemen.

  Kijk en oordeel zelf:
  Het programma LUX van de IKON laat Karen Armstrong morgen aan het woord. Nederland 2, zondag 15 november 2009, 11.00 uur

  @ Alib
  Goed om te horen. Leeuwenkuil? Waar?

 60. helena zegt:

  Daar ga ik morgen naar kijken!
  Heb wel eens iets over haar gelezen.
  En ik ga het handvest ondertekenen.

  Wat goed dat je aanwezig was bij die presentatie van het Handvest!

 61. Bas zegt:

  Johanna: Ik heb dat stuk van Peter gelezen. En ook jouw stuk. Ik vond jouw stuk een beetje vreemd. Te snel gereageerd zonder goede kennis. Ik vind het niet vreemd dat Peter daarop reageerde.

 62. @ helena
  Ja, het was erg inspirerend daar te zijn. Ik ga morgen ook kijken.

  @ bas
  Conclusie: wie het eens is met het gedachtegoed van Wilders mag leugens verspreiden over alle anderen? Ik snap nog niet wat er propagandistisch is aan het zoeken naar de redenen waarom iemand tot zo’n geloofsopvatting komt dat die ertoe leidt dat hij om zich heen gaat schieten. Sterker nog, ik zou zeggen dat het een wezenlijke vraag is voor iedereen die extremisme wil bestrijden. Als je zoekt naar onderliggende oorzaken, kun je het probleem tenminste aanpakken.
  Ik hoor je al zeggen dat die oorzaken duidelijk zijn: het is de Islam. En dat is nu precies waarop Karen Armstrong met haar uitspraken doelde. Het zet miljarden mensen geheel onterecht in een kwaad daglicht.

 63. Ruud Zweistra zegt:

  alib 14-11-2009 04:26
  @Nouri
  Succes in de leeuwenkuil.

  Ik onderteken zonder voorwaarden vooraf.

  Reactie:
  Het racistische moslim-denken in actie – het doet er niet toe wat je zegt, als je maar moslim bent, is het goed.

 64. Ruud Zweistra zegt:

  Gulden regel (leefregel)

  Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

  [bewerken] Islam
  In de Koran komt de uitspraak niet voor. Wel kan verwezen worden naar de Hadîs (uitspraken en daden die aan Mohammed worden toegeschreven). Ook hier in het kader om een goede, vreedzame samenleving te realiseren.

  “Niemand van jullie is een gelovige tenzij hij zijn naaste toewenst wat hij zichzelf toewenst” (Mohammed)

  Hadîs (An-Nawawi): "Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst."

  Commentaar:
  In de context van de islam is ‘naaste’ en ‘broeder’ de mede-moslim – en zeker niet de niet-moslim.

 65. @ Ruud
  Letterlijk komt de uitspraak niet in de Koran voor. Wel zijn er veel teksten die verwijzen naar barmhartigheid en mededogen. In een eerdere reactie aan Eric heb ik een paar daarvan al op een rij gezet.

  Je commentaar is slechts een loze kreet die enige onderbouwing mist.

 66. Ruud Zweistra zegt:

  Nog een loze kreet dan:

  ‘Het is een hele warme cultuur voor diegenen die erin passen en zich aan de regels houden. Maar voor alles wat daarbuiten valt, is ze onverbiddelijk. De wreedheid voor alles dat anders is, is beschamend’. (Nazmiye Oral, de Volkskrant, 16-11-2009)

  Nou, dat herkennen we onmiddelijk.

  En die barmhartigheid…? Nooit iets van gemerkt.

 67. @ Ruud

  Fijn dat je dat zelf ook inziet.

  In Nederland is een hele warme cultuur voor diegenen die erin passen en zich aan de regels houden. Maar voor alles wat daarbuiten valt, is ze onverbiddelijk. De wreedheid voor alles dat anders is, is beschamend.

  Nou, dat herkennen we onmiddellijk.

  De kern van compassie: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.
  Dat is niet alleen een opdracht voor ‘de ander’, of dat nou een Turk, Marokkaan, moslim of allochtoon is, maar voor ons allemaal. Eén troost: angst voor de ander is van alle tijden, het gaat vanuit het perspectief van de wereldgeschiedenis vanzelf over. Hopelijk maken wij dat ook nog mee.
  https://johannanouri.wordpress.com/2009/11/16/de-ander-als-anders-en-ongelijk-zien-is-de-normale-toestand/

 68. Pingback: Over etnische en religieuze diversiteit – deel 2: het Pausbezoek | Levantijnse berichten

 69. Pingback: Over etnische en religieuze diversiteit – deel 4: christenen in Jordanië | Levantijnse berichten

 70. Pingback: Over etnische en religieuze diversiteit – deel 5: christenen in Jordanië II | Levantijnse berichten

 71. Pingback: Behandel anderen zoals je zelf graag behandeld wilt worden | Levantijnse berichten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s