Afghanistan: de oorlog in kengetallen

De oorlog in Afghanistan kostte de Amerikanen tot nu zo’n 228 miljard dollar. Deze maand presenteert Obama een strategisch implementatieplan aan het Congres, met daarin voortgangsindicatoren voor negen hoofddoelstellingen. Een mooi moment om een eerste kwartaalrapportage te presenteren, dacht Tom Engelhardt van het American Enterprise Project.

In Amerika maakt men zich zorgen. De werkloosheid bedraagt inmiddels 9,7 procent, een kwart van de jongeren is werkloos, gezondheidskosten rijzen de pan uit, de infrastructuur is tanende.
Steeds meer mensen vragen zich af of Amerika niet veiliger zou zijn geworden als al het geld en de inspanning die nu worden besteed aan het bouwen van staten, zou zijn besteed aan Amerika. Drie presidenten trokken de grens van de Amerikaanse verdedigingslinie bij de Hindu Kush, het berglandschap in Afghanistan.

Afghanistan kostte de Amerikanen tot nu toe zo’n slordige 228 miljard dollar. Deze maand presenteert de regering Obama aan het Congres de kengetallen van, nee geen ‘overwinning’ want Bush is weg, maar van ‘succes’. In de definitie van speciaal gezant Richard Holbrooke: we’ll know it when we see it.

Volgens de Washington Post gaat Obama een strategisch implementatieplan presenteren, dat voortgangsindicatoren bevat op negen algemene doelen die elk kwartaal gemeten zullen worden. De meeste indicatoren gaan over de Afghaanse en Pakistaanse inspanningen, maar zo’n 50 indicatoren gaan over Amerika zelf. Met daarbij waarschijnlijk meetbare categorieën als ‘het aantal nieuw getrainde Afghaanse recruten’ en ‘de tijdigheid van oplevering van beloofde Amerikaanse bronnen’.

Meten is weten. Wat je niet meet, weet je niet. Met getallen kun je het verhaal vertellen dat je wilt vertellen.

Voor Tom Engelhardt, medeoprichter van het American Empire Project en auteur van The End of Victory Culture, a history of the Cold War and beyond, was de aanstaande presentatie van de Amerikaanse kengetallen aanleiding om zijn eigen kengetallen te presenteren voor het ergste jaar in de oorlog in Afghanistan tot nu toe.

De kosten
De gevechtsoperaties in Irak kosten de VS tot nu toe ruim 228 miljard dollar. Door de jaren heen is het bedrag aanzienlijk opgelopen: was het in 2002 nog maar 20,8 miljard, dit jaar bedragen de kosten 60,2 miljard. Voor 2010 is een budget gevraagd van 68 miljard. Daar komen de niet-militaire kosten nog bovenop: 2,5 miljard in 2010. In totaal vanaf 2001 38 miljard dollar besteed aan reconstructie, waarvan meer dan de helft aan het opleiden en toerusten van Afghaanse veiligheidstroepen. Om de Afghaanse troepen te ondersteunen en verbeteren is in de komende tien jaar naar schatting 4 miljard per jaar nodig. Aan training en mentoraat van de politie is vanaf 2001 10 miljard dollar besteed. Bijna negentig procent van de beschikbare fondsen wordt aan militaire doeleinden besteed.

Deze kosten staan in schril contrast met het bruto nationaal product van Afghanistan, dat 23 miljard dollar per jaar bedraagt, terwijl het benodigde budget om de Afghaanse overheid draaiend te houden 600 miljard bedraagt. De kosten om de gewenste troepenmacht van 450.000 Afghaanse militairen en politieagenten op peil te houden bedragen daarmee circa 500 procent van het beschikbare Afghaanse budget. En op dit moment is 75 procent van de meer dan 400 eenheden van de Afghaanse nationale politie nog steeds niet in staat op zelfstandig operaties uit te voeren.

Dan zijn we er nog niet. Nog niet genoemd zijn de kosten om de luchtmachtbasis in Bagram op te waarderen (220 miljoen) en het contract dat het Pentagon sloot met Dyncorp International Inc. And Fluor Corporation om Amerikaanse bases te bouwen en onderhouden in heel Afghanistan (15 miljard).

De oorlog zelf
Waar in 2001 12 Amerikaanse soldaten de dood vonden in Afghanistan, waren dat er dit jaar tot 7 september 186. Tellen we de doden in de Nato-troepen mee, dan vielen er dit jaar tot nu toe 311 doden. De twee slechtste maanden in dat verband waren juli en augustus van dit jaar, met 71 respectievelijk 74 doden.

Het aantal Amerikaanse militairen is drastisch gestegen en zal vooralsnog ook drastisch blijven stijgen. Hun aantal nam toe van 5.200 in 2002 tot naar verwachting 68.000 in december van dit jaar. De schattingen voor de extra in te zetten militairen in de komende maanden lopen uiteen van 10.000 tot 45.000. In de komende maanden worden daarnaast 6.000 tot 14.000 man ondersteunend personeel vervangen door gevechtstroepen. In Nato-verband wordt een extra inzet gevraagd van naar verwachting 20.000 manschappen. En het optimale aantal aanvullende troepen die voor het Afghaanse nationale leger zullen worden getraind tot 2012 bedraagt 162.000.

Het aantal Talibanaanvallen waarbij gebruik werd gemaakt van zogenaamde IEDs (Improvised Explosive Devices steeg dit jaar met 114 procent ten opzichte van vorig jaar. Het aantal doden binnen de coalitie als gevolg van dit soort aantallen verzesvoudigde.In zijn geheel genomen nam het aantal Talibanaanvallen in de eerste vijf maanden van dit jaar toe met 59 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2008.
En dat terwijl er momenteel circa 15.000 mensen gevangen zitten in Amerikaanse gevangenissen en detentiecentra in Afghanistan (waaronder Bagram), plekken die zwaar overbevolkt zijn en waar zeer veel geweld plaatsvindt.
Het aantal regionale Amerikaanse commandocentra bedraagt momenteel 4. Het aantal Amerikaanse bases alleen al in Noord-Afghanistan bedraagt minstens 74, een aantal dat nog steeds stijgt. Voor de rest van het land zijn geen cijfers voorhanden.
De kosten per ingezette militair liggen in Afghanistan 30 procent hoger dan in Irak.

De US Marines gebruiken dagelijks 800.000 gallons benzine. De kosten om 1 gallon in de Afghaanse gevechtszone af te leveren kunnen oplopen tot 100 dollar. Dus reken maar uit. Van die brandstof wordt 448.000 gallons per jaar gebruikt om de tenten te koelen in de zomer en te verwarmen in de winter; Afghanistan heeft nu eenmaal een nogal onherbergzaam klimaat.

66 procent van alle Amerikaanse spionagevliegtuigen en onbemande vliegtuigen wordt op dit moment ingezet in Afghanistan, in Irak bevindt zich 33 procent.
In de eerste helft van dit jaar wierpen de Amerikanen 2.011 bommen af, ten opzichte van 2008 een daling met 24 procent. Tegelijkertijd nam het aantal Afghaanse burgerdoden van januari tot en met juli dit jaar toe met 24 procent; tot nu toe kwamen dit jaar 1.013 burgers om.

De publieke opinie
Dat beeld ziet er niet rooskleurig uit. 57 procent van de Amerikanen is tegen de oorlog, een percentage dat sinds april met 11 procent is toegenomen. Van de Republikeinen steunt nog steeds 70 procent de oorlog.
Obama geniet met zijn aanpak de steun van 48 procent van de bevolking. In april was dat nog 56 procent. Slechts 25 procent van de bevolking steunt het sturen van meer militairen; ook dat aantal is vanaf april gedaald, met 14 procent maar liefst.
En ook de coalitiegenoten zitten niet echt mee: 59 procent van de Britten wil dat de Britse troepen worden teruggetrokken en meer dan 70 procent van de Duitsers is tegen de gedane toezegging van 4.000 Duitse militairen.

Presidentsverkiezing Afghanistan
Maar het gaat toch goed, de democratie ontwikkelt zich toch, en er zijn toch onlangs presidentsverkiezingen gehouden? Dit zijn de kengetallen.

Het organiseren van die verkiezing kostte 500 miljoen dollar. Er waren veel onregelmatigheden; tot nu zijn meer dan 2.500 klachten binnengekomen. Er zijn duidelijke signalen van verkiezingsfraude ten gunste van Hamid Karzai. Het aantal leden van de onafhankelijke kiescommissie dat niet door Karzai was benoemd, bedraagt 0. Er zijn twee keer zoveel registratiekaarten verspreid als er burgers waren. Er was sprake van naar schatting 800 fictieve stembureaus; niemand stemde daar, maar er werden wel duizenden stemmen geregistreerd. In Hajji Janat Gul High School werden 600 stemmers geregistreerd, terwijl het aantal getelde stemmen 996 bedroeg. Van die 996 stemden er 5 op een andere kandidaat dan Karzai.

Diplomaten en ‘civilian surge’
De nieuwe Amerikaanse regering was erg te spreken over de Nederlandse 3D-aanpak (defense, development & diplomacy). Dat vraagt om extra investeringen in de diplomatie. Nu niet langer alleen defense (what’s in a name) en in mindere mate wederopbouw centraal staan, nemen ook de diplomatieke kosten toe.

Er is een nieuw programma gestart om de diplomatieke aanwezigheid van de VS in Afghanistan en Pakistan te vergroten. Geschatte kosten: 1 miljard, waarvan 736 miljoen wordt besteed aan de bouw van een nieuwe ambassade annex regionaal hoofdkwartier in Islamabad.

Er zijn al 750 Amerikaanse ambtenaren in Pakistan, en daar komen er binnenkort nog 1.000 bij. Waren er eind 2008 562 Amerikaanse ambtenaren werkzaam op de ambassade in Kaboel, de verwachting is dat dat er eind 2009 976 zullen zijn. Als onderdeel van de ‘civilian surge’ zullen per 2011 1.350 burgers gestationeerd zijn op de ambassade in Kaboel.

Al die burgers brengen ook kosten met zich mee voor beveiliging. De kosten voor het vijfjaarscontract met Xe (ja,inderdaad, de nieuwe naam voor Blackwater, het bedrijf voor de Amerikaanse overheid geen zaken meer mee zou doen vanwege alle schandalen) voor de beveiliging van diplomaten bedragen 210 miljoen. En dan is er nog het contract met ArmourGroup North America voor de bewaking van de ambassade in Kaboel: 189 miljoen. ArmourGroup stationeert 450 mensen hiertoe op Camp Sullivan, enkele kilometers van de ambassade verwijderd.

Is de oorlog een succes?
Denk nog even aan Holbrooke: We’ll know it when we see it! Alleen: dat kan nog wel even duren. Waren de schattingen in eerste instantie dat het 12 tot 18 maanden zou gaan duren, nu spreekt men over tien jaar, decennia of zelfs 30 tot 40 jaar. En de nieuwe secretaris-generaal van de Nato sprak zelfs van ‘as long as it takes’.

Staatssecretaris Robert Gates: ‘It will take ‘a few years’ to defeat the Taliban and al-Qaeda.’ Admiral Mullen, voorzitter Joint Chiefs of Staff: ‘I believe we’ve got to start to turn this thing around from a security standpoint in the next 12 to 18 months.’

Rapport over de oorlog in Afghanistan van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Relaties: ‘None of the civilian officials or military officers interviewed in Afghanistan and elsewhere expected substantial progress in the short term. They talked in terms of years two, five and 10… Military officials believe the Afghanistan mission can only succeed if troops are there far longer — anywhere from five years to 12 years.’

Militaire experts: ‘ [T]he United States is taking on security and political commitments that will last at least a decade and a cost that will probably eclipse that of the Iraq war.’

Robert Dreyfuss in samenvatting van opinie van expertgroep: ‘(1) A significant escalation of the war will be necessary to avoid utter defeat. (2) Even if tens of thousands of troops are added to the US occupation, it won’t be possible to determine if the US/NATO effort is succeeding until eighteen months later. (3) Even if the United States turns the tide in Afghanistan, no significant drawdown of US forces will take place until five years have passed.’

Nieuwe chief of staff van het Britse leger: ‘The Army’s role will evolve, but the whole process might take as long as 30 to 40 years.’

Nato secretaris-generaal Rasmussen: ‘as long as it takes.’

Onderbouwingen van de genoemde aantallen zijn te vinden in het oorspronkelijke artikel van Engelhardt.
Naast de hierboven weergegeven kengetallen geeft hij ook cijfers over werkloosheid, inkomsten van burgers en van degenen die voor de Taliban werken, wapenhandel, corruptie, opbrengsten van hasjiesj en heroïne, vluchtelingen. Schattingen van experts geven aan dat zich op dit moment 0 (nul) Al-Qaeda basiskampen in Afghanistan bevinden.

Inderdaad: meten is weten!

Wil je meer weten over de situatie in Nederland, lees dan het blog dat Paul Delfgaauw eerder vandaag schreef. Of breng eens een bezoek aan de nieuwe groep Afghanistan, land in oorlog die gisteren door Martin Broek is opgericht.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Oorlog & geweld, Politiek en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

6 reacties op Afghanistan: de oorlog in kengetallen

 1. Ina Dijstelberge zegt:

  Dank weer, voor deze uitgebreide informatie.

 2. Vandaag in het nieuws:

  New York, 10 sept. Hoofdaanklager van het Internationale Strafhof Luis Moreno-Ocampo doet vooronderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden door militairen van de NAVO-stabilisatiemacht ISAF, de Talibaan en Al-Qaeda in Afghanistan.
  http://www.nrc.nl/nieuwsthema/Afghanistan_en_Pakistan/article2355421.ece/Vooronderzoek_Strafhof_naar_Afghanistan

 3. ron rozen zegt:

  Ongeveer 140 dollar per jaar per Amerikaan. Een niet onoverkomelijk bedrag. Een goed propagandaoffensief gebaseerd op de gebeurtenissen van 9/11 en de US burger is bereid om dat geld op te brengen. Dat dat vooral ten goede komt aan de wapenindustrie is ongezellige linkse praat van mensen die ze hun geweren willen afnemen.

 4. martin zegt:

  De kosten zijn natuurlijk veel hoger, zoals Johanna ook al schrijft:
  Dit jaar "tot 7 september 186 Amerikaanse doden.
  Tellen we de doden in de Nato-troepen mee, dan
  vielen er dit jaar tot nu toe 311 doden.
  Psychische
  schade en lichamelijk letsel zijn dan nog niet eens
  genoemd.

  Ik kan er weinig aan doen, maar hetr liedje van Country Joe McDonald
  1, 2, 3, what are we fighting for, wil niet meer uit mijn hoofd:

 5. De schade aan de Afghaanse samenleving tellen we dan nog niet mee. Burgerdoden, verwoesting, vervuiling door verarmd uranium, clusterbommen en landmijnen, daarmee gepaard gaande ziektes etc. Trauma’s die mensen daarbij oplopen, toenemend huiselijk geweld onder zowel Afghanen als militairen. Maar ja, dat is collateral damage, bijkomend, heb je nou eenmaal in een oorlog.

 6. martin zegt:

  Dat bedoelde ik niet hoor. Ik redeneerde even vanuit de Amerikaanse burger die Ron Rozen opvoerde en dan telt de Afghaan niet en Pakistan. Het zijn allemaal vijanden die 9/11 veroorzaakten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s