Moslims in 2050: geen 20 maar 8 procent

Geert Wilders kan weer rustig gaan slapen na het voor hem schokkende bericht in de Telegraph dat in 2050 20 procent van de bevolking moslim zou zijn. Het is al lang bekend dat in 2050 hooguit zo’n 8 procent moslim zal zijn. En dat dan vooral doordat wij autochtone Nederlanders in aantal zullen afnemen.

Kennelijk is de vakantie nog niet voorbij en heeft de PVV weer eens een aanleiding gevonden om ongenuanceerde vragen over moslims te kunnen stellen. Vragen bovendien die ze eenvoudig zelf hadden kunnen beantwoorden, want die gegevens zijn al lang beschikbaar.

En dat alles naar aanleiding van een bericht van zeven zinnen in de Telegraph, voor de PVV kennelijk lang genoeg om de kwalificatie onderzoek te verdienen. Je snapt niet waarom ze nog kritiek hebben op Nederlandse onderzoeksinstituten, waar die door de band genomen toch een stuk gedegener te werk gaan.

Dit is wat het Jaarrapport Integratie 2008 van het CBS er over zegt:

In 2050 zijn drie op de tien inwoners allochtoon
De Nederlandse bevolking zal alleen nog groeien door allochtonen. Volgens de allochtonenprognose zal het aantal autochtonen afnemen van 13,2 miljoen in 2008 tot 12,0 miljoen in 2050 (Loozen en Van Duin, 2007). In dat jaar zullen er 2,7 miljoen niet-westerse en 2,1 miljoen westerse allochtonen in Nederland wonen. In 2008 zijn dat er 1,8 respectievelijk 1,4 miljoen. Terwijl nu twee op de tien inwoners van allochtone afkomst zijn, zullen dat er halverwege deze eeuw naar verwachting drie op de tien zijn.

Niet-westerse allochtonen: groei door tweede generatie
Het aantal eerste generatie niet-westerse allochtonen zal tot 2050 nog maar licht groeien, doordat de immigratie uit niet-westerse landen naar verwachting laag blijft (Nicolaas, 2007). Op langere termijn stagneert de groei door toename van de sterfte in de ouder wordende groep. De tweede generatie groeit wel, door geboorte uit de eerste generatie. Vanaf 2030 zullen er meer tweede dan eerste generatie nietwesterse allochtonen zijn. De groei doet zich voor bij alle onderscheiden herkomstgroepen. De groep Aziaten (exclusief Indonesië en Japan) neemt het meest in omvang toe en zal in 2050 de grootste groep niet-westers allochtonen vormen.

Westerse allochtonen: groei door eerste generatie
Het aantal westerse allochtonen neemt vooral toe door immigratie. De tweede generatie groeit langzaam. Naar verwachting zal in 2050 het aantal westerse allochtonen van de tweede generatie gelijk zijn aan dat van de eerste generatie. Burgers uit de lidstaten van de huidige Europese Unie vormen de snelst groeiende groep westerse immigranten. Hun aantal zal in 2022 naar verwachting de 1 miljoen passeren, en mogelijk eerder gezien de hoge immigratiecijfers in 2007 (Van Duin, 2008).

Moslims blijven in de minderheid
Op grond van de demografische allochtonenprognose kunnen ook uitspraken worden gedaan over de toekomstige ontwikkeling van het aantal moslims in Nederland. In 2007 was naar schatting 5 procent van de bevolking moslim. Bij een gelijkblijvend aandeel gelovigen onder niet-westerse allochtonen zal door de bevolkingsgroei het aandeel moslims toenemen tot 8 procent. Als immigratie of kindertal hoger zijn dan nu verwacht kan het aandeel oplopen tot 11 procent. Een hoger aandeel is onwaarschijnlijk (De Beer, 2007).

De Volkskrant meldt in haar bericht dat de groep moslims flink groeit door immigratie en omdat autochtone Europeanen gemiddeld minder kinderen krijgen dan allochtone. PVV-leider Wilders vindt de groeiprognose schokkend, stelt de krant. Alsof we ook maar een seconde iets anders hadden verwacht. Het zou pas nieuws zijn als hij het gewoon vond.

Het eerste is feitelijk onwaar. In tegenstelling tot wat Wilders in zijn vragen veronderstelt, speelt immigratie daarin nauwelijks een rol. En voor zover er sprake is van immigratie, komt die met name uit Aziatische landen, en dus niet uit bijvoorbeeld Marokko. Ook nu al is China immigratieland nummer 1. Zie daarvoor mijn eerdere weblog hierover. Immigratiemotieven zijn bovendien zeer divers, waarbij arbeid met stip op één staat.

Het tweede is een drogreden. Hoogstens neemt hierdoor het percentage toe, het heeft geen invloed op de aantallen, en de oorzaak ligt bovendien bij autochtonen en niet bij allochtonen. Duidelijk is dat de groei vooral voor rekening komt van de tweede generatie. In normale mensentaal: doordat mensen kinderen krijgen.

Het aantal moslims loopt op van de huidige 5 procent naar maximaal 8 procent. Bij lange na dus niet de 20 procent die Wilders veronderstelt. Ook als er geen immigrant meer bij zou komen, neemt het aandeel percentueel toe doordat de inheemse bevolking afneemt.

Kortom: de zoveelste storm in een glas water, een broodje aap zoals we er zoveel zien in de komkommertijd die er in de zomermaanden nu eenmaal altijd is. Laat Wilders gewoon weer lekker van zijn nachtrust gaan genieten. Dan kunnen wij dat ook.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in De vreemdeling, Politiek en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

56 reacties op Moslims in 2050: geen 20 maar 8 procent

 1. Ruud Zweistra zegt:

  Zo zouder er ook maar 10 duizend Polen naar Nederland komen …

  Het werden er 10 keer zoveel.

 2. Ely de Waal zegt:

  Ja het wordt wel steeds genanter Johanna
  Vooral ook voor mensen die maar geen afstand kunnen nemen van de demagogie van de Wildersen

 3. iris kijkt zegt:

  Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van het burgerschap , dus zelfs als het 20 procent zou zijn , gaat het niet om die 20 procent, maar om hoe men hier in het leven staat. De suggestie is : een moslim kan per definitie geen goede, democratische gezinde burger zijn.

 4. Inderdaad Ely. Gelukkig komt Ruud dan wel weer een keer op bezoek als je over Wilders / moslims / allochtonen schrijft (doorhalen wat niet gewenst is). Ik had hem al een tijd gemist. Gewone verhalen over je dagelijkse belevenissen als moslim zijn niet interessant, maar gaat het over het groene gevaar, dan komen we elkaar tenminste weer eens tegen.

 5. Ina Dijstelberge zegt:

  Johanna : Zet je schrap voor de discussie…

 6. Ely de Waal zegt:

  Maak je geen zorgen over Johanna, Ina, ze doet dit fluitend

 7. @ Iris
  Inderdaad, en de meeste moslims zijn gewoon normale burgers zoals wij allemaal. Zoals ik al vaker heb geschreven: overlast moet je aanpakken, of die nou van allochtonen komt of van autochtonen. En voor de rest gaat het niemand ook maar iets aan waar iemand in gelooft of niet.

  Volgens mij gaat het ook helemaal niet om dat democratisch gezinde. Het gaat erom dat iedereen die zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, zijn hoofd verliest. Dat is nou weer typisch Nederlands.

 8. rotsbloempje zegt:

  Prima neergezet Johanna_Nouri! Maar misschien toch iets te "moeilijk" en te genuanceerd voor sommige mensen?

 9. @ Ina
  Laat maar komen, intussen schenk ik nog wat thee in voor mijn moslimfamilie.

 10. Helena zegt:

  Juist ja!
  Nu is het aantal moslims in NL ongeveer 5% en de afgelopen vier jaar is dat aantal niet toegenomen volgens het CBS.
  Wat veel mensen vergeten is dat er wellicht de komende tijd (zeker tot 2050) ook in de moslimlanden wel eens minder mensen islam als religie zouden kunnen hebben.

 11. Inderdaad Helena. En bovendien dat onder moslims in Nederland ook sprake is van ontkerkelijking, of moeten we zeggen ontmoskeeïng? Overigens wordt religie niet meer geregistreerd in het GBA. En is er in de meeste gevallen geen sprake van ‘moslimlanden’, maar van landen waar de meerderheid moslim is.

 12. fransp zegt:

  Johanna,
  Mijn complimenten voor het goed onderbouwd stuk.

  Ik zie dat ene Jan Plezier inmiddels een blog heeft geschreven om het tegendeel aan te tonen.
  http://www.vkblog.nl/bericht/273165/Moslims_wel_degelijk_20_%25_in_2050

  Hierbij baseert hij zich onder andere op een artikel van de website “Het Vrije Volk”, t.w.:
  Hoe een tsunami van moslims is weggedefinieerd”
  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=4611

  Op die website wordt de auteur van dat stuk als navolgt gekarakteriseerd:
  Jeremia volgde een multiculturele studie, woont in een multicultureel huis en heeft een grote waardering voor andere culturen – maar wel in hun eigen omgeving, niet in onze samenleving (op een vrolijke variëteit aan vertier, voedsel en voorwerpen na).”

  Tja wanneer je (met in jouw achterhoofd de omschrijving van de auteur) dan zo’n stuk serieus neemt, pleit dat niet in jouw voordeel.

  Ik denk daarbij aan een “bekende” vraag aan een journalist, gesteld door de succesvolle coach Louis van Gaal, die samen met een aantal moslims van Marokkaanse komaf, AZ recentelijk aan het landskampioenschap heeft geholpen.

  Hoe was die ook alweer????

 13. jbourbon zegt:

  Aanvulling op het stukje van Ina Dijstelberge, lijk me.
  Maar het kan niet vaak genoeg herhaald worden natuurlijk.

  Al die idioten met een Wilders-allochtonen-Islam- of ander minderwaardigheidscomplex blijven ook maar schreeuwen tenslotte.

  Zie verder mijn reaktie bij Ina:
  http://www.anderbenik.nl/2009/08/hoe-de-eurabia-mythe-met-leugen-en-bedrog-gevoed-wordt/

 14. @ fransp en jbourbon
  Dank voor de links. Ik had beide blogs nog niet gezien. Ik ben de laatste weken erg druk met de Jordaanse moslim schoonfamilie die op bezoek is en zie daardoor niet alles helaas. Ik kwam thuis, zag het ‘artikel’ in de Volkskrant en ben gaan schrijven. Dubbelop, maar toch ook weer niet.

  Het is ook niet echt dubbelop als ik Ina’s stuk lees. Ina gaat in op de bronnen van de Telegraph. Ik onderbouw vanuit Nederlandse demografische gegevens dat de stelling niet klopt. Ik zou zeggen dat dat elkaar dus prima aanvult.

 15. alib zegt:

  Dat aanvullen verstevigt het bolwerk. Een dam tegen de domheid.

 16. ron rozen zegt:

  Wat hebben de bewoners in Slotervaart aan dat getal van 8 procent. Daar is het percentage moslims al lang meer dan 50%

 17. P.H.M.van de Kletersteeg zegt:

  kijk en dat is nou typisch statistiek vervalsing van de multi culti’s

  Er wordt gemeten; alleen de niewkomers ; als je de tweede en derde en vierde generatie meetelt 9waar het gevaar zit) kom je ver over de 20%
  Even kijken naar afkomst en niet naar paspoort

 18. @ P.H.M.
  Dat is dus helemaal geen statistiekvervalsing. De definitie van allochtoon is glashelder, zelfs voor iemand als jou prima te begrijpen. Als je tot in het oneindige allochtoon blijft, is het overgrote merendeel der Nederlandse bevolking ook allochtoon. Verder vooronderstel jij een gevaar dat helemaal niet bestaat.

  Overigens is het typisch Nederland om mensen tot in het oneindige als ‘buitenstaander’ of ‘allochtoon’ te blijven bestempelen. Kijk eens op de demografische websites van New York en Londen. Het begrip tweede generatie kom je daar al niet eens tegen. Daar kom je aan, je vestigt je, en daarna ben je gewoon burger. Misschien moeten we dát eens gaan proberen. Om mensen gewoon als medemensen te behandelen.

 19. @ ron rozen
  Moet dat dan? Het onderwerp hier is dat de cijfers niet kloppen. Dat geldt dus ook voor de bewoners van Slotervaart. En zelfs voor jou.

 20. ron rozen zegt:

  In Amsterdam en Rotterdam gelden nu eenmaal andere cijfers als jouw 8 procent. Het verschil is dusdanig groot dat je geruststellende woorden iets hilarisch krijgen. Misschien moet het probleem van een oververtegenwoordiging van moslims ook niet landelijk opgelost worden maar regionaal en stedelijk. Het zou beter zijn de verwachting van het aantal moslims in Amster en Rotterdam te berekenen, want daar schuilt misschien gevaar, niet voor die anderhalve moslim op Terschelling die voor een laag percentage Rotterdamse zorgt.

 21. Ina Dijstelberge zegt:

  Het probleem Ron is dat jij een gevaar ziet in landgenoten met een ander geloof.

 22. ron rozen zegt:

  Ik dacht dat jij de PVV als gevaar zag Ina? Nou die PVV is het gevolg van immigratie uit Moslimlanden, duidelijk?

  En in Londen en Madrid zouden er geen aanslagen zijn geweest als er geen grote groep moslims woonden. Natuurlijk willen de meeste Moslims niks met terrorisme te maken hebben, maar statisitisch gesproken wordt de kans op narigheid groter naarmate het aantal moslims stijgt.

  Ze hebben ook niet die sociale controle als de Chinezen. Er is geen antiterroristische Moslimbeweging. Ik denk dat iedere Moslim als hij eerlijk is in Ede had willen meedansen op straat toen de twintowers kapot zijn gemaakt.

 23. @ ron
  En ook dat laatste is een broodje aap, zoals inmiddels genoegzaam bekend.

 24. Ina Dijstelberge zegt:

  @ Ron : De pvv teert op irreële angsten van mannetjes en vrouwtjes zoals jij.
  =maar statisitisch gesproken wordt de kans op narigheid groter naarmate het aantal moslims stijgt.=
  bewijs graag?

  =Er is geen antiterroristische Moslimbeweging=

  Wereldwijd groeit weerstand van moslims tegen terrorisme
  Persbericht | 29-11-2007

  De weerstand tegen gewelddaden van Al Qa’ida en andere terroristische netwerken die zich beroepen op de islam neemt wereldwijd toe. Deze tendens tekent zich de afgelopen maanden af in het intellectuele debat in de islamitische wereld. Een aantal prominente geestelijke leiders heeft in woord en geschrift expliciet afstand genomen van de gewelddadige jihadpraktijk. Ook onder ‘gewone gelovigen’ neemt het begrip voor geweld af. Volgens het onderzoekscentrum PEW Global blijkt uit onderzoek dat steeds minder moslims zelfmoordaanslagen een geoorloofd middel vinden om de islam te verdedigen. In Europa is deze ontwikkeling ook zichtbaar.
  http://www.nctb.nl/Actueel/persberichten/2007/persbericht_20071129.aspx?cp=91&cs=25472

 25. ron rozen zegt:

  Nou hou jullie het dan maar bij je schattige moslims Nouri en Ina, ik voel meer voor hun slachtoffers en ik vind de Islam maar een verzameling inhoudsloze kreten. En nog iets je kunt wel denken dat de wettelijke mogelijkheden onbeperkt zijn maar niemand weerhoudt er mij van om met een grote boog om Marokkanen heen te lopen. Als ik een kamer te huur had of een baan te vergeven zou ik ik er voor zorgen dat bepaalde mensen niet aan bod komen al zouden ze Aboutaleb of marcouch heten. Dat is wat de meeste autochtonen doen.Een beetje zoals de Nederlanders zich in de tweede wereldoorlog ten opzichte van de Duitsers gedroegen. In die constellatie zijn jullie natuurlijk de NSBers de colaborateurs.

 26. Ina Dijstelberge zegt:

  =In die constellatie zijn jullie natuurlijk de NSBers de colaborateurs=
  Goh, daar is hij weer de vergelijking en al zo snel in de discussie:

  Wet van Godwin (Uit Wikipedia)

  De wet van Godwin is een aforisme over de internetcultuur dat oorspronkelijk in 1990 door Mike Godwin bedacht werd. De wet stelt:

  Naarmate online discussies langer worden, nadert de waarschijnlijkheid van een vergelijking met de nazi’s of Hitler één.

  In veel nieuwsgroepen op Usenet bestaat de traditie dat de thread afgelopen is zodra zo’n vergelijking wordt gemaakt. Degene die de nazi’s als eerste noemt heeft automatisch verloren, ongeacht het onderwerp dat werd besproken.

  Dag Ron.

 27. cor verhoef zegt:

  @Johanna,
  Ik betwijfel of Wilders na het nuttigen van deze cijfers rustig zal gaan slapen. Ze passen niet in het angstplaatje van de PVV. Wat ik ook betwijfel is dat mensen die de PVV een warm hart toedragen, jaarrapporten lezen van welk bureau dan ook.

  Maar er is geen speld tussen te krijgen. Tussen deze cijfers. Zelf ben ik overigens van mening dat wanneer het aantal Moslims 20% zou zijn, mij dat geen pijn doet. Wanneer zou blijken dat er in 2050 20% Volendammers in de EU zouden verblijven, dan wordt het hoog nodig tijd om de diverse beleidvoeringen wat betreft immigratie naar zonnige oorden uitgebreid te gaan bestuderen.

  nogeenmooiedaggroeten,

  cor

 28. Bas zegt:

  Elk cijfer geeft een vertekend beeld. De islam concentreert zich namelijk. Leuk artikel in Elsevier. Mohammed is de meest voorkomende naam in de vier grote steden voor pas geboren jongetjes.

 29. cor verhoef zegt:

  @Bas,

  Een reden voor jou om je koffers te pakken? En welke naam stond er op 2? Bas?

  Get a life!

 30. Bas zegt:

  cor: Gut. Gewoon een leuk artikel. Als je de moeite neemt om even naar de site van elsevier te gaan kun je het zelf ook lezen.

 31. ron rozen zegt:

  Ik heb het woord nazi niet als eerste beruikt Ina dus jij hebt verloren.

 32. Ina Dijstelberge zegt:

  Ron : =In die constellatie zijn jullie natuurlijk de NSBers de colaborateurs=
  Wat noem je dit dan?

 33. Bas zegt:

  Ina: Gewoon NSBers en colaborateurs.

 34. ron rozen zegt:

  je begrijpt de wet van Godwin niet Ina, Godwin weet nog niet eens wat NSBers zijn.

  Ok goed ik zal het anders stellen. Op mijn eigen manier verzet ik me tegen de mij opgedrongen emigratie. Ik zie een stroom van aartsreactionaire emigranten het land binnenkomen, die vrouwen met korte rokken hoeren vinden en homo’s maar zondig. Jij wilt die stroom graag bevorderen. Dan hoeven we niet veel woorden meer vuil te maken. Ik vind het ook een verkrachting van de democratie dat emigratie nooit een politiek onderwerp is geweest terwijl het zo belangrijk is.

  Wat vind jij nou van het democratisch gehalte van de enorme emigratie in Nederland. Denk jij dat de meerderheid in Nederland dat nog langer wil?

 35. Helena zegt:

  @Ron Rozen, graag bewijzen dat : En in Londen en Madrid zouden er geen aanslagen zijn geweest als er geen grote groep moslims woonden

  Er zijn toch ook aanslagen waar geen moslims bij betrokken zijn?
  Lees ook eens het verhaal van John Tulloch, een slachtoffer van die aanslag in Londen.
  http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article557079.ece/Een_zwarte_dag_voor_The_Sun

  ‘TERREURWETTEN. VERTEL TONY DAT HIJ GELIJK HEEFT’, luidde de voorpaginakop van The Sun op dinsdag. Daarbij stond een foto van een slachtoffer van de aanslagen op het openbaar vervoer in Londen van 7 juli met een totaal bebloed gezicht, een aan flarden gescheurd kostuum en een noodverband rond het hoofd. En daaronder was een telefoonnummer vermeld dat lezers konden bellen voor steunbetuigingen. Blair putte zoveel moed uit de campagne van de spreekbuis van populistisch Engeland, dat hij tegen het advies van zijn mede-kabinetsleden besloot alle compromissen terzijde te schuiven en voor de hoofdprijs te gaan. Hij overschatte zowel zijn eigen autoriteit als de macht van de krant en gokte verkeerd.

  The Sun, waarvan de commentaren worden ingefluisterd door niemand minder dan Rupert Murdoch zelf, zal zich zelf achter de oren moeten krabben. Het heeft niet meer de invloed die het vroeger had. De oplage schommelt ondanks oplageverliezen nog altijd rond de drie miljoen. Maar de lezers hebben vooral belangstelling voor het dagelijkse portie entertainment en trekken zich steeds minder aan van de standpunten van de krant.

  Uitermate pijnlijk voor The Sun is dat het op de voorpagina afgebeelde slachtoffer van de aanslag van 7 juli de campagne voor negentig dagen voorarrest helemaal niet steunde. John Tulloch, die gewond raakte bij de aanslag op de metro bij Edgware, is juist een boek aan het schrijven waarin hij Tony Blair en andere politici bekritiseert voor de wijze waarop zij de terreurdaden in Londen met hun oorlog hebben uitgelokt. ‘Dit is een klassiek voorbeeld van mediamanipulatie waaruit blijkt hoe New Labour voor het karretje wordt gespannen van de Murdoch-pers. De woorden zijn zo over mijn foto gezet dat het lijkt of ik het zeg.’

  Bovendien is Tulloch gaan praten met jonge moslims.

  In de VS zijn weduwen van de aanslagen (9/11) vrouwen in Afghanistan gaan helpen (die ook weduwe zijn).

 36. Bas zegt:

  Ina: Wat vind jij eigenlijk zo geweldig aan een immigrantenstroom die vrouwen duidelijk ondergeschikt acht.

 37. Bas zegt:

  Of Helena: Dat kan ik ook aan jou vragen.

 38. ron rozen zegt:

  @Helena
  Tuloch lijdt aan het Stockholmsyndroom wat als nadeel heeft dat je constant achtervolgd wordt door likse media die een intervieuw willen met je voordat je ervan af wordt geholpen door een psychiater.

 39. Bas zegt:

  Vreemd dat ik geen antwoord krijg.

 40. P.H.M.van de Kletersteeg zegt:

  Ah: Ina heeft al vastgesteld dat tussen gister en morgen vandaag is.
  Er is een klein beetje hoop.

  Zal uitleg doen.
  De islam is geen geloog.
  scheiding tussen staat en islam is onmogelijk, omdat de islam het dagelijks leven beheerst.
  ook de moslims die niet naar de moskee gaan zijn eerst moslim en kennen geen loyaliteit met nederland of nederlanders.
  Als ze moeten kiezen tussen een moslim terrorist helpen en hen hem aangeven, an helpen ze hem.
  Gematigde moslims bestssn niet.

  Oh, bij alle grote aanslagen waren marokkanen betrokken.

  De tweede derde en vierde generatie moslims zijn het gevaarlijkst ivm mogelijke terroristische activiteiten; maar die zijn niet meegeteld in de statistieken.

  Als die wel geteld zouden worden als moslim of als allochtoon, zouden de cijfers er echt griezelig uitzien.
  En dat wil de linkse kerk niet.

  De islam brent niks goeds; niet sociaal, niet economisch, niet cultreel, niets.
  alleen dood en verderf.

  de islam past in geen enkele beschaving.
  ————–
  maar vrouwen eigen; als ze een keer een avontuurtje gehad hebben met een moslm, kan de islam geen kwaad meer doen.
  ook niet in de positie van de vrouw.

  hormoontjes hormoonjes

 41. Excuses allen voor het feit dat ik nu pas weer reageer. Ik was vandaag met onze gasten op stap en ben zojuist weer thuisgekomen. Ik ga alles eens rustig doorlezen en dan reageren. Voor nu alvast: dank voor de reacties.

 42. @ ron rozen 12-08-2009 09:54
  In Amsterdam en Rotterdam gelden nu eenmaal andere cijfers als jouw 8 procent.

  > Ja dat klopt. Hetgeen overigens ook geldt voor die veronderstelde 20 procent. Het doet dus niets af aan hetgeen ik schrijf. In Amsterdam en Rotterdam, en ook Den Haag, wonen zoals in elke grote stad meer allochtonen. Grote steden trekken nu eenmaal altijd migranten aan, zeker als het havensteden zijn. Zie ook wat ik daar eerder over schreef: Wordt Rotterdam eindelijk een wereldstad?

  > Overigens: hoeveel slachtoffers van de Islam ken jij in Nederland? De groep die slachtoffers veroorzaakt, is zeer klein. Het merendeel van de moslims keurt geweld helemaal niet goed en is daar ook duidelijk in. Zie bijvoorbeeld de Amman Message, via de link in de rechterkolom. Zie ook mijn blog: Terrorisme nee – Amerikanen weg ja

  @ ron rozen 12-08-2009 10:20
  En in Londen en Madrid zouden er geen aanslagen zijn geweest als er geen grote groep moslims woonden.

  > Ik sluit me aan bij de vraag van Helena om dit te bewijzen. Madrid wordt al jarenlang geteisterd door bomaanslagen van de ETA, en Londen in het verleden door de IRA. Geweld is niet iets dat exclusief door moslims wordt gepleegd. Het komt veel breder voor dat mensen met geweld hun (politieke) doelen willen bereiken. Denk ook aan de terreurgolf in de jaren zeventig met onder meer de Bader-Meinhof Groep en de Rote Armee Fraktion.

  @ ron rozen 12-08-2009 10:54
  Dat is wat de meeste autochtonen doen.Een beetje zoals de Nederlanders zich in de tweede wereldoorlog ten opzichte van de Duitsers gedroegen. In die constellatie zijn jullie natuurlijk de NSBers de colaborateurs.

  > We zijn niet in oorlog met de moslims. We worden ook niet bezet. Fijn dat jij andersdenkenden beticht van landverraad. Zo ken ik je weer. Nog een fijne dag.

  @ ina
  > ron komt inderdaad aardig in de buurt van de wet van Godwin. Interessant hoe hij zich daar dan weer uit probeert te draaien.

  @ cor verhoef
  Leuke vergelijking die 20 procent Volendammers. Ik ben het geheel met je eens. Ik zie het probleem ook niet. Je mag van mensen goed burgerschap verwachten, mits je dat dan eenduidig definieert. Je mag ook verwachten dat iedereen zich aan de wet houdt, en dat iedereen voor de wet gelijk is. Wat iemand verder gelooft gaat niemand iets aan.
  Ik betwijfel ook of die mensen jaarrapporten lezen. Hoewel je dat van een Tweede Kamerlid wel mag verwachten. Als ze die rapporten wél kennen, maakt het de situatie alleen maar ernstiger, want dan is er sprake van moedwillig angst zaaien.

  @ Bas
  Elk cijfer geeft een vertekend beeld. De islam concentreert zich namelijk. Leuk artikel in Elsevier. Mohammed is de meest voorkomende naam in de vier grote steden voor pas geboren jongetjes.

  > Wat niet wegneemt dat die 20 procent niet reëel is, en die prognose van maximaal 8 procent wel. Verder concentreren migranten zich altijd in grote steden, ongeacht hun geloof. Zie ook mijn reactie op ron rozen.

  > Leuk artikeltje inderdaad over die jongensnamen. Hier de link: http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/243248/Mohamed-veruit-populairste-babynaam-in-grote-steden.htm

  @ ron rozen 12-08-2009 12:22
  Wat vind jij nou van het democratisch gehalte van de enorme emigratie in Nederland.

  > Ik zie niet wat er ondemocratisch is aan emigratie. Mensen hebben daar een vrije keuze in. Nederlanders emigreren al tijden naar andere landen. Of bedoel je immigratie? Daar geldt hetzelfde voor. Immigratie vindt plaats op grond van de geldende wetgeving, die op democratische wijze tot stand is gekomen.

  @ Helena
  Goed dat je Tulloch noemt. Ook ik ben benieuwd of er nog een onderbouwing van ron gaat volgen. Aha, inmiddels heb ik gelezen dat het Stockholm Syndroom ervoor verantwoordelijk is. Dat is wel een afdoende verklaring dat moslims de kans op aanslagen vergroten, vind je ook niet?

  @ bas
  Het onderwerp is niet of welke migrantenstroom dan ook geweldig is. Het onderwerp is dat de vragen van de PVV vragen naar de bekende weg zijn en dat de beschikbare cijfers uitwijzen dat het meest waarschijnlijk is dat er in 2050 niet 20 maar 8 procent moslims in Nederland zullen wonen. Of je die mensen mag is niet relevant. Onze wetgeving maakt terecht geen onderscheid op basis van religie.

  @ P.H.M.
  De cijfers kloppen gewoon niet. Maar dat dat voor jouw een reden is om de bekende onzin uit te kramen, is niet verrassend. Zoals ook al aan Ron gemeld: het overgrote merendeel van de moslims keurt geweld af. Of ze andere gewoonten hebben is niet relevant, zolang ze zich aan de wet houden. Misschien vind ik jouw gewoonten ook wel niet prettig, maar dat is toch geen reden je het land uit te zetten?

 43. Ina Dijstelberge zegt:

  @
  Bas 12-08-2009 11:43
  =Elk cijfer geeft een vertekend beeld. De islam concentreert zich namelijk. Leuk artikel in Elsevier. Mohammed is de meest voorkomende naam in de vier grote steden voor pas geboren jongetjes. =

  Er zijn in 2008 in heel nederland 94838 jongens geboren
  704 met de naam Mohamed of synoniemen daarvan
  1369 Daan of synoniemen daarvan
  De naam Daan betekent trouwens mijn rechter is God
  allemaal na te zoeken op deze site: http://www.babybytes.nl/namen/
  dus Bas weer een hoop humbug.

  Overigens bijna de helft van de Nederlanders woont in de randstad.

  Bas 12-08-2009 12:35
  Ina: Wat vind jij eigenlijk zo geweldig aan een immigrantenstroom die vrouwen duidelijk ondergeschikt acht.

  Is het ondergeschikt achten van vrouwen enkel kenmerk van migranten of is het een misvatting die bij meerdere mensen van verschillende gezindten terug tevinden is.

 44. Ina Dijstelberge zegt:

  @ Johanna:
  =@ ina
  > ron komt inderdaad aardig in de buurt van de wet van Godwin. Interessant hoe hij zich daar dan weer uit probeert te draaien.=

  Ja en er nog heilig van overtuigd is dat het is gelukt.

  N.S.B betekent nog steeds Nationaal socialistische beweging is toch echt synoniem aan nazi’s.

 45. Helena zegt:

  @Bas : Wat vind jij eigenlijk zo geweldig aan een immigrantenstroom die vrouwen duidelijk ondergeschikt acht.

  Ben je nu niet ontzettend aan het generaliseren? Zie verder ook de reactie van Ina op jouw vraag.
  Natuurlijk zijn er (helaas dus) problemen. Maar dat geldt toch niet voor iedere immigrant?
  Misschien zijn er wel migranten naar NL gekomen omdat ze juist meer rechten willen voor hun vrouwen.
  Trouwens, de rechten van vrouwen in het algemeen kan ook beter in dit land!

 46. Helena zegt:

  @Ron Rozen, John Tulloch heeft ook gesproken en congressen bijgewoond over slachtoffers van terroristische aanslagen en ik denk dat hij zeker niet een en ander onderschat! Bovendien, wat is er mis om met mensen te praten? kan dat ook niet meer? Het is toch van belang om achter oorzaken etc te komen?

 47. P.H.M.van de Kletersteeg zegt:

  De oorspronkeleijke gastabeiders hadden een conract van 2 of 3 jaar, waarna ze contractueel zouden terugkeren.
  dat is niet gebeurd.
  Wat is voorstel is de zwitserse regel van voorheen; langer dan 6 week werkloos: repatrieren.

  Verblijfsvergunningen alleen afgevenper 3 jaar b.v.
  met voorwaarden; geen crimineel gedrag.
  Niet werkloos langer dan 6 week.
  geen 9dubbele) kinderbijslag voor kinderen die in buitenland wonen van buitenlanders
  Geen moslims of inwoners uit moslim landen.

  Moslms ebben de PLICHT te liegen als het in het belang van de islam is; vandaar dat als ze zeggen dat ze tegen geweld zijn dat geen enkele waarde heeft.
  Ze staan nog steeds te juichen als iemand onthoofd wordt op tv

  Bloedtest voor et huwelijk.
  Geen inteelt huwelijken.

  Voor statistieken
  WEL registratie van afkomst ot in ijfde generatie.
  Zodat de statistieken correct worden.

  Toelating altijd UITSLUITEND als het in het belang van het gastland is, begrensd met een quotm.

  Overleg et de landen van oorsprong; gevangenisstraffen aldaar uitzitten.
  Bij criminaliteit minderjarige; hele gezin eruit.
  geen veelwijverij op staatskosten.
  Een maal huwelijk ; niet iedere 3 jaar om zo hele families in nederland te krijgen.

  Stoorzenders op de satelieten die islamtische propaganda (opruien) uitzenden.
  Is te rechtvaardigen door de wet op haatdragende….
  Maar: absoluut geen instroom meer van ieuwe moslims.
  Die er zitten; bestand opschonen.
  Er zijn er al veel te veel
  Het risico is realistisch

 48. Ruud Zweistra zegt:

  Moslims in 2050: volgens bepaalde prognoses: 3 procent.

  De rest is uit zichzelf vertrokken na de burgeroorlog.

 49. @ Helena
  Ja inderdaad, aan de positie van vrouwenin Nederland kan zeker nog het een en ander verbeteren. Leuk dat generaliseren weer. Alsof alle moslims hun vrouwen slecht zouden behandelen.

  @ Ina
  Bas is nu stil gevallen kennelijk.

  @ P.H.M.
  Vind jij het dan humaan om mensen die hier al vijftig jaar wonen hun status af te nemen? Ik zou me kunnen voorstellen dat Nederland bijvoorbeeld een greencard systeem kan invoeren, dat zou op zich goed kunnen werken. Maar ik ben er niet voor om dat met terugwerkende kracht in te voeren. Er is ook nog zoiets als rechtszekerheid.
  Mensen die veroordeeld worden voor criminaliteit kunnen ook nu al uitgezet worden, daar hoef je de wet niet voor aan te passen. Ik weet uit ervaring dat dat ook gebeurt.
  Als je ervan uitgaat dat moslims per definitie liegen, dan zijn we verder wel uitgepraat wat mij betreft. Dat jij dat normaal vindt om dit soort dingen uit te kramen. Ik stel voor dat je dat maar ergens anders gaat doen.
  Ik begrijp dat je voorstelt dat onze wetten gaan discrimineren op religie. Waarom was het ook weer dat je een probleem met moslims had? Had dat niet iets te maken met het aantasten van de fundamenten van de rechtsstaat? Ik zie nog niet hoe de wereld beter gaat worden door jouw voorstellen.
  Wat ik persoonlijk graag zou zien dat jij eens over gaat nadenken: wat moet je doen om eindelijk gewoon door jou als Nederlander gezien te worden? Waarom tot in de vijfde generatie apart registreren? Dat betekent dat mijn achterachterkleinkinderen dus door jou nog steeds als allochtoon worden beschouwd. Gek hè dat ze dan niet beter integreren.
  Die bloedtesten is een goed idee. In landen als Jordanië is dat bij neef-nichthuwelijken al lang verplicht. Maar ook alleen dan. Niet standaard voor iedereen een bloedtest wat mij betreft, dan komen we wel erg dicht in de buurt van het scheppen van de Übermensch.

  @ Ruud
  Wat is je punt?

 50. Bas zegt:

  Ina: Ik had andere dingen te doen. Je reactie is zo zwak. Dat ik pas morgen reageer. Helaas. Ik ben net pas thuis.

 51. Ina Dijstelberge zegt:

  @ Bas : Je hebt de laatste driekwartier naar Mihai en An zitten gluren.

 52. P.H.M.van de Kletersteeg zegt:

  @nouri
  Taqqia9weet niet of ik het goed spel) Is de PLICHT van moslims om te liegen bedriegen op te lichten alles te doen en laten, wat de positie van de islam of moslims sterker maakt.

  Derhalve an met moslims zelf niet over de sociale impact van de islam spreken; je krijgt rotzooi als antwoord.
  Dat is logish

  Het doel van de islam is absolute wereldheerschappij via bekering of afmaken van ongelovigen.De schaal is van geen belang.
  ie algerije; per week worden er zob 400 personen vermord/verkracht/ beroofd uit naam van Allah
  Het woord islam betekent onderwerping.

  Het is geen geloof als chistendom, of stroming als boedhisme.
  daar is het streven het bereiken van hogere morele standaards–in verscillende orm, maar toch.

  De islam is puur fascisme en terreur.
  het staat geen interpretatie toe van de koran.
  het is zoals de salafisten zeggen–ben je het niet mee eens, dan moet je afgemaakt worden.
  En dat gebert.
  ie irak-en afghanistan; het is al aan de gang, maar echt grootschalig wordt het als de westerse legers weg zijn.
  ————————————–
  Islam zal leiden tot zelfvernietiging; dat kan niet anders.
  iedere overheersing is maar tijdelijk.

  Dagelijks worden in islamlanden enige onderden mensen geexecuteerd.
  Vaak ook zonder reden.
  Geef de imam 10 dollar en beschuldig je buurman en pik zo zijn land in.
  of ipv scheiden beschuldig je vrouw van vreemd gaan; ze wordt of gestenigd f levend begraven.
  maar allez; voor vrouwen hier is at geen punt.

  de islam isfascistischer in haar leer dan de nazi’s dat ooit waren.
  Lees de koran.
  kijk naar het nieuws.

  Dat heeft geen plaats hier; nergens trouwens
  ——————————————————————–
  het is simpel de civiele wet; een contract die nageleefd te worden.
  ij gingen niet weg; mogen ze alsnog.
  Hebben ze 30 uitkering gratis gekregen.

  Maar personelijk ben ik oor selectie.
  DWZ: die met werk; mogen van mij blijven.
  Met een normaal gezin; niet meer dan 3 koters

  Die zonder werk, of crimineel: enkeltje thuisland.
  Maar vooral: geen nieuwe moslims binnenhalen9 ik bedoel mensnen uit een overwegend moslim land)

  en geen invoed van bv de marokkaanse overheid op maronen hier; en most of all: geen medewerking van nederlandse ambtenaren daartoe.
  —————————–
  In 1945 waren er ploselin geen nazi’s meer in duitsland en in 1990 waren er plotseling geen communisten meer in europa.
  Maar dan: ik geloof ook in sinterklaas.

  oordat de sociaal culturele invloed verdwenen is en vervangen door westerse gaan een heleboel generaties overheen, als je uitgaat van goede wil.
  Die goede wil is er niet.
  Vandaar 5 generaties–en dan meten.
  —————
  Risico groepen zijn vooral de latere generaties; die oelen instinctief dat wat ik stel correct is.
  Ze oren niet bij het westen.
  Maar ook niet onverdeeld bij land van herkomst ouders.
  Ze weten dat de islam een achtelijke doctrine is.
  Ze weten dat ze ook niet helemaal als "eigen" worden bekeken door de moslims.
  Ze weten dat als ze in nederland brullen van discriminatie, dat ze gehoor vinden.

  vandaar at ze zich gedragen zoals ze doen.
  ———————
  Vrijheid van godsdienst moet geschrapt worden als wet.
  Dan is er vrijheid van vergaderen, vrijheid van meningsuiting (voor zover die nog bestaat)
  Dan zijn we af van bijzondere scholen en subsidies op religieuze toestanden.

  Daarnaast is er die wet op haatdragen geschriften; toets de koran daaraan, dan word hij zeker verboden.
  De wetgeving is door multiculti’s inconcistent.

  Aangezien de koran dan verboden wordt, met aanhangende boeken, is de islam verboden.

  De islam heeft NIETS goeds voortgebracht in 13 eeuwen. en zal in de directe toekomst alleen maar haat en verderf brengen; meer dan het nazidom.

  Ik zie dus geen rationele reden om hier de islam toe te staan; wel om die te verbieden.

  Zou dat gebeuren krijgen we een betere maatschappij.
  In USA zijn bloedtesten standaard voor iedereen.
  Zou ier ook goed zijn.

  alle gezeur over discriminatie ten spijt: wat voor een kans heeft een autochtoon kind, geboren uit de groep van 6 millioen armen?
  Geen kans op goede zorg, geen goede scholing geen kans op cultuur of kunst.
  Dat zijn nederlanders.

  Jaren terug was ik getrouwd; mijn vrouw beiel in een kraamkliniek
  Reden: als het kind niet goed was, bleef het daar.
  Ik had niet het geld om voor een niet normaal kind te zorgen; ik was maar een werkende autochtoon.

 53. P.H.M.van de Kletersteeg zegt:

  Is trouwens niks mis met de indeling uebermensh en untermench.
  Als die kwalifikatie erdiend is mag dat.

 54. johanna_nouri zegt:

  P.H.M.
  Op de enige twee vragen die ik je stelde geef je geen antwoord. Dat is lekker makkelijk.
  In mijn vorige reactie heb ik je al gevraagd je xenofobie, racisme en discriminatie op grond van geloof elders te gaan uitbraken. Je laatste opmerking geeft daar alleen maar meer reden toe. Het wordt hoog tijd dat je alsnog Brave New World van Huxley gaat lezen. Dan krijg je hopelijk wat meer inzicht waar jouw gedachtegoed toe gaat leiden. Verder hoef je van mij geen reactie meer te verwachten. Tegen zoveel vuilspuiterij heeft reageren geen zin. Het is triest dat het leven je zo bitter heeft gemaakt.

 55. Ruud Zweistra zegt:

  Ik heb nog wat bewijzen verzameld van de idiotie van die Eurabia mythe:
  http://www.vkblog.nl/bericht/273444/De_Eurabia_mythe
  .

 56. Hé Ruud een mooi overzicht van moskeeën, handig in het gebruik. Jammer dat de grootste moskee er niet bij staat, die staat in Zaandam. Kun je nog even uitleggen wat dit te maken heeft met de Eurabia mythe, en waarom dit de cijfers zou weerleggen? En dat dan mede in het licht van onze beroemde godsdienstvrijheid en de leuzen van de Verlichting: vrijheid, gelijkheid en broederschap?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s