Moslims voor vrede

Vredesoperaties zijn van vitaal belang bij de totstandbrenging en bewaking van vrede. Wereldwijd zijn op dit moment dan ook bijna 94.000 mensen actief in dergelijke operaties. Bijna de helft van hen is afkomstig uit een islamitisch land.

Vredesmissies treden op in gebieden die verscheurd zijn door oorlog, waar niemand anders heen kan of wil. Zij voorkomen dat het conflict weer oplaait of escaleert. Door de vredesmissies wordt een veilige omgeving geschapen waarin verder kan worden gewerkt aan het brengen van vrede.

Peacekeeping - UNAMID: UN-African Union Mission in Darfur (foto: UN / Stuart Price, #171678)UNAMID: UN-African Union Mission in Darfur
UNAMID officials ontmoeten Arabische nomaden als onderdeel van de consultatie van alle partijen en groepen die geraakt zijn door het vijf jaar durende conflict.
Locatie: Regel El-Kubri, Soedan, 16 maart 2008Peacekeeping - MONUC: UN Mission in the Democratic Republic of Congo (foto: UN / Martine Perret, # 129576)MONUC: UN Mission in the Democratic Republic of Congo
De MONUC missie garandeert de stabiliteit tijdens de verkiezingsperiode. Dorpelingen op weg naar de lokale markt in Bogoro lopen langs een Bangladeshi patrouille van MONUC terwijl het land zich voorbereidt op de tweede ronde van de verkiezingen.
Locatie: Bogoro, DR Congo, 12 oktober 2006


Peacekeeping - UNMIT: UN Integrated Mission in Timor-Leste (foto: UN / Marco Dormino, # 192376)UNMIT: UN Integrated Mission in Timor-Leste
Een deel van de 104 Timorese nationale politie-agenten (PNTL) doet een tactische demonstratie oefening tijdens een ceremonie na de succesvolle afronding van een drie weken durende training. De training werd begeleid door het UNPOL (UN Police) onderdeel van UNMIT.
Locatie: Dili, Oost-Timor, 28 augustus 2008

Peacekeeping - MINUSTAH: UN Stabilization Mission in Haiti (foto: UN / Marco Dormino, # 192376)MINUSTAH: UN Stabilization Mission in Haiti
Leden van het Jordaanse bataljon van MINUSTAH redden kinderen uit een weeshuis dat is verwoest door orkaan Ike.
Locatie: Port au Prince, Haiti, 9 september 2008Onderzoek laat zien dat vredesmissies de meeste succesvolle manier van internationaal interveniëren zijn, waarbij de kosten zo eerlijk mogelijk over de lidstaten worden verdeeld. Of zoals Susan Rice, permanent vertegenwoordiger van de VS bij de VN het formuleerde: If the US was to act on its own – unilaterally – and deploy its own forces in many of these countries; for every dollar that the US would spend, the UN can accomplish the Mission for twelve cents. Bron

Sinds 1945 zijn er 63 missies geweest die optraden onder Chapter VII van het VN Handvest. Zij zorgden onder meer voor eerlijke en vrije verkiezingen, en het ontwapenen van meer dan 400.000 strijders alleen al in de laatste tien jaar.

Op dit moment zijn meer dan 116.000 personen uit 137 landen actief in 18 vredesoperaties op 4 continenten. Onder hen ruim 80.000 militairen, bijna 11.000 politie-agenten en ruim 2.000 militaire observators, 6.000 man civiel personeel, 13.000 man locale staf en ongeveer 2.200 vrijwilligers van de VN. Onderstaande kaart laat zien waar de huidige vredesoperaties plaatsvinden. Bron

United Nations Peacekeeping Operations
VN Vredesoperaties

Het is interessant om eens te kijken waar die ruim 93.000 operationele manschappen vandaan komen. Welke landen leveren personeel? Onderstaande grafiek toont de top-20 van donorlanden van personeel. Bron

Top-20 van landen die bijdragen aan VN vredesmissies per 31 mei 2009 (geüniformeerd personeel)
Slechts 2 van deze 20 landen zijn westers (Italië en Frankrijk). 9 van de 20 landen zijn lid van de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC).Van de 57 landen die lid zijn van de OIC nemen er 38 deel aan VN vredesmissies.

Van de in totaal 93.813 manschappen neemt de OIC er 44.118 voor haar rekening (militairen en politie), ofwel 47 procent.Topleverancier is Pakistan met 10.618 manschappen. De Verenigde Staten leveren momenteel 96 mensen (plaats 68), Nederland 50 (plaats 79). Onderstaande grafiek laat zien waar de OIC-manschappen worden ingezet.

Inzet van OIC-manschappen in vredesmissies per 31 mei 2009

Terwijl de grootste financiële donors overwegend westers zijn (zie onderstaande grafiek), worden troepen overwegend geleverd door niet-westerse landen, waarvan bijna de helft zoals gesteld door islamitische landen.

Donors van VN vredesmissies per 30 april 2009

Een inzet die veel kost. Afgelopen jaar vielen er in de vredesoperaties 136 doden. Dit jaar zijn er tot en met mei 30 doden gevallen. Sinds 1945 (het jaar waarin de VN, na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog, werd opgericht) lieten in totaal 2.591 mensen het leven in vredesoperaties, waarvan 653 uit de OIC-landen. 23 Nederlanders lieten het leven en 63 Amerikanen. Bron

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Oorlog & geweld en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

34 reacties op Moslims voor vrede

 1. janplezier zegt:

  “Moslims voor vrede.”
  Lijkt een beetje op het verhaal uit moslim kringen over de steeds grotere rol van de moslims in de bevrijding van Europa van de Nazi’s
  Revisionisme dus!

 2. Ina Dijstelberge zegt:

  De rauwe feitelijkheden tonen opnieuw aan hoe subjectief de opinie is….

 3. ben zegt:

  Mooie compilatie

 4. janplezier zegt:

  Beste mevrouw Dijstelberge, in de landen die lid zijn van de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) is geen enkel regime te vinden die in eigen land de mensenrechten zelf ook maar een beetje respecteert.
  Het lijkt mij dan ook dat politiek correct denken uw inschattingsvermogen heeft vertroebelt!

 5. ron rozen zegt:

  Ik zie de Filippijnen er niet bij staan waar fundamentalisten het afgelopen jaar 600 mensen hebben opgeblazen omdat ze meer autonomie willen,

 6. @ ron
  Waarbij? De Filipijnen zijn geen lid van de OIC, er is geen VN vredesmissie en ze zijn ook niet een van de grootste financiële donors. Er staan wel meer landen niet bij waar veel geweld plaatsvindt. Wat is je punt?

 7. Maria Trepp zegt:

  "troepen overwegend geleverd door niet-westerse landen, waarvan bijna de helft zoals gesteld door islamitische landen"
  Ongelofelijk… ik had geen idee!

 8. Peter Louter zegt:

  Het is aantrekkelijk om manschappen te leveren, want er wordt goed voor betaald.
  Toch heb ik sterk het idee dat er een aantal vredesmissies is vergeten.
  Het OIC is niet zo vredig en wil de belediging van godsdiensten strafbaar stellen. De UVRM wordt niet erkend. Ze hebben een eigen Mensenrechtenstatuut naar islamitisch snit.
  Ik dacht dat Nederland ook nog aan een aantal vredesmissies deelneemt, hetzelfde geldt voor andere Europese landen. Vergeten? Of acht je alleen de propagandistische informatie van het OIC betrouwbaar.
  De Nederlandse bijdrage aan afghanistan is een vredesmissie onder auspicieén van de VN. De fundamentalistische islam zorgt daar en op veel andere plaatsen in de wereld voor onv rede.

 9. Helena zegt:

  Goed artikel!

  Linda Polman heeft een keer een boek geschreven over de VN Vredesmissies, ‘k zag twee beren’ geschreven. Ze gaat in op de VN vredesmissies, de VN Veiligheidsraad, de kosten van vredesmissies.

  Ze stelt ook de kosten van de VN aan de orde. “ Voor het apparaat dat zorg moet dragen voor de wereldvrede is weleens uitgerekend dat er per jaar evenveel geld in omgaat als de burgers van Amerika jaarlijks uitgeven bij de bloemist”.
  De macht van de landen die in de VN-Veiligheidsraad zitten (het zijn de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad die besluiten dat vredesmissies er moeten komen, wat ze mogen kosten en een vetorecht over de besluiten , de onmacht om snel in een land in te kunnen grijpen, de onwil van landen om deel te nemen aan vredesmissies (en legers te sturen) en het soevereiniteitsbeginsel en vele andere dingen worden aan de orde gesteld. In de inleiding van het VN-Handvest wordt “de soevereiniteit van de lidstaten stevig afgetimmerd: ‘Wij, de volkeren van de Verenigde Naties, zijn vastbesloten ons vertrouwen te bevestigen in gelijke rechten voor kleine en grote naties’. [..] Alle staten, narco en netjes, zijn vrij om binnen de landsgrenzen te doen en te laten wat ze willen”.
  Uit het soevereiniteitsbeginsel vloeit een non-interventiebeginsel voort, dat bepaalt dat de VN zich niet fysiek met de binnenlandse zaken van haar lidstaten mag bemoeien.

  Ook blijkt dat het met name de arme landen zijn die bijdragen aan de missies. En raden maar hoe het verschil is tussen de troepen van de westerse landen en die van de arme landen….

  verder is er voor de Vredesmissie voor Darfur ook weinig belangstelling uit de westerse landen. Daar moeten weer de armere landen dus voor opdraaien. Dit staat dus niet in het boek van Linda Polman want dat dateert van de begin jaren negentig. Ik heb het boek een tijdje geleden via de bibliotheek gelezen (niet helemaal uitgelezen) maar ga het denk ik toch eens kopen zodat ik er af en toe wat info uit kan halen!

  Sorry hoop dat deze reactie een beetje te volgen is.

 10. @ Peter
  Het OIC is in ieder geval zo vredig dat ze bijna de helft van alle VN-troepen leveren voor vredesoperaties. Niet dat het voor dit stuk relevant is, maar de islamitische landen onderschrijven wel degelijk de UVRM, ze hebben er alleen een aanvullende verklaring naast geformuleerd.

  Dan suggereer je verder in je tekst dat ik incorrecte informatie geef en bewust feiten achterwege laat. Dat is nogal een aantijging. Een waarvoor excuses wel op zijn plaats zijn.

  Dit zijn namelijk de feiten:

  Het enige waarvoor ik het OIC heb geraadpleegd is de vraag welke landen lid zijn van de OIC. Alle overige in het blog vermelde informatie is afkomstig van de VN website over peacekeeping. Nee ik ben dus niks vergeten. Op de opgenomen kaart, eveneens afkomstig van de VN, kun je precies zien waar de VN tegenwoordig een missie heeft.

  Er is inderdaad een VN missie in Afghanistan, genaamd UNAMA. Deze missie ontleent haar mandaat aan VN resolutie 1662 (in 2006), 1746 (in 2007) en 1868 (23 maart 2009). Het mandaat wordt jaarlijks vernieuwd.
  Aan deze missie nemen de volgende landen deel: Australië, Bangladesh, Bolivia, Canada, Denemarken, Duitsland, Filippijnnen, Ghana, Jordanië, Nepal, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Paraguay, Portugal, Republiek Korea, Roemenië, Tsjechië en Uruguay. In totaal 18 landen aan een hele kleine missie, met slechts 23 manschappen, alleen militaire waarnemers en politie.
  Bron: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/2009/may09_5.pdf

  Inderdaad, Nederland staat daar niet bij. Nederland levert slechts 50 manschappen aan VN missies: 22 man politie, 25 militaire waarnemers en 3 militairen.
  Bron: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/2009/may09_1.pdf

  Die Nederlandse manschappen worden ingezet bij de volgende missies:
  Binub – Burundi – 1
  Unamid – Darfur – 1
  Unficyp – Cyprus – 7
  Unmis – Soedan – 29
  Untso – Midden-Oosten (Golan, Zuid-Libanon, Sinai) – 12
  Bron: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/2009/may09_3.pdf

  Dan de missie in Afghanistan, waar de Nederlanders actief zijn. Deze missie werkt onder de noemer ISAF, wat staat voor International Security Assistance Force. Deze missie werkt niet onder auspiciën van de VN zoals jij stelt, maar is een ‘Coalition of the Willing’. De missie begon als actie van de VS, die vervolgens andere landen om steun vroeg. Pas daarna is er een VN mandaat onder gelegd.
  Bron: http://www.nato.int/isaf/topics/mandate/index.html

  Nederland neemt dus in zeer beperkte mate deel aan VN-missies.

  Het ministerie van Defensie geeft aan dat per 2 juli 2009 1884 functies worden ingezet, inclusief kantoor en civiel personeel. Naast de al genoemde VN missies betreft dat NATO-missies (Irak, Kosovo / KFOR) en EU missies (Bosnië / Eufor, Kosovo / Eufor, Congo / Eusec). Daarnaast neemt Nederland deel aan operatie Allied Protector tegen piraterij voor de kust van Somalië en een contraterrorisme missie in Bahrein (NLO CTF 150).
  Bron: http://www.defensie.nl/missies/uitgezonden_militairen/

 11. @ Helena
  Helemaal helder, althans voor mij, maar ik net een hele berg stukken hierover doorgespit. Bij het bestuderen vielen me een aantal dingen op inderdaad. Dat westerse landen wel financieel bijdragen, maar niet met manschappen. Dat er tegenwoordig een aantal missies zijn buiten de VN om, in NATO of EU verband, en volgens mij ook in Afrikaanse Unie verband. Zie ook mijn reactie op Peter Louter.
  En: dat er een aantal brandhaarden zijn waar helemaal geen missies heen gaan. En dat hangt nauw samen met wat jij schrijft: de onwil om überhaupt een resolutie aan te nemen, de onwil om een Chapter VII resolutie aan te nemen. Twee voorbeelden: Palestina, Sri Lanka.

 12. ceesincambodja zegt:

  Mooi overzicht Johanna. Leerzaam en helder.

  Maarrrr… CAMBODJA ontbreekt (weer eens).
  Zeker een Nederlands artikel!
  Zijn ze de mariniers alweer vergeten die in 1992 wat mijnen hebben opgeruimd voor de VN-vredesmacht?
  (Er liggen er overigens nog 5 miljoen en dagelijks vallen er nog slachtoffers, vooral onder kinderen.)

  Ceesgegroetjes

 13. Cees
  Dit artikel gaat alleen over de lopende missies. En op dit moment zit volgens mij de VN niet meer met een vredesmissie in Cambodja. Wel met een hoop andere activiteiten. Toch?

 14. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  De VN bestond al voor de oorlog.Een zweed bracht een gifgas container die door Italie op Ethiopie werd gegooid in de vergaderin mee.
  De VN kon politiek niet toegeven dat Irtalie daaraan schuldig was.

  Dit terzijde.

  Zet nu eens een grafiek uit, waarin de reden is van interventie van vredesmachten (bezettingen) b.v. burgeroorlog islam gebaseerd.

 15. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  Islam fighting for peace=like fucking for virginity

 16. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  @Janplezier: de marokkaanse soldaten in een bij elkaar geraapt frans legertje: massale verkrachtingen in Italie en moordpartijen en roof partijen; zo erg dat de paus de geallieerde vroeg, dat tuig niet naar rome te laten gaan.
  In duitsland werden 2000 vrouwen de ondergrondse in gedreven en massaal verkacht en vermoord.
  Ze kregen 2 dagen van de franse opperbevelhebber; daarin mochten ze alles doen. En dat deden ze dan ook.

  Maar niks om trots op te zijn…

 17. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  Oorlogje spelen is lucratief.
  De Nato huurde grond voor een basis in Roemenie en kregen daar voor een slordige 300 millioen dollar.
  De werkelijke verkoopwaarde van die grond was minder dan 25.000 $.

  He, niet lullen zakken vulen.

  Personelijk ben ik tegenstander van "vredes missies".
  Als een land oorlog wil: laat ze.
  Door interventie wordt de tijdslimiet verschoven, niet de motievenm of de oorzaak.

 18. ely zegt:

  Een goede bijdrage tegen de hetzevorming Johanna
  Het is misschien maar een druppel op een gloeiende plaat
  Ik hoor het tenminste af en toe sissen in de reacties
  Maar met al die druppels moet het ooit lukken om de plaat af te koelen

 19. Roland Danckaert zegt:

  Interessant. Aambevolen, warm…

 20. katja zegt:

  Het wachten is nu op een grote vredes-demonstratie, georganiseerd door Nederlandse Moslims, begrijp ik?

 21. ron rozen zegt:

  @Katja
  LOL (Laughing Out Loudly)

 22. satuka zegt:

  Johanna:

  == Het OIC is in ieder geval zo vredig dat ze bijna de helft van alle VN-troepen leveren voor vredesoperaties. Niet dat het voor dit stuk relevant is, maar de islamitische landen onderschrijven wel degelijk de UVRM, ze hebben er alleen een aanvullende verklaring naast geformuleerd. ==

  Het OIC heeft wel degelijk zijn eigen Islamitische Universele Verklaring voor de rechten van de Mens

  Zie: http://www.oic-oci.org/english/article/human.htm

  En let dan vooral op het laatste artikel want wringt hem de schoen:

  ARTICLE 25:

  The Islamic Shari’ah is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration.

  Ergo: als een bepaalde interpretatie van de sharia voorschrijft om vrouwen te stenigen en handen af te hakken, of zelfs maar de getuigenis van vrouwen minder waarde toe te kennen dan mannen en ze de helft minder te laten erven dan mannen, dan prevaleert die boven deze verklaring.

  Tja.. zo kan ik het ook. De ene human is blijkbaar de andere niet…

  Verder hebben de lidstaten van het OIC er in de VN een resolutie doorgedrukt die landen oproept om belastering van godsdiensten (let wel.. godsdiensten, dus niet godslastering) strafbaar te stellen. Gelukkig niet ondertekend door Nederland. Dat geeft de burger moed.

  Evenwel spreekt zo’n resolutie boekdelen.

  Zie: http://www.undemocracy.com/A-RES-62-154.pdf

  Verder natuurlijk hartstikke mooi dat er ook islamitische landen meedoen aan vredesmissies. Mijn zegen hebben ze. Maar daarmee praat je islamitische misstanden nog niet goed.

  De VS heeft ook nog al wat vredesmissies op haar conto staan, maar daar streep je de oorlog in Irak ook niet mee weg…

  Om maar eens een ander voorbeeld te noemen.

  Ik snap de intentie van je blog dan ook niet zo.

 23. @ Ron Rozen
  Ik hoop dat je je vermaakt in je luie stoel. Intussen wagen degenen die velen van ons hier verafschuwen alsof ze zelf zonder zonden hun leven voor de vrede.

 24. Voor iedereen die denkt dat wij blanken in het westen zo volmaakt zijn, dit is wat Irene Khan onlangs schreef in het jaarrapport van Amnesty International:

  Deprivation, inequality, injustice, insecurity and oppression are the hallmarks of poverty. They are clearly human rights problems and will not yield to economic measures alone. They demand strong political will and a comprehensive response integrating political, economic, social and environmental issues within an overarching framework of human rights and the rule of law. They demand collective action and a new kind of leadership.

  Economic globalization has brought about a shift in geopolitical power and a new generation of states, in the form of the G-20, is claiming the mantle of world leadership. Composed of China, India, Brazil, South Africa and other emerging economies from the global South as well as Russia, USA and leading western economies, the G-20 claims to be a more accurate representation of political power and economic clout in the world today. That may be so, but to be truly global leaders, the G-20 must subscribe to global values and confront their own tarnished records and double standards on human rights.

  The EU remains ambivalent on its commitment to human rights. Although strong on issues like the death penalty, freedom of expression and protection of human rights defenders, many EU member states are less willing to live up to international standards on protection of refugees and elimination of racism and discrimination within their borders or to own up to collusion with the CIA on the extraordinary rendition of terrorist suspects.

  The G-20 governments have an obligation to uphold international human rights standards to which the international community has subscribed. Otherwise, they undermine their own credibility and legitimacy as well as effectiveness. The goal of the G-20 is to find a way out of the global economic crisis. They also claim that their efforts will benefit people living in poverty. But economic recovery will be neither sustainable nor equitable if it does not include a strong focus on human rights.

  It is incumbent on those sitting at the world’s top table to set an example through their own behaviour. A good start would be for the G-20 members to send a clear signal that all human rights, economic, social or cultural rights, political or civil rights, are equally important.

 25. @ PHM van de Kletersteeg
  Het is altijd weer een genoegen om je ongefundeerde aantijgingen te lezen. De superioriteit druipt er weer van af. Oorlogsmisdaden, kennen we die in Nederland niet? Zijn westerse troepen altijd ok, denk je?

 26. Jack Pastoor zegt:

  @JN: Een bijzonder informatief blog, waarvoor mijn dank.
  Er vallen uiteraard overal vraagtekens bij te zetten. Zo zet ik – zoals je weet – vele vraagtekens bij NGO’s en ander hulporganisaties of onze buitenlandse hulp of dat van ‘rijke’ andere landen aan ‘arme’ landen. Ik zet die aanhalingtekens omdat veel van die arme landen niet arm zijn, maar de bevolking- door allerlei vormen van moderne slavernij en corruptie – vaak wel straatarm is. Voor vele hulpverleners is het een carrière en is de één zijn ellende en trage dood de ander zijn brood. (Ik wil daar echter absoluut niet generaliserend over zijn, maar het is wel degelijk een groot probleem)

  Dezelfde vraagtekens kunnen ook worden geplaatst bij zg vredesmissies. Zelf ben ik er niet altijd gelukkig mee, maar een mens moet wat. Als er oorlog in een gebied is en de ellende kan worden vertraagt, verminderd of gestopt, dan kan wellicht een vredesmissie helpen. Maar in veel gebieden zal dat absoluut niet kunnen zonder wapens en dan worden mijn vraagtekens bij de naam vredesmissie wel erg groot. Er zijn voorbeelden te over van vredesmissies die een duidelijk politieke agenda hebben. Of dat nu onder de vlag van de VN gebeurd of niet.

  Daarnaast kunnen er ook vraagtekens worden gezet bij het gedrag van veel soldaten (oa in Oeganda) die op vredesmissie zijn. Dat weet je waarschijnlijk ook en ik wil daar niet verder op ingaan omdat ik ook niet weet hoe wijdverbreid sommige misstanden en misdaden van die soldaten is en ik ze misselijkmakend vind.

  Trouwens, heb ik je reactie op Satuka 15:41 gemist?

 27. Jack Pastoor zegt:

  @JN: sorry, ik was je aanbeveling vergeten. alsnog goedgemaakt : -)

 28. @ satuka
  "Het OIC heeft wel degelijk zijn eigen Islamitische Universele Verklaring voor de rechten van de Mens".

  Ja dat klopt. Maar dat is geen bewijs dat men de UVRM, en daaruit voortgekomen verdragen niet zou accepteren. Per slot van rekening heeft Europa ook zijn eigen verklaring, de EVRM.
  Het beeld dat jij en vele anderen hebben van Arabische landen, en breder van islamitische landen, is soms nogal verknipt. Ik geef grif toe dat er een hoop niet deugt. Wat ik steeds meer bespeur is dat volgens velen er niets, maar dan ook niets goeds te ontdekken zou zijn. Daarbij blind zijnde voor de eigen tekortkomingen en problemen.

  Jordanië bijvoorbeeld, dat land ken ik nou eenmaal goed, vangt op dit moment zo’n 2,5 miljoen vluchtelingen op, en dat al jarenlang. Jordanië onderschrijft de UVRM en heeft meer dan 16 internationale verdragen op het gebied van de mensenrechten geratificeerd.

  Opmerking Johanna Nouri 22-03-2011
  Vervangende link naar mensenrechtenverdragen ondertekend door Jordanië

 29. @ katja
  En waarom zouden de moslims voor vrede moeten demonstreren? Misschien een idee als we dan samen optrekken?

 30. @ ina, ben, maria, helena, cees, ely, roland
  Dank voor de reacties. Inderdaad druppels op een gloeiende plaat. Het sist inderdaad. Mooie beeldspraak Ely, ooit koelt die plaat zo ver af dat er geen stoom meer van afkomt. Laten we het hopen.

 31. @ Jack
  Ja, je kunt overal kanttekeningen bij plaatsen en dat is ook terecht. Ik zou echter hopen dat sommige mensen tussen alle kanttekeningen door ook eens een keer naar de positieve dingen zouden willen kijken en die ook op hun merites zouden beoordelen.

  Nee, je had mijn reactie op Satuka nog niet gemist. Die had ik nog niet gegeven. Ik was druk en kon rond half zes alleen even kort reageren. De reactie op Satuka vroeg wat meer tijd. Ik kom net weer thuis, vandaar.

 32. jack pastoor zegt:

  @JN: Tenminste, zolang de kanttekeningen maar niet voort komen uit cynisme maar gevoed worden door ware betrokkenheid lijkt het mij ook goed,

  ik ben er trouwens van overtuigt dat de UVRM ook wel degelijk etnocentristische elementen kent. Daar heb ik nog niemand over gehoord.

  En, je hebt volgens mij volledig gelijk, hou het daar waar mogelijk positief. Dat denk ik geldt voor ons allen. Als iemand het echter niet met je/mij eens is betekent dat echter absoluut niet dat het een en ander niet op zijn merites wordt beoordeeld.

  Trouwens, volgens mij kan je de verschillende Arabische landen net zo min met elkaar vergelijken als de verschillende Europese landen.

 33. @ JP
  Inderdaad, je kunt de verschillende Arabische en islamitische landen niet met elkaar vergelijken. Toch gebeurt dat aan de lopende band.

 34. Pingback: 61 | Levantijnse berichten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s