Vluchtelingenrecht schatplichtig aan shari’ah

Alle belangrijke principes van het moderne vluchtelingenrecht kunnen worden teruggevonden in de shari’ah. Bescherming van vluchtelingen, hun bezit en gezinnen, non-refoulement (gedwongen terugkeer), het civiele karakter van asiel, vrijwillige terugkeer. Aan al deze principes wordt in de Koran gerefereerd. Geen uitspraak van islamitische schriftgeleerden, maar van António Guterres, de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de VN (UNHCR).

Deze week werd in de Saoedische hoofdstad Riyadh het rapport The Right to Asylum between Islamic Shari’ah and International Refugee Law: A Comparative Study gepresenteerd. Het onderzoek werd uitgevoerd door de universiteit van Cairo met steun van de UNCHR. Het voorwoord van het boek is geschreven door Guterres.

Hij stelt onder meer dat de Islam een veertienhonderd jaar oude traditie kent van gastvrijheid tegenover mensen die aan vervolging trachten te ontkomen. Een traditie die meer invloed heeft gehad op het huidige internationale vluchtelingenrecht dan enige andere historische bron en die voortbouwt op de waarden van de Arabische cultuur en traditie al voor de opkomst van de Islam.

Het huidige raamwerk op basis waarvan UNHCR opereert is zwaar schatplichtig aan de Islamitische traditie en het recht. Bijvoorbeeld als het gaat op het recht om asiel te vragen om aan vervolging te ontkomen. Of het verbieden om mensen terug te sturen die daardoor in hun eigen land opnieuw gevaar zouden lopen (non-refoulement).
De Islamitische traditie biedt vluchtelingen onderdak ongeacht hun religie, verbiedt het om hen te dwingen hun geloof af te leggen, vermijdt het compromitteren van hun rechten, probeert gezinnen te herenigen en garandeert de bescherming van hun levens en eigendommen. Guterres schrijft:

‘Today, the majority of refugees worldwide are Muslims. This fact occurs at a time when the level of extremism – ethnic and religious – is on the rise around the globe, even in the world’s most developed societies. Racism, xenophobia and populist fear-mongering manipulate public opinion and confuse refugees with illegal migrants and even terrorists.’

‘These attitudes have also contributed to misperceptions about Islam, and Muslim refugees have paid a heavy price. Let us be clear: refugees are not terrorists. They are first and foremost the victims of terrorism. This book reminds us of our duty to counter such attitudes.’

Het Arabische concept van asiel, hijrah, stamt uit de tijd van voor de Islam en werd door het shari’ah recht overgenomen

‘because it was one of the established good practices in their traditions and customs, involving noble manners and ethical values such as rescue of people in distress and protection of the oppressed’

schrijft professor Ahmad At-Tayyib, rector van de al-Azhar Universiteit in Cairo.

De Hoge Commissaris presenteerde het boek aan prins Faisal bin Abdullah, voorzitter van de Saoedische Rode Halve Maan met de woorden:

‘We believe this book can make an important contribution in fighting prejudice and distortions about Islam. It can help to show the true face of Islam.’

Bron: UNHCR

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in De vreemdeling, Oorlog & geweld, Religie en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

24 reacties op Vluchtelingenrecht schatplichtig aan shari’ah

 1. Maria Trepp zegt:

  Oh dat zal je nog om de oren vliegen..

  Ken je mijn blog over Maurits Berger en de sharia?
  Hij beklemtoont ook de sociale kanten van de s.
  http://www.vkblog.nl/bericht/173128

 2. Ruud Zweistra zegt:

  Zo, ik heb je meteen aanbevolen, want dit is pure propaganda voor Geert Wilders en de PVV.

  Natuurlijk is de objectieve inhoud je reinste onzin, want dat zou bekeken dat in landen waar de sharia het meeste ingevoerd is, er de beste mesenrechtensituatie zou zijn – de werkelijk is precies, diametraal en perfect spiegelend het omgekeerde:

  Hoe meer sharia, hoe meer mensenrechtenschendingen.

  Heb je enig idee, Johanna, hoe dat nou zou kunnen komen? Dat je ideologie in de werkelijkheid in zijn volkomen omgekeerde verkeert…

  Anderen mogen natuurlijk ook hun suggesties doen, want ik ben erg nieuwsgierig.

 3. Peter Louter zegt:

  Indrukwekkend.
  Maar helaas niet met voorbeelden aan te tonen. Geweldige prestaties op het terrein van vluchtelingenopvang zijn me niet bekend. Wel de slechte behandeling van de Palestijnen die in verschillende landen verbliven.
  Helaas zijn veel islamitische landen zelf grote leveranciers van vluchtelingen.

 4. Ruud Zweistra zegt:

  Aanvullend artikel aangaande de waarde van de islam:
  http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/cultuur_integratie_islam_wetenschap-islamitisch_bronnen.htm

  Bij elkaar: tezamen met humaniteit en de wetenschap is de islam de bron van alle beschaving.

  Alleen is er kennelijk ergens ooit iets misgegaan…

 5. Betty zegt:

  @Landen als Syrie en Libanon handelen derhalve ism de sharia door Palestijnen niet te laten integreren en in kampen te laten zitten. Egypte idem dito door de grens dicht te houden.

 6. @ Maria
  Dank voor de link. Ik heb veel van Berger gelezen. Een van de weinigen die genuanceerd kan kijken.

  @ Ruud
  De objectieve inhoud is dat de islamitische landen inderdaad erg veel vluchtelingen opvangen. Zie mijn blog van een aantal weken geleden: https://johannanouri.wordpress.com/2009/06/19/20-juni-refugee-day-live/

  @ Peter Louter
  Zie mijn verwijzing die ik al aan Ruud gaf. Objectieve gegevens tonen juist aan dat islamitische landen enorme hoeveelheden vluchtelingen opvangen. En voor de Palestijnen geldt dat ook die allen onderdak krijgen, soms al zestig jaar lang, in naburige landen. In een land als Jordanië hebben Palestijnen voor de volle honderd procent dezelfde burgerrechten als de Jordaniërs.

  @ Betty
  Vluchtelingen hebben recht op terugkeer. Als Israël ze dat recht niet zou ontnemen, hoefden ze niet al zestig jaar in Limbo te leven. Palestijnen zijn een erg slecht voorbeeld. In hun eigen land worden ze verdreven, er worden muren om ze heen gebouwd en ze worden als tweederangs burgers behandeld. Door een bezettingsmacht. Voor het overige: graag on topic blijven. Israël en Palestina is níet het topic.

  Opvallend overigens. Al die meningen over een document dat jullie nog niet eens gelezen hebben.

 7. Ruud Zweistra zegt:

  De vluchtelingen die islamitische landen opvangen zijn vrijwel zonder uitzondering vluchtelingen uit andere islamitische landen.

  Dat is het grote punt van de religieuze solidariteit in het algemeen en de islamitische in het bijzonder: het is alleen gericht op de eigen groep.

  Hoe zou dat nu komen? (zie ook mijn vorige vragen)

 8. jack pastoor zegt:

  Het zou zo maar kunnen dat het “Vluchtelingenrecht schatplichtig is aan sde hari’ah”, alleen met die constatering ga je voorbij aan de werkelijkheid van alle dag. Er zijn vreselijk veel vluchtelingen in verschillend islamitische landen die vluchten voor rivaliserende clans of een andere uitleg van het heilige boek de Koran enz. De redenen voor religieuze of andere (politiek bijv.) vervolging zijn natuurlijk legio.
  Vluchtelingen vind je dan ook in grote getallen overal op de wereld. In Azië worden miljoenen Birmesen, Laotianen, Chinezen, mensen uit Bangladesh, Tibet enz, opgenomen door omringende landen. Joodse vluchtelingen zijn begin vorige eeuw massaal uit oost Europa gevlucht (meestal naar de VS) voor de vervolging aldaar. In Afrika is een constante vluchtelingenstroom van miljoenen die in Nederland nauwelijks of geen aandacht krijgt. We hebben er alleen wat “last” van vanwege de droevige pogingen die er door sommige wanhopigen wordt ondernomen om naar het Europese “paradijs” te komen. In Europa worden veel vluchtelingen opgenomen en in de VS nog veel meer.
  Na de tweede wereldoorlog waren er miljoenen Sudeten Duitsers die al generaties lang in Oost Europa hadden geleefd en daar haven en goed hebben moeten verlaten.

  Maw, het zijn van vluchteling is van alle tijden en alle culturen. Bij mijn weten komt het echter nooit (of tenminste zeer zelden) voor dat over mensen zestig jaar na dato nog over vluchteling wordt gesproken en daarbij hun kinderen ook als vluchteling noteren.

  Je hebt al eerder een blog geschreven over vluchtelingen waarin je sprak over ik geloof 2,5 miljoen Palestijnse vluchtelingen. De Hamas PR houdt het op ruim vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen. Volgens mij waren de officiële cijfers eerder ergens tussen de 450 000 en 550 000 Palestijnse vluchtelingen. Daarnaast waren er – zoals je al door Betty werd verteld – tussen de 850 000 en 900 000 joodse vluchtelingen uit Arabische landen die net als de Palestijnse voor wat voor reden dan ook voelde dat ze gedwongen werden om hun vaderland te verlaten met achterlating van al hun spullen die ze niet konden dragen.

  Ik geloof eerlijk gezegd niet dat een vluchtelingen status eindeloos voortduurt. Als dat zo was dan weet ik niet hoeveel miljoenen Sudeten Duitsers of Birmezen, Tibetanen enz nu nog als vluchteling zouden kunnen worden aangemerkt.
  Het verhaal van elke vluchteling is over het algemeen een intens triest verhaal, maar, zoals het gezegde gaat, life goes on. Het is in mijn ogen bijna misdadig om je kinderen ook als vluchteling op te voeden. Volgens mij gebeurd ook dit zelden. De meeste vluchtelingen maken er voor zichzelf in de vreemde het beste van en werken zich uit de naad om hun kinderen te geven wat ze kunnen om ze meer kansen in het leven te geven dan ze zelf hadden.

  Nogmaals, ik geloof zonder meer dat er in de religieuze werken van verschillende Godsdiensten schitterende zaken worden verkondigd (ik ben een heiden : -)). Maar, weer zoals het gezegde gaat: The proof of the pudding is in eating it”. En wat dat betreft ken ik geen gebied op aarde waar de vluchtelingen slechter door hun broeders worden behandeld dan in de Islamitische wereld.

  Ik geef onmiddellijk toe dat ik het document niet heb gelezen. Maar om na zestig jaar van een groep van pak weg 500 000 vluchtelingen een groep van 5000 000 vluchtelingen te hebben gemaakt en daarbij constant te lopen verkondigen dat er sprake is van genocide door de “vijand” en dat het vluchtelingenrecht dan zo goed in de wet is geregeld is wat moeilijk voor mij om te begrijpen.

  Daarnaast, is de Islam ook niet wat schatplichtig aan het Jodendom, zeg maar het oude testament en het Christendom, zeg maar de toevoeging van het nieuwe testament?
  Mijn punt is, we zijn allemaal schatplichtig aan elkaar, maar het gaat er uiteindelijk alleen maar om hoe je je als individu gedraagt. In Israel wordt in ieder geval niet gerept over de 900 000 vluchtelingen uit Arabische landen die alsnog als vluchteling worden gezien. Ze zijn gewoon geïntegreerd in een moderne, chaotische wat verwarrende samenleving. Voor sommigen zijn ze welkom, voor anderen minder of niet, maar dat doet er niet toe, de wet en het gedrag van de bevolking in het algemeen accepteert hen. (Hetzelfde geldt voor de Duitsers of Amerikanen en in één generatie de Europeanen.)
  Zelfs als het Russen of Jemenieten zijn : -)))

  Toch bedankt ook weer voor deze bijdrage omdat het in een discussie mee kan werken het één en ander te verhelderen.

 9. @ Ruud Zweistra
  De link die je geeft gaat over medische ontdekkingen binnen de Islam en heeft geen relevantie voor dit onderwerp.

  Het klopt dat er nu veel vluchtelingen uit islamitische landen afkomstig zijn, met name uit Afghanistan en Irak, twee landen waar Amerika is binnengevallen.
  De meeste vluchtelingen uit die landen worden in de eigen regio opgevangen, door islamitische buurlanden. Bij de huidige aantallen is dat een hele opgave, zoals ik elders al eerder stelde.

  Dat alles doet echter niets af aan de stelling dat in de zuivere sharia vluchtelingen goed behandeld worden. Het probleem is eerder dat de zuivere sharia in de meeste landen niet bestaat en er weinig gebruik gemaakt wordt van het hijra recht.

  Voor de goede orde: ik ben geen voorstander van invoering van de sharia. Het gaat erom dat de hijra principes hun plek hebben gekregen in het internationale vluchtelingenrecht.

 10. @ jack pastoor
  De werkelijkheid van alledag is dat in de meeste landen de sharia niet of onvolledig bestaat, en al helemaal niet in zuivere vorm. En dat er weinig beroep wordt gedaan op het hijra recht.
  Dit neemt niet weg dat in de Koran en de sharia duidelijke uitgangspunten aanwezig te zijn hoe om te gaan met vluchtelingen.

  Leuk dat je de Palestijnen erbij haalt. Het komt ook niet echt veel voor dat je land op deze manier wordt afgepakt en dat ze zestig jaar lang onder vreemde overheersing moet leven. De getallen die ik noemde komen in tegenstelling tot wat je suggereert, niet uit de lucht vallen, maar weerspiegelen de officiële registratie door de UNRWA. Daardoor is het ook mogelijk dat Hamas tot hogere aantallen komt, want niet iedereen is door de UNRWA geregistreerd.
  Dat er ook joden hun land verlaten hebben, doet niets aan de harde werkelijkheid van de Palestijnen heden ten dage af. Bovendien zijn daar veel kanttekeningen bij te plaatsen. Wat ik hier niet ga doen, want dat is niet het onderwerp van dit blog.

  Ja de Islam is ongetwijfeld ook schatplichtig aan het Jodendom. Jammer alleen dat de beoogde Joodse natiestaat deze principes zelf niet meer huldigt.

 11. Betty zegt:

  @Erg goed stuk, Jack, right on the spot.

 12. @ Jack
  Toch nog even over die aantallen, want die lopen niet uiteen al lijkt dat wel zo. Ik schreef in mijn eerdere blog dat er 2,8 miljoen Palestijnse vluchtelingen zijn. In totaal staan er bijna 4,7 miljoen Palestijnen bij de UNRWA geregisteerd. Het verschil zit in de Palestijnen die op Palestijns Gebied wonen: de Gazastrook en de Westbank. Kortom, er is niks mis met die cijfers.

 13. @ Betty
  Inderdaad, right on the spot.
  Jack schreef: ‘Maw, het zijn van vluchteling is van alle tijden en alle culturen. Bij mijn weten komt het echter nooit (of tenminste zeer zelden) voor dat over mensen zestig jaar na dato nog over vluchteling wordt gesproken en daarbij hun kinderen ook als vluchteling noteren.’

  Het komt inderdaad niet vaak voor dat mensen zestig jaar lang als vluchteling door het leven moeten gaan omdat ze niet mogen terugkeren naar hun land.

  Voor het overige: graag on topic.

 14. Betty zegt:

  @ Nee Johanna, Jack heeft gelijk. De omliggende landen hebben hun taak en plicht ernstig verzaakt door de nieuwe generatie Palestijnen in kampen te laten zitten. Deze nieuwe generatie is geen vluchteling meer. Mijn familie komt oorspronkelijk uit Spanje, daar zijn ze voor de inquisitie gevlucht. Ben ik een vluchteling? Kom nou toch.

 15. @ Betty
  Als je er niet meer uitkomt kun je inderdaad altijd nog van onderwerp veranderen. Een veel toegepaste truc. Mag ik je er even aan herinneren dat het onderwerp van vandaag niet Palestijnen is? En wellicht dat je in je oordeel ook kunt meenemen dat in de betreffende landen momenteel letterlijk miljoenen vluchtelingen verblijven? Het is natuurlijk wel de omgekeerde wereld: de verdediger van de veroorzaker van het probleem levert kritiek op de landen die de gevolgen opvangt.

  In zijn algemeenheid is het natuurlijk niet zo dat vluchtelingenrechten verjaren als je de betrokken vluchtelingen maar lang genoeg buiten de deur houdt. Je verwijzing naar Spanje slaat nergens op; dat speelde laten we zeggen ergens rond 1500, maar we hebben het over de 20e en 21e eeuw, toen er wel internationale verdragen werden gesloten omdat men na de Tweede Wereldoorlog nooit meer nog een keer zo iets wilde meemaken.

 16. ben zegt:

  Johanna,
  Het onderwerp is sober neergezet door jou. Goed leesbaar.
  Je pareert in stijl. Dat mag ik graag zien.
  Ik blijf je volgen!!

 17. PHM van de Kletersteeg zegt:

  Uit afghanistan komen de vluchtelingen niet door de westerse legers, maar ondanks.
  De verlichte talibanm en alle andere fanatieken zijn er lustig aan het moorden; geremd hierin door de westerse legers.
  bewijs?
  Simpel; als de westerse legers weg zijn uit irak en afghanistan, beginnen de massa moorden weer; soenieten sjiiten, de taliban kicken op afschieten van vrouwen….

  De afgaanse vluchtelingen worden in Irak/Iran behandeld als vuilnis.

  In 40-45 waren er ook wel duitsers die een paar joden verborgen.
  Hoeveel? een op de 10.000?
  En zijn de nazi’s daarom joden liefhebbers?
  —————–
  De islam verdrukts alles wat menselijk is, is een vijand van vrede, haat en verachte andersdenkenden.
  Ze zijn schuldig aan het scheppen van enorme aantallen vluchtelingen; en doen er-wat ook op papier staat- zelf weinig tot niks voor.

  Propagande verandert niks aan de dagelijkse werkelijkheid.
  Open je ogen en zie de realiteit; er is NIETS goeds uit de islam voortgekomen.

  Vandaag beginnen ze in somalie met afhakken van voet en hand van dieven; leven de sharia!

 18. @ PHM
  Die Westerse troepen zijn zelf niet onaanzienlijke moordenaars helaas. Ik schreef daar eerder al een blog over onder de titel Collateral damage.

  Voor je lezersgemak hieronder wat ik daar over Afghanistan schreef:

  Afgelopen dinsdag publiceerde de VN de 2008-cijfers over Afghanistan. Volgens de VN vielen er 2.118 burgerslachtoffers, 40 procent meer dan in 2007, het hoogste aantal sinds de val van het Taliban-regime in 2001. Volgens de VN zijn 829 (39%) van de burgerslachtoffers gevallen door de hand van Westerse en Afghaanse militairen. Ten opzichte van 2007 steeg het aantal burgers dat door militairen werd gedood met 31%. (NRC, 17 februari 2009)

  Dat pleit de Taliban niet vrij, maar ondersteunt evenmin het beeld dat het in Afghanistan door de westerse interventie veilliger is geworden. In tegenstelling, ngo’s stellen juist dat ze door de aanwezigheid van westerse troepen nauwelijks nog hun werk kunnen doen. Zie bijvoorbeeld dit interview met de directeur van HealthNetTPO, die al jarenlang werk verricht in Afghanistan.

  Van der Put zegt in dit interview onder meer het volgende:

  De Amerikanen en hun bondgenoten zijn al zeven jaar in het zuiden van Afghanistan, en jaar na jaar gaat het slechter. Het heeft geen zin om met een enorme troepenmacht achter de taliban aan te gaan. Laat kleine, goed getrainde commando’s dat werk opknappen. Die grote legerkampen trekken geweld aan. Zelfs gewone boertjes die nooit een geweer oppakken, laten zich nu verleiden om te gaan schieten op de buitenlanders. Neem van me aan: de Nederlandse troepen zijn niet echt geliefd, net zoals de andere westerlingen.
  (…)
  Elke keer als onschuldige mensen worden gebombardeerd, zakt de populariteit van de NAVO-troepen. En vergeet niet dat het de westerse landen zijn die ervoor hebben gezorgd dat de warlords die vóór de taliban aan de macht waren nu weer belangrijke posities in nemen. Dat zijn allemaal ongelofelijke moordenaars. Hoe kan het dat die in de regering of in het parlement zitten? Het Westen heeft dat laten gebeuren. Je maakt je totaal ongeloofwaardig.

 19. @ PHM
  Je schreef:
  De afgaanse vluchtelingen worden in Irak/Iran behandeld als vuilnis.In 40-45 waren er ook wel duitsers die een paar joden verborgen.
  Hoeveel? een op de 10.000?
  En zijn de nazi’s daarom joden liefhebbers?

  Heb je enig idee waar we het hier over hebben? Want dan zou je zo’n uitspraak niet doen. Even voor de goede orde: het gaat hier niet om het opvangen van 1 op de 10.000 Afghaanse vluchtelingen.

  Per eind 2008 waren er zo’n 2,8 miljoen Afghaanse vluchtelingen. Daarvan verbleven er bijna 936.000 in Iran en bijna 1,8 miljoen in Pakistan. Ter vergelijking: in Nederland verbleven eind 2008 bijna 13.500 Afghaanse vluchtelingen. Alle getallen exclusief asielzoekers.
  Je kunt de omringende moslimlanden dus onmogelijk verwijten dat ze vluchtelingen geen onderdak bieden. En bij dergelijke enorme aantallen is het niet eenvoudig om voor iedereen huisvesting, onderwijs en medische voorzieningen te realiseren.

  Voor Irak is de situatie anders, ik zou niet weten wie daar op dit moment denkt een veilig onderdak te zullen vinden. Desalniettemin hadden in 2008 toch nog 39.500 vluchtelingen onderdak in Irak.

  Tot slot:
  Je vergelijkt hier de moslims met de Duitsers ten tijde van WO II. Erg onsmakelijk.

 20. Ruud Zweistra zegt:

  Maar natuurlijk is het onzin dat welk islamitisch recht ook maar iets met het Europese recht van doen heeft. Men heeft gewoon vanuit dezelfde basale overwegingen over sociale interactie ongeveer dezelfde formuleringen afgeleid.

  Met bovenstaande argumentatie kan je ook beweren dat het Westerse recht van Confucius stamt …

 21. @ Ruud
  Bovenstaande argumentatie was een reactie op degenen die stellen dat het in het huidige tijdperk niet meer zo is dat moslims vluchtelingen gastvrij onderdak bieden. Een belachelijke stelling gelet op de aantal mensen die opgevangen worden.

  En ja, de Islam kent hierin wel degelijk een traditie. Ik begrijp dat die conclusie je niet welgevallig is. Maar roepen dat het onzin is, is gewoon een zwaktebod. Dat zou geen nieuws voor je hoeven zijn, want het is al lang bekend dat de Islam en het Moorse Rijk van grote invloed zijn geweest op de ontwikkeling van Europa en dat zij een belangrijke bron vormden voor de Verlichting.

 22. wiljan45 zegt:

  Mohammed is de Napoleon, Montaigne en Beethoven van zijn tijd!

 23. Hé die wiljan45. Eindelijk een ander geluid! Het zou tijd worden.

 24. wiljan45 zegt:

  Ik bedoelde3 Mohammed Rabbae!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s