Wordt Rotterdam eindelijk een wereldstad?

Rotterdam is een grote stad, met de grootste haven van Europa. En havensteden, waar ook ter wereld, trekken altijd mensen aan. Over drie jaar zal de meerderheid van de bevolking allochtoon zijn. De vraag is natuurlijk of dat bijzonder is voor een wereldstad. Laten we ter vergelijking eens kijken naar de situatie in New York en Londen.

Rotterdam
‘Meerderheid Rotterdam in 2012 allochtoon’, aldus de kop op de Elsevier-website van maandag 4 mei 2009. Volgens het Centrum voor Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Rotterdam nam het aantal niet-westerse allochtonen tussen 2000 en 2009 toe met ruim 33.000 mensen. In diezelfde periode nam het aantal autochtonen af met ruim 43.660. Rotterdam kent 173 nationaliteiten.

Op 1 januari 2009 bedroeg het aantal niet-westerse allochtonen in Rotterdam 214.046. Een flink deel van deze niet-westerse allochtonen, ruim 42 procent, is geen migrant, maar in Nederland geboren en getogen; de zogenoemde tweede generatie.
Daarnaast is ‘niet-westerse allochtonen’ is een verzamelbegrip. Onderstaand staatje laat zien over welke etnische herkomst we het feitelijk hebben.

Niet-westerse bevolking van Rotterdam (etnische herkomst) op 1 januari 2009

Duidelijk is dat we onze koninkrijksgenoten uit de Antillen tot de niet-westerse allochtonen rekenen. En ook Surinamers, die toch lange tijd burgers van het Koninkrijk der Nederlanden waren, zijn voor ons allochtoon. Indonesiërs, ruim 12.000, worden overigens gerekend tot de westerse allochtonen.

Volgens de CBS-definitie is iemand allochtoon wanneer minstens één van beide ouders in het buitenland geboren is. Een allochtoon in Nederland kan dus een immigrant zijn, maar ook hier geboren zijn. En de definitie wordt opgerekt, in de wandelgangen spreken we tenslotte al over ‘derde generatie allochtonen’.

New York City
Volgens het US Census Bureau had de stad New York in 2006 ruim 8,2 miljoen inwoners. In 2000 was 36 procent van New Yorkers in het buitenland geboren. Bijna 48 procent van de inwoners van New York spreekt thuis een andere taal dan Engels. Kijken we naar de bevolkingsopbouw, dan zien we het volgende:

Bevolkingsopbouw New York City in 2000

Wat opvalt is dat in de statistieken van New York alleen wordt gesproken over wel of niet in het buitenland geboren zijn. Nergens in de statistieken spreekt men over een tweede, laat staan derde generatie. Dat lijkt typerend voor hoe Amerika omgaat met immigranten.
Ook zichtbaar in de grafiek is dat de diversiteit in de stad New York zeer groot is. Slechts een minderheid is blank.

Londen
De Greater London Authority publiceerde begin vorig jaar een rapport op basis van de 2006 Annual Population Survey. Dit rapport definieert een migrant als volgt:

The term ‘migrant’ is used throughout this report to refer to all those born outside the UK. It therefore relates to migrants in the very broadest sense, ranging from those whose residence is temporary (as the term is often taken to imply), to people whose settlement is long-term and permanent.

32 procent van alle Londenaren is buiten het Verenigd Koninkrijk geboren, in Inner London is dat zelfs 39 procent. Ter vergelijking: buiten Londen is 7 procent van de inwoners buiten het land geboren. Het rapport gaat ervan uit dat het aantal in werkelijkheid zelfs nog wat hoger ligt, omdat niet iedereen in de cijfers is meegeteld, waaronder kortverblijf migranten.
Londen kent dus een grote concentratie migranten. Veertig procent van alle migranten woont in de hoofdstad.

De belangrijkste herkomstlanden van migranten zijn: India, Bangladesh, Ierland, Jamaica, Nigeria, Polen, Kenia, Sri Lanka, Zuid-Afrika en Ghana. Gezamenlijk vormen deze tien migrantengroepen 42 procent van de Londense migrantenpopulatie.
Bijna tweederde (63 procent) van alle migranten in Londen is afkomstig uit de zogenaamde BAME groepen: Black, Asian and Minority Ethnic.
Londen kent meer dan honderd nationaliteiten. Bijna één op de vijf Londenaren heeft niet de Engelse nationaliteit.

Het zijn cijfers die aanzetten tot nadenken. Is Rotterdam gewoon een normale, kosmopolitische wereldstad? Met veel verschillende nationaliteiten en etniciteiten. Met veel migranten.

Het roept ook de vraag op waarom wij in Nederland altijd spreken over tweede en inmiddels zelfs derde generatie allochtonen. Waarom we niet iedereen met een Nederlands paspoort gewoon als Nederlander in de statistieken opnemen.
En dat gaat verder dan statistieken, het is een ‘way of life’. Of zoals mijn man zei toen hij zijn Nederlandse paspoort verkregen had: ‘Ik heb nu wel een Nederlands paspoort, maar ik zal nooit een Nederlander worden.’ Dat zei hij niet omdat hij zich niet zo voelt of zou willen voelen. Het was vooral een uiting van hoe hij zich door onze samenleving bejegend voelt. Niet als persoon, niet als werknemer die zijn steentje bijdraagt, nee als allochtoon, als ‘de ander’.

Toevoeging op verzoek van John Wervenbos:

Bevolkingsopbouw in de vier grote steden per 1 januari 2008

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in De vreemdeling, Politiek en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

41 reacties op Wordt Rotterdam eindelijk een wereldstad?

 1. helena zegt:

  Interessante vergelijking.
  Valt me wel op dat in New York City onderscheid wordt gemaakt tussen white and black persons. Hoe zouden ze dan kinderen van een blanke en een zwarte ouder noemen? En daar weer kinderen van?

  Londen en New York City zijn wat grootte betreft niet te vergelijken met Rotterdam. In feite is de hele Randstad als we dat even als metropool zouden typeren, te vergelijken met Londen en New York.
  Rotterdam kan zichzelf dus geen wereldstad noemen denk ik.

  Maar eigenlijk gaat het daar niet om, je toont uitstekend aan dat we hier in NL wel heel lang mensen als allochtoon betitelen, tot in de derde generatie toe…het zal inderdaad wel eens tijd worden dat mensen echt als Nederlander gezien worden!!

 2. John Wervenbos zegt:

  @ Johanna
  Interessante cijfers, dank je wel. Had daar eigenlijk ook het cijferstaatje van Amsterdam aan toegevoegd willen zien. De recente verkiezingen voor de Europese parlement geven een verschil in uitslag tussen Rotterdam en Amsterdam te zien. PVV in Rotterdam de grootste partij (meeste kiezers) en in Amsterdam minder succesvol.

 3. @ helena
  ‘persons reporting two or more races’?

 4. ron rozen zegt:

  Wat de statistieken ook verbergen is dat er nauwelijks New Yorkers zijn. Al die natives komen ook meestal van buiten de stad. In Amsterdam is dat ook zo. Ik had eens ruzie met een stadswacht. "Ga naar je land" schreeuwde ze me toe., ze kon nauwelijks Nederlands spreken maar wel horen dat ik niet uit Amsterdam kwam:-) (Terwijl ik al meer dan dertig jaar niet meer in Oisterwijk woon, maar hier)

 5. ron rozen zegt:

  @John Wervenbos.
  Een moslimkennis van mij een eindje verder op de gracht wijtte dat verschil aan de achterlijk provinciale mentaliteit van "die boerenmoslims" uit Rotterdam.

 6. John Wervenbos zegt:

  Rotterdam wel of niet, al of ooit of nooit, een wereldstad? Stad, wereldstad, provinciaals of cosmopolitisch etcetera hangt van een aantal criteria af. In een interessant WikiPedia artikel wordt de term wat nader afgebakend, daarbij wordt in een lijst van voorbeelden van wereldsteden Rotterdam niet genoemd. Nou ja, wel als wereldstad in wording (twee punten).
  Zie: Wereldstad – WikiPedia
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldstad

  Verder een taalcorrectie vorig bericht, het moet natuurlijk zijn: het Europees parlement.

 7. Bas zegt:

  De titel zou wellicht ook kunen zijn: Wordt Rotterdam eindelijk een derde wereldstad. Daar zijn ze namelijk hard naar onderweg.

 8. elsje dijkstra zegt:

  Niet-westerse allochtoon
  Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.

  Westerse allochtoon
  Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, of Indonesië of Japan.

  Toelichting:
  Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.

  Commentaar: Het onderscheid westers/niet-westers doet geen recht aan de achtergrond van de mensen. Het vermogen om zich te kunnen voegen in de westerse maatschappij wordt niet alleen bepaald door de sociaal-culturele bagage die iemand heeft.

 9. John Wervenbos zegt:

  @ Ron Rozen
  Ik begrijp die uitspraak van die moslimkennis van jou niet zo goed. Hoe moet dit worden opgevat? Een substantieel deel van Rotterdamse moslims zou PVV hebben gestemd? Lijkt me onwaarschijnlijk. Of met hun gedrag en opvattingen (provincialer dan Amsterdamse moslims / ondermeer Marokkaanse en Turkse immigranten?) andere Rotterdammers tot die stemkeuze hebben aangezet? Redelijk vage bewering lijkt me dat. Maar zo ja, met wat beargumenteerde en onderbouwde hij dat dan?

 10. @ John
  Inmiddels heb ik op jouw verzoek grafieken van de vier grote steden toegevoegd. En het totaalbeeld van Nederland. Daaruit kun je aflezen dat het beeld voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag redelijk vergelijkbaar is. Utrecht wijkt af. Net als in New York en Londen zie je dus dat de grote steden naar verhouding veel meer migranten herbergen dan de rest van Nederland.

 11. John Wervenbos zegt:

  @ Johanna
  Dank je wel. Dat maakt het plaatje weer wat completer.

 12. @ John
  De oorspronkelijke GaWC indeling gebruikt alleen financiële criteria. In 2008 is wederom een nieuwe indeling gemaakt: Alpha, Beta en Gamma steden, elk weer onderverdeeld in drie categorieën. En daaraan toegevoegd ‘high sufficient’ en ‘sufficient’.
  In deze nieuwe ranglijst scoort Rotterdam als Gamma stad, en bevindt zich daarmee in het gezelschap van onder meer Antwerpen, Calcutta, Amman, Philadelphia, Manchester en Detroit.

  Voor de complete lijst: http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2008t.html

 13. Ruud Zweistra zegt:

  Het soort wereldstad dat Rotterdam dan wordt, en Amsterdam deels al is, is een favelastad als Sao Paulo: de gegoeden in woontorens, en de minder-gegoeden, de armen, in de favela’s. Met in de toekomst een muur ertussen. Zie hier:
  http://www.rijnlandmodel.nl/onderwerpen/inrichting/stedenbouw_megapolen.htm
  Voor Rotterdam wordt dat dan natuurlijk de blanken in de torens, en de allochtonen in de favela’s. Tel uit je winst.

  De eerste leden van de Crips zijn al gesignaleerd.

  Lang leve de immigratie, het multiculturalisme, het kosmopolitisme, en de wereldsteden.

 14. John Wervenbos zegt:

  @ Johanna
  Dank je voor deze update. Ja aan te leggen criteria kunnen (en mogen en moeten naar mijn opvatting) meer omvatten dan alleen financiële zaken en feiten en van dat laatste is in het WikiPedia artikel volgens de auteur(s) uitdrukkelijk sprake. Op de webpagina waarnaar jij wordt Amsterdam een Alpha – status toegekend.

 15. Bas zegt:

  Ruud: Dit beeld wordt inderdaad ook al door bekende demografen in nederland geschetst. Weliswaar geen sloppenwijken zoals in het rijnlandmodel maar wel een sterke scheiding tussen rijk en arm. Ook geografisch verdeeld binnen de stad. Met misschien geen muur. Maar wel een mentale muur. Het woord segregatie wordt daarbij inmiddels openlijk gebruikt. In de architectuur is dit al terug te vinden. Dure nieuwbouw zijn forten aan het worden om de boze buitenwereld buiten te houden.

 16. @ John
  En Utrecht staat in de lijst ‘Sufficiency’.

 17. Ruud Zweistra zegt:

  @Bas,
  Ja, men denkt dat Nederland daar immuun voor is, in ieder geval: zo handelt en denkt men (zie johanna’s artikel), maar dat is natuurlijk niet zo. In Nederland hebben we al al de van Amerika bekende witte vlucht naar de buitenwijken gezien – in Amerika vanwege de zwarten, in Nederland vanwege de allochtonen. Niet vanwege wat ze zijn, maar vanwege hoe ze zich gedragen. Het Crips-gedrag.

  In Nederland zijn de sociale tegenstellingen een stuk minder, waardoor je het gevaar minder ernstig zou kunnen inschtten. Maar in Nederland leven we ook veel meer op elkaar, hetgeen de gevaren groter maakt. Het is de vraag welke factor sterker is.

  Mar wat de buitenlandse trends in ieder geval laten zien is dit: een "wereldstad" is een klotestad. Er zijn goede argumenten om de optimale stadsgrootte ergens rond de 100.000 te schatten:
  http://www.rijnlandmodel.nl/onderwerpen/inrichting/stedenbouw_kleinschalig.htm

  Met grotere immigratie (van de allochtone soort) groeien de steden. Ook in dit opzicht is de immigratie een groot gevaar.

 18. Bas zegt:

  Ruud: In 2008 140.000 immigranten. Dat is tweemaal Schiedam. Er komt een moment dat nederland dat helemaal niet meer aankan. Als ik de ontwikkelingen rond de PVV zie dan beseffen heel veel mensen dit. Alleen de zittende politiek heeft dat nog niet door.

 19. Bas zegt:

  Johanna: Interessant nieuws als moslima. Wilders heeft net via Elsevier opgeroepen tot een spoeddebat. Hij wil dat nederland alle relaties verbreekt met Iran zolang daar geweld gebruikt wordt. Hij komt daarmee op voor de rechten van de demonstrerende moslims. Echt waar. Geen enkele andere partij die dit doet.

 20. hè jongens gezellig, komen wiljan en van de kletersteeg ook nog?

  @ Bas
  Ja er waren 142.000 immigranten. Er gingen er ook ruim 116.000 weg trouwens. Dat had je er ook nog wel even bij mogen vermelden. En onder die immigranten zijn er velen die hier komen werken en studeren. In onze wereldsteden.

  Interessant, inderdaad, dat spoeddebat van Wilders. Waarom roept hij daar trouwens toe op via Elsevier? Kan dat niet gewoon via de Tweede Kamer? Overigens meet hij natuurlijk wel met twee maten. Zo heb ik hem nog niet gehoord over Tamils in Sri Lanka, Rohingya’s in Birma, Palestijnen in bezet gebied en een nog veel langere lijst. Vanwaar die plotselinge steun aan de moslims?

 21. Dit alles natuurlijk off topic. Want het topic was of Rotterdam zich wellicht tot reguliere wereldstad aan het ontwikkelen was. Zullen we het daar weer even over hebben?

 22. Ruud Zweistra zegt:

  @johanna,
  Kom dan eens met een reactie op de inhoudelijke en relevante informatie die ik heb ingebracht…

 23. Ik zou de allochtonen in de torens laten wonen en de blanken in de laagbouw buitenwijken. Qua ruimte is dat natuurlijk veel efficiënter.

 24. Ruud Zweistra zegt:

  @johanna,
  Er zijn pogingen ondernomen om allochtonen in torens/flats te laten wonen – in gedachten komen de Bijlmer in Amsterdam en de Peperklip in Rotterdam. Dat werden onmiddellijk sociale rampen.

  Kennelijk zijn allochtonen niet geschikt om in flats of torens te wonen. Heb jij enig idee waarom dat is?

 25. @ Ruud
  Het feit dat één dissidente stedebouwkundige de mening is toegedaan dat een stad niet meer dan 100.000 inwoners moet hebben, kun je nauwelijks bewijs noemen. Eerder een persoonlijke mening. Zoals hij het zelf stelt: ‘Ik geloof graag dat een ideale stad zo’n 100.000 inwoners telt.’ Let op dat woordje: geloof.

  Om op je vraag terug te komen: niemand heeft natuurlijk gezegd dat die allochtonen geen geld mogen verdienen, evenmin dat de opbouw demografisch gezien eenzijdig zou moeten zijn. Ik meen dat er in een aantal steden ook wordt geëxperimenteerd met meer diversificatie in de bevolking per wijk. Rotterdam is er daar één van.

 26. Ruud Zweistra zegt:

  @johanna,
  Er zijn tal van aanwijzingen voor, samengevat in de term: "grotestadsproblemen". Die onstaat in steden grioter dan rond de 100 a 150 duizend.

  Die opmerking over geld snap ik niet.

  De opmerking over gemengd wonen is geen antwoord op mijn vraag: hie komt het dat allochtonen in flats niet werkt?

  En hoe komt het dat allemaal-allochtonen-in-een-wijk in het algemeen zo slecht werkt? Oftewel: waarom zijn die gemengd-wonen programmma’s eigenlijk nodig?

  Essentiele vragen, voor het geval je die problemen op wilt lossen – lijkt me.

 27. Vragen voor het geval je die problemen wilt oplossen. Aangenomen natuurlijk dat het een probleem is. Maar dat is jouw aanname, niet de mijne.

 28. jbourbon zegt:

  En allemaal, nou ja, de ruud´s en bas´en (hé waar zijn Kletersteeg en wiljan), gaan niet in op het feit dat er blijkbaar overal ter wereld in de echt grote steden niet zoveel problemen zijn als zijzelf beweren dat er in heel Nederland zijn.
  Blijkt weer hoe provinciaals sommige mensen denken.

  Ik woon ook liever niet in een grote stad (meer criminaliteit, meer luchtvervuiling, teveel mensen etc.), maar het stikt van de mensen over de hele wereld die dolgraag in een grote, multiculturele stad wensen te wonen, en daar blijkbaar ook niet die problemen tegenkomen die, volgens de genoemde jongens (waarom zijn er eigenlijk zo weinig meisjes die dezelfde mening verkondigen?), Nederland bijna ten gronde richt of, die dat blijkbaar accepteren als gewoon grotestads verschijnsel.

  Dat, en deze cijfers, zet ons Nederlandse probleempje met buitenlanders toch wel in een heel ander daglicht, lijkt me.

  Maar ja, jongens, doe geen moeite, ik weet dat jullie ontzettend veel beter weten wat het probleem is. Ik weet ook dat echte cijfers jullie niks zeggen, de emotie blijft natuurlijk. En ga me niet met al jullie fantastische argumenten om de oren slaan. heeft geen enkele zin. JULLIE zijn de provinciale, nationalistische en kortzichtige jongetjes van de klas. Kijk eens om je heen, open de ogen een beetje en denk aan NL als een heel klein visje in een grote oceaan. Ga ´ns naar het strand en laat je eens flink doorwaaien. Daar frissen jullie van op en, mocht het werken, hebben wij weer een probleem minder.

  (Graaf eens een kuil in het strand, hebben vele Duitsers vroeger ook gedaan en dat heeft hartstikke geholpen. Zij zijn nu demokratischer dan vele PVV-men(sch)en)

 29. jbourbon zegt:

  Zouden mensen als Ruud Zweistra geschikt zijn om in flats te wonen? Zou zo´n wijk met alleen maar mensen als hij, een prettige woonomgeving vormen?

  Of zouden we dan over enkele jaren gekonfronteerd worden met de vraag

  "hoe komt het dat zweistra´s in flats niet werkt?" (aangepast citaat Ruud Zweistra: 21-06-2009 18:48)

  ´t Is natuurlijk allemaal slechts een hypothetische vraagstelling, maar gezien zijn opmerkingen, moest ik daar toch wel even over nadenken.
  Ik wil daar in dat geval, in die wijk, dan in ieder geval niet wonen, dat is zeker.

 30. Hè jbourbon,
  Inhoudelijk ben ik het wel met je eens. Maar had je dit punt nou niet kunnen maken zonder op de man te spelen?

 31. Martin Broek zegt:

  In New York is dus 1 op de 200
  inwoners autochtoon als je de
  Nederlandse 1ste, 2de, 3de, 4de
  enz. aanpak kiest.

  Nog een geluk dat ze nog worden
  genoemd in de statistieken.

  Wat een degelijk stuk werk.

 32. Ruud Zweistra zegt:

  @johanna,
  Dat kan jbourbon niet. Want hij weet zelf kennelijk ook donders goed dat zijn argumenten niet deugen.

  Maar dat uitleggen heeft natuurlijk heel weinig zin – waarschijnlijk is er in zijn brein maar een enkel neuron actief. En dat heeft het als druk met het verzinnen van scheldpartijen.

  Gewoon een beetje ordinair type …

 33. @ Ruud
  Wat voor jbourbon geldt, geldt natuurlijk ook voor jou. Zou je willen ophouden met op de man spelen?

 34. Ruud Zweistra zegt:

  @johanna,
  ’t Moest effe (vanwege een akkefietje elders, vergeleken waarmee dit maar kinderspel is). Maar ik zal het hier niet meer doen.

 35. PHM van de Kletersteeg zegt:

  Voor New York geldt wel de plicht tot inburgeren en toetsing ervan.
  Daarnaast is USA van oorsprong niet zo oud en een allergaartje.

  Dan speelt met vergelijken nog mee wat als crimineel beschouwd wordt en wat als crimineel getolereerd wordt en wat niet.
  ———————-
  Dan: hoeft niet zielig te doen van mijn man wordt nooit nederlander.
  Dat is ook logisch, pas als je een generatie of 4, 5 in nederland woont wordt je nederlander.

  Kijk eens naar friesland.
  Als daar een volbloed nederlander gaat wonen, issie na 40 jaar nog steeds "hollander" (buitenlander dus)

  Maar als je wilt vergelijken: hoe zou jij behandeld worden in het land van herkomst van je echtgenoot?
  Krijg je daar ook een woning en uitkering zo nodig?

  Dan gaat het rumoer niet over alle nationaliteiten, maar over een paar in combinatie met religie en de strekking van die religie; en over de totale aantallen.

  In australie, england is van belang het nut van de immigrant voor het gastland.; terecht.
  Zelfs mensen met engels paspoort werden geweigerd in england (hong-kong)

 36. PHM van de Kletersteeg zegt:

  en iedereen mag natuurlijk zijn eigen mening hebben, al mag dat weer niet van figuren als bourbon en consorten.
  Daarom onderstreep ik de mening van Wilders dat er al genoeg buitenlanders zijn, dat met name de islam geweigerd dient te worden en zo mogelijk verwijderd.

 37. @ van de Kletersteeg
  Wat voor jbourbon en Ruud Zweistra geldt, geldt ook voor jou. Geen aanvallen op de persoon.

 38. PHM van de Kletersteeg zegt:

  ….ik verdedig slechts zo nu en dan

 39. FrankGeene zegt:

  Ik vind het al lang heel wonderlijk dat Indonesiers niet tot de niet-westerse allochtonen worden gerekend, en wèl Surinamers en Antillianen, die volop Nederlands onderwijs hebben genoten.

  Is het criterium soms een bovengemiddeld percentage van leden van de betreffende nationaliteit die hier overlast veroorzaakt?

  Dan kunnen we nog wel een aantal groepen westerse allochtoon noemen. Wat dachten we van de Chinezen en Vietnamezen? En alle hoger opgeleiden van alle andere nationaliteiten? En alle immigranten uit de middel of hogere klasse?

 40. @ frank
  Dit is wat het CBS erover zegt, dus het lijkt er op dat je gelijk hebt:

  “Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.”

 41. FrankGeene zegt:

  @ Johanna
  Dat betekent dat de groep niet-westerse allochtonen per definitie veel problemen oplevert en op zal blijven leveren, want wanneer een nationaliteit het ‘goed doet’, wordt ze uit de definitie gehaald!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s