Wat komen ze hier eigenlijk doen?

Dat hangt af waar ze vandaan komen. Toen ik eerder schreef over de herkomstlanden van immigranten, riep dat natuurlijk vragen op met welk doel mensen naar Nederland kwamen. Dus heb ik de CBS-cijfers over migratiemotieven maar eens uitgespit. Hoewel er veel aandacht in de pers is voor de nieuwste cijfers, zijn die op de CBS-site nog niet terug te vinden. De hier gepresenteerde cijfers hebben dus betrekking op de periode tot en met 2007.

Migratiemotieven
Over de totale groep immigranten bezien, verschuiven de migratiemotieven.

Motieven voor migratie 2000 en 2007 (bron: CBS, grafiek: Johanna Nouri)

De percentages bij de motieven ‘arbeidsmigratie’ en ‘studie’ zijn nagenoeg verdubbeld. Tegelijkertijd is het aandeel van het asielmotief afgenomen van 30% naar maar liefst 5%. De gezinsmigratie is met 5% gedaald.
Onder de categorie ‘overig’ valt iedereen die niet onder een van de andere motieven valt, zoals economisch niet-actieven en mensen die voor een medische behandeling naar Nederland komen.

Migratiemotieven per land
Zoemen we in op de top-10 immigratielanden van 2008, dan krijgen we het volgende beeld. Van de Nederlandse Antillen & Aruba, ook in de top-10, zijn geen gegevens beschikbaar.

Migratiemotieven per top-10 immigratieland (bron: CBS, grafiek: Johanna Nouri)

Duidelijk is dat het migratiemotief per land nogal uiteenloopt. Zo is het belangrijkste migratiemotief voor Chinezen het volgen van een studie, gevolgd door arbeid. Voor Indiërs is arbeid het belangrijkste motief, gevolgd door gezinsmigratie.

Vanuit Irak en Somalië vragen migranten zoals te verwachten vaak asiel aan, in beide gevallen meer dan 50%. Het tweede motief is gezinsmigratie, ik ga ervan dat dit vooral volgmigratie van asielzoekers is. Voor beide landen geldt dat deze motieven voor meer dan 90% van de migratie verantwoordelijk zijn.
Is dat veel, kun je je afvragen. Dat hangt af van waar je het mee vergelijkt. Als je het vergelijkt met het totaal aantal ontheemde Irakezen (4,7 miljoen), of met het aantal Irakese vluchtelingen dat in buurlanden als Syrië en Jordanië wordt opgevangen (2 miljoen), dan is het niet veel.

Voor Brazilianen, Marokkanen, Surinamers en Turken is gezinsmigratie nog steeds het belangrijkste motief. Bij Surinamers verklaart dat zelfs 80% van de migratie. Zuid-Afrika tot slot laat een scala van motieven zien.

In 2000 was het beeld globaal niet zoveel anders. Zij het dat er ruim 10.000 meer immigranten naar Nederland kwamen. Waar voor Chinezen nu studie en arbeid belangrijk zijn, waren dat in 2000: asiel (28%), studie (26%) en gezinsmigratie (20%).
In de klassieke gezinsmigratielanden zijn wel verschuivingen waarneembaar, met name in Marokko en Turkije.

Immigratie vanuit Marokko en Turkije

Migratiemotieven van Marokkanen en Turken (bron: CBS, grafiek: Johanna Nouri)

Gezinsmigratie bij Turken en Marokkanen (bron: CBS, grafiek: Johanna Nouri)

Duidelijk is dat in absolute aantallen de gezinsmigratie uit Marokko en Turkije fors daalt. In 2003 kwamen 4.923 Turken en 4.071 Marokkanen naar Nederland. In 2007 waren dat er nog maar 1.560 resp. 1.057.
Percentueel gezien daalde de gezinsmigratie van Turken van 77,3% naar 64%. Bij Marokkanen was de daling veel minder sterk: van 89,2% naar 81,5%. Andere migratiemotieven komen daarvoor in de plaats, met name arbeid en studie.

Importbruiden?
Opvallend is dat het aantal bruiden en bruidegommen elkaar eigenlijk niet zoveel ontloopt. In 2007 is de verhouding man/vrouw nagenoeg gelijk.

Gezinsmigratie bij Marokkanen 1995 - 2007 (bron: CBS, grafiek: Johanna Nouri)

Voor beide groepen geldt dat ze veel minder vaak hun bruid of bruidegom uit Turkije of Marokko laten overkomen, zo blijkt uit gegevens van het CBS.

Huwende Marokkaanse en Turkse mannen in Nederland, naar herkomst bruid
Huwende Marokkaanse en Turkse mannen in Nederland, naar herkomst bruid (bron: CBS)

De meeste Turken en Marokkanen trouwen nog steeds met een vrouw van dezelfde herkomst. Maar steeds vaker is dat een vrouw die al in Nederland woont. In 2006 liet nog slechts ongeveer een kwart zijn bruid overkomen uit Turkije en Marokko, duidelijk minder dan vijf jaar eerder. Slechts 1 op de 10 mannen trouwt in 2006 met een autochtone bruid. Dit sluit aan bij de daling in aantallen Turkse en Marokkaanse immigranten.

De Belgiëroute
Vaak wordt verondersteld dat de daling het gevolg is van de zogenaamde Belgiëroute. Men vestigt zich dan minimaal zes maanden met de immigrant in België en vestigt zich daarna gebruik makend van de EU-regelgeving voor burgers van de Unie in Nederland. Het CBS stelt hierover in het Jaarrapport Integratie 2008 echter:

Het is vooral de tweede generatie die per saldo de laatste jaren Nederland verlaat. De populairste bestemmingslanden waren in 2007 België, het Verenigd Koninkrijk en Turkije. België is vooral in trek bij tweede generatie Marokkanen en Turken. Dit houdt mogelijk verband met de aangescherpte regels voor gezinsvorming in Nederland, waardoor naar België uitgeweken wordt (de zogenaamde Belgiëroute). Dat veelvuldig gebruik wordt gemaakt van deze route blijkt echter niet uit de immigratiecijfers. De immigratie van Marokkanen en Turken vanuit België nam vanaf 2004 ook wel toe, maar in veel mindere mate dan de emigratie en was in 2007 minder dan een derde van het aantal emigranten naar België (Nicolaas en Van Agtmaal-Wobma, 2008).

Kunnen we een tsunami van moslims verwachten?
Ook daarin is het CBS duidelijk:

Moslims blijven in de minderheid
Op grond van de demografische allochtonenprognose kunnen ook uitspraken worden gedaan over de toekomstige ontwikkeling van het aantal moslims in Nederland. In 2007 was naar schatting 5 procent van de bevolking moslim. Bij een gelijkblijvend aandeel gelovigen onder niet-westerse allochtonen zal door de bevolkingsgroei het aandeel moslims toenemen tot 8 procent. Als immigratie of kindertal hoger zijn dan nu verwacht kan het aandeel oplopen tot 11 procent. Een hoger aandeel is onwaarschijnlijk (De Beer, 2007).

Dit bericht werd geplaatst in De vreemdeling, Oorlog & geweld, Politiek en getagged met , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

30 reacties op Wat komen ze hier eigenlijk doen?

 1. Isis Nedloni zegt:

  Hahaha…de hele wereld wordt een grote smeltkroes van nationaliteiten…New York is daar een goed voorbeeld van….wees er maar op voorbereid…en vooral niet bang wezen…volksverhuizingen vinden namelijk al eeuwen plaats…zolang de mens bestaat…

  Blog groeten!

 2. Isis Nedloni zegt:

  Mijn voor voor voorouders komen uit Frankrijk, Nederland, Zwitserland, Hongarije, Duitsland en nog meer….

 3. Dag Isis,
  Mijn idee. Mijn voorouders stammen af van de hugenoten, vluchtelingen dus.

 4. katja zegt:

  Prettig deze cijfers eens te zien.

  De draagkracht van een land is echter afhankelijk van de spankracht die het op kan brengen en daar schort het em in Europa aan. Zelfs v/d Laan benoemt dit nu rechtuit. Niet iedereen is even bemiddeld/in staat zich net voldoende te bedruipen om hier lichtzinnig over te doen en flierefluitend te pochen over waar de voorvaderen wel niet vandaan kwamen. Leuk, hoor, die van mij komen ook van verre, maar het aantal voedselbank-gegadigden getuigt van toenemende armoede en/of tekorten, ook al van voor de credietscrisis. En dan diegenen die het nog maar net redden en die cout que coute niet naar de voedselbank willen.

  Een klas van 30 kinderen en maar 2 potloden: met die stompjes kun je niet meer schrijven.

  Of, zoals Ien Dales, socialiste van bijna het eerste uur 20 jaar geleden al, dezer dagen nog al eens veelvuldig aangehaald, placht te zeggen: je moet niet te veel water bij de soep doen, want dan heb je geen soep meer. Om niet te spreken over de vele varkens die de spoeling dun maken, of het te veel water bij de wijn doen.

  Bovendien kunnen kleine percentages grotere impact hebben door de intentie ervan dan grote. Ga zo maar door.

  Enfin, PvdA buigt zich maar over wat er mis is gegaan in hun camapgne, i.p.v. zich te bekommeren over de werkelijke oorzaken van hun verval. Immers: een goede wijn behoeft geen kroon, toch?

 5. Antoinette Duijsters zegt:

  Prima verslag, mijn voorouders, zover ik weet dan, zijn al heel lang Limburgers.
  Maar ik heb niets tegen anderen culturen, rotzakken die de boel verzieken vind je echt overal.

 6. helena zegt:

  Dank voor de info! Apart dat arbeid en studie zo zijn gestegen als motief, van 2000 tot 2007. En dat asiel als motief sterk is gedaald. (allemaal procentueel gezien dus).
  De meeste vluchtelingen worden inderdaad opgevangen in de regio, vaak onder beroerde omstandigheden.

  Verwacht dat die stijging van het aantal importbruiden (in 2008) ook wel weer zal verminderen… maar men is in dit land veel te veel gericht op de fluctuaties in dit soort van gegevens… (als het aantal asielverzoeken stijgt schreeuwt men moord en brand, terwijl men er niet bij nadenkt dat er in landen als Somalië, Irak etc nog steeds geen veilige situatie is gecreeerd). Als het aantal importbruiden stijgt schreeuwt men ook…
  Er zijn denk ik vooral ook autochtone Nederlanders die gebruik maken van die België route.

 7. The_Saint zegt:

  Er is niets zo mooi dan een multiculturele lappendeken in een samenleving..ik zou willen dat ik erin opgegroeid zou zijn.
  Al die verhalen…gewoontes…gebruiken….en niet te vergeten natuurlijk de keukens!.

 8. Ruud Zweistra zegt:

  Gezinsmigratie is natuurlijk een eufemisme. De eerste vertaalstap is die naar "kettingimmigratie". Dat is de manier waarop het overgrote deel der Turken en Marokkanen hier zijn gkomen.

  En de volgende stap is dat het voor het overgrote deel uitkeringsmigratie is – zonder uitkeringen zou Nederland totaal niet aantrekkelijk zijn voor die mensen vanwege zijn totaal andere en nu zelfs vijandige cultuur, en het slechte klimaat.

 9. Ruud Zweistra zegt:

  @The Saint,
  Waarom is de joodse cultuur eigenlijk nooit opgegaan in die lappendeken? Die heeft honderden en nog meer jaren ervaring met de multiculturele samenleving.

  En dat had zes miljoen doden gescheeld.

 10. PHM van de Kletersteeg zegt:

  Tja…Vluchtelingen? Waarom niet naar een buurland maar vaak met vliegtuig naar nederland?
  Reden: de uitkeringen zijn hier het hoogst.

  Ik was in ivoorkust, en daar was de bijstandsnorm beter bekend dan in nederland.

  Somalie onveilig?
  Maar niet onveilig genoeg om er twee maand per jaar op vakantie te gaan als je de vluchtelingen status hebt?
  Of om je dochters aldaar te laten besnijden (bekappen is een betere term).

  Wakker worden.
  Dan krijgen we irak-iran-pakistan-afghanistan: eerst maken ze burgeroorlog–in de naam van de islam- en dan komen ze hier-en niet in een buurland -vluchteling spelen tussen de varkens en hoeren.
  Motief: soos.

 11. The_Saint zegt:

  Ruud Zweistra [15:41]

  Dat zul je aan de Joden moeten vragen…als niet Jood kan ik je daarbij niet van dienst zijn.
  Of je kijkt de geschiedenis er even op na hoe de lappendeken van Israel in elkaar steekt.

 12. @ PHM van de Kletersteeg
  Je zou het die vluchtelingen zelf eens moeten vragen. Had je ook mijn rekensom over ontheemden in Irak gezien? Dan zou je weten dat je onzin uitkraamt. Ik herhaal het nog wel even voor je, dan hoef je niet te zoeken:

  "Is dat veel, kun je je afvragen. Dat hangt af van waar je het mee vergelijkt. Als je het vergelijkt met het totaal aantal ontheemde Irakezen (4,7 miljoen), of met het aantal Irakese vluchtelingen dat in buurlanden als Syrië en Jordanië wordt opgevangen (2 miljoen), dan is het niet veel.

  Conclusie: de meeste vluchtelingen doen al lang wat jij wilt. Zullen we die resterende 1% (ja je leest het goed) dan in Europa opvangen, en een klein deel daarvan dan weer in Nederland?

 13. @ katja
  Dat niet iedereen even bemiddeld is klopt natuurlijk. Overigens ben ik dat ook niet, mocht je je dat afvragen. Het is niet zo dat ik vanaf mijn pluchen stoel de wereld beschouw.

  Tegelijkertijd is Nederland nog steeds een van de rijkste landen ter wereld, we staan nog steeds in de top-20 toch?

 14. @ Antoinette
  En die rotzakken moet je gewoon aanpakken, dat zou een heel stuk helpen.

  @ helena
  Die stijging zal waarschijnlijk komen door de kennismigrantenregeling. Het is niet voor niets dat China en India veel arbeidsmigranten kennen.
  Die daling van het aantal importbruiden zal ongetwijfeld te maken hebben met de verscherpte regels voor gezinsvorming. Je moet tegenwoordig minimaal 21 jaar zijn, 120% van het minimumniveau verdienen en in het buitenland een taalexamen afleggen. Sinds die regels zijn ingevoerd is de huwelijksmigratie over de hele linie gedaald. Het kan natuurlijk zijn dat een deel daarvan nu alsnog komt, omdat ze inmiddels het taalexamen (wet inburgering buitenland) hebben afgelegd.
  Maar wat de grafieken vooral zeggen is dat Marokkanen en Turken steeds minder vaak hun partner uit het buitenland laten komen. Bij Irakezen en Somaliërs zie je wel dat de gezinsmigratie hoog is, maar dan hebben we het meestal over vluchtelingen. Als iemand die een asielstatus krijgt binnen 3 maanden een aanvraag voor gezinshereniging indient, hoeft de familie alleen aan het paspoortvereiste te voldoen, de rest van de regels is dan niet van toepassing. Hier kun je ook weinig aan doen, want mensen hebben recht op gezinsleven, en het is aantoonbaar dat dat niet in het land van herkomst kan, anders was er ook geen asiel verleend.
  Voor wat de Belgiëroute, en overigens ook de Duitslandroute, betreft zijn het inderdaad ook autochtone Nederlanders die er gebruik van maken. Zoals Katja ook al suggereert, zijn er zat mensen die niet aan de inkomenseisen voldoen. Tijdelijk uitwijken naar een buurland is dan nog de enige optie; of verhuizen naar het land van je partner uiteraard.

  @ The_Saint
  Daar geniet ik ook van. En mijn keuken is in de loop der tijd vanzelf fusion geworden.

  @ Ruud Zweistra
  Wat je zegt klopt. Je verliest alleen uit het oog dat de statistieken laten zien dat de huwelijksmigratie onder Turken en Marokkanen op dit moment nog maar 30% en dalend is.
  Kun je mij eens uitleggen hoe een buitenlandse bruidegom volgens jou in aanmerking zou komen voor een uitkering?
  Je opmerking over de joodse cultuur gaat bijna over de rand. Overigens vond dat alles plaats tijdens de Romeinse overheersing.

 15. The_Saint zegt:

  Die van mij ook…..maar dat was hij eigenlijk al toen ik nog in Amsterdam woonde…ik woonde middenin de gehele wereld…boven…onder…links en rechts van me…..de geuren alleen al…je waande je in 1000 en 1 nacht…..

 16. jbourbon zegt:

  Dit was ik al lang van plan. Je hebt me een hoop werk bespaard.
  Maar het belangrijkste zijn de aan deze cijfers te ontlenen gevolgtrekkingen en die zijn (zoals ik al dacht), niet echt verontrustend op de manier zoals we dat van onze "nieuwe medeburgers" van de PVV zouden moeten geloven.
  Verplichtte (om in hun stijl te blijven) bijscholing en studie van de echte cijfers voor elk aankomend PVV stemmer en anders het land uit.

 17. jbourbon zegt:

  " en anders het land uit", dat klinkt wat erg overdreven. Ik had eigenlijk iets ruimhartiger moeten zijn: "en anders het land uit, naar een diktatuur van uw keuze".

 18. Frank S zegt:

  Dat er wel degelijk gebruik gemaakt wordt van de Belgieroute zie je aan het opvallend aantal auto’s met een Belgisch kenteken in Slotervaart.

 19. @ Frank
  Dat kan natuurlijk meerdere redenen hebben. Belgen zijn vrij om zich in Nederland te bevinden, bijvoorbeeld voor familiebezoek of werk.
  Verder kan ook een Belg de Belgiëroute volgen, alleen heet die dan de Nederlandroute. Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar hoe vaak de Belgiëroute wordt gebruikt, door wie en waarom. Ik stel voor dat we de resultaten van dat onderzoek afwachten.

  Wat verder nog wel belangrijk is: de Belgiëroute wordt ook gebruikt door autochtone Nederlanders die niet aan de zware Nederlandse eisen voldoen. In veel gevallen is er sprake van ‘grensoverschrijdende liefde’. Van mij mag misbruik worden aangepakt, maar dan wel graag op zo’n manier dat het overgrote merendeel van de goedbedoelende burgers hier niet de dupe van wordt.
  De politiek heeft de neiging om te schieten op incidenten en daar beleid op te maken. Jij en ik leiden daar dan vervolgens onder, want wij krijgen last van diezelfde regels.

 20. Marius van Artaaa zegt:

  ik vraag me al vanaf de eerste rellen over buitenlanders (in de jaren zeventig van de vorige eeuw, in Rotterdam, Afrikaanderwijk, begonnen als actie tegen de pensions die het moeten wonen van die gasten uitbuitte) af of het wel gaat om autochtoon versus allochtoon, over immigratie versus emigratie, om nieuwkomers versus gevestigden enz. Nu bijna veertig jaar na dato nog steeds de agressie niet uitgewoed is en zelfs zich heeft versterkt met een oude strijd tegen de verspreiding van de Islam, is het me pas echt duidelijk dat we ons op een keerpunt in de geschiedenis bevinden. Willen we van het land waar we wonen echt een Heimat maken, waar alleen hollanders mogen wonen die van hun land houden als een hart waar alleen hun bloed doorstroomt en van een geboortegrond dat eeuwig alleen hen toebehoort? Hetzelfde Nederland dat de oorlogsjaren thuis doorbracht zonder een poot uit te steken naar de ander die gediscrimineerd, mishandeld, onteerd, gedeporteerd …… en vergast werd.

  Of willen we een ander land, een Beloofd Land en daar desnoods dit killer wordend landje aan zijn blonde heimatters overlaten? Ik wel. Ik vrees te zeer dat meer dan 50% van mijn landgenoten eenkennig is en nooit in staat zal zijn zonder grondige therapie de ander te ontmoeten als degene die samen wil leven met wie dan ook in een daadwerkelijk pluriforme maatschapij.

  Ik geloof ook niet in een multiculturele samenleving, want die bestond ook niet toen we in zuiltjes de maatschappij opdeelden en ieder in zijn eigen gemeenschap zich voorzag van een eigen school, kerk, media en sociaal/culturele voorzieningen.

  Wel geloof ik in huizen, straten of van mijn part hele buurten, waar mensen wonen die op een gastvrije samenleving georIénteerd zijn om er een beloofd stukje land van te maken. Als je dat thuis al voor elkaar hebt, dan moet een gastvrije straat toch ook wel zelf tot stand kunnen komen en daar zal op den duur een hele buurt door aangestoken worden.

 21. The_Saint zegt:

  Ik heb ook in de Slotervaart gewoond…eens.
  Op de Johan Huizingalaan…muticulturele buurt

 22. PHM van de Kletersteeg zegt:

  @Johanna.
  Dat is nog steeds veel te veel.
  Retour midden oosten ermee, en hun huidige kosten verdelen onder de autochtone bijstandtrekkers; los je veel armoede op. en houdt je islam buiten de deur.

  Een van mijn wensen is de islam buiten de deur te houden; ook omdat de islam eerst zelf de misere schept waardoor er vluchtelingen komen; en omdat de islam hier niets goeds brengt

  En als eerste punt eigen bevolking gaat voor.
  Het waren ook de multiculti’s die die tegen een acceptabele levensstandaard van de minima waren/zijn.

  Zolang het zo is, dat de zitttende partijen onder het mom van er is geen geld, de laagste inkomens laag houden en buitenlanders bevoordelen- zie kinderbijslag, huisvesting- is het logisch dat die groepen de buitenlanders willen weren.
  Zolang het zo is, dat groepen buitenlanders overmatig beschermd worden door politie/justitie tov etnische nederlanders, willen die ethnische nederlanders die buitenlanders eruit hebben.

  Statistieken zijn leuk hoor; maar supermanipuleerbaar–en die worden ook gemanipuleerd.

  En vertel eens; hoeveel joegoslavische "vluchtelingen" zijn hier nog die "tijdelijk" kwamen?
  Mogen die niet terug?

  Garoetjes hoor.
  Je verndert niets met je statistiekjes aan de mening van de massa tov b.v. islam,, of de afwezigheid van vreemdelingen wet.
  Zeker niet zolang dat ten koste gaat van nederlanders.

  En dat het maar een laag percentage is van…. wat doet dat ertoe?
  Laat ze maar in de streek blijven waar ze vandaan komen.
  Zijn ze als moslim veeeeeel gelukkiger.

 23. PHM van de Kletersteeg zegt:

  Johanna: een imprt bruid maakt van de bruidegom een "gehuwd status" en dus hogere uitkering e.d.
  Dan na 3 jaar mag er gescheiden worden, en volgt automatisch verblijfsvergunning en recht op uitkering.
  Dan kunnen beiden hertrouwen of een bruid cq bruidegom importeren.
  Dat brengt trouwens tussen de 10 en 15 duizend euro op per event.

  Kan jij me uitleggen, waarom zoveel ongeschoolde marokkanen werkloos zijn , en er gelijktijdig oostblokkers worden geimporteerd voor ongeschoold werk?

  Hoe het komt dat marokkanen in bepaalde categorien veel vaker werkloos zijn dan etnische nederlanders?

 24. @ Van de Kletersteeg
  Dat van die uitkeringen voor importbruiden klopt dus niet. Om te beginnen kom je met een bijstandsuitkering niet in aanmerking voor het laten overkomen van een partner. Afgezien van arbeidsongeschiktheid word je geacht een arbeidscontract te kunnen overleggen én aan te kunnen tonen dat je werkgever premies afdraagt.
  In het onverhoopte geval dat je importbruid toch een beroep gaat doen op algemene sociale voorzieningen worden die op jou verhaald. Bij de aanvraag teken je een garantstelling daarvoor.

  Ik zou het niet weten waarom ongeschoolde Marokkanen werkloos zijn. Oostblokkers worden niet ‘geïmporteerd’, ze mogen vrij inreizen binnen de EU.

  Wat zijn etnische Nederlanders?

 25. Pingback: Moslims in 2050: geen 20 maar 8 procent | Levantijnse berichten

 26. Toth zegt:

  MAg ik even inhaken,

  Ik ben nu anderhalf jaar terug uit Maleisie.
  Zou er gaan werken en ben er getrouwd met mijn vrouw.
  Nadat de film Fitna in het beeld kwam werd het gevaarlijk voor mij en mijn vrouw.
  Ik ben zelf een geboren Nederlander en moest terug nadat ik inmekaar ben gestrapt .
  Ook de politie zei dat het gevaarlijk was geworden , ondertussen ging mijn baan niet door .
  Men zei dat Nederlanders een slechte reputatie had en dat ik beter op kon krassen.
  Mijn vrouw wordt heel slcht behandeld , geknepen en bedreigd.
  Is het zo gek dat ik nu mijn vrouw bij me wil hebben ???
  Ben arbeids gehadicapt en bij terug komst werkeloos .
  Niemand is nuthuis hier in Nederland wil er graag over praten .
  Want ben getroffen door onmacht en vraag me af waarom er hier alles op een grote hoop wordt gegooid .
  Heb ik geen recht op een gezins leven???

 27. @ Toth
  Wat een afschuwelijke ervaring moet dat voor je zijn. Als ik je goed lees ben jij nu hier in Nederland, maar is je vrouw nog in Maleisië, klopt dat? Dat moet zwaar zijn, zo van elkaar gescheiden, en juist in deze dagen die in het teken van familie staan, kan ik me voorstellen dat je de pijn en het gescheiden zijn extra ervaart.

  (Ja, hier gooien we graag alles op één hoop. Voor de meeste mensen is het niet duidelijk dat je met maatregelen op het gebied van gezinshereniging vooral ook Nederlanders zelf treft die een partner in het buitenland hebben.)

  Uit je reactie begrijp ik ook dat er problemen zijn om je vrouw over te laten komen?
  Ik wil graag met je verder praten. Ik moet er wel bij zeggen dat ik de komende uren buitenshuis zal zijn, maar begin van de avond ben ik weer terug. Als je wilt, stuur me dan een mail, dan reageer ik daar op. En voor nu alvast een tip voor een website waar je veel informatie kunt vinden (maar wellicht ken je die al): http://www.buitenlandsepartner.nl

 28. Pingback: 10.000 importbruiden zoek (deel 1) | Levantijnse berichten

 29. Pingback: 10.000 importbruiden zoek (deel 2) | Levantijnse berichten

 30. Rob Alberts zegt:

  Echte cijfers overtuigen niet t.o.v. de emoties van velen.
  En just de opspelende emoties veroorzaken de problemen.
  Waar je vandaan komt of wat je doet zorgt niet voor betere of slechtere mensen.
  Het oordelen en veroordelen wel.

  Ik geniet nog elk tel dat ik woon en leef in een zeer gevarieerde woonwijk.
  Ik ben er wereldburger geworden en wil hier ook niet meer weg!

  Zomerse groet,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s