Waar blijven de Marokkanen?

‘Cijfers migratie vertonen opeens omslag’ kopt de Volkskrant op 10 juni. In het artikel worden onderzoekers van het WODC geciteerd, die stellen dat er voor het eerst sinds 2003 geen sprake is van een vertrekoverschot: in 2008 kwamen er meer mensen naar Nederland toe dan er vertrokken. Een recordaantal van meer 140.000 immigranten. In die groep een toenemend aantal importbruiden.

Het is interessant om de gegevens van het CBS, waarop de uitspraken zijn gebaseerd, eens nader onder de loep te nemen. Dat valt niet mee, want de cijfers over gezinsvorming en –hereniging in StatLine gaan niet verder dan 2007. Ik zal me dus beperken tot het algemene beeld, zonder op te splitsen naar afzonderlijke migratiemotieven.

Vooral westerlingen immigreren naar Nederland
In 2008 kwamen 142.737 immigranten naar Nederland, een toename van ruim 22 procent. Tegelijkertijd is sprake van een lichte daling van de emigratie met bijna 2,4 procent. Zoemen we in op de immigratiecijfers, dan ontstaat het volgende beeld:

Immigratie naar herkomst (westers/niet-westers)

Overigens moet je ‘westers’ hier met een korreltje zout nemen. Om onnavolgbare redenen vallen daar niet alleen Europese landen, de voormalige Sovjetunie, Noord-Amerika en Oceanië onder, maar ook Indonesië en Japan. Landen die zo op het eerste gezicht toch niet echt westers lijken. Tegelijkertijd hoort Turkije als Europees land bij de niet-westerse landen.

We zien dat van de immigranten tweederde van westerse herkomst is. Voor zowel westerse als niet- westerse landen is sprake van een toename. Procentueel stijgt de niet-westerse immigratie sterker (31 procent). Maar in absolute aantallen neemt de niet-westerse migratie minder sterk toe. Grafisch kan dit als volgt worden weergegeven:

Immigratie naar Nederland 1995 - 2008

Waar blijven de Marokkanen?
Merkwaardig genoeg zijn in de tabel in de Volkskrant de Marokkanen niet opgenomen. De top-10 van herkomstlanden ziet er als volgt uit:

Top-10 niet-westerse immigratie in 2008

Wat zien we?
Allereerst vond ik het nogal merkwaardig dat koninkrijksgenoten uit de Overzeese Gebiedsdelen kennelijk te boek staan als niet-westers en als immigrant.

Ondanks alle ophef over de tsunami van moslims komen in de lijst vooral niet-moslimlanden voor. Waarbij Marokko dan ook nog eens pas op plaats 8 staat, en verantwoordelijk is voor krap anderhalf procent van de immigratie in 2008. Van de niet-westerse immigranten is nog geen vijf procent uit Marokko afkomstig.

Immigratie 2008 verdeeld naar herkomst (als percentage van totale immigratie)

Wat ook opvalt is dat de immigratie uit niet-westerse landen in 2008 ten opzichte van 2007 met ruim 30 procent is toegenomen. Een aantal landen, zoals Marokko, zit daar ruimschoots onder. Bij klassiek immigratieland Turkije is echter sprake van een bovengemiddelde stijging van 40 procent.
In de lijst staat kennisland China met stip bovenaan. En daarnaast treffen we aan een aantal asiellanden: Irak en Somalië. Vluchtelingen en hun nareizende gezinsleden, een categorie apart. Dat Van der Laan dat als problematisch schetst, is mogelijk waar, maar het schuurt ook ten opzichte van internationale verdragsafspraken. Meest opvallend vond ik nog wel dat Brazilië in de top-10 blijkt te staan. En dat lezen we dan allemaal weer niet.

Naschrift johanna_nouri (12 juni 2009):
Dit bericht is oorspronkelijk gepubliceerd op 11 juni 2009. Op 12 juni heb ik een aantal correcties doorgevoerd, er bleken een paar slordigheden in de tellingen te zitten:
– Marokko: niet 2.105 maar 2.106 imigranten in 2008; percentages daardoor ook iets hoger
– Land 10 toegevoegd: Zuid-Afrika
– Totaaltelling overige niet-westerse landen aangepast en totaal westerse landen toegevoegd aan de top10-tabel
– Aan het tweede cirkeldiagram de westerse landen toegevoegd
– Voor de tekst had dit geen gevolgen, behalve dat Marokkanen niet drie maar ruim 4,3 procent van de niet-westerse migranten in 2008 uitmaken

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in De vreemdeling en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

53 reacties op Waar blijven de Marokkanen?

 1. helena zegt:

  Opvallend dat Turkije juist wel een stijging vertoont maar Marokko dus minder.
  In april nog kwam er een rapport dat de strengere toelatingsmaatregelen mbt importbruiden een positief effect hadden op de aantallen importbruiden, maar een maand later blijkt dat dus in 2008 sprake is van een stijging, met name wat betreft Afghanistan, Irak, Somalië. Terwijl het aantal importbruiden uit Turkije en Marokko daalt. Het is in dit land altijd weer een nieuwsfeit als het aantal migranten weer stijgt, met name dus als het om importbruiden gaat, niet-westerse migranten, etc

 2. Helena,
  Voor alle landen is wel een stijging waarneembaar in 2008, dus ook voor Turkije en Marokko. Maar percentueel is na de verzwaring van de eisen (leeftijd naar 21 jaar, inkomen op 120% bestaansminimum) wel sprake van een daling.

  Afghanistan, Irak en Somalië mag je eigenlijk niet meetellen vind ik. Dat zijn echt landen waar vooral vluchtelingen vandaan komen. En die laten dan hun familie weer overkomen. Daar kun je een oordeel over hebben, maar het is appels met peren vergelijken. Dat bedoelde ik met mijn verwijzing naar internationale verdragen; dat familie het recht heeft op een gezinsleven. Wat ik me wel afvraag of de stijging bij deze landen te maken heeft met de nasleep van het generaal pardon. Eenmaal een pardonstatus volgt nu het gezin. En van mij mag dat.

  We maken ons dus druk over een tsunami van Marokkanen. En dat is slechts 1,5 procent van de instroom.

 3. Trouwens, wat een geknutsel om tabellen op te maken in deze editor. Ik probeerde vanuit Excel naar Word te importeren, en dat dan weer naar de editor te slepen. Maar toen kreeg ik een bericht dat 66.000 tekens het maximum was! Alle tabellen dus weer opnieuw in de editor gemaakt, en toen ging het wel, maar was ik wel anderhalf uur verder.

 4. Ely de Waal zegt:

  =En dat lezen we dan allemaal weer niet.=

  Nee, omdat de Telegraaf zoiets niet plaatst
  Maar jij wel Johanna
  En dat is goed

 5. helena zegt:

  Daar heb je helemaal gelijk in Joanna! Klopt, het gaat om internationale verdragen. Een tijdje geleden is NL hierover ook op de vingers getikt!
  Ja het is inderdaad een hele klus tabellen aanmaken.

  Cjifers over 2008, wat betreft de gezinsmigratie, zijn inderdaad nog niet te zien op de website van het CBS. IND heeft ook een website waar je cijfers kan zien, en die cijfers zijn ook van 2008, maar daar zie ik niet meteen iets staan over gezinsvorming.

 6. Ruud Zweistra zegt:

  Het moeten er waanzinnig veel zijn, want het aantal hoofddoeken en zwarte wikkelvrouwtjes stijgt dramatisch.

 7. Zweistra wat ben je weer heerlijk voorspelbaar. Je hoeft niet naar die zwarte wikkelvrouwtjes te kijken, toch?

 8. @ Helena
  Ik begreep dat Van der Laan een presentatie had gehad van de IND en het WODC en daar afgelopen week in de kamer vragen over heeft beantwoord. Daarbij schijnt hij ook cijfers genoemd te hebben. Maar nergens te vinden. IND heeft het alleen over aanvragen, rapportage vreemdelingenketen 2008 is ook niet concreet en het WODC-rapport beslaat de periode tot en met 2007 en gaat juist niet in op gezinsmigratie, dat komt pas volgend jaar. Het verslag van het gesprek in de Tweede Kamer staat wel online, maar is ook weer algemeen. Maar op hoofdlijnen zegt hij daar wat de Volkskrant ook schrijft.

 9. Ina Dijstelberge zegt:

  Nou, Johanna, ik hoef mijn stukje niet meer te publiceren…..
  Wat mij ook nog opviel in de cijfers ivm de opmerkingen van vander laan over de importbruiden, waren de cijfers van het aantal afghanen…dat was per saldo negatef en bovendien (immigratie 615) erg laag
  terwijl van der Laan toch duidelijk aangaf dat Afghanistan één van de landen was welke zou hebben gezorgd voor de ‘enorme’ toename van het aantal import bruiden.

 10. @ Ina
  Daar heb je gelijk in, dat was erg merkwaardig. Wat we niet weten op dit moment is of de cijfers over 2009 substantieel anders zijn. En dat vind ik nog wel het meest merkwaardig. Er wordt een debat gevoerd, er verschijnen krantenartikelen, maar we moeten ze maar op de blauwe ogen geloven.

 11. Anna zegt:

  Wat ik me nog afvraag: worden de vele buitenlandse studenten ook in deze statistieken meegenomen?

 12. @ Anna
  CBS hanteert de volgende definitie van immigratie:
  ‘Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland. Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden Nederland te blijven.’
  Voor zover ik het kan overzien op grond van de informatie van de IND, zit het als volgt.
  Iemand die voor korter dan drie maanden naar Nederland komt, hoeft zich niet in te schrijven in het GBA omdat hiervoor de regels voor vakantiebezoek gelden.
  Kom je langer dan drie maanden naar Nederland dan heb je een verblijfsvergunning nodig. Een van de vele voorwaarden daarvoor is inschrijving in het GBA. EU-burgers zijn volgens mij niet verplicht om zich in het GBA in te schrijven en een verblijfsvergunning aan te vragen.

  Of iemand voorkomt in de CBS-cijfers lijkt dan dus af te hangen van 1) de duur van de studie en 2) het land van herkomst.

 13. wiljan45 zegt:

  Tsja, tot voor kort werd verkondigd door oudlinks dat immigratie al onder controle was. Ja, in 2004 2005v leek het waarempel…

  De knik naar boven is ingezet ergens rond 2007, onder Albayrak in persoon, en door de multicul-establishment.
  En de partijen die dat onderwerp ook al in de verkiezingen van 2006 totaal buiten de orde hielden.

  Joanna behoort tot de kundige nuanceringsmachine, en die draait al 25 jaar als een tierelier.

  En dan hebben we het enkel over de officiele cijfers en de burgerlijke huwelijken enz.

  Niet dus. Onder Controle. Haha.

  Wethouder onderwijs Geluk te R’Dam vanmorgen: taalachterstanden groeien door. Geluk stapt er binnenkort uit, uit de politiek…reden: hij kan het niet meer verantwoorden, innerlijk, en de spagaat met de uiterlijke coalitieverplichtingen die zijn aangegaan door deze CDA’er, met de heersende en 7 keer grotere Pvda R’dam van van Heemst.

 14. njoez zegt:

  Johanna,
  Wat een helder blog! Klasse.

 15. @ wiljan45
  Het staat je geheel vrij om de cijfers onderbouwd te weerleggen. Dat is wellicht effectiever dan op de man – of in dit geval vrouw – spelen.

 16. Anna zegt:

  Dank voor de definitie! Dit betekent dat buitenlandse studenten ook meetellen. Want de meesten komen voor 1 of 2 jaar (MSc) of 4 jaar (PhD). En ze moeten zich inschrijven bij de gemeente. Als het goed is verklaart dit een deel van de stijging.

 17. @ Anna
  Ik ben nu aan het kijken naar migratiemotieven. Wellicht daarover vanavond meer.

 18. wiljan45 zegt:

  Waarom ga je helemaal niet op mijn inhoud in joanna.
  Op dit moment, dit als toevoeging, wordt er een Somalische contingent in Nederland opgebouwd, die kan aangroeien tot de grootte van het Marokkaanse. In de Isl.-Arabische regio staan beide als lastig te boek.

 19. Welke inhoud? Jij stelt dat ik ontwikkelingen nuanceer, maar dat doe ik helemaal niet. Ik stel alleen dat al het gepraat over de grote Marokkaanse instroom niet door cijfers onderbouwd wordt. Jij sleept daar andere dingen bij, maar daar ging dit blog helemaal niet over. Off-topic noemen we dat.

 20. wiljan45 zegt:

  Ja Joanna, compliment voor je nette plaatjes en ijver, …
  okee, dat gaat me moeilijk af, een dergelijk compliment.
  Steek maar in je zak!

  Goed, Instroom is groot.
  Geef het door aan van der Laan, was hij het die het over Marokkanen had? Wie had het daar dan zo onterecht over? Dat is niet de hoofdzaak, maar afleidend en nuance…
  Wat weet jij over instroom buiten de cijfers? Komen de Belgieroute-instromers goed en compleet terug in de cijfers volgens jou? Hoe functioneert de IND en de CBS?
  Heeft er nu eenmaal alleemaal mee te maken.
  Zo onschuldig van aard is dit blog van je niet , Joanna. Het past in je discours. Dat mag. Maar geen huichelarij, graag.

 21. @ Wiljan
  Je schreef onder meer:
  ‘Tsja, tot voor kort werd verkondigd door oudlinks dat immigratie al onder controle was. Ja, in 2004 2005v leek het waarempel…
  De knik naar boven is ingezet ergens rond 2007, onder Albayrak in persoon, en door de multicul-establishment.’
  ‘En dan hebben we het enkel over de officiele cijfers en de burgerlijke huwelijken enz.’

  Je suggereert volop, maar als ik je daarop aanspreek ga je alleen maar om je heen slaan. Ik vroeg je om mijn verhaal onderbouwd te weerleggen, dat was mijn reactie. En dit is wat je dan schrijft? En dan verwacht je van mij dat ik daarop inga…

  Je suggereert dat de immigratie niet onder controle is en dat dat de schuld is van Albayrak. Heb je weleens nagedacht over de mogelijkheid dat mensen niet vluchten om jou te pesten, maar omdat ze hun leven niet zeker zijn? En dat je daar als ontvangend land dat internationale verplichtingen dient na te komen, dus niet altijd 100 % invloed op hebt?

  Je tweede opmerking suggereert dat de cijfers van instanties als het WODC, CBS en IND niet zouden deugen. Heb je daar ook bewijzen voor of is dit slechts een tendentieuze suggestie?

 22. @ Wiljan
  By the way: als die cijfers niet zouden deugen, wie zegt dan de cijfers over stijgingen wel deugen?

 23. wiljan45 zegt:

  Johanna, ik kijk eenvoudig naar het harde gegeven dat in 2012 het percentage allochtoon in Rotterdam meer dan de helft is.
  Nergens gaat het harder, volksverschuivingen, behalve in de tijd van de Hunnen.

  Ben jij toch een beetje dom, gezien je laatste vragen? Ik ben niet zo dom als jij kennelijk aanneemt, wees gerust.
  Immigratie onder controle? 400 per dag is veel vind ik. Mag ik dat vinden? Wat nou suggestie. Kom jij eens met de werkelijkheid dan, inclusief illegaliteit.

  Ja en Nederland moet voorlopig ontheffing vragen voor de VN verplichtingen en aandringen op weggooien van oude verdragen. Helemaal verouderd!

 24. Wat is dan volgens jou de werkelijkheid? Illegalen vallen moeilijk te meten, ook door jou, ze verstoppen zich nou eenmaal. De schattingen over aantallen lopen dan ook zeer uiteen.

  Kijk, die cijfers die ik hierboven beschreef, die kloppen gewoon. Zullen we daar eens van uitgaan?

  Dan verschillen we vervolgens van mening over wat ‘veel’ en ‘te veel’ is. Nederland dat verdragen moet opzeggen is een variant op ‘ikke, ikke, en de rest kan stikke’.
  Diezelfde mensen die zo tegen immigratie zijn, zijn lees ik veelvuldig ook voorstander van vrijheid van meningsuiting, recht van vergadering, democratie en andere door ons ‘universeel’ genoemde mensenwaarden.
  Begrijp ik jou goed als dat universele karakter zich beperkt tot Nederland? En dan specifieker nog de autochtone bevolking?

 25. helena zegt:

  @Wiljan,
  [Immigratie onder controle? 400 per dag is veel vind ik]

  er vertrekken ook dagelijks veel mensen uit Nederland, dit even ter info!

 26. wiljan45 zegt:

  Johanna, jij wil het systeem van staatsburgerschap opheffen= Daar zijn nl.allerlei verschillen in behandeling mee verbonden. In jouw redenatie is dat allemaal
  DISCRIMINATIE.

  Geef even de blauwdruk van je nieuwe wereldorde!
  Geen landen meer en alleen een loket voor je wereldpaspoort…. zoiets..

  Verder haal je alles erbij. Welnu, hier wat antwoorden±

  Ik vind een immigratie van 400 per dag best veel. Als daar 2oo emigranten per dag tegenoverstaan, die wèl. eh. geïntegreerd waren(en bijvoorbeeld wel Nederlands spraken), dan betekent dat, dat we nog steeds zeer grote integratieproblematiek binnenkrijgen, zoals in de afgelopen 20 jaar.
  Nederland heeft in die 20 jaar meer dan zijn portie genomen. Zweden staat denk ik bovenaan.
  De instroom van asielzoekers is voor meer dan 90 % onterecht, dwz worden afgewezen. Maar ook uitgezet?. Zo, dan moet die formule van dat asielaanvragen gauw op de schop. Want dat betekent vervuiling van het miljeu, al die enkeltjes vliegreizen richting Schiphol.

  En dan hebben we het nog niet over de België-route en illegale instroom.
  Conclusie: de conclusie van enkele discussieerders dat het wel snor zit is voorbarig !
  Ik ga intussen even verder met mijn visie:
  Oude verdragen over het opnemen van politieke vluchtelingen en de bestaande ‘Europese richtlijnen’, daar moet over gesproken kunnen worden.

  Want het is allemaal mensenwerk uit de vorige eeuw, merendeels uit de jaren 50.
  Dat is totaal verouderd. In de jaren 50 bestond het woord allochtoon niet en waren er geen ‘integratieproblemen’.
  Nederland heeft genoeg vluchtelingen opgenomen, vind ik. Relatief gezien veruit het meest. In korte tijd is Nederland gestegen van de onderste naar een 2e plaats in het rijtje van europese landen, gerangschikt naar het percentage islamieten.
  Zweden overtreft ons nog. Zie: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8517

  En je bent volgens die oude verdragen al een vluchteling, als je communist bent of was in Turkije…nou dat zijn al heel wat potentiële vluchtelingen uit Turkije, en dat is dan nog een rechtsstaat. Wat zullen dan wel de aantallen zijn van kandidaten uit de wereld, als we ook nog het zijn van homo, christen, afvallige enz. erbij rekenen, als ‘bij de politiek horend’.

  Ik vind dat politieke vluchtelingen niet onevenredig veel in Nederland dienen te worden opgevangen.
  Aangezien de immigratie nog steeds hoog is,vooral door asielverlening inclusief gezinshereniging -ik denk aan de Somaliërs- zou de Nederlandse regering in de nabije toekomst eens ernst dienen te maken met een voorstel in die richting, door een signaal aan de VN of wie daar verder mede over gaat, te geven: we moeten eens anders met dat vluchtelingenverdrag omgaan, het is verouderd, en we trekken het niet in Nederland met al die culturen die ook nog eens hun identiteit kwijt zijn, dan wel willen behouden.

  Ik denk dat een door de buren bedreigde islamist(of omgekeerd) ook een politiek vluchteling genoemd wordt, maar niet door mij. Helaas hebben ze ‘daar’ geen rijdende rechters om de gemoederen te sussen, het heeft vaak met zgn. clan’s te maken. En dat moet Nederland dan opvangen als politiek vluchteling. Dat levert een boel vluchtelingenwerk…
  Voor mij blijft het vooral een islamist/fanatieke anti-islamist….misschien ligt het allemaal we aan de vete tussen 2 clans….kan ook zomaar.
  Toch geeft het verdrag die islamist/anti-islamist de status van politiek vluchteling… Vind je dat niet absurd? Dat soort ideetjes stammen trouwens af van de Amerikanen, wist je dat? Rechten ja, plicht van terugkeer, ho maar.

  Het lijkt op staatssecretaris Albayrak, in NOVA een maand geleden : ‘voor echte vluchtelingen moet de deur ALTIJD open blijven staan!’ Vooral dat ´altijd´ is wel erg onbepaald en religieus klinkend…daar kan alleen nog maar ´Amen´ op volgen!

  Ze keek er overigens zelf bij, alsof ze wel ergens besefte dat dit geloofsartikel niet erg geloofwaardig klinkt, maar dat het taboe is om daar kritisch over na te denken. Of om de bijbehorende heilig verklaarde verdragen uit de vorige eeuw ter discussie te stellen.
  Over dit type geloofsartikelen wordt niet gesproken, nee ze worden verkondigd zoals in het Credo.
  Albayrak stuit op de realiteit van de asielzoekende Somaliërs, zie: http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/Albayrak-verscherpt-asielbeleid-Somalirs.htm?forum=193706&pagenr=2&showall=true Lees ook de reacties, dan besef je dat het beroemde draagvlak voor de heilige verdragen niet groot is.
  Ik ga maar verder: dit citaat laat die ideologie ten voeten uit zien: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8440

  ‘Over de moedwillige bevolkingspolitiek : "….De massale immigratie is door bepaalde mensen nagestreefd. Terwijl Jacques Wallage fractievoorzitter was van de PvdA in de Tweede Kamer (coalitieregeringen van CDA, PvdA, VVD en D66), zijn onder een zogenaamd restrictief toelatingsbeleid tussen 1990 en 1999 één miljoen honderdertigduizend — legale — immigranten naar Nederland gekomen [CBS] met nu een totaal van 3 miljoen mensen van allochtone afkomst, 20 procent van de Nederlandse bevolking. Wallage, nu burgemeester van Groningen, zegt: "Wie zijn wij om een eerstgeboorterecht uit te oefenen, hoezo is Nederland voor zijn inwoners? Iedereen heeft recht op dit stukje aarde, waarom zouden wij, toevallige inwoners, daar enig bijzonder recht op doen gelden?"……. ‘

 27. @ Wiljan
  Waar lees je dat ik het staatsburgerschap wil opheffen? Dat wil ik helemaal niet. Ik wil alleen dat iedereen voor de wet gelijk is én dat Nederland zijn internationale verplichtingen nakomt.

  Dat er in grote steden een toename zal zijn van allochtonen, daar zijn we het wel over eens. En dat dat bij gelijkblijvende omstandigheden tot problemen en fricties zal leiden eveneens.

  Over migratiemotieven later, ik ben bezig met een blog daarover. Daaruit blijkt in ieder geval dat asiel slechts 5% van de immigratie uitmaakte in 2007, en gezinsmigratie 30%. Het merendeel komt voor arbeid en studie. Volgens het CBS wordt van de asielaanvragen 30% toegekend. (Jaarrapport Integratie 2008). Uit datzelfde rapport komt naar voren dat de Belgiëroute lang niet zo vaak wordt gebruikt als wel wordt veronderstelt. En ja, illegale migratie, daar kunnen we slechts naar gissen. Maar ik ben het wel met je eens dat dat een probleem is. Niet in het minst voor de betrokkenen zelf. Heb je je wel eens afgevraagd hoe wanhopig je moet zijn om aan een illegaal bestaan in het buitenland de voorkeur te geven boven een armoedig bestaan in je eigen land?

  Jij verfoeit de ‘oude verdragen’. Voor mij zijn ze belangrijk. Eén van de weinige positieve ‘opbrengsten’ van WOII, een collectie besef dat we dat nooit meer wilden en dat we daarom met elkaar goede afspraken moesten maken over hoe je een oorlog voert, hoe je met burgers omgaat, hoe je met vluchtelingen omgaat.

  Ja 3 miljoen migranten is niet niks. Maar een groot deel hebben onze bedrijven zelf hierheen gehaald in een tijd dat we zelf het zware werk niet meer wilden doen en er een tekort aan arbeidskrachten was. Die migranten kun je niet na zoveel jaar wegsturen, dat is gewoon onbeschoft. En als anderen dat wel doen, de Emiraten bijvoorbeeld, staat Nederland vooraan om er commentaar op te hebben. Maar we zijn zelf geen haar beter.

  Voor echte vluchtelingen moet de deur inderdaad altijd open staan. Niet alleen vanwege verdragen, maar gewoon, op grond van medemenselijkheid en compassie. Wil je het aantal vluchtelingen verminderen? Zorg dan dat het in de herkomstlanden goed gaat. Bestrijd de armoede. Dat is een van de belangrijkste oorzaken van geweld, criminaliteit, extremisme. En daar hebben we wel degelijk een verantwoordelijkheid. Per slot van rekening halen we daar onze goedkope grondstoffen en arbeidskrachten vandaan.

  Stel dat hier ooit een oorlog uitbreekt, en jij moet vluchten. Waar ga je dan heen als die internationale verdragen er niet meer zijn?

 28. PHM van de Kletersteeg zegt:

  Na 50 jaar eens een behoorlijke vreemdelingen wet
  M.i.op de volgende criteria

  –toelating bepaald door het belang van ontvangende land.
  –begrensd door quotum
  –geen gezinshereniging
  –geen kindertoeslag voor koters die "achterblijven"
  –geen immigranten uit moslimlanden
  –vluchtelingen : situatie veilig, retour
  –inburgeren verplicht en op eigen kosten.
  –bij criminaliteit: retour
  –bij criminaliteit minderjarigen: hele gezin eruit

  Probleem opgelost

 29. wiljan45 zegt:

  Johanna, Johanna, 3 citaten van je + kort commentaar:
  ======Waar lees je dat ik het staatsburgerschap wil opheffen? Dat wil ik helemaal niet. Ik wil alleen dat iedereen voor de wet gelijk is én dat Nederland zijn internationale verplichtingen nakomt====

  Mensen met verblijfsvergunning wil je eigenlijk tóch gelijkheid op alle rechtsgebied geven!
  Dat is wat je doet en waar je geheel inconsistent bent. Zodra er gezegd wordt dat zo iemand bij crimineel gedrag uitgezet dient te worden, komt het discriminatie argument: die man zonder staatsburgerschap is dan ineens toch iemand die dat eigenlijk MOET hebben, dezelfde rechten als de staatsburger, van wege die mensenrechten van je. Zo iets. Waar het op neer komt is dat je pleit dat ongelijke gevallen toch gelijk dienen te zijn.
  Niet logisch dus op z’n zachtst gezegd..

  ============Ja 3 miljoen migranten is niet niks. Maar een groot deel hebben onze bedrijven zelf hierheen gehaald===

  nee, onzin. Ongeveer40000 zijn door bedrijven gehaald. Miljoenen zijn zelf gekomen.

  ========Stel dat hier ooit een oorlog uitbreekt, en jij moet vluchten. Waar ga je dan heen als die internationale verdragen er niet meer zijn?=====

  Ach, wat een argumentatie. Heb ik beweerd dat het allemaal weg moet? Ik heb het over veroudering en vernieuwing.
  De VN is niet heilig, 1948 is niet het definitieve jaar van de ultieme wijsheidsnederdaling..

  op naar de Nieuwe VN.

  Ik ervaar hier bij jou weer, dat de ideologie van het immigratiefundamentalisme nog behoorlijk heerst. Ik gaf de voorbeelden van de uitspraken van Wallage(recent!), maar ook Albayrak. En jouw neiging tot ‘weldenkende’ gedachten.
  Of neem Ramadan, die stelt dat Nederland immigratie als aflossing van koloniale schuld moet zien èn de halve PvdA: het tegengaan van vergrijzing kan alleen met immigratie.

 30. Ruud Zweistra zegt:

  Johanna Nouri, wat ben je toch weer voorspelbaar.

  Er hoeft maar iets over allochtonen/Marokkanen/moslims in de krant te staan dat nu niet helemaal himmelhoch jauchzend uitpakt, en je krijgt een stukje dat het allemaal meevalt en het helemaal niet zo erg is.

  En je moest eens weten hoe veel er van dit soort stukjes verschijnen…

  Snap je ‘m?

 31. @ PHM van de Kletersteeg – wiljan45 – Ruud Zweistra
  Erg hè, er zijn ook mensen die er anders over denken dat jullie. Als dat immigratiefundamentalisme is, beschouw ik dat als een eretitel.

  Overigens is begrijpend lezen niet jullie sterkste kant. Ik stel nergens dat er geen problemen gekoppeld zijn aan immigratie. Jullie daarentegen reageren als een stier op een rode lap zo gauw het over dit thema gaat. En alles wat afwijkt van jullie mening is per definitie verdacht.

  Ondanks jullie kritiek zie ik geen enkele poging onderbouwd mijn blog te weerleggen. Van mij mag het, maar het leidt natuurlijk nergens toe.

  Als er hier iemand op de automatische piloot reageert, dan zijn jullie het wel. Ik neem Marokkanen op in de blogtitel en hé, ineens sta ik in de top-10 van veelgelezen en word ik met jullie bezoek vereerd. Dat zegt alles over jullie.

  Immigratiefundamentalist? Komend uit de mond van Ruud Zweistra beschouw is dat een eretitel.

 32. Pingback: Wat komen ze hier eigenlijk doen? | Levantijnse berichten

 33. wiljan45 zegt:

  Ga eens in op inhoud en weerlegging van enorme blunders van je zelf.
  Waarom is het gek als ik reageer hier? Leg me dat eens uit? Wat is je punt? Ik ben toch niet een ander?

 34. PHM van de Kletersteeg zegt:

  @Johanna.
  Valt het je niet op dat de mensen die jij in een adem noemt dezelfde mening hebben vanuit een totaal ander standpunt en andere maatschappelijke positie?
  Maar dat we wel kritiek hebben op dezelfde leer 9islam) gekoppeld aan nationaliteit?
  Marokkaan, turk en snel opkomend afghaan Irakees en iranees.

  Wat de laatste 3 betreft :vluchteling?????????
  Waarom dan niet naar een aangrenzend land????
  Net als de joegoslaven uit streken waar nog nooit een schot is gelost????
  NIET naar de buurlanden, waar ze op de fiets heenkonden, maar regelrecht naar de soos.
  NIET voor tijdelijk, maar voor ewig.
  Niet in hun eigen land kunnen zijn wat betreft veiligheid, maar wel erheen kunnen met maandenlange vakantie–zie ook somalie.

  Afghanistan pakistan Iran Irak somalie en andere islam landen: eerst zweren ze bij de islam, maar als dan de islam als islam gaatr gedragen vluchten ze naar het land van varkens en hoeren; en NIET naar het eerste vrije land; nee hoor; te weinig uitkering; maar naar nederland.
  —————-
  In de periode dat er geld teveel was in nederland en de aantallen niet groot; allez; staat decoratief op de Dam.
  Maar nu er 6 milloen nederlanders arm gehouden worden, omdat de overheid bij (welliswaar leugenachtige) bakelende zegt dat er geen geld is, geldt voor mij: eerst de nederlanders, daarna de rest.

  Jij zorgt toch ook eerst voor eigen koters en dan pas voor anderen?

  Daarnaast: in de landen waar weer vrede is: vluchtelingen naar huis terug.
  Daarom alleen een tijdelijke status, zonder gezinshereniging.
  Trouwens; war moet een moslim met een vrouw hier? zijn toch maar huisdieren nietwaar?

 35. alib zegt:

  Goed werk, Johanna. En laat de moerasmannetjes maar met modder gooien. Ze kunnen niet anders; ze staan machteloos, ze zijn geheel in de slachtofferrol gekropen.

 36. Maria Trepp zegt:

  "Ondanks alle ophef over de tsunami van moslims komen in de lijst vooral niet-moslimlanden voor."

  goed onderzoek!

 37. @wiljan45
  Waar precies was dat je mijn blog had weerlegd? Ik kan het niet vinden. Argumenten evenmin. Dat je het er niet mee eens bent, is duidelijk, ik had niet anders verwacht. Je had ook kunnen schrijven ‘goh, ik wist niet dat de huwelijksmigratie van Marokkanen zo sterk daalde’. Kijk, dan was je een vent geweest.

  @ PHM van de Kletersteeg 13-06-2009 16:07
  .Dat was me inderdaad opgevallen. Mensen buiten willen sluiten op basis van religie en herkomst noemen we racisme en volgens onze Grondwet en allerlei verdragen is dat niet toegestaan. En terecht.
  En de meeste vluchtelingen blijven danwel in eigen land (dan noemen we ze ontheemd, of internally displaced persons) of ze vluchten naar een buurland. Slechts een fractie bereikt ooit Europa. En zelfs die fractie daar keer jij je liever van af.
  Volgens mij is er geen verschil tussen jouw uitspraak ‘Jij zorgt toch ook eerst voor eigen koters en dan pas voor anderen?’ en ‘eigen volk eerst’.

  @ alib
  Dank. Modder, dat kun je wel zeggen. Maar vanuit het moeras is het moeilijk om goed te richten, dat scheelt.

  @ Maria
  :

 38. @ Maria
  Ik zie dat de editor weigert om smileys te accepteren.

 39. wiljan45 zegt:

  Dat wist ik, Joanna. Over Marokko en de huwelijken. Dat ik net meewerk aan je propaganda voor ‘niets aan de hand hiha W.’daar doe ik inderdaad niet aan mee. Dat is me veel te gemakkelijk. Tevens geef je zelf redenatiefouten die ik heb laten zien niet toe. Sterker je ziet ze niet eens al trap je er op. Dat de officiele cijfers zo zijn. Maar de conclusie dat de immigratie wel geregeld is, laat me niet lachen.

  Ik vind 400 immigranten best veel.

  Voordat je het weet zitten we weer in de jaren 90. Alleen door constante tegendruk kan er iets veranderen. Zie de supporters van je hierboven.En Johanna, noem je me nu nog even rassist of xenofoob? Dan is dat ook weer duidelijk!
  Komt u maar.

 40. PHM van de Kletersteeg zegt:

  Tel eens op, hoeveel vluchtelingen er uit joegoslavie in roemenie/bulgarije/tjechie zitten.
  En tel dan eens op hoeveel er in nederland zitten;; een paar duizend procenten meer.
  En gaan die terug, ook al waren ze tijdelijk? nee dus.
  En hoeveel waren er uit streken waar nog nooit een schot is gelost?
  Zoek daar nou eens EXACTE cijfers van, dan praten we weer.

  De oorzaak van irak-iran-somalie-afghanistan-pakistan is de islam.
  De islam pas ueberhaupt niet in het westen; het is in stendig conflict met beschaving aan sich.

  Dit in tegenstelling tot (de snelgroeiende boedhisme.
  Sat is welliswaar mijn hobby niet, maar het stoort nergens.
  Net zo min het hindoeisme, of het brahmisme; storen nergens
  Die zijn allemaal een beetje exotisch, maar niet crimineel of asociaal zoals de islam is.

  Als je mensen serieus neemt, geef je ze het recht en plicht van verantwoording voor eigen keuze.
  islam is hun keuze; conscequentie is moord en moordpartijen en vluchtelingen.
  Die mogen van rustig in een ander moslim land blijven;.
  Tussen andere verlichtte geesten, die hoeven niet tussen varkens en hoeren als ik te wonen.

  Dan somalie: vrouwen die hier asyl hebben kunnen niet terug want het is gevaarlijk.
  Wel via een buurland 3 maand op vakantie.
  Leg dat eens uit.

  Vluchtelingen dienen altijd een tijdelijke status te krijgen; als oorlogje afgelopen is: wegwezen.
  Islam vluchtelingen; naar islam land; hier geen islam.

  Wat betreft rascisme: wat de wet of een blogschrijfster daarvan interesseert mij niet.
  We hebben algemeen gelden taalregels.
  Rascisme is het onverdiend negatief onderscheid maken op basis van ras.

  het is een modeverschijnsel.
  Maar als ik sollicitanten krijg, en ik kan kiezen tussen een nederlander, afrikaan, chinees, koreaan, rus
  en het is voor werkplaats neem ik eerst chinees, dan nederlander, dankoreaan, dan rus, dan afrikaan

  Is er klantenkontact nodig neem ik eerst nederlander.
  Is er veel klantenkontakt nodig, en ik kan kiezen tussen hetero en home, neem ik hetero; minder kans op problemen.

  Er is inderdaad niks op tegen om te stellen op "eigen volk eerst" In andere landen begrijpen ze echt niet, dat in nederland buitenlanders meer mogen en meer service krijgen dan nederlanders.

  Rationeel ik ook niet trouwens.

  Ik zal me voor gemak zelf maar rascist noemen en fascist en nazi.
  Altijd beter dan gereformeerde boerentrut, of moslimnaaier.

  Tja wiljan…..meer en meer moet ik aan de rol van de pers denken in de dertiger jaren.

 41. @ wiljan45 13-06-2009 20:23
  ‘Maar de conclusie dat de immigratie wel geregeld is, laat me niet lachen.’
  Dat zijn jouw woorden, voor jouw rekening.
  De opmerking over racisme was aan Van de Kletersteeg, maar ik kan me voorstellen dat jij je er ook door aangesproken voelt. Dat mag.

  @ Van de Kletersteeg
  Als jij behoefte hebt aan cijfers die de CBS-cijfers weerleggen, dan stel ik voor dat je zelf aan het werk gaat. Ik doe niet mee aan omgekeerde bewijslast. Lastig hè, een discussie voeren zonder argumenten. Wat kun je dan nog meer bedenken dan de boodschapper uitschelden? Ik hoop dat je ervan geniet, dan heeft het in ieder geval nog enige zin.

 42. wiljan45 zegt:

  Moerasmannetje, zo zie je me?

  Daar hou je aan vast, Johanna? Je sloot je volledig aan bij de hetzers Bondon en Trepp, immers.
  Komt u maar.
  Ben je het nu met me eens dat de oude oplossingen en verdragen op de schop moeten of ben je daar te behoudend en traditioneel-denkend voor?
  In het laatste geval, wat voor ideologie zit daar achter? Iets te veel nadruk op de abstraktie ‘Gelijkheid’ misschien?

 43. @ wiljan45
  Nee ik ben het niet met je eens dat oude oplossingen en verdragen op de schop moeten. Als dat behoudend of traditoneel-denkend is, so be it.
  De ideologie die daar achter zit heeft inderdaad alles te maken met gelijkheid, maar evenzo met respect, met compassie.

  Zoals als eerder gesteld ben ik het wel met je eens dat er soms ook sprake is van uitwassen. En zoals eerder gesteld hier, maar ook op VK Opinie, vind ik dat je die uitwassen moet aanpakken. Met uitwassen bedoel ik dan niet de aanwezigheid van mensen überhaupt. Maar wel bijvoorbeeld criminaliteit.

  Jij negeert al die nuanceringen. Het enige wat je tot nu toe doet is er meningen tegenover zetten, niet onderbouwd over het algemeen. Mij geeft dat het gevoel dat je het liefst met modder gooit naar alles wat lijkt op islam, allochtonen, Marokkanen. Gek hè? Ik geef toe je bent een meester in het dingen net niet zeggen, maar alleen suggereren. Maar daarmee ga je niet wegkomen.

 44. wiljan45 zegt:

  Johanna, Ik geef toe je bent een meester in het dingen net niet zeggen, maar alleen suggereren. Maar daarmee ga je niet wegkomen.

  Jij bent een luie denker, maar wel ijverig. Zo is dat verdeeld in de wereld, van jouw kaliber zijn er veel. Daarom zijn we al jaren en eeuwen traditioneel bezig en met name de Arabisch-islamitische beschaving. Jij sluit daar aan.. :)

 45. @ wiljan45
  hahaha, is dit het beste wat je nog te melden had?

 46. wiljan45 zegt:

  12.49.
  Het was deels een citaat van jezelf dat ik herhaalde.
  ========== Ik geef toe je bent een meester in het dingen net niet zeggen, maar alleen suggereren. Maar daarmee ga je niet wegkomen.========

  Daar was ik inderdaad niet kapot van. Je verhalen staan er bol van , van die doodgeslagen zinnen. Als ik over de VN begin, krijg ik dit soort onzin vaak retour. Het is een zwaar taboe. Je hebt last van het VN -spigelneuron: ===VN is goed =============wordt te automatisch afgedraaid.

  Afgevuurd, om het wat plastischer te vertellen…

 47. @ wiljan45
  In tegenstelling tot jou onderbouw ik wat ik zeg met cijfers. Voor jou lijkt dat te veel moeite te zijn danwel onmogelijk te zijn. Jouw redeneertrant is meer in de lijn van ‘het is zo omdat ik het zeg, en ook al staaf jij het tegenovergestelde, dan heb ik toch gelijk’.
  Ik vind het prima als jij zo een gesprek wilt voeren, maar zoek er dan maar iemand anders voor. Wat mij betreft einde discussie.

 48. wiljan45 zegt:

  Met jou, zonder jou.
  Immigratiestand is nu vandaag op 322 gekomen.
  Overdreven gezegd: De wal van crisis is de oplossing, of de zondvloed.
  Want de Johanna’s willen alles behalve beleid op dit gebied. Ze willen vooral meer rechten.

  Dat waren zo maar vier vragen die bij mij opkwamen bij het lezen van het stuk. De auteurs poneren allerlei stellingen als feiten. Die stellingen zijn op zijn minst omstreden, dus ik had een onderbouwing verwacht. Het zou bijvoorbeeld wel aardig zijn als geweest als ze hadden aangegeven hoe zij zo goed op de hoogte zijn van de inhoud en motieven van het beleid..

  Ik heb zelf sterk de indruk dat leiders er geen baat bij hebben om de spanning uit de relatie te halen. Een groot deel van de bevolking is uiterst kritisch en weet dat het alles veel beter zou doen onder andere leiders. Vandaar dat de machthebbers er alle belang bij hebben om een permanente staat van beleg af te kondigen. Zo kunnen kandidaten worden uitgesloten, kritische stemmen onderdrukt en grijpt een apocalyptisch sentiment om zich heen. Hopelijk laten de progressieve krachten binnen de bevolking dat niet gebeuren en gebruiken ze hun zeer beperkte invloed voor veranderingen ten goede.

  Spam?
  weg met PUMU
  u weet wel waarom!
  Speciaal voor Nieuwe Huis Vrouwen

 49. Ruud Zweistra zegt:

  @johanna nouri,
  Duidelijkheid is een sterk punt.

  Je bent immigratiefundamentalist. De rest ook, maar die durven dat niet te zeggen.

  Maar nu de discussie:
  Wat denk je te gaan doen als er nog eens 10 miljoen mensen Nederland binnen komen?

 50. @ Ruud Zweistra
  Ik ben geen immigratiefundamentalist. Maar als jij me graag zo wil zien gun ik je graag dat plezier.

  Als er ‘nog eens’ 10 miljoen binnenkomen? Heb ik iets gemist? Is dat ooit gebeurd?

 51. Pingback: Moslims in 2050: geen 20 maar 8 procent | Levantijnse berichten

 52. Pingback: 10.000 importbruiden zoek (deel 1) | Levantijnse berichten

 53. Pingback: 10.000 importbruiden zoek (deel 2) | Levantijnse berichten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s