Wil de VVD de Grondwet wijzigen?

Vandaag staat in het Nederlands Dagblad een interview met Frits Bolkestein. Hij stelt dat de vrijheid van onderwijs die aan christenen het recht op eigen scholen geeft, moslims niet automatisch datzelfde recht biedt.

Voor mensen die zich zorgen maken om de Islam klinkt dat wellicht als muziek in de oren. Toch zouden zij zich nog eens achter de oren moeten krabben. De vrijheid van onderwijs is een zwaarbevochten recht, dat is vastgelegd in de Grondwet. Dezelfde Grondwet waarin ook is vastgelegd dat we in Nederland geen onderscheid maken op basis van religie.

‘Wij leven in een gelijkheidscultuur. Maar mensen zijn ongelijk. En godsdiensten ook’, aldus Frits Bolkestein. Een argument dat niet terzake doet. We leven in een land waar kerk en staat gescheiden zijn. Dat betekent dat de overheid zich dient te onthouden van een oordeel over de kwaliteit van godsdiensten.

Bolkestein stelt dat de vrijheid van onderwijs door jarenlange schoolstrijd nauw verweven is met de Nederlandse samenleving. Volgens hem is er geen enkele reden om dat recht ook aan andere scholen zoals islamitische te gunnen.

Die reden is er nu juist wel. In Nederland is iedereen gelijk voor de wet. Het recht dat voor de ene groep geldt, geldt dus ook voor andere groepen. Voor de wet wordt nu immers geen onderscheid gemaakt op basis van religie. Of wil Bolkestein soms vastleggen dat het christendom de staatsgodsdienst wordt? Waarbij dan gelijk de vraag is: welke variant van het christendom verdient de voorkeur? Is dat het rooms-katholicisme, het protestantisme, de Lutherse kerk, de Doopsgezinden?

Bolkestein begeeft zich op een hellend vlak. Een land dat zich voor laat staan op zijn democratische waarden, dat de universele rechten van de mens met het zwaard exporteert naar andere landen, zo’n land kan zich niet permitteren om in eigen huis de rechten van minderheden in te perken. Het is een zwaard dat zich tegen Nederland zal keren. Als dit ooit wet zou worden, wie kan dan nog met enig recht spreken over de positie van bijvoorbeeld christelijke minderheden elders op de wereld?

Bolkestein maakt zich zorgen om de toekomst van Europa zonder christendom, zegt hij in het interview. De vraag is waarom de moslims daar de dupe van moeten worden. Als je het christendom zo belangrijk vindt, is het wellicht zinvoller om de Nederlandse onderdanen op te roepen om vooral te (blijven) geloven. De praktijk is echter anders. Al sinds eind jaren vijftig is Nederland aan het ontkerstenen.

Ter illustratie een aantal cijfers uit het rapport Godsdienstige veranderingen in Nederland (Jos Becker & Joep de Hart, SCP, 2006):

 • De helft van de Nederlanders beschouwt zichzelf als religieus mens
 • Eén op de vijf Nederlanders zegt dat religie belangrijk is voor het persoonlijk leven
 • Tegelijkertijd hecht men wel veel waarde aan kerkelijke rituelen op kruispunten in het leven: doop, huwelijk en begrafenis
 • Bijna twee op de drie Nederlanders noemt zich buitenkerkelijk
 • De helft van de Nederlanders gelooft in een leven na de dood
 • Twee op de vijf Nederlanders geloven in de hemel, één op de vijf gelooft in de hel
 • Bijna één op de drie Nederlanders beschouwt de Bijbel als het woord van God; een even groot aantal vindt de Bijbel een verzameling mythen en sagen; één op de vijf staat onverschillig tegenover de Bijbel
 • Onder kerkleden nam het ‘geregeld kerkbezoek’ af van 67% in 1970 tot 38% in 2004
 • Nederland telt naar schatting 700.000 migrantenchristenen. Het merendeel van hen is Katholiek
 • Ongeveer een kwart van de Nederlanders gelooft in geluksamuletten, waarzeggers, astrologie en gebedsgenezers

Waar maken we ons eigenlijk druk over? Volgens hetzelfde rapport zal de Islam ook in 2020 slechts zo’n acht procent van het geheel aan religieuze stromingen in Nederland uitmaken.

Dat de christelijke traditie op de helling staat, is dus veeleer de schuld van de Nederlanders zelf. Je vraagt je af waarom we die traditie zelf zo belangrijk vinden, als we zo weinig interesse tonen om er ook daadwerkelijk ons leven naar in te richten.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Politiek, Religie en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

15 reacties op Wil de VVD de Grondwet wijzigen?

 1. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  Om de samenleving te verbeteren zijn er wat mogelijkheden.
  B.v. de afschaffing van artikel vrijheid van godsdienst.
  Dan blijft vrijheid van meningsuiting en vergadering.
  Maar dan zijn we van die dure en slechte bijzondere scholen af.

  Dan kan onderwijs plaatsvinden op humanistische basis, en als ouders hun kinderen willen verpesten met geloof, kunnen ze dat op eigen kosten doen buiten schooltijd om.

  Voor de geestelijke volksgezondheid een hele stap vooruit.

  70% van de kinderen die bijzonder onderwijs "genieten" stellen daar geen prijs op

  Even niet vergeten: voodoo is ook een geloof….
  Voodoo scholen dan maar?

 2. Het gaat hier niet alleen om artikel 1 van de Grondwet, maar ook om artikel 23. Dit artikel regelt de bekostiging van het bijzonder onderwijs op gelijke voet als het van overheidswege ter beschikking gestelde onderwijs.
  Bijzondere scholen zijn niet persé duurder dan openbare. De vrijheid van onderwijs betekent dat openbare én bijzondere scholen – waaronder alle scholen op confessionele grondslag, maar ook Montessorischolen en Jenaplanscholen – dezelfde middelen van overheidswege krijgen toegewezen.

  De vraag is vervolgens, uw redenering volgend – of godsdienstvrij onderwijs beter is dan onderwijs op confessionele grondslag. Ik zou wel eens willen horen hoe bijvoorbeeld Chinezen en Russen daarover denken. Het lijkt me niet voor niets dat na de val van het communisme de kerk in Rusland weer hoogtij viert.

 3. maria zegt:

  ´Bolkestein begeeft zich op een hellend vlak`

  zeer waar… en niet pas nu. Ik volg hem al lang met zorgen.

 4. Jan zegt:

  @maria, zou het niet beter zijn, om je pacifistische oogkleppen eens af te gaan doen!
  Weet je nog hoe slecht Nederland bewapend was in de aanloop van WOII.
  Dit omdat men teveel naar het toen populaire pacifisme luisterde.
  Weet je nog hoeveel ellende dat heeft veroorzaakt. Meer als honderdduizend Joodse Nederlanders zijn daarom vermoord.

  Ga eerst maar een serieus nadenken over hetgeen Bolkenstein werkelijk zegt, inplaats van blindelings achter het linkse populisme aan te lopen.

 5. @ Maria
  Ik las ook jouw weblog over hetzelfde onderwerp.

  Een hellend vlak inderdaad. Wanneer we bereid zijn onze democratie, normen en waarden zo eenvoudig los te laten. Het is een paradox. Omdat we onze vrijheid willen beschermen, pakken we hem anderen af. Diezelfde anderen moeten dan elders op de wereld wel ons alle ruimte bieden. Met een beroep op diezelfde normen en waarden.

 6. @ Jan
  Ik zie niet wat pacifisme met de vrijheid van onderwijs van doen heeft.
  Nu je toch naar WO2 verwijst: de uitroeiing van de Joden begon met hen neerzetten als anders, als minderwaardig, als schuldig aan alle ellende.

  Als het beschermen van de basis van onze democratische rechtsstaat links populisme is, dan wordt dat een eretitel. Wat Bolkestein werkelijk zegt is dat je groepen andersdenkenden de rechten mag onthouden waar je zelf volop gebruik van maakt. En dat je tegelijkertijd je in mag zetten voor vrijheid van godsdienst in veel landen elders op deze aardbol.
  Als iedereen dezelfde redenering volgt: dan is het ok als in Sri Lanka de Tamils geen rechten hebben. Dan is het ok als christenen in China hun godsdienst niet mogen uitoefenen. Dan is het ok als moslims in Nederland geen moskeeën en scholen mogen stichten. Etc. etc. Ofwel: dat is het failliet van de universele waarden. Is dat wat u graag ziet als niet ‘links populist’?

 7. Jan zegt:

  Je hebt gelijk, Johana_nouri, het neerzetten van de joden als anders en minderwaardig heeft de holocaust veroorzaakt.
  Dit soort gedachtegoed tracht jij nu op grond van het gelijkheidsbeginsel te beschermen.
  In de koran wordt de jood een aap, en zwijn genoemd, en die tekst wordt wereldwijd door de islamisten uitgelegd,als een vrijbrief om de joden te mogen doden.
  De Islam transformeert zich in de nieuwe nazi ideologie, en dat wil Bolkenstein althans hier voorkomen.

  Deze hardnekkige soort blindheid is zo kenmerkend voor het linkse pascifisme!

 8. Wat nou wereldwijd een vrijbrief om Joden te mogen doden. Waar? In Palestina? Volgens mij is daar iets heel anders aan de hand.

  Jij verwijt mij blindheid. Maar in je eigen blindheid zie je niet dat met de voorgestelde maatregelen je precies datgene overboord gooit wat je zo graag wil bewaren. Uit angst voor een enge interpretatie van een religie, die door het overgrote merendeel der gelovigen voor geen moment wordt gedeeld. Maar ja, je hebt nu eenmaal gelijk, dus wat moet je dan?

 9. @ Jan
  Overigens waren het niet de moslims die bij de Holocaust betrokken waren. Dus enige zelfreflectie van onze samenleving lijkt me ook niet geheel overbodig.

 10. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  er is maar een religie, die maatschappij vernietigend is; dat is de islam.

  Overgens: waar zijn de hindoe scholen, de voodooscholen, deboedistische scholen?
  —————
  Godsdienstvrijheid-met aanverwante artikelen moeten worden afgeschaft.
  Er veranderd dan in praktijk weinig; immers vrijheid van meningsuiting en verzameling blijft bestaan
  Bijzonder onderwijs moet worden afgeschaft; onderwijs, dat door de belastingbetaler betaalt wordt, dient op humanistische grondslag te zijn in een seculiere staat.
  als ouders hun koters willen verpesten moeten ze dat maar doen ineigen tijd, met eigen middelen.

  De bestaande moslimscholen werden gotendeels gesloten na fraude, en wanprestatie.

  Bovendien zijn de vakken bommetje maken en stenigen in 3 eenvoudige lessen enigszins vreemd in nederland.
  ook tegen homo kieperen schijnt bezwaar te zijn.

 11. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  Er is nergens absolute vrijheid.
  Het wijste zou zijn, de islam geheel te weren uit europa.
  Er is maar een enkele religie, die uit bis op vernietiging van het westen en dat is de islam.
  Zie wat er gebeurt elders in de wereld.

  Bovendien is het vreemd mensen binnen te halen, die ons als gastheer beschouwen als varkens en onze vrouwen als hoeren.

  Laat ze nou maar rustig in landen met mensne die "rein zijn van geest" dan hoeven ze ook niet te lijden in een land met varkens en hoeren.

 12. Seculier zijn of humanistisch is net zo goed een levensovertuiging. Waarom zou die dan leidend moeten zijn? Waardenvrij onderwijs is een illusie.

  Uw beweringen over de islam zijn volslagen buiten de werkelijkheid. Dé islam bestaat helemaal niet. De meeste moslims zijn helemaal niet uit op het vernietigen van wie dan ook. Voor een klein groepje is dat anders; mensen die geheel onterecht in naam van de islam geweld plegen. Gezaghebbende moslims hebben al lang verklaringen uitgegeven dat zij dit in het geheel niet goedkeuren.
  Maar die legt u allemaal terzijde. Waarom eigenlijk? Wat maakt dat u denkt dat u het allemaal zoveel beter weet?
  Van alle moslims op deze aardbol pleegt een zeer gering deel geweld in naam der islam. En waarom zouden die twee miljard moslims daar onder moeten lijden?
  Ik stel u toch ook niet verantwoordelijk voor de daden van de regering-Bush, eveneens gepleegd in naam van een religie, in dit geval het christendom.

  Overigens bestaan er wel degelijk hindoeïstische en boeddhistische scholen in Nederland. Ook zij maken gebruik van de vrijheid van onderwijs. Google maar eens op ‘den haag’, ‘school’ en ‘hindoe’. Of op ‘school’ en ‘boeddhistisch’.

 13. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  Een zeer klein deel….
  Onzin.
  Degenen, die als moslim zijn opgegroeid zijn deel van een potentieel moslimleger.
  Eeerst van de salafisten, die volgaarne alle niet gelovers om zeep helpen; of anders, anders de islamitisering gedaan is, deel van een groep, die elkaar afmaken, bv de soenieten of sjiiten.

  Er is maar een enkele "religie"(beter gezegd stamdoctrine) die erop uit is–iedere dag meer- om eerst de wereld te overheersen, dan over te gaan tot complete zelfvernietiging.

  Kijk even naar het leven van Mohammed; een massamoordenaar, een verkrachtende pedofiel, een sadist.

  Dan: een seculier is geen religie; dat is onderwijs volkom,en vrij van religie.
  Humanisme stelt de mens centraal; god bestaat niet.

  Het verschil met de islam en alle andere stromingen is de bloeddorst van de islam.
  Zie algerije, per week worden er een slordige 500 mensen verkracht, uitgeslacht.
  Is niet eens nieus meer.
  Het land en de bevolking is volledig afgeschreven.
  Leve de islam
  Irak/Iran/Afghanistan
  Als de westerse legers er weg zijn, gaan de groeperingen weer door met elkaar afmaken.
  Het wijste zou zijn: oliebelangen afzekeren, en laat de bevolking elkaar maar afmaken; als ze dat willen, verdienen ze niet beter.

  Pakistan is binnen een jaar op hetzelfde nivo.
  Iedere dag worden er in India aanslagen gepleegd, en het duurt geen 5 jaar meer, voordat grote delen van het land niet meer bestaan.
  Somalie is al terugevallen in chaos; ideaal voor de islam.
  Kijk eens over een 2 jaar aldaar.

  Dat de islam in grote getallen heeft is logisch: probeer eens UIT de islam te gaan.

  Dan in nederland zijn 50 biljoen strontvliegen; dus eet meer stront?

  De ultieme macht die de islam nastreeft is zelfvernietiging.

  NATUURLIJK niet de moslims in nederland; NATUURLIJK bestaat de islamisatie niet; NATUURLIJK is hetzelfde gedrag van moslims in verschillende landen toeval en geen planning.
  ———–
  Bottomline: we hebben geen religieuse scholen nodig;
  het merendeel van de islam scholen werd bestuurd door criminelen;
  het merendeel van de islam scholen had een veel te laag nivo.

  Bolkenstein heeft gelijk; opdoeken die zooi.
  Islam scholen in islam landen; (zolang de onderwijzers niet worden afgemaakt.)

  N.B.:Voodoo scholen heb ik niet gezien.
  N.B.In 1940 waren alle duitsers onschuldig en vredelievend; net als de moslims nu hier.

 14. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  Resumerend: er is geen plaats, in geen enkele beschaving, voor de islam.
  De islam blokkeert of vernietigd alle ontwikkeling (zie iran)
  De sharia is op zijn zachts gezegd bestial.

  Als moslims dat zo graag willen: de grens naar islam landen staat open; daar zullen zij door echte gelovigen met echte moslimscholen verwelkomd worden.

 15. U schrijft ‘seculier is geen levensovertuiging’. Natuurlijk is het dat wel, in de zin dat het uitspreekt hoe je in het leven staat en waar je je door laat leiden. En hetzelfde geldt voor het humanisme. Ervoor kiezen om onze samenleving op die basis in te richten, is wel degelijk een keuze op basis van richtinggevende uitgangspunten.

  Voodooscholen ben ik ook nog niet tegengekomen. Maar stel dat voodoo een erkende wereldgodsdienst is – wat ik niet weet- en er zijn voldoende mensen die op die grondslag een school willen oprichten, dan kan dat in Nederland. Met een beroep op de vrijheden die wij allen hebben.

  Allen. Van de Kletersteeg. Een woord dat u niet lijkt te kennen.
  De islam blokkeert helemaal niks. Het is een
  Uw denigrerende toon is werkelijk buiten alle perken. Zodanig dat ik niet eens meer de energie erin ga stoppen om hier op te reageren.

  Wat voor land wordt Nederland eigenlijk als mensen zoals u hun meningen mogen doordrijven? Wie geeft u eigenlijk het recht om te denken dat u over anderen op zo’n manier de heerschappij zou mogen uitoefenen? O, is dat nou humanisme?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s