Integratie of isolatie?

Dat is de keuze waar Israël op dit moment voor staat, aldus koning Abdullah II van Jordanië tijdens zijn staatsbezoek aan de Verenigde Staten, het eerste na het aantreden van president Obama.

“There must be a settlement that fulfills the legitimate rights of both parties – the right of Palestinians to statehood, and the right of Israelis to security.”

In zijn toespraak op het Centre for Strategic and International Studies in Washington zei koning Abdullah dat Israëli’s die de vredesbesprekingen willen terugdraaien en Arabieren die roepen om oorlog, de geloofwaardigheid van Amerika op de proef stellen. Zelfs nu president Obama een goede start heeft gemaakt; zijn inaugurele rede is in goede aarde gevallen in het Midden-Oosten.

Hij benadrukte het belang om beide partijen weer om de onderhandelingstafel te krijgen, de cruciale rol van de Verenigde Staten daarbij en de noodzaak om het vredesproces nu eindelijk af te ronden.

“A moment of truth is here for all who claim to seek peace and justice”.

De koning stelde dat het fundament voor een duurzame vrede al aanwezig is: over de tweestaten oplossing zijn de partijen het eens, evenals de internationale gemeenschap. Hij bracht wederom het Arabisch Vredes Initiatief onder de aandacht, dat al sinds 2002 unaniem door alle Arabische landen wordt ondersteund.
Dit initiatief gaat uit van een tweestaten oplossing, het beëindigen van de sinds 1967 durende bezetting, een Palestijnse staat in ruil voor veiligheidsgaranties en het normaliseren van de betrekkingen met Israël. Het plan biedt volgens koning Abdullah aan Israël een plek in haar omgeving en bovendien acceptatie door eenderde van de VN-leden, 57 landen die Israël tot nu toe niet erkennen.

Volgens de koning is het Arabisch Vredes Initiatief het belangrijkste vredesvoorstel in de geschiedenis van het conflict, juist vanwege de unanimiteit.

“We have made our choice: a comprehensive peace that meets the legitimate needs. Israel now has to make its choice. To integrate into the region, accepted and accepting, with normal relations with its neighbours. Or to remain fortress Israel, isolated, and holding itself and the entire region a hostage to continuing confrontation. Israel must know that attempting to delay this (two-state solution) will be disastrous for its own future as well as for future of the Palestinians.”

Koning Abdullah wees er tevens op dat elke Israëlische poging om Palestijnse onafhankelijkheid uit te ruilen tegen economische ontwikkeling van Palestina – zoals de regering Netanyahu nu lijkt voor te staan – geen vrede en stabiliteit voor de regio zal brengen. Het enige pad naar vrede is dat van de tweestaten oplossing.

“No other solution can offer the justice that people demand and expect. And no other solution can give people a reason to take the risks peace requires.”

“Development aid will not succeed if it is designed as a substitute for Palestinian independence. But independence will be most successful when it delivers opportunities for fruitful, normal daily life. Benefits and incentives need to be devised that will create and sustain the conditions for co-existence and progress.”

Lees meer:
De volledige tekst van de speech van Koning Abdullah II van Jordanië > Royal speeches and letters > Speeches > 24-Apr-2009

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Midden-Oosten, Oorlog & geweld en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

20 reacties op Integratie of isolatie?

 1. JG zegt:

  Misschien zou je jezelf moeten afvragen, waarom de Jordaanse Koning de Palestijnen in zijn land nog steeds niet dezelfde rechten als de Jordaniers heeft gegeven.
  En vraag jezelf eens af, waarom Joden in Jordeanie geen onroerende bezittingen mogen hebben, zonder toestemming van de Jordaanse overheid.

 2. @ JG
  Misschien moet je je eerst eens wat meer verdiepen in de situatie van Palestijnen in Jordanië, want wat je hier meldt raakt kant noch wal.

 3. @ JG
  Eerlijk gezegd begrijp ik niet wat de rechten van Palestijnen in Jordanië van doen hebben met het vinden van een oplossing in het conflict Israël-Palestina.
  Jordanië heeft al 14 jaar vrede met Israël. En de koning pleit voor duurzame vrede, volgens een route die internationaal langdurig is bevochten, die gesteund wordt door de internationale gemeenschap en de Arabische Liga. Ik zou dan verwachten dat jij daar als sympathisant van Israël blij mee zou zijn.

 4. JG zegt:

  Jordanië heeft veel belang bij een Palestijnse staat, waar ook de West-bank deel van uitmaakt.
  In Jordanië leven vele Palestijnen die geen Jordaans staatsburgerschap hebben, en in vluchtelingenkampen wonen. Het grootste deel daarvan is in dienst van de UNRWA, en kan volkenrechtelijk beschouwd niet meer als vluchteling worden aangemerkt.

  Jordanië is feitelijk al een Palestijnse staat op zichzelf, en als er geen Palestijnse staat buiten Jordanië zal ontstaan, is het een kwestie van tijd dat door demografische ontwikkelingen de Palestijnen de macht daar zullen overnemen.

  Allemaal redenen voor Abdullah om zich in te zetten voor een Palestijnse staat in buurland Israël, om het maar eens eenvoudig te schetsen.

 5. Ach zo, daar hebben we de fabel van de Palestijnse staat Jordanië weer. Het hardnekkige misverstand dat Palestijnen geen rechten hebben in Jordanië,terwijl velen van hen al jaren het Jordaanse staatsburgerschap hebben met alle rechten die autochtone Jordaniërs ook hebben. En het eveneens hardnekkige misverstand dat Palestijnen in Jordanië de meerderheid vormen.

  Maar dat alles is natuurlijk helemaal niet van belang. De Palestijnen die momenteel in Jordanië wonen, of in Syrië of Libanon, wonen daar omdat ze hun eigen land ontvlucht zijn.
  Internationale wetten garanderen het recht op terugkeer van deze mensen. Israël overtreedt deze wetten, en niet alleen deze overigens.

 6. JG zegt:

  Meer als de helft van de Jordaanse bevolking is van Palestijnse afkomst, en dat is de werkelijkheid.
  Palestijnse vluchtelingen als gevolg van de oorlog van l948/l949 vallen buiten zowel de internationale bescherming van UNHCR als buiten de kaders van het Vluchtelingenverdrag van l951. Krachtens artikel 1d van het Vluchtelingenverdrag is het verdrag niet van toepassing op personen die bescherming of bijstand genieten van andere VN-organen of – instellingen dan UNHCR.

  Het recht op terugkeer is een illusie, dat in de Arabische wereld allang geaccepteerd is, maar om politieke redenen niet openlijk wordt gezegd.
  De zogenaamde vrienden van de Palestijnse zaak in Nederland behoren voornamelijk tot de linkse beweging, en hun motieven zijn alles behalve hun empathie met het Palestijnse volk.

  Voor de Jordaanse koning is de groeiende invloed van de Hamas en Moslim broederschap reden om te pleiten voor een Palestijnse staat in Israel.
  Overigens daag ik u uit om uw bewering dat Israel de wetten zou overtreden te onderbouwen. U bedoelt de VN resoluties, van de Algemene Vergadering.
  Deze resoluties zijn aanbevelingen, en geen bindende kracht, dus het niet uitvoeren daarvan is geen overtreding van de internationale wetten.

  Overigens hebben de Arabische landen en de Palestijnen de eerste en meest belangrijke resolutie van de Algemene vergadering 181 uit 1947 tot op heden willen respecteren.
  (Reactie is geredigeerd)

 7. @ JG
  Deze bijdrage ging over de oproep tot vrede door de koning van Jordanië. Het is erg verleidelijk om het over Jordanië te gaan hebben, maar dat is niet het onderwerp.

  Zoals ik er naar kijk, is elk initiatief dat bijdraagt aan de totstandkoming van vrede welkom, in het belang van een vreedzame, veilige en menswaardige toekomst voor zowel de Israëliërs als de Palestijnen.

  Dat initiatiefnemers daar zelf ook belang bij hebben – zij het om andere redenen dat u hierboven zo stellig weergeeft – daar is niks mis mee. Dat geldt voor alle betrokkenen, ook voor de VS, de EU, Rusland, u en ik.

  Als ik dan toch nog even inga op uw laatste reactie, om onwaarheden niet onweersproken te laten:
  – dat meer dan de helft van de Jordaanse bevolking van Palestijnse afkomst is, wordt geheel niet door feiten onderbouwd. Het is dan ook een onwaarheid, in het leven geroepen door zogenaamde vrienden van Israel die de Palestijnen liever niet terug zien komen.
  – Het recht op terugkeer is niet van de agenda, niet geweest ook, het is juist een van de heetste hangijzers. Al was het maar een symbolisch recht op terugkeer en een daaraan gekoppelde schadevergoeding.
  – Jordanië pleit al jaren voor een duurzame vrede, voor koning Abdullah was dat koning Hoessein. Uitmondend in onder meer het Wadi Araba vredesakkoord. Een van de weinigen die feitelijk vrede hebben ondertekend betichten van valse argumenten, brengt de vrede niet bepaald dichterbij. En het doet ook geen recht aan de kwetsbare positie die Jordanië daarmee heeft ingenomen.
  – U doet voorkomen alsof er geen resoluties van de Veiligheidsraad liggen, maar slechts ‘aanbevelingen’ van de Algemene Vergadering. Ten eerste zou het raadzaam zijn dergelijke aanbevelingen serieus te nemen. Ten tweede liggen er wel degelijk een hele reeks resoluties van de VN Veiligheidsraad. Waaronder de befaamde resoluties 242 die Israël vraagt zich terug te trekken uit bezet gebied.

  Met vrienden als u heeft Israël geen vijanden meer nodig. Zelfs openlijke pleidooien voor vrede worden door u in het verdomhoekje geplaatst. U zou voor de verandering ook eens zulke initiatieven kunnen verwelkomen, zodat uw vrienden eindelijk eens een vrede en veiligheid kunnen leven.

 8. JG zegt:

  Uiteraard gaat dit artikel over de oproep tot vrede door de koning van Jordanie, maar zijn werkelijke motieven spelen daarin wel een rol.
  U ontkent dat de motieven van de Koning anders zijn dan ik vermoed, en daar is niks mis mee, zo schrijft u. Maar voor Israel en haar recht op een veilig bestaan, maakt dit wel degelijk wat uit. De stelling “Integratie of isolatie,” nodigt uit om dit scenario naar het land der fabelen te verwijzen.

  Dat meer dan de helft van de Jordanese bevolking uit Palestijnen bestaat, wordt in Jordanie hardnekkig ontkend, om politieke redenen. U herinnert zich de woorden van Geert Wilders dat Jordanië een Palestijnse staat is, gebaseerd op de demografische en historische feiten.
  U kunt dit wel blijven ontkennen, maar dat lijkt voornamelijk tegen beter weten ib te gaan, en is verder niet relevant.

  Het symbolische recht op terugkeer, en een schadevergoeding, klinkt mooi, maar u vergeet dat het de Arabische landen zijn geweest die de oorlog zijn begonnen, en dus feitelijk de schade zouden moeten vergoeden.
  Daarbij komt het feit, dat ongeveer 800.000 Joden tijdens en vlak na de onafhankelijkheidsoorlog uit de Arabische landen zijn verdreven, en ook recht hebben op een schadevergoeding,
  Streep dit tegen elkaar nu eens weg, en er is een probleem minder.

  U noemt de resolutie 242 van de Veiligheidsraad, die door Israel niet zou zijn uitgevoerd.
  De opsteller van deze resolutie Lord Carodon verklaarde “It would have been wrong to demand that Israel return to its positions of June 4, 1967, because those positions were undesirable and artificial.”
  De resolutie bepaalde dat Israel het recht heeft op veilige grenzen, en die werden door o.a Jordanie niet gewaarborgd.

  Als laatst schrijft u dat met vrienden als ik Israel geen vijanden meer nodig heeft.
  Als vriend van Israel, deel ik hun wantrouwen in de beloftes en mooie woorden van de Arabische regimes rondom hen.

  Ter illustratie Egypte heeft een vredesakkoord met Israel, maar heeft de laatste jaren oogluikend toegestaan dat de Hamas allerlei wapentuig naar Gaza kon smokkelen!
  Voor de Arabieren is vrede met Israel niet meer waard dan het papier waarop het is getekend, en in Israel weet men dat.

 9. Henk van Leuken zegt:

  Johanna,
  Bedankt voor de bijdrage, want dit was me nog niet ter oren gekomen. Helaas zal Israël dat wel een aantasting vinden van de rechten die ze al veroverd hebben op de Palestijnen. fundamentalistische joden willen immers een Israël van Irak tot Egypte. Dus het zal nog moeilijk worden.

  Wat JG betreft moet je met een korreltje zout nemen. Hij heeft al een beweerd dat ik, toen ik een koek at, het wel jodenkoek moest zijn. En noemde me antisemiet. Maar wil je meer van je gesprekspartners weten dan kijk eens bij deze bijdrage in de reactieruimte en dan met name het laatste deel. http://www.vkblog.nl/bericht/241680

  (Reactie is geredigeerd)

 10. JG zegt:

  Een eigenschap van antisemieten als Henk van Leuken is dat er geen enkele schaamte meer is: Henk van Leuken

 11. @ Henk
  Dank voor de link, ik kende je blog nog niet.
  Volgens mij hebben Betty (Stavast) en JG verschillende IP-adressen, dus ik betwijfel of ze dezelfde zijn. Hoewel ze in hun vasthoudendheid en niet terzake doende reacties wel erg op elkaar lijken.

 12. Henk van Leuken zegt:

  @ JG, waar zou ik me voor moeten schamen? Als je dat nou eens duidelijk maakte aan de hand van mijn teksten en reacties. Neem bijvoorbeeld deze alinea die door jezelf aangehaald is als laster: “Het is toch allang duidelijk dat de Joden in Amerika de oorlogen rechtvaardig vinden en steunen als het iets met moslims van doen heeft, als er wat te halen valt, of te slijten. Zo hebben de Amerikaanse joden een enorme invloed op de laatste verkiezingen in Amerika gehad en nog steeds steekt de vinger stevig in de pap.
  Maar ja, je bent ook niet zomaar een geestelijke van alle naties (daar is zelfs Obama een marionet bij). Die geestelijkheid van de Joden echter reikt verder dan politieke decoraties en wordt opgelegd met alle geweld.”

  Heb jij JG, dan niet gehoord wat de verenigde naties over Gaza terreur gezegd hebben. Waar was Amerika? Heb je dan niet gezien hoe Obama zijn keutel aan het terug trekken was zoals blijkt uit het wegblijven op de top van de VN over racisme. Lafaards zijn het zou Wilders zeggen. En als jij de discussie blijft ontwijken en niet aangeeft waar voor jou de schoen knelt dan ben je net zo’n grote lafaard als alle wegblijvers.

  @ Sorry Johanna dat ik hierboven zo’n toon aansla maar is wordt kotsmisselijk van zijn eenzijdige dwang. Hij spuit overal zijn kwakje waar maar het woord jood valt. Het werkt bij hem als een rooien lap voor een stier. Maar dat er sprake is van verschillende ip adressen neemt niet weg dat Betty, Fenny, broekemans en JG niet dezelfde zijn. Ik heb als het nodig is ook de mogelijkheid meerdere ip adressen te gebruiken. Ik vind dat echter niet nodig. Ik heb niks te verbergen en hoef me daarom geen synoniemen aan te meten. Wat ik de auteur van de zelfde stijl en retoriek kwalijk neem, is het schizofrene. Als ik in een zin jood gebruik, dan ben ik een antisemiet, en als ik het woord jood niet gebruik, dan misgun ik de joden iets en ben ik dus ook een antisemiet. Hij moet mij wel haten, kijk maar naar wat hij zaait.

  Gelukkig hoef ik niet door die bril naar jouw bijdrage te kijken Johanna en zie ik wel degelijk voordelen in Abdullahs voorstellen. Maar of Israël en de landen die in hun kielzog op de VNtop over racisme wegbleven daar mee in zullen stemmen, valt te betwijfelen. Wij zijn namelijk de agressor en dat heeft zo zijn voordelen in de wereld. Nu nog inzien en toegeven.

  Groet!

 13. E.T. zegt:

  Het zal niet de eerste keer zijn dat Israel geisoleerd wordt. Tot nu toe kwam ze er telkens sterker uit. Israel zal haar veiligheid niet opgeven, it’s as simple as that.

  De 2 staten doctrine waar de koning over praat is een illusie die niks oplost. Niet alleen dat de Palestijnen hem volkomen weigeren (de hele wereld praat er over, maar nergens heb je gelezen dat de Palestijnse leiderschap hem accepteerd), en het vertikken een Joodse staat naast de eventuele Palestijnse staat te erkennen, maar het zou Israel voor dezelfde gevaren stellen waar zij in 1967 voor stond, en dat kan ze nou eenmaal niet riskeren. Daarbij, wie begrijpt wat de 2 staten doctrine precies inhoudt, zal inzien dat het gaat over 1 Palestijnse staat, die per definitie Judenfrei moet zijn, en 1 algemene staat, waar een meerderheid Joden zal wonen, maar die tachles gemengd zal zijn, Joden en Arabieren.

  Het is een leuke slogun, en het klinkt goed. Wereld leiders en media praten er vooral over nu de Israelische leiderschap hard op zegt dat het niet reeel is. Maar wie wat verder denkt, ziet hoe irrelevant het is. Als Israel ‘vrij’ wil zijn van deze doctrine, hoeft ze hem alleen maar te accepteren, dan valt hij zo in duigen.

 14. @ Henk
  Ik begrijp je frustratie helaas maar al te goed en het beeld dat je schetst is volledig herkenbaar. Lees bijvoorbeeld eens de reacties onder mijn bijdrage over de opening van een baptistencentrum in Jordanië

 15. @ E.T.
  De tweestatenoplossing is in 2008 ook door Hamas geaccepteerd, hetgeen impliceert dat men dan vreedzaam naast Israël zou leven en derhalve defacto de staat Israël zou erkennen.

  Zie onder meer dit artikel in Haaretz, waarin onder meer de volgende quote van Hamas-leider Haniyeh wordt aangehaald: "Our conflict is not with the Jews, our problem is with the occupation".

 16. E.T. zegt:

  @johanna_nouri,
  Feitelijk onjuist, sorry.

  Geen enkele plaats zal je terug vinden dat de Hamas zo een document heeft ondertekent, of het zelfs maar officieel verklaard heeft. Met alle respect voor ‘ha’aretz’, dat is niet echt een maatstaf of een officieele verklaring van de Palestijnse leiderschap.

  Wat de Hamas officieel verklaard is, dat als Israel zich terug trekt tot de grenzen voor 1967 (wat eigenlijk de wapenstilstand grenzen van 1948-9 zijn), zij bereid zal zijn voor een wapenstilstand. Let op, wapenstilstand, geen vrede. Een wapenstilstand is wat we hier vorig jaar hadden, en wat door de Palestijnen gebruikt wordt om zich voor te bereiden op de volgende oorlog, die, als hij in de ’67 grenzen gevochten moet worden, een werkelijk bestaansgevaar kan zijn voor Israel.

  Je hebt gelijk als je zegt dat de Hamas verklaard dat hun probleem niet met de Joden maar met de bezetting is, maar je verzuimt er bij te vertellen dat volgende de Hamas, het hele land Israel bezet land is. Van de rivier tot de zee. Dat Europa dat anders bekijkt (en Israel weer anders) veranderd dat feit niet. Als hij dat dus zegt, betekent dat heel wat anders dan als jij het zou zeggen, of ik.

 17. @ E.T.
  Het artikel van Haaretz waar ik naar verwees, citeert Haniyeh direct. Daarnaast heeft ook voormalig president Carter verslag gedaan van zijn gesprekken met de leiders van Hamas, waaruit hetzelfde naar voren komt. Tot slot heeft ook Meshaal eerder gesteld niet in te gaan tegen de Arabische consensus (= Arab Peace Initiative). Zie ook dit artikel in Haaretz, dat Meshaal citeert.

  Hetgeen ik stelde is dus feitelijk geheel correct. Dat Israël daarin geen vertrouwen heeft, kan ik me wel enigszins indenken, maar dat doet niets af aan de uitlatingen van zowel Haniyeh als Meshaal.

  Over die wapenstilstand: Meshaal heeft het over ‘hudna’, hetgeen een langdurige vrede is en herkenning van het bestaan van de ander impliceert. Dat is iets anders dan de kortdurende bestanden zoals bijvoorbeeld in Gaza, waarvoor in het Arabisch de term ‘tahdiya’ wordt gebruikt.

  Hamas heeft tot nu toe inderdaad geen documenten hiertoe ondertekend. Daar ligt een fundamenteel verschil tussen de partijen. Israël eist erkenning als voorwaarde voor onderhandeling, terwijl de Palestijnen die erkenning als mogelijke uitkomst van de onderhandelingen zien.

 18. ben zegt:

  Hoe manifest is het leger van Israel ‘a state within a state’ als je deze oproep van Jewish voice for peace leest en interpreteert!
  …… We have just learned that a number of Israeli peace activists have had their computers confiscated, have been called for interrogations, and have only been released upon signing agreements not to contact their political friends for 30 days…….
  The activists targeted are members of New Profile, a group of feminist women and men daring to suggest that Israel need not be a militarized society. They are being wrongfully accused of inciting young people–like the shministim–not to enlist in the army. The charge is not true. While New Profile does not tell youngsters not to enlist, they certainly support those who do not: pacifists, those who oppose the occupation, and others. New Profile informs them of their rights and gives them legal support when necessary. But Israel is a country that does not acknowledge the basic human right to conscientious objection.
  The government’s accusation against New Profile is not new. It has been out there for some time, as a source of harassment. Today’s police actions tighten the screws considerably. We’ve seen how international pressure has helped get many shministim out of jail. ….
  I leave you with a note from New Profile: "These recent acts confirm what we have been contending for many years: the militarism of society in Israel harms the sacred principles of democracy, freedom of expression and freedom of political association. One who believed that until now criminal files were conjured up "only" for Arab citizens of Israel saw this morning that none of us can be certain that s/he can freely express an opinion concerning the failures of society and rule in Israel."

 19. E.T. zegt:

  @joanna_nouri,
  Je zou ha’aretz en de Israelische media moeten kennen om te begrijpen waarom ik hier geen waarde aan hecht. Overigens, ook al was het niet ha’aretz, is een media bron die iemand citeert niet echt betrouwbaar, ongeacht wie, wat, of waar.
  Als de Palestijnse leiderschap dit als standpunt zou hebben, zouden ze dat heel makkelijk de wereld kunnen laten weten. Even press conferentie, en dan gewoon voor de camera’s, met eigen woorden zeggen. Kan niet simpeler. Zoiets zal je niet terug vinden in dit verband. Sterker, enkele weken geleden nog verklaarden zowel Haniya als Mash’al precies het tegen over gestelde (dus wat ik schreef). En dat deden ze wel voor de camera’s, met hun eigen woorden.

  Wat je schrijft dat de Hamas (onder Mash’al) een langdurige wapenstilstand zou bieden met erkenning voor Israel, klopt nog minder. Zelfs de Fatach (onder Abbas), die om een of andere reden als minder extreem dan de Hamas bekeken wordt, liet slechts vorige week nog weten nooit Israel als Joodse staat te erkennen.

 20. @ E.T.
  Dat is allemaal onderdeel van ‘het spel’. Natuurlijk ga je geen formele persconferentie geven als je erkenning als mogelijk onderhandelingsresultaat ziet.
  Dat u citaten in de media, en dat is echt niet alleen Ha’aretz, niet serieus neemt, zegt meer over u dan over die citaten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s