Jordanië opent gebedscentrum voor baptisten

JordaanrivierOp de plaats waar Johannes de Doper Jezus doopte in de Jordaan wordt vandaag een centrum voor de baptisten geopend. Als onderdeel van de openingsdienst zullen ongeveer honderd mensen in de rivier gedoopt worden. In Jordanië wonen tussen de vier- en vijfduizend baptisten.

Voormalig voorzitter Nabeeh Abasi van de Jordan Baptist Convention, vertelde aan de Jordan Times dat het centrum is gebouwd met fondsen van koning Abdullah. Het strekt zich uit over twee dunums, herbergt een theater voor 750 mensen, een park waar 150 palmbomen zijn aangeplant en een open kerkgebouw. Het gebouw zal worden gebruikt door christenen van verschillende denominaties en ondersteunt hen in de uitvoering van hun pelgrimsreis naar deze heilige plaats.

De dunum: een maat uit oude tijden
De dunum is een maat die stamt uit de Ottomaanse tijd en werd omschreven als ‘veertig passen in de lengte en veertig passen in de breedte’. De maat wordt nog steeds gebruikt, maar kent tegenwoordig verschillende interpretaties. In Jordanië, en ook in Israël, Libanon en Turkije staat een dunum tegenwoordig voor duizend vierkante meter.

De heilige plaats Bethanië
‘Bethanië over de Jordaan, waar Johannes doopte’, wordt genoemd in Johannes 1:28 en 10:40. Het is de plaats waar Johannes de Doper ook Jezus heeft gedoopt. Bethanië, de berg Nebo en andere plaatsen in de nabije omgeving maakten deel uit van de vroegchristelijke pelgrimsroute naar Jeruzalem.

Bethanië is ook de plek, direct tegenover Jericho, waar Jozua op miraculeuze wijze de missie van Mozes volbracht door zijn volk de rivier de Jordaan over te laten trekken (Jozua 3:14-17). Daarnaast wordt het gebied geassocieerd met de profeet Elia, die ten hemel voer in een storm op een vurige wagen met vurige paarden, nadat hij met zijn mantel het water van de rivier de Jordaan herwaarts en derwaarts verdeeld had (2 Koningen 2:5-14).
In de geschiedschrijving staat Bethanië onder vele namen bekend: Tell el-Kharrar, Tell Mar Elias, Bethabara, Ainon, Saphsaphas. In het Arabisch wordt de plek Al-Maghtas genoemd, de doopplek.

De laatste jaren worden er grootschalige archeologische opgravingen gedaan. Er zijn restanten te zien van een Byzantijns klooster en kerken, poelen voor de doop en voor het opslaan van water, watersystemen en kapellen.
Ook bevindt zich hier de grot waar, naar talrijke Byzantijnse pelgrimsteksten beschrijven, Johannes de Doper leefde. Volgens de pelgrims stroomde er vers water uit de grot, dat Johannes dronk en gebruikte om te dopen.
In de vroeg-Byzantijnse periode (begin vierde tot begin zevende eeuw na Christus), werd de grot verbouwd tot kerk. Vandaag de dag kunnen de restanten van deze kerk en het waterkanaal dat aan de grot ontspringt, bezichtigd worden.

De plek is in het verleden onder meer bezocht door Paus Johannes Paulus II, de aartsbisschop van Canterbury, de koptische paus Shenouda III, de Armeense patriarch Karekin II, verschillende patriarchen van Jeruzalem, prins Charles, koning Carl Gustaf XVI van Zweden, Boris Yeltsin, Vladimir Putin.

Heilige plaatsen in Jordanië
Wat de meesten van ons niet weten, is dat Jordanië veel meer heilige plaatsen kent. Plaatsen die vaak niet alleen heilig zijn voor de christenen, maar ook voor de joden en de moslims. Om er eens een paar te noemen:

 • de berg Nebo
 • de Decapolis-steden Philadelphia (Amman), Gerasa (Jerash) en Gadara (Umm Qais)
 • de geboorteplek van de profeet Elia
 • de burcht van Herodes Antipas waar Johannes de Doper werd onthoofd
 • Madaba waar David zijn veldslag voerde tegen koning Mesha van de Moabieten
 • de grot waar Lot heen vluchtte tijdens de verwoesting van Sodom en Gomorra
 • Penuel waar Jacob vocht met God in de gedaante van een engel
 • de Koningsweg door het land van de Moabieten, de Ammonieten, de Gileadieten, de Edomieten en de Midianieten
 • de berg Haroun bij Petra, waar Aaron werd begraven

Baptisten ontmoeten moslims
De Baptist World Alliance kwam gisteren bijeen in de Jordaanse hoofdstad Amman. Naast de leiders van de BWA waren er ook baptistenleiders uit Europa, Jordanië, Libanon en Groot-Brittannië aanwezig op de conferentie, alsmede de Tony Blair Faith Foundation.

Tijdens de bijeenkomst van de alliantie werd onder meer een gezamenlijk antwoord geformuleerd de islamitische boodschap A Common Word Between Us and You, het islamitische initiatief tot een interreligieuze dialoog tussen christenen en moslims. Doel van het initiatief is het bevorderen van vrede en begrip tussen beide religies. Zie ook mijn infoblok over dit initiatief voor meer informatie.

De antwoordbrief aan geestelijke en wereldleiders in de moslimwereld begint als volgt:

“Let our first word be one of our appreciation for the generous initiative you have taken, and of our delight in the eirenic and constructive spirit in which your letter has been written. Many of us have hoped for the kind of dialogue between Muslims and Christians that you offer, and now we have your invitation, opening up the way for conversation and deeper friendship. We believe that this letter is a unique moment in the history of Christian-Muslim relations. There have been similar efforts in the past, but none has been endorsed by so many Muslim scholars and religious leaders, representing such diverse traditions and groups within the Islamic faith. In the same way, the response so far by Christian leaders has been representative of a very broad spectrum of Christians, all expressing a warm reception of your invitation. In adding our voices to theirs, we want to embrace your conviction that it is only the movement of human hearts and minds towards love and worship of the One God, creator of us all, that will begin to resolve the huge needs for peace, justice and love of neighbours in our world today.”

De volledige brief is te lezen op de website van de BWA.

Meer informatie:
BWA: Baptists and Muslim scholars meet in Jordan
Scholars hail interfaith initiative – Jordan Times, 20 maart 2009
Religieuze plaatsen in Jordanië
The Baptism Site of Jesus Christ

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Midden-Oosten, Religie en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

24 reacties op Jordanië opent gebedscentrum voor baptisten

 1. Party_Dog zegt:

  Als er nog maar genoeg water blijft vloeien…

 2. Betty Stavast zegt:

  Zie mijn verhaal op je blog over moslims en antisemtismë. Wat ik mis in dit verhaal is de plaats van Joden. Jezus was een Jood en Johannes de Doper doopte met een Joodse visie, niet met een Christelijke of islamitische. Zowel christenen als moslims moeten Jezus als Jood zien en de Joden de plaats geven die zij in dit heilsverhaal verdienen.

 3. @ Betty
  Ik begrijp je punt niet. Joden hebben in dit verhaal geen plaats, dat klopt, dat is inherent aan het onderwerp. Ik neem aan dat je mijn weblog gelezen hebt. Dan weet je ook dat het onderwerp is de opening van een centrum voor baptisten in Jordanië. Het tweede, daarmee verband houdende onderwerp was de conferentie van baptisten in Amman, waar zij een antwoord formuleerden op het initiatief A Common Word Between Us and You, een islamitische oproep tot interreligieuze dialoog gericht aan christenen.

  Mijn bijdrage laat zien, net als mijn bericht eerder deze week over de aanslag op een kerk, hoe er in Jordanië met christenen wordt omgegaan. Ik had ook kunnen schrijven over hoe Jordanië met joden omgaat, maar dat was vandaag even niet aan de orde.

 4. Betty Stavast zegt:

  Johanna, een baptistencentrum openen, aan de rand van de Jordaan, waar de doop is ingesteld vanuit het Jodendom, dat zijn al 2 zaken op zich waarvoor de aanwezigheid van Joden en/of een referte naar de oorsprong van dit ritueel op zijn plaats zou zijn. Christenen en kennelijk nu ook islamieten claimen Jezus voor zichzelf. Van hem is een Hellenistische figuur gemaakt, terwijl hij een Torah-getrouwe Jood was.

  Je hoeft het niet over de vraag hoe Jordanie met Joden omgaat te hebben, want dat bedoel ik niet. De kerk en moskee in Jordanie, in dit geval, moeten de Joodsheid van Jezus erkennen. Zoals jij de gebeurtenis hierboven beschrijft, daaruit leid ik voorlopig af dat voor de Joodsheid van zowel Jezus als Johannes de Doper geen plaats was.

 5. @ Betty
  Kun je mij eens minimaal één bron uit het Oude Testament noemen waar de doop in voorkomt?

 6. Betty Stavast zegt:

  Johanna,
  Wat Johannes de Doper deed, was hetzelfde als wat Joden deden: ze gingen het mikve in, het rituele bad. In de Jordaan kun je je ook ritueel onderdompelen, het water is immers een steeds doorvoerende stroom, een van de vereisten in de Torah. Johannes de Doper deed niets anders dan de mensen ritueel reinigen. Dat deed hij al voordat Jezus bij hem kwam, want hij stond bekend als onderdompelaar. Het was ook in die tijd zo dat Joden hun onderdompeling zagen als de hoop op de komst van de messias. Dat bepaalde Joden in Jezus deze messias zagen, doet hier niets aan af. Johannes was niets anders dan een Joodse man die zich en anderen dmv de onderdompeling voorbereidde op de komst van de messias en de heiliging voor God. Dat wij dat tegenwoordig dopen noemen, komt omdat het NT in het Grieks is geschreven. In het OT komt in die zin het woord dopen niet voor, maar de onderdompeling ter reniging en voorbereiding is een puur Joodse ritueel, dat helaas door zowel christenen en islamieten van het Jodendom zijn weggehaald en zijn toegeeigend. Het is een vorm van vervangingsleer: het belang van het jodendom voor de heilsplannen van God bagatelliseren en bij Jezus weghalen.
  (Reactie is geredigeerd)

 7. Betty Stavast zegt:

  In het OT wordt Naaman in Koningen gedoopt en ook werden de priesters opdracht gegeven zich te reinigen door onderdompeling alvorens zij het Heilge der heiligen mochten betreden. Het wassen met water stond in het jodendom symbool voor ritische zuivering.

  Het voert natuurlijk te ver om hier een hele verhandeling over de doop te geven, het punt hier was, wat mij betreft, dat het houden van een interreligieuze dialoog bij een baptistencentrum ZONDER Joden, een gotspe is. Vanuit het Jodendom is deze vorm van purificatie tot ons gekomen. Johannes de Doper en Jezus waren Joden die zich reinigden voor het aangezicht van God. Het waren geen christenen en islamieten.

 8. @ Betty
  Jij trekt nu een aantal dingen geforceerd bij elkaar, om duidelijk te maken dat jij de joden in het verhaal mist. Een verhaal dat ging over de activiteiten rond de baptisten deze week in Jordanië.
  Ik herhaal het nog maar even:
  Ten eerste is de interreligieuze dialoog tussen moslims en christenen niet deze week begonnen, maar al in 2006. Hij is gestart met de brief A Common Word Between Us and You, een initiatief van de moslims.
  Dit kreeg deze week zijn weerslag in een antwoord van de baptisten. Niet aan de Jordaan zoals jij stelt, maar in Amman, waar zij in conventie bijeen waren.
  Ten tweede: Dat de doop of onderdompeling ook bij de joden voorkomt, doet niets af aan het feit dat Jordanië de baptisten geen strobreed in de weg legt en hen de ruimte biedt om hun eigen centrum te openen op een plek die voor hen van groot belang is.
  Ten derde: Er is niks mis mee dat christenen en moslims met elkaar in gesprek zijn zonder dat zij daar joden bij betrekken.

  Wat mij betreft einde discussie. Je hebt je punt gemaakt dat ook voor de joden de Jordaan een belangrijke plek is en dat joden ook het ritueel van onderdompeling kennen.

 9. Betty Stavast zegt:

  Johanna, ik ben niet tegen een baptism center. Ik zal er ook zeker een keer naartoe gaan als ik weer in Jordanie ben.

  Alleen een interreligeuze samenkomst ter gelegenheid van dit centrum, met als onderwerp de doop, de rituele reiniging en het opdragen aan God, het ritueel dat door Joden zowel in het OT als door de Joden Johannes en Jezus gevolgd werden, is bedenkelijk. Ik durf te beweren dat voor de Joden hier expres geen plaats was. Arabische christenen hebben altijd al geprobeerd Jezus’ joodsheid weg te nemen. Zijn Joodse genen konden ze niet wegpoetsen, maar vervolgens hebben ze hem geprobeerd theologisch los te koppelen van het godsbeeld dat Jezus had.

  Het dopen in de Jordaan is niet "ook" voor Joden belangrijk, het is andersom: deze Joodse handeling is uiteindelijk ook voor christenen belangrijk geworden.

 10. Betty, je zoekt spijkers op laag water. Er was helemaal geen interreligieuze samenkomst met als onderwerp de doop, lees mijn tekst maar na.

  Er waren twee dingen.
  1) een baptistenconferentie, waar een deel van het programma werd gewijd aan het formuleren van de brief, en ook een deel gesproken werd met moslims.
  2) een dag later werd het centrum der baptisten geopend.

  Een baptism center is een centrum voor baptisten. Dat is iets anders dan dé plek waar wordt stilgestaan bij de doop. Het is eerst en vooral een religieus centrum voor de religieuze stroming die baptisten heet.

  Het wegnemen van Jezus’joodsheid is lijkt me niet exclusief voor Arabische christenen. Meer iets wellicht dat eigen is aan het christendom.

  Ik vind je reactie eigenlijk nogal gekunsteld. Dat Jezus een jood was en zijn gedachtegoed ongetwijfeld voortkwam uit de joodse traditie, lijkt me reëel. Tegelijkertijd staat mij niet bij dat Jezus daar van zijn joodse medebroeders en zusters veel erkenning voor kreeg. Christenen zien hem als het startpunt van het christendom, moslims zien hem als een van de grootste profeten? En de joden?

 11. Betty zegt:

  Johanna, het feit dat Jezus binnen het Jodendom omstreden was (hij wordt overigens door steeds meer Joden – niet zijnde orthodoxe Joden, maar meer traditioneel gelovige Joden, als onderdeel van een messiaanse beweging gezien), doet niets af aan het feit dat hij zelf wel openlijk invulling gaf aan de Torah. Hij was niet de stichter van een nieuwe religie, laat staan een kerkelijk instituut.

  In Lucas geeft Jezus in het verhaal van de rijke man en arme Lazarus heel duidelijk aan dat de Joden hun profeten moeten volgen. Hij zegt niet "follow me" en dan komt het vanzelf wel goed. Het verhaal van christenen en moslims dat Jezus derhalve alleen nog vanuit het feit dat hij als Jood geboren was nog binding had met het Jodendom, is niet waar.

  Het is waar dat veel christenen dat vroeger ook dachten, maar gelukkig hebben veel christelijke stromingen openlijk getuigenis afgelegd van het feit dat Jezus een Jood was en een Joodse visie had. Nu de Arabische christenen nog. Ik zal je de kost geven als je sommige websites leest: niet zelden wordt Jezus daarbij volledig ontjoodst.

  Als het om de positie van Jezus binnen de islam gaat, dan is Paulus daar heel duidelijk in: voor Jezus enkel en alleen als profeet is geen plaats. Wat dat betreft baat het de moslims dus niet dat zij hem als profeet zien. Dat is voor Paulus niet genoeg.

 12. LOL
  Dit is toch te gek voor woorden, kijk nog eens kritisch naar wat je schrijft zou ik zeggen. Dit gaat natuurlijk niet werken. Je kunt niet de principes van het jodendom verdedigen met een beroep op een geschrift waarvan je de inhoud im Frage stelt, en al helemaal niet als legitimatie dat de moslims er volgens jou naast zitten.

  Dat valt toch niet meer serieus te nemen?

  Ik vind het wel humoristisch dat je zo hard opkomt voor het plaatsen van Jezus in de joodse traditie. Als dat werkelijk zo belangrijk was, waarom geven de Joden dan zelf geen gevolg aan de geschriften van Lukas en de apostel Paulus?

  Graag een link naar de websites van Arabische christenen waar Jezus volgens jou wordt ontjoodst. En graag ook een bewijs dat dit fenomeen exclusief is voorbehouden aan Arabische joden. Roepen staat vrij, maar daarmee wordt het nog niet vanzelf waarheid.

 13. Betty zegt:

  Ik begrijp dat het nog steeds voor sommigen moeilijk is om te accepteren is dat Jezus een gelovige en praktiserende Jood was en dat Paulus, een kenner van hem bij uitstek, duidelijk zegt dat gelovigen in hem niet mogen pochen op hun redding. Bescheidenheid is dus gepast. In Romeinen 11: 28 staat immers dat om de wil van de heidenen Jezus door de Joden verworpen is. Ik zeg niet dat ik dit zo letterlijk neem, maar theologisch komt her er gewoon op neer: doordat de Joden Jezus niet als messias zagen, kregen de heidenen de kans om kennis te nemen van zijn heilsvisie. Een goede verstaander heeft een half woord nodig. Pochen in de richting van Joden is dus volgens Paulus uit den boze. En dan heb ik het nog niet eens over de geente takken op de hoofdstam, waar Paulus een heel hoofdstuk aan wijdt. Alle gelovingen zijn geent op de stam van David. Niet bv op die van Mohammed of Budha.

  Als je de leer van Paulus volgt, dan zijn alleen gelovigen in Jezus als messias gered. Nogmaals, ik zeg niet dat ik die leer zo strak zou verkondigen, maar hij is daar heel duidelijk in. Gelovers in rabbi Menachem Schneerson of de profeet Mohammed voldoen naar de leer van het NT niet aan dit vereiste. Er is dus geen enkele reden om te zeggen dat de officieuze plaats die Jezus inneemt in sommige Joodse kringen en de officiele plaats die Jezus inneemt binnen de islam, door Paulus zou worden ondersteund. Ik kan je daarom aanraden Paulus nog eens goed te lezen als het om dit onderwerp gaat, en dan bv de brief aan de Romeinen.

  Enige aanbevolen literatuur als het om de Arabieren en de Joodse Jezus gaat:

  Islam and the Jews – Mark Gabriel (Arabische christen die naar Amerika moest vluchten, zijn zus Brigitte Gabriel is heel bekend).

  The problem in islam today – Irshad Manji (lesbische Pakistaande moslim, wonend in Canada en opgegroeid in een strenge madrassa).

  Wie is onze God – Bernard Reitsma (predikant in Libanon)

  Arabs in the shadow of Israel – Maalouf (zelf Arabier en het boek geeft heel goed weer dat men over de rug van Jezus de staat Israel probeert te ontkennen).

  Stichting Sabeel (doet zeker goed werk onder Arabische christenen, verdient daarin steun, maar sluit Jezus’ Joodse broeders geheel buiten)

  Reverend Stephen Sizer (Anglicaan in Engeland met een eigen website die uit haat voor het zionisme meteen Jezus’ Joodse visie door de plee heeft gespoeld)

  De Arabische websites zal ik nog even moeten opzoeken, maar ik heb jaren geleden al kort gecorrespondeerd met enkele organisaties die zo’n website hebben: het is niet zozeer wat er staat, maar wat er niet staat. Geen enkele serieuze Arabisch-christelijke organisatie zal openlijk op haar website durven zetten dat Jezus het Jodendom letterlijk had verlaten, maar het is bon ton om zijn oorspronkelijke Joodse visie meteen over te slaan en te doen alsof hij de stichter was van de christelijke kerk.

  Wordt vervolgd.

 14. Betty zegt:

  Ik kom nog even op jouw vraag hierboven terug, Johanna:

  "Ik vind het wel humoristisch dat je zo hard opkomt voor het plaatsen van Jezus in de joodse traditie. Als dat werkelijk zo belangrijk was, waarom geven de Joden dan zelf geen gevolg aan de geschriften van Lukas en de apostel Paulus?"

  Johanna, je moet dit anders verstaan. Het maakt God niet uit of Joden Jezus als messias zagen, in die zin, dat het verbond dat hij met Abraham en later met Mozes heeft gesloten, een altoos durende inzetting is (zoals de oude vertaling zo mooi zegt). Paulus is heel duidelijk: die lijn blijft staan. De gelovige niet-Joden worden geent op de Joodse tak.

  Het is dus niet zo zeer van belang voor God, hoewel interessant op zich, welke plaats Jezus in het Jodendom inneemt, het gaat er vooral om, en dat zouden de christenen in het algemeen en de Arabieren in het bijzonder (nu we het toch over een interreligieuze conferentie hebben) moeten accepteren, welke plaats God voor de Joden in zijn heilsplan ziet weggelegd. Jezus is heel duidelijk: je mag van de Torah geen letter veranderen, toevoegen of verwijderen. Hij veroordeelt dit scherp. Ook zegt hij tegen de rijke man in de gelijkenis in Lucas dat zijn broers gewoon de profeten moeten volgen. ZO is immers de arme Lazarus na zijn dood in de schoot van Abraham terechtgekomen. En wat zegt een dezer profeten, Jeremia: Het woord van God zal uit Zion voortkomen. Ik lees niet dat dit uit Washington, Rome, Brussel of Mekka zal zijn. De plaats die God, om voor ons geheel onduidelijke redenen, voor het volk Israel heeft weggelegd is een altoos durende inzetting. Niet-Joden hebben vervolgens, zoals Paulus in Romeinen 11:28 ev stelt, hun invoeging in de heilsbelofte te danken aan de opstandigheid van de Joden.

  Ik weet dat het wat oudbollig klinkt, het zijn woorden die ik normaliter niet zo snel in de mond zou nemen, maar gezien het feit dat christenen (Arabisch of niet)nog steeds niet in de volle breedte begrijpen wat hier staat, heb ik het toch maar aangehaald.

 15. @ Betty
  Je gebruikt de heilige boeken zoals het jou uitkomt. Daarmee kaap je dit weblog, dat helemaal niet over het jodendom ging, maar over godsdienstvrijheid in Jordanië.

  Wat jij nu doet is de positie van de Joden volgens God verdedigen. Daarvoor gebruik je argumenten uit het christendom. En de bottom-line die ik er uithaal is vooral dat de moslims in ieder geval fout zitten. Dan zijn we weer op bekend terrein.
  Je redenering gaat daar volledig mank. En de hele redenering die je opbouwt is bovenal gebaseerd op de Waarheid zoals verwoord in het christelijk heilig boek genaamd de Bijbel. Dat is een aanname.

  Ten tweede meldde je eerder dat Arabische christenen het joodszijn van Jezus ontkennen. Ik vraag je daar bronnen voor te leveren, maar die komen niet. In plaats daarvan moet ik me nu volgens jou baseren op hetgeen ze niet schrijven. Maar over wat iemand niet schrijft kun je je geen oordeel aanmatigen, want dat berust dan per definitie puur op interpretatie.

 16. Betty zegt:

  Johanna, de Arabische christenen ontkennen niet dat Jezus een jood was, maar wel dat hij de Joodse leer aanhing. Ik kan je het boek van Els van Diggele aanraden: Heilige ruzies. Een boek over haar interviews van en rondleiding door Arabische christenen. Els van Diggele heeft jarenlang in Jeruzalem gewoond en is een bekend journaliste en spreekster.

  Wat de moslims betreft, Paulus is heel duidelijk ten aanzien van ALLE mensen: alleen geloof in Jezus als messias kan hen baten, niet als hippe Joodse hervormer of in de islam erkende profeet. Beiden zitten fout volgens Paulus. Ik gebruik het heilige boek (enkelvoud!) niet zoals het mij uitkomt. Ik heb je de teksten gegeven, lees de Romeinenbrief! Ik heb je ook wat boeken aangeraden. Als je die leest, zul je meer hierover te weten komen.

 17. Dank voor de tips Betty. Ik ben niet zo onwetend als je suggereert, maar desondanks zijn niet boekentips altijd welkom bij mij.
  Zullen we de discussie nu maar eens beëindigen?

 18. Betty zegt:

  Lijkt me goed plan. Ik ga zondag weer naar Israel, en daar probeer ik de computer altijd zoveel mogelijk te mijden. Ik gebruik hem dan alleen zakelijk en af en toe een mailtje.

  Dag!

 19. Dan wens ik je in ieder geval een goede tijd in Israël.

 20. Pingback: Interreligieuze dialoog in de praktijk (1) | Levantijnse berichten

 21. Pingback: Interreligieuze dialoog in de praktijk (2) | Levantijnse berichten

 22. Pingback: Over etnische en religieuze diversiteit – deel 2: het Pausbezoek | Levantijnse berichten

 23. Pingback: Over etnische en religieuze diversiteit – deel 4: christenen in Jordanië | Levantijnse berichten

 24. Pingback: Over etnische en religieuze diversiteit – deel 5: christenen in Jordanië II | Levantijnse berichten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s